Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare

Laborator
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 5919
Mărime: 285.65KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

1. Legea Nr. LP181/2014 din 25.07.2014 Finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale 3

1.1 Regulile bugetar-fiscale 3

1.2 Structura bugetului public național și relațiilor interbugetare 4

1.3 Procesul bugetar 6

2 Legea Nr. LP172/2019 din 19.12.2019 Bugetului de stat pentru anul 2020 8

2.1Analiza Indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului de stat 8

2.2 Componența veniturilor bugetului de stat și sursele de finanțare a soldului bugetar 9

2.3 Componența veniturilor bugetului de stat și sursele de finanțare a soldului bugetar 12

3 Analiza executării bugetului 15

3.1 Executarea bugetului de stat în 2018 15

3.2 Executarea bugetului de stat 2019(31 ianuarie) 17

3.3 Executarea bugetului de stat 2020(31 ianuarie 2020) 26

3.4 Executarea bugetelor locale în 2018 33

3.5 Executarea bugetului local 2019(31 ianuarie ) 34

3.6 Executarea bugetului local 2020(31 ianuarie) 40

4 Bugetul local 46

Bibliografie 48

Extras din document

Sarcini de lucru:

1. Studierea Legei Nr. LP181/2014 din 25.07.2014 Finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale

1.1. Regulile bugetar-fiscale

1.2. Structura bugetului public național și relațiilor interbugetare

1.3. Procesul bugetar

2. Studierea Legei Nr. LP172/2019 din 19.12.2019 Bugetului de stat pentru anul 2020 (în forma de tabel, conf. Anexei 1)

2.2. Analiza Indicatorilor generali și surselor de finanțare ale bugetului de stat

2.3. Componența veniturilor bugetului de stat și sursele de finanțare a soldului bugetar

2.4. Analiza Cheltuielilor bugetului de stat conform clasificației funcționale

3. Analiza executării bugetului (http://mf.gov.md/, https://statistica.gov.md/)

3.1. Executarea bugetului de stat în 2018-2020

3.2. Executarea bugetelor locale în 2018-2020

4. Sarcina individuală: Studierea aspectului teoretic al Temei:

- Tema pentru fiecare student - în conformitate cu nr. de ordine (Anexa 2)

- Prezentare Powerpoint, 5-7 slide-uri

- Indicarea obligătorie a surselor bibliografice utilizate

1. Legea Nr. LP181/2014 din 25.07.2014 Finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale

1.1 Regulile bugetar-fiscale

Regulile bugetar-fiscale 1) Politica bugetar-fiscală se elaborează în concordanță cu alte politici convergente și asigură ca nivelul-limită anual al deficitului bugetului public național, excluzînd granturile, către anul 2018, să nu depășească 2,5% din produsul intern brut. Depășirea nivelului-limită al deficitului bugetului public național se permite în condițiile existenței surselor reale de finanțare a proiectelor de investiții capitale finanțate din surse externe și a capacităților de valorificare a acestora.

(2) La stabilirea priorităților de politici, autoritățile publice responsabile asigură consecvența și continuitatea obiectivelor asumate în contextul cadrului bugetar pe termen mediu.

(3) Derogarea de la regulile stabilite în rândul 1, poate fi admisă doar pentru o perioadă fixă de cel mult trei ani și doar în caz de:

a) catastrofe naturale și alte situații excepționale care pun în pericol securitatea națională;

b) declin al activității economice și/sau dacă nivelul inflației depășește cu 10 puncte procentuale nivelul prognozat/planificat;

c) apariție a necesității de acoperire a soldului debitar al fondului general de rezervă al Băncii Naționale a Moldovei, precum și în caz de criză financiară sistemică, pentru capitalizarea băncilor și pentru garantarea creditelor de urgență acordate băncilor de către Banca Națională a Moldovei.

(4) În cazul situațiilor specificate în rândul 3, Guvernul informează Parlamentul despre:

a) motivele care au condiționat derogarea de la regulile politicii bugetar-fiscale;

b) măsurile pe care Guvernul intenționează să le întreprindă pentru a se conforma din nou regulilor politicii bugetar-fiscale;

c) termenul în care se planifică să se reînceapă respectarea regulilor politicii bugetar-fiscale.

(5) În perioada aplicării derogării, Guvernul raportează semestrial Parlamentului despre evoluția indicatorilor macrobugetari, măsurile întreprinse și pe care planifică să le întreprindă pentru a se conforma regulilor politicii bugetar-fiscale.

1.2 Structura bugetului public național și relațiilor interbugetare

Bibliografie

1. http://mf.gov.md/

2. https://statistica.gov.md/

3. Ghidul procesului bugetar al Republicii Moldova,Chișinău 2009 ,(Angela Secrieru)

4. Evaluarea calității finanțelor publice locale ale celor mai mari localități din Republica Moldova 2016-2017 ,Angela Secrieru

Preview document

Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 1
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 2
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 3
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 4
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 5
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 6
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 7
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 8
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 9
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 10
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 11
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 12
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 13
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 14
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 15
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 16
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 17
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 18
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 19
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 20
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 21
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 22
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 23
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 24
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 25
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 26
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 27
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 28
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 29
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 30
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 31
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 32
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 33
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 34
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 35
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 36
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 37
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 38
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 39
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 40
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 41
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 42
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 43
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 44
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 45
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 46
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 47
Structura bugetului public național (BPN) și relațiile interbugetare - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Structura bugetului public national (BPN) si relatiile interbugetare.docx

Alții au mai descărcat și

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Fundamentarea și coordonarea politicilor economice în Uniunea Europeană - Evoluțiile cele mai recente în construcția europeană

O piață comună și o monedă unică sunt caracteristici tipice ale tuturor federațiilor politice. O piață comună fără uniune monetară este...

Conținutul și elementele taxelor locale aplicate în RM

1 Impozitul pe bunurile imobiliare Elementul Impozitul pe bunurile imobiliare Sursa Obiectul Bunurile imobiliare, inclusiv terenurile (terenuri...

Econometrie

Lucrarea nr. 1 Analiza modelului liniar simplu de regresie Procopii Vlad FB-191 Determinam mediile pentru X și Y Xmed = 25329/8=31654...

Structurile organizatorice de management - tipurile acestora

INTRODUCERE O primă conceție care îsi are originea în lucrările specialiștilor sovietici din perioada antebelică tratează organizarea ca fiind un...

Teste capitole Economie

1. Caracteristic nevoilor este faptul că :a.sunt limitate ca număr,;b.satisfacerea unor utilități nu mai poate genera apariția...

Implicarea societății în lupta împotriva corupției

Istoria oferă nenumărate exemple de atitudini adoptate de guverne pentru a lupta împotriva corupției-cu angajamente spectaculoase și eșecuri...

Ai nevoie de altceva?