Toate laboratoarele din domeniul Electrotehnica

 • Masurarea Marimilor Neelectrice

  Lucrarea 1 PROTECŢIA MUNCII. MĂRIMI ȘI UNITĂŢI DE MĂSURĂ 1. Scopul lucrǎrii Lucrarea are drept scop reluarea unor aspecte teoretice şi practice de bază din domeniul ingineriei electrice. 2. Consideraţii teoretice 2.1 Reguli de protecţia muncii Prin noţiunea de protecţia muncii se înţelege ansamblul de mǎsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi juridice aplicate pentru ocrotirea sǎnǎtǎţii şi vieţii oamenilor ce desfǎşoarǎ o activitate organizatoricǎ şi face parte integrantǎ din procesul...

 • Lucrari Laborator Electrotehnica

  AT - autotransformator reglabil A1,A2 -ampermetre 5A W - wattmetru 120V, 5A V1,V2 - voltmetre 150V L, LR - bobina fara miez de fier montata ca în figura 1c R1 - reostat 24 , 5A (nu se face legatura la cursor) R2 - reostat 200, 2A cu sulurile în paralel C - condensator trifazic montat ca în figura 1d 2. Chestiuni de studiat: a) Determinarea valorilor impedantelor (admitantelor) elmentelor componente ale cuadripolului (Z1, Z2, Y) prin metoda industriala; b) Calculul parametrilor...

 • Metode Numerice - Aplicatii

  1. Metoda Gauss, cu pivotare parţială la fiecare etapă, pentru rezolvarea sistemelor de ecuaţii liniare Prezentarea problemei Se consideră sistemul liniar: (1) A⋅x = t, unde: A ∈ Rnxn – matricea sistemului (1), t ∈ Rn – termenul liber al sistemului (1). Ne propunem să determinăm, dacă este posibil, x ∈ Rn, x – soluţia unică a sistemului (1). Prezentarea metodei Matricea extinsă, care caracterizează sistemul (1), o notăm (A ⎜t) şi elementele ei le notăm aij, 1 ≤ i ≤ n, 1 ≤ j ≤ n+1, unde...

 • Laboratoare Fizica

  LUCRAREA NR.2 STUDIUL CIRCUITELOR TRIFAZATE 1. SCOPUL LUCRĂRII Lucrarea are drept scop punerea în evidenţă a circuitelor trifazate cu conexiune stea şi triunghi, definirea tensiunilor de fază şi linie şi a curenţilor de fază şi linie şi trasarea diagramelor fazoriale pentru tensiuni şi curenţi, studiul teoremei lui Blondel, a metodelor de măsurare a puterii şi energiei electrice în circuite trifazate cu sau fără conductor de nul. 2. CONSIDERAŢII TEORETICE 2.1. Generalităţi. Definiţii....

 • Studiul Regimului Tranzitoriu intr-un Circuit RLC Serie cu Autorul Osciloscopului

  LUCRAREA NR.1 STUDIUL REGIMULUI TRANZITORIU ĨNTR-UN CIRCUIT R,L,C SERIE CU AJUTORUL OSCILOSCOPULUI 1. SCOPUL LUCRĂRII Lucrarea are drept scop punerea în evidenţă a comportării circuitelor simple R, L, C în regim tranzitoriu. 2. CONSIDERAŢII TEORETICE Regimul tranzitoriu este regimul în care au loc acumulări sau disipări de energie electrică, respectiv magnetică în elementele reactive ale circuitului (condensatoare sau bobine). Durata regimului tranzitoriu este de până la câteva secunde,...

 • Laboratoare SCSAD

  SISTEME NUMERICE. SEMNALE ŞI INFORMAŢII Structurile moderne de conducere ale sistemelor electrice de putere au la bază sisteme informatice integrate, capabile să realizeze pentru echipamentele din staţii şi de pe liniile electrice aferente, funcţii complete de monitorizare, automatizare, protecţie etc. Aceste sisteme informatice, bazate pe sisteme cu microprocesoare, distribuite geografic şi ierarhic pe nivele de conducere, începînd cu celula din staţie şi pînă la treapta de dispecer cea mai...

 • Proiectarea si Intretinerea unui Transformator Electric Trifazat

  Capitolul 1. INTRODUCERE La sfârşitul anilor 1800 a apărut prima alimentare publică cu energie electrică . Energia electrică avea diferite tensiuni, fiind distribuită sub formă de curent continuu (c.c.) sau curent alternativ (c.a.). În cazul curentului alternativ nu exista un standard pentru frecvenţa la care aceasta îşi schimbă sensul. Pe măsură ce utilizarea energiei electrice creştea, a devenit evident că ar exista avantaje de pe urma standardizării tensiunilor electrice. In...

 • Laboratoare Masini Electrice

  I.Chestiuni de studiat 1.Determinarea experimentala a caracteristicii de functionare in gol a GS U=f(Iex) 2.Determinarea experimentala a caracteristicii externe U=f(I) pentru sarcina rezistiva,capacitiva si inductiva. 3Determinarea caracteristicii de reglaj Iex=f(I) pentru sarcina rezistiva, capacitiva si inductiva. II.Shema de montaj III.Date nominale Generatorul sincron Motor Un=120/208V Un=220/380V In=12/6.95A In=11,4/6,61A nn =1500rpm cos φ =0,83 Sn=2,5KVA nn =1430rpm cos φ...

 • Arbori, Osii, Pivoti si Fusuril

  Mişcarea cea mai frecvent întâlnită în funcţionarea sistemelor tehnice este cea de rotaţie. Ea se realizează prin intermediul organelor mişcării de rotaţie care pot fi: -de forţă (arbori, osii) ; -de cuplare (cuplaje) ; -de susţinere şi ghidare (lagăre). I. Arborii Arborii sunt organe de maşini care transmit mişcarea de rotaţie şi momentul de torsiune organelor cu care sunt asamblaţi prin solidarizare, prin articulare sau prin cuplare şi care se caracterizează printr-o axă de rotaţie....

 • Masini Electrice Speciale

  Introducere: Masina electrica este constituita dintr-un sistem de circuite electrice dispuse pe miezuri feromagnetice si cuplate între ele magnetic, electric sau în ambele moduri. O masina electrica, denumita si convertor electromecanic, transforma energia mecanica în energie electrica atunci când functioneaza în regim de motor, sau invers, transforma energia mecanica în energie electrica atunci când functioneaza în regim de generator. Toate tipurile de masini sunt reversibile,...

 • Determinarea Caracteristicilor Materialelor Feromagnetice - Curent Alternativ

  Masurari electrice DETERMINAREA CARACTERISTICILOR MATERIALELOR FEROMAGNETICE CURENT ALTERNATIV 1) Scopul lucrari: Lucrarea are drept scop cunoaşterea principiilor şi metodelor pentru determinarea caracteristicilor materialelor feromagnetice la funcţionarea acestora în curent continuu şi în curent alternativ: * determinarea caracteristicii de primă magnetizare; * determinarea ciclului de histerezis în curent alternativ şi a pierderilor în fier. 2) Chestiuni de studiat: - Vizualizarea...

 • SAE cu Motor Liniar de Inductie de Joasa Viteza

  1. Variantă constructivă de indus sandwich cu plăci transversale Datorită faptului că motoarele liniare de inducţie de joasă viteză au factorul de calitate scăzut, apare necesitatea găsirii unor forme constructive ale circuitelor magnetice şi electrice care să favorizeze realizarea unor interacţiuni magnetice puternice la nivelul întrefierului. Una din soluţiile consacrate în prezent este utilizarea indusului compozit, stratificat după direcţie transversală, realizat din plăci conductoare...

 • Reglarea Vitezei unui SAE cu Motor de CC Excitat Separat, prin Modificarea Tensiunii de Alimentare si a Fluxului Inductor

  Scopul lucrării Lucrarea are ca scop studiul reglării vitezei unui SAE cu motor de c.c. cu excitaţie separată prin modificarea tensiunii de alimentare şi a fluxului inductor. 1.Consideraţii teoretice Ecuaţiile de funcţionare în regim staţionar ale unui SAE cu motor de c.c. cu excitaţie separată, permit stabilirea expresiilor caracteristicilor mecanice, (5.4) şi curenţilor de sarcină, (5.5) care, la flux constant, au aceeaşi alură. Aceste relaţii pun în evidenţă două din metodele de...

 • Studiul unui Sistem de Actionare Electrica Avand Cupla Electromagnetica Asincrona

  Scopul lucrării Lucrarea permite studiul caracteristicilor de funcţionare ale unei acţionări electrice care utilizează un cuplaj electromagnetic de alunecare, cu poli de excitaţie în formă de gheare şi indus din oţel masiv. 1. Consideraţii teoretice 1.1 Generalităţi Cuplele electromagnetice cu alunecare (CEA) sunt folosite ca elemente de transmisie a mişcării, prezentând, faţă de transmisiile mecanice, avantajul unei flexibilităţi mai mari în modificarea parametrilor energetici şi de...

 • Studiul Circuitului de Curent Continuu prin Metoda Generatorului Echivalent

  Scopul lucrării: Verificarea experimentală a metodei generatorului echivalent de tensiune. Mod de lucru: 1.Montăm circuitul electric conform schemei la calculator utilizînd programul Multisim 10.1.1: Fig.1 Schema de montaj în Multisim 10.1.1 2.Conectăm circuitul şi stabilim valorile tensiunii electromotoare (t.e.m.) E1 şi E2 în limitele indicate de profesor: E1=40 V şi E2=20 V , menţinîndu-le constante pe tot parcursul experimentului. 3.Excludem comutatoarele J1 şi J2 din schemă,adică...

Pagina 6 din 20