Laboratoarele din domeniul Economie - pagina 5 din 5

Metode de Calcul a Indicatorilor

1. Metode de calcul a indicatorilor tehnici utili în managementul exploatatiei agricole La nivelul agriculturii este utilizat un sistem variat de indicatori tehnici cum sunt: indicatorii fondului funciar; indicatorii investitiilor; indicatorii mecanizarii agriculturii; indicatorii chimizarii productiei agricole;... citește mai departe

64 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Caiet de Aplicatii

Problema 1 S.C. Heliss S.A. da în chirie un spatiu comercial. O alta S.C. doreste sa închirieze acest spatiu în urmatoarele conditii: a)Sa plateasca în sistem posticipat o chirie lunara de 1000 RON; b)Rata medie a dobânzii bancare la depozite este de 5% pe luna; c)Firmei i se mai ofera si posibilitatea de a i se... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Căi de Diversificare a Ofertei

CAP. 1. Înnoirea produselor si diversificarea ofertei de produse/servicii -bancare 1.1. Caracteristicile ofertei de produse/servicii bancare Pentru multi observatori, principala operatie bancara este creditarea. Felul în care banca aloca fondurile pe care le gestioneaza poate influenta într-un mod hotarâtor... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Fluxuri Turistice

Turismul reprezinta ansamblul relatiilor si fenomenelor ce rezulta din deplasarea si sejurul temporar al persoanelor care calatoresc cu scopul bine definit de a se destinde si recrea. Fluxurile turistice presupun în primul rând o deplasare temporara a persoanelor în functie de dimensiunea cererii,de potentialul... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Aplicatie - Joc de Conducere

APLICATIE O unitate hoteliera are urmatoarea situatie: - Capital social de 22 miliarde lei din care valoarea cladiriieste de 17.6 miliarde lei care se amortizeaza in 40 ani - Are urmatoarea capacitate de cazare:20 apartamente, 125 camere duble standard, 20 camere duble modernizate, 15 camere simple. - Are 58... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Managementul Comertului

S.C. INTERBRANDS S.A. doreste închirierea unor masini de prelucrare a metalului prin aschiere. În acest scop încheie un contract cu o firma producatoare în urmatoarele conditii: - sa plateasca în sIstem posticipat o chirie lunara de 2,5 mil. lei; - rata medie a dobânzii bancare lunara este 3%; - firmei i se mai... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Procedură de Vânzare

- PROCEDURÃ DE VÂNZARE - Mã pregãtesc pentru vânzare (stabilesc obiectivul contactului, materiale de prezentare, oferte, cãrti de vizitã, contracte, fisa clientului – informatii detaliate despre el, coordonatele clientului, persoana de decizie – director general si director I.T., furnizorul / solutia actualã,... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Statistica

La examenul de capacitate, cei 250 elevi ai unei scoli generale au obtinut la proba de românÎ rezultatele din tabelul alÎturat. SÎ se alcÎtuiascÎ histograma si poligonul frecventelor. Calculati media, dispersia si abaterea medie pÎtraticÎ. citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Laborator Sisteme Expert

Din punctul de vedere al TI (formulat înainte de anii 1990), un SE este un program care permite “separarea cunostintelor declarative, exprimate în termenii calculului propozitional, fata de cunostintele procedurale implicite continute în algoritmul (motorul inferential) folosit în prelucrarea acestor cunostinte”.... citește mai departe

50 pagini Gratis Cuprins Extras Preview