Laborator Proiectarea si Managementul Sistemelor de Calcul

Imagine preview
(6/10 din 2 voturi)

Acest laborator prezinta Laborator Proiectarea si Managementul Sistemelor de Calcul.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 66 de pagini .

Profesor: prof. Suciu Adrian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Electronica

Cuprins

1. Organizatii de Standardizare: ASRO, ISO, ITU, IEEE
2. Generatii de calculatoare/procesoare: RISC vs CISC, ARM vs MIPS
3. Magistrale de date. PCI - PCI X vs Extended, USB vs FireWire, USB v3.0
4. Memorii - interne/externe: jedec, harddiscuri, benzi, cd/dvd, BluRay vs HD DVD
5. Retele Ieee 802.xx - descriere, organizare, comitete. 802.11n vs 802.16e
6. Periferice: Display LCD vs OLED, Ink vs Laser
7. Sisteme de operare : Posix, Windows vs Linux
8. Limbaje de programare : C++/C# vs Java, Scripting language javascript si PHP
9. UML + Sisteme de DB

Extras din document

- istoric OOML, standardizare, UML 2.1 si Draft UML 3 (ce aduce nou vs 2.1)

- ANSI SQL, Oracle vs Windows SQL, Descriere scurta MySQL, Postgress

10. Sisteme de conducere intreprindere: concepte MRP, ERP, CRM; Exemple de ERP/MRP

Laborator 1

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA – ASRO

Este o asociatie, persoana juridica romana de drept privat, de interes public, fara scop lucrativ, neguvernamentala si apolitica constituita ca organism national de standardizare in baza prevederilor OG 39/98 si a Legii nr.355/2002, recunoscuta ca organism national de standardizare prin HG 985/2004.

In prezent ASRO este membru cu drepturi depline al:

- CEI - Comisia Electrotehnica Internationala

- ISO - Organizatia Internationala de Standardizare

- ETSI - Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicatii

- CEN - Comitetul European de Standardizare

- CENELEC - Comitetul European de Standardizare pentru Electrotehnica

Principalele atributii:

- Stabilirea principiilor si metodologiei standardizarii nationale

- Elaborarea si aprobarea standardelor nationale si participarea la activitatea de standardizare europeana si internationala

- Gestionarea fondului documentar de standarde si publicatii din domeniul standardizarii nationale si internationale

- Asigurarea informarii publice in domeniul standardizarii nationale

- Editarea, publicarea si difuzarea standardelor si a publicatiilor standardizarii

- Oferirea de produse si servicii utilizatorilor de standarde in scopul satisfacerii necesitatilor acestora

- Promovarea respectarii dreptului de copyright asupra standardelor europene adoptate

- ASRO acorda la cerere marcile nationale de conformitate SR (conformitatea cu standardele romane de produs) si SR-S (conformitatea cu standardele romane de securitate)

Standardizarea este o activitate specifica prin care sunt stabilite, pentru problemele reale sau potentiale, prevederi destinate unei utilizari comune si repetate, urmarind obtinerea unui grad optim de ordine intr-un context dat (SR 10000-1:1994). Standardizarea este un instrument al schimburilor comerciale, un instrument pentru dezvoltarea economica, un instrument de transparenta si progres, si un instrument strategic pentru agentii economici care participa la lucrarile de standardizare.

Standardul este un document, stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care furnizeaza, pentru utilizari comune si repetate, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitati sau rezultatele lor, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine intr-un context dat (SR 10000-1:1994) .

Autoritati care solicita includerea de teme in programul national de standardizare:

- MEC – Ministerul educatiei si cercetarii

- MIR – Ministerul industriei si resurselor

- RENAR – Reteaua nationala de acreditare din Romania

- APC – Autoritatea pentru protectia consumatorilor

- BRML – Biroul roman de metrologie legala

- CCIR – Camera de comert si industrie din Romania

Cinci etape pentru obtinerea marcii SR /SR-S :

1. Analiza cerintelor dumneavoastra

2. Cererea de certificare

3. Evaluare si decizie

4. Comunicare

5. Supraveghere periodica

Marcile SR/SR-S sunt proprietatea exclusiva a Asociatiei de Standardizare din Romania conform Legii nr. 355/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 39/1998 si sunt inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

OC-P ASRO, organism independent, asigurand impartialitatea, este in masura sa certifice produsele pe baza referentialelor pe care ASRO le gestioneaza: Standardele romane.

OC-P ASRO aduce la aceeasi masa "partile interesate" in problemele calitatii - producatori, utilizatori, autoritati publice - pentru a gasi solutii comune. Aceasta abordare permite ca schemele de certificare utilizate de ASRO sa ia in considerare atat aspecte particulare, precum si cerinte specifice.

Ce este un produs marcat SR / SR-S?

- Sigla SR/SR-S aplicata pe un produs sau pe ambalajul sau inseamna ca acel produs satisface caracteristicile (de dimensiune, securitate, rezistenta, aptitudini de utilizare, etc.) care sunt stabilite printr-un standard roman sau european.

- Produsele cu marca SR/SR-S sunt controlate de catre producator si de catre OC-P ASRO, in calitate de organism independent.

- Producatorul se angajeaza sa verifice in permanenta acele caracteristici ale produselor puse in vanzare care sunt certificate.

- OC-P ASRO controleaza in perioada de supraveghere performantele produselor marcate SR/SR-S, prin audituri la sediul producatorului si prin prelevarea de produse pentru verificare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Laborator Proiectarea si Managementul Sistemelor de Calcul.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR Specializarea ELECTRONICĂ APLICATĂ