Toate laboratoarele din domeniul Electrotehnica

 • Traductoare pentru masurarea nivelului

  Nivelul unui lichid sau nivelul de interfaţă dintre două lichide nemiscibile poate fi determinat prin urmărirea suprafeţei de separaţie dintre faze, prin măsurarea presiunii hidrostatice, exercitate de coloana de lichid sau prin metode indirecte. Traductoare bazate pe urmărirea nivelului Acestea pot fi de tipul cu plutitor și de tipul cu imersor. Cele cu plutitor pot măsura nivele până la 20 m, pe când cele cu imersor pot măsura nivele până la 2-3 m. Traductoare cu plutitor Acestea...

 • Alcatuirea schemelor de iluminat si semnalizare optica si acustica

  1. Scopul lucrării Deprinderea studenţilor cu modalităţile de concepere, realizare şi citire a schemelor de iluminat şi semnalizare optică şi acustică. 2. Consideraţii teoretice În cadrul sistemului de iluminat se deosebeşte un sistem de iluminat exterior (SIE) şi un sistem de iluminat interior (SII). 2.1 Sistemul de iluminat exterior (SIE) are rolul de a asigura iluminarea drumului în condiţii de vizibilitate redusă. Elementele principale ale SIE sunt: sursele de iluminat (farurile,...

 • Elemente de baza privind alcatuirea schemelor electrice auto

  LUCRAREA NR. 1 ELEMENTE DE BAZĂ PRIVIND ALCĂTUIREA SCHEMELOR ELECTRICE AUTO 1. Scopul lucrării Deprinderea studenţilor cu modalităţile de alcătuire şi de citire a schemelor electrice din domeniul auto. 2. Consideraţii teoretice 2.1. Aparatele utilizate în schemele electrice auto, ca şi cele folosite în general, în schemele electrice, pot fi clasificate în: a). aparate de conectare; b). aparate de protecţie; c). aparate pentru modificarea parametrilor electrici; d). aparate de...

 • Masurari in procese industriale

  1. Introducere În funcţie de precizia dorită, pentru măsurarea vitezei unghiulare (turaţiei) pe cale electrică, există o mare diversitate de mijloace. Tahometrul complet sau sistemul de măsură a turaţiei include traductorul de turaţie, circuitele auxiliare şi instrumentul de ieşire. Partea de traductor se compune dintr-un element sau mai multe, montate, ataşate sau incluse în dispozitivul a cărui mişcare de rotaţie se măsoară şi un element sau elemente situate în imediata apropiere a...

 • Indrumar laboratoar electrotehnica

  Lucrare de laborator 1 CUADRIPOLI scopul lucrării: Simularea cuadripolilor în EWB și determinarea experimentală a parametrilor cuadripolului. 1. Simulați în EWB cuadripolii în „T” și în “π”: cu parametrii: R1=(15*V) kΩ R4=(10*V) kΩ R2=(20*V) kΩ R5=(40*V) kΩ R3=(34*V) kΩ R6=(55*V) kΩ unde V este numarul de ordine conform registrului. 2. Determinați experimental (măsurați) în curent continuu pentru fiecare din cei doi cuadripoli impedanțele (rezistențele): Z10 (R10), Z20 (R20),...

 • Sisteme Electromecanice

  Lucrarea nr. 1 NOTIUNI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII IN INSTALATIILE ELECTRICE CU TENSIUNI PERICULOASE LA ATINGERE. PROTECTIA LA ATINGERI DIRECTE SI INDIRECTE ALE INSTALATIILOR ELECTRICE. CALCULUL PRIZEI DE PAMANT 1. SCOPUL LUCRARII Protectia muncii cuprinde ansamblul normelor de tehnica a securitatii si de igiena a muncii stabilite stiintific, care au drept scop asigurarea celor mai bune conditii de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale pentru persoanele...

 • Laboratoare Compatibilitate Electromagnetica

  Laborator nr.1 Ecran sferic in camp magnetostatic La realizarea unei probleme in programul studiat la facultate si anume QuickField se genreaza patru fisiere: • Un fisier cu extensia .pbm (avand iconita ca o “lupa”) • Un fisier cu extensia .mod • Un fisier cu extensia .mgst→in acest fisier se gasesc d ele problemei respective. • Un fisier cu extensia .res→in acest fisier se gasesc rezultatele problemei respective. Desfasurarea lucrarii Un ecran sferic in camp magnetostatic este plasat...

 • Aparate Electrice

  Scopul lucrarii: Studiul constructiei electromagnetilor de curent alternativ si curent continuu utilizati in relee si contactoare. 2.Programul lucrarii: Studiul constructiei si executarea schitelor urmatoarelor aparate electrice. 1.Releu de curent PT-40/10 2.Releu cu temporizare PᴈB 818. 3.Releu cu temporizare PB 235. 4.Contactor KT 6042. 5.Contactor KTΠB 6.Contactor KT 7013. 7.Demaror Lovato BF 1810A 3.Schitele electromagnetilor, 1.Releu de curent PT-40/10. Electromagnet cu...

 • Optimizarea Constructala a Structurilor Fotovoltaice

  Introducere O celulă fotovoltaica poate fi asimilata cu o dioda fotosensibila, functionarea ei bazandu-se pe proprietatile materialelor semiconductoare. Celula fotovoltaica permite conversia directa a energiei luminoase in energie electrica. Principiul de functionare se bazează pe efectul fotoelectric. De fapt, o celula este constituita din doua straturi subtiri de material semiconductor. Cele doua straturi sunt dopate diferit: - pentru stratul n, aport de electroni periferici; - pentru...

 • Senzori si Traductori

  Scopul prezentei lucrări este acela de a utiliza metoda de măsurare directă a inductivităţilor şi a capacităţilor şi, respectiv, de a studia funcţionarea unor traductoare inductive şi capacitive. 2. Noţiuni teoretice 2.1. Metode şi aparate de măsurare utilizate În orice montaj electric sau electronic apare necesitatea utilizării elementelor pasive de circuit - rezistenţe, bobine, condensatoare, ai căror parametri electrici trebuie determinaţi (sau, în cazul în care valorile se cunosc,...

 • Senzori si Traductoare Rezistive

  1. Scopul lucrării. Scopul prezentei lucrări este acela de a cunoaşte principalele tipuri de senzori şi traductoare parametrice rezistive, a mărimilor care pot fi măsurate cu ajutorul lor, precum şi a principiilor care stau la baza funcţionării acestora. 2. Noţiuni teoretice. 2.1. Clasificarea senzorilor şi traductoarelor rezistive Rezistenţa electrică a unui element de circuit, realizat dintr-un conductor electric, se calculează cu bine cunoscuta relaţie: Al Rρ= (1.1) unde: ρ -...

 • Standardizarea in Industria Electrotehnica

  1. Notiuni de baza Standardizarea reprezinta reglementarea tehnica unitara, organizata, care stabileste norme si prescriptii privitoare la calitatea, caracteristicile, dimensiunile, forma, materialele, gama de tipuri si alte elemente ce definesc un produs. Obiectul principal al standardizarii il constituie elaborarea unor documente numite standard specific unui anumit domeniu de activitate pentru un anumit tip de serviciu a unui material. Standardele sunt documentele tehnice, fundamentate...

 • Simularea Circuitelor Electrice

  Problema 1 **** CIRCUIT DESCRIPTION *circuit de cc L1/pr.1 R1 1 2 3 R2 4 0 6 R4 3 2 6 R5 4 5 3 I3 4 2 1 E4 3 5 4 2 9 V1 1 0 9 V6 5 0 12 .OP .DC V1 0 10 1 .PROBE .END **** SMALL SIGNAL BIAS SOLUTION TEMPERATURE = 27.000 DEG C NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE NODE VOLTAGE ( 1) 9.0000 ( 2) 7.5000 ( 3) -1.5000 ( 4) 6.0000 ( 5) 12.0000 VOLTAGE SOURCE CURRENTS NAME CURRENT V1 -5.000E-01 V6 -5.000E-01 TOTAL POWER DISSIPATION 1.05E+01 WATTS **** VOLTAGE-CONTROLLED...

 • MPT - Laboratoare

  1. Noțiuni de bază Prin standardizarea se intelege reglementarea tehnica, unitara, organizata, care stabileste norme si prescriptii privitoare la calitate, caracteristicile, dimensiunile, forma, materialele, gama de tipuri si alte elemente ce definesc un produs, precum si privitoare la unele metode de analiza si incercari, notiuni stiintifice, unitati de masura, terminologie, clasificare, simbolizare, marcare, desene tehnice, proiectare, executie etc. Standardizarea este o activitate...

 • Masurari de Camp Magnetic cu Ajutorul Gaussmetrului de Precizie Lakeshore 455DSP

  Mãsurãri de câmp magnetic cu ajutorul gaussmetrului de precizie LakeShore 455 DSP 1. Obiectivele lucrãrii : – utilizarea gaussmetrului de precizie LakeShore 455 DSP cu sonde Hall (longitudinalã si transversalã) pentru mãsurarea câmpului magnetic în aer; - caracterizarea experimentalã a unui electromagnet de curent continuu cu întrefier variabil; - estimarea analiticã a performantelor unui electromagnet si compararea cu datele mãsurate pentru câmpul magnetic. 2. Dispozitivul...

Pagina 1 din 19