Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare

Laborator
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2330
Mărime: 32.06KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandru Cuznețov
Chisinau, R. Moldova

Cuprins

Introducere .. 3

Capitolul I : Scopul al Legii insolvabilității .4

Capiolul II : Procedura de restructurare .5-8

Capitolul III : Procedura accelerată de restructurare .. .9-10

Concluzii: ...11

Bibliografie : . 12

Extras din document

Introducere

Restructurarea este o procedură de insolvabilitate ce se aplică debitorului în vederea achitării datoriilor lui, care prevede întocmirea, aprobarea, implementarea și respectarea unui plan al procedurii de restructurare, incluzând, împreună sau separat:

a) restructurarea operațională și/sau financiară a debitorului;

b) restructurarea corporativă prin modificarea structurii de capital social;

c) restrângerea activității prin lichidarea unor bunuri din patrimoniul debitorului;

d) orice alte acțiuni neinterzise de legislația în vigoare.

Aplicarea procedurii de restructurare

(1) Procedura de restructurare se aplică de către instanța de insolvabilitate în temeiul unei hotărâri a adunării creditorilor.

(2) Încheierea instanței de insolvabilitate de aprobare a hotărârii adunării creditorilor privind aplicarea procedurii de restructurare sau privind neadmiterea restructurării debitorului poate fi atacată cu recurs de persoana care a depus planul, de administratorul insolvabilității, de debitor sau de creditori.

Din data aplicării procedurii de restructurare, în denumirea oficială a debitorului se folosește sintagma „în procedură de restructurare”.

Capitolul I : Scopul al Legii insolvabilității

Pentru a trece la tema de bază care este Procedura de restructurare a debitorului aflat în insolvență,ași vrea,în primul rînd,să încep de la scopul însuși al Legii insolvabilității RM nr.149/2012.În art.1 alin.(2) este stipulat faptul,că scopul în sine,este instituirea cadrului juridic privind stabilirea unei proceduri colective pentru satisfacerea creanțelor creditorilor din contul patrimoniului debitorului prin aplicarea față de acesta a procedurii de restructurare sau a procedurii falimentului și prin distribuirea produsului finit. Analizând acest lucru noi deducem ideea că, Legea dată protejează în primul rînd interesul major al creditorilor de recuperarea creanțelor, neluând în considerație și interesul debitorului, adică menținerea activității-producerii,trecînd-ul pe loc secundar. În legislația analogică a altor țări și aici aș vrea să mă refer la Legea insolvenței a României-Codul insolven- ței,adoptat de curînd,la art.2 este indicat ca scop-instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, până aici este identică cu dispoziția Legii moldovenești, însă Legiuitorul Român, a mai luat în considerație și interesul debitorului, unde a indicat sintagma-cu acordarea, atunci când este posibil, a șansei de redresare a activității acestuia. Aceasta și urmărește în final interesul debitorului, care în caz de posibilitate, îi este acordată șansa de restructurare a activității și păstrării afacerii.

- Prezenta lege este aplicabilă persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, inclusiv titularilor de patentă de întreprinzător, societăților de asigurări, fondurilor de investiții, companiilor fiduciare, organizațiilor necomerciale, înregistrate în Republica Moldova în modul stabilit. Prezenta lege nu se aplică băncilor.

- Statul, unitățile administrativ-teritoriale și persoanele juridice de drept public nu sînt subiecte ale insolvabilității.

- Procesul de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă și cu cele ale prezentei legi.

Bibliografie

- http://lex.justice.md/md/344788/

- http://drept.usm.md/public/files/brosura-b6-1-6-final130e7.pdf

- https://ru.scribd.com/document/253677160/Procedura-de-Restructurare

- https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici

- ADAM Ioan, CODRUȚ Nicolae Savu, ”Legea procedurii insolvenței. Comentarii și explicații”, Editura C.H.BECK, București-2006;

- http://www.laetaj.md/content/uploads/2015/05/procedurii-accelerate-de-restructurare.pdf

- https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/insolvabilitatea/procedura-planului-de-restructurare/

Preview document

Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 1
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 2
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 3
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 4
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 5
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 6
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 7
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 8
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 9
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 10
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 11
Insolvabilitatea întreprinzătorului - Procedură de restructurare - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Insolvabilitatea intreprinzatorului - Procedura de restructurare.docx

Alții au mai descărcat și

Cresterea Eficientei Economice la IOR SA prin Restructurare

CAPITOLUL I 1. IMPORTANÞA ªI NECESITATEA ADOPTÃRII UNOR STRATEGII DE RESTRUCTURARE ªI MODERNIZARE Întreprinderile industriale sunt confruntate...

Studiu privind Strategia de Restructurare

INTRODUCERE Schimbarea este termenul care în momentul de faţă penetrează toate sferele activităţilor economico-sociale făcând obiectul de bază al...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Teme comunicare antreprenorială

Tema 1. Creativitate și marketing antreprenorial. Creativitatea este un subiect important și apreciat în marketingul antreprenorial. A fi creativ...

Unitatea monetară

1. Definirea salariului Salariul- reprezintă suma de bani dată de patron salariatului în temeiul unui contract individual de muncă pentru munca...

Managementul marketingului la nivelul firmei Apicola Bihor SRL

Etapa I. Scurtă prezentare a afacerii 1. Denumirea firmei S.C. APICOLA BIHOR S.R.L. 2. Obiectul de activitate Obiectul de activitate al firmei...

Analiza pieței Cofetăria Sweet SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA FIRMEI Cofetăria Sweet S.R.L. este o societate comercială înființată in anul 2018, care se află în București pe strada...

Studiu la AEF

Întreprinderea individuală ,,Scutari Petru” se ocupă cu producția și comercializarea produselor de panificație, în vederea apreciaerii costurilor...

Ai nevoie de altceva?