Laborator Matlab

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest laborator prezinta Laborator Matlab.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 8 fisiere doc de 52 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Electronica

Extras din document

Laborator 1

Mediul de programare Matlab

(Limbajul de programare Matlab)

Noţiuni generale

Matlabul este un program de înaltă performaţă dedicat calculului numeric şi reprezentărilor grafice (+TOOLBOX-uri)

-rulează sub Windows

-lansarea în execuţie din mediul Windows se face prin selectarea pictogramei Matlab

-din afara mediului Windows (ex. DOS) se lansează astfel :

win c:MATLABBINmatlab

Ferestre de lucru

Matlabul lucrează cu două tipuri de ferestre:

- ferestre de comenzi

- ferestre de reprezentări grafice

Fereastra de comenzi

Meniul din bara superioară este accesibil astfel: de la tastatură se apasă simultan tasta ALT şi prima literă a comenzii respective , de ex. ALT F (cu ALT F deschidem meniul File ) sau cu ajutorul mouse-ului, mă poziţionez pe meniul File şi tastez clic

- Meniul File contine următoarele comenzi:

-New deschide un alt submeniu care are obţiuni “M-file” şi “Figure”. Alegerea obţiunii M-file deschide o fereastră de editare a unui fişier de tip M, în timp ce obţiunea figură deschide o fereastră grafică nouă

-Open M-File – deschide o fereastră de dialog pentru a selecta un fişier care va deveni fişier de lucru

-Look for selected şi Open selected – analizează fişiere pentru selectare şi deschide pe cel selectat

-Save workspace as - deschide o fereastră de dialog pentru a salva datele din spaţiul de lucru într-un fişier al cărui nume trebuie precizat

-Run M-file – lansarea în execuţie a unui fişier de tip M

-Print – comandă de tipărire a documentului

-Printer setup – configurează pagina , marginile şi tipul imprimantei

-Exit Matlab – părăsirea aplicaţiei (se mai poate face cu Alt X)

- Meniul Edit are următoarele subcomenzi :

-cut – taie

-copy – copiază text

-past – lipeşte

-clear session - ştergerea sesiunii de lucru

- Meniul Options are următoarele subcomenzi :

-Numeric format – submeniu ce permite selectarea unuia dintre formatele de afişare : short (5); long (15 cifre); hex-zecimal etc.

-Turn echo on – comutator închis-deschis ce permite afişarea liniilor programului în timpul rulării acestuia

-Enable Background process – este un comutator închis-deschis ce permite rularea programelor în Matlab ,în timp ce calculatorul poate efectua şi alte operaţii

-Font – deschide fereastra de dialog pentru selectarea fonturilor (tip, mărime, culoare)

-Editor preference – selectează editorul de texte cu care se vor scrie programele Matlab. Dacă nu specificăm altfel, se alege implicit NOTEPAD.exe.

- Meniul Windows (selectarea ferestrelor)

-Putem avea mai multe ferestre deschise în timpul sesiunii de lucru curente

- Help – comenzi de acces la asistenţa soft.

După lamsare , se afişează câteva informaţii referitoare la versiunea şi la comenzile recomandate utilizatorului începător Aceste comenzi sunt: help,demo şi info

Imediat după informaţiile introductive apare promterul specific mediului Matlab , caracterul >>.

Comanda help afişează lista tuturor comenzilor Matlab disponibile Dacă dorim detalii despre o comandă anume scriem:

>>help nume_comandă

ex. >>help for –afişează informaţii despre comanda ‘for’

Comanda demo prezintă câteva din posibilităţile de calcul ale limbajului

Comanda info afişează date referitoare la versiunile limbajului, platformele de operare , toolboxurile disponibile etc.

Părăsirea mediului de programare se face prin comanda : >>quit, dată la promterul specific mediului Matlab

Fisiere in arhiva (8):

 • Laborator Matlab
  • L1.DOC
  • L2.DOC
  • L3.DOC
  • L4.DOC
  • L5.DOC
  • L6.DOC
  • L7.DOC
  • L8.DOC