Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM

Laborator
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 2346
Mărime: 50.16KB (arhivat)
Cost: Gratis
Chisinau

Cuprins

1 Impozitul pe bunurile imobiliare 2

2 Taxa pentru amenajarea teritoriului 4

3 Taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei) 5

4 Taxa pentru parcare 7

5 Taxa de piață 8

6 Taxa pentru parcaj 10

7 Taxa de la posesorii de câini 11

8 Taxa pentru salubrizare 13

9 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, orașelor și satelor (comunelor) 14

10 Taxa balneară 16

Extras din document

1 Impozitul pe bunurile imobiliare

Elementul Impozitul pe bunurile imobiliare Sursa

Obiectul Bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri cu destinație agricolă, terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicațiilor și terenurile cu alte destinații speciale) din intravilan sau din extravilan, clădirile, construcțiile, casele de locuit individuale, apartamentele și alte încăperi izolate, inclusiv bunurile imobiliare aflate la o etapă de finisare a construcției de 50% și mai mult, rămase nefinisate timp de 3 ani după începutul lucrărilor de construcție. Titlul VI al Codului Fiscal

Subiectul Persoanele juridice și persoanele fizice rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova

Baza impozabilă Valoarea estimată a bunurilor care sunt obiecte ale impunerii.

Unitatea de impunere Ad valorem în procente din valoarea estimată a bunurilor.

Cota impozitului Pentru terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele, CF stabilește:

- cota minimă de 0,1%;

- cota maximă de 0,3% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

Suportatorul Persoanele juridice și persoanele fizice rezidenți și nerezidenți ai Republicii Moldova

Facilități Se acordă scutiri:

- se acordă subiecților impunerii scutiri în plus la cele generale

- se acordă amânări la plata taxelor locale pe anul fiscal respectiv;

- se prevad înlesniri la plata taxelor locale pentru categoriile social-vulnerabile ale populației

Penalități - Încasarea mijloacelor bănești de pe conturile bancare ale contribuabilului

- Ridicarea de la contribuabil a mijloacelor bănești în numerar, inclusiv în valută străină;

- Urmărirea bunurilor contribuabilului, cu excepția celor consemnate (urmărirea bunurilor se face prin sechestrare, comercializare și ridicare);

- Urmărirea datoriilor debitoare ale contribuabililor

Perioada fiscală - Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător-achită impozitul în BUAT trimestrial, în părți egale, nu mai târziu de ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar al anului fiscal în curs

- Pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător calcularea sumei se efectuează anual

Termen de plată Subiecții impozitului achită impozitul funciar în BUAT respective, în părți egale, cel târziu la 15 august și 15 octombrie a anului fiscal în curs.

Termen de prezentare a dărilor de seamă de către subiecții impunerii - Persoanele juridice și persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător până la 1 iulie a anului fiscal în curs

- Pentru terenurile dobândite după expirarea termenului stabilit- nu mai târziu de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune;

- Pentru persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător,- cel târziu cu 60 de zile până la expirarea primului termen de plată a impozitului;

Preview document

Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 1
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 2
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 3
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 4
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 5
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 6
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 7
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 8
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 9
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 10
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 11
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 12
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 13
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 14
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 15
Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Continutul si elementele taxelor locale aplicate in RM.docx

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe Bunurile Imobiliare

Elementele impozitului pe bunurile imobiliare. Impozitul pe bunurile imobiliare reprezintă un impozit local şi o plată obligatorie la buget de la...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Fundamentarea și coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană - Evoluțiile cele mai recente în construcția europeană

O piață comună și o monedă unică sunt caracteristici tipice ale tuturor federațiilor politice. O piață comună fără uniune monetară este...

Econometrie

Lucrarea nr. 1 Analiza modelului liniar simplu de regresie Procopii Vlad FB-191 Determinam mediile pentru X și Y Xmed = 25329/8=31654...

Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare

Sarcini de lucru: 1. Studierea Legei Nr. LP181/2014 din 25.07.2014 Finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 1.1. Regulile...

Structurile organizatorice de management - tipurile acestora

INTRODUCERE O primă conceție care îsi are originea în lucrările specialiștilor sovietici din perioada antebelică tratează organizarea ca fiind un...

Teste capitole Economie

1. Caracteristic nevoilor este faptul că :a.sunt limitate ca număr,;b.satisfacerea unor utilități nu mai poate genera apariția...

Implicarea societății în lupta împotriva corupției

Istoria oferă nenumărate exemple de atitudini adoptate de guverne pentru a lupta împotriva corupției-cu angajamente spectaculoase și eșecuri...

Ai nevoie de altceva?