Toate laboratoarele din domeniul Energetica

 • Stabilirea functiei de transfer a procesului de reglare a nivelului in degazor

  Reprezentarea schematică a obiectului supus automatizării este redată în figura S-au folosit următoarele notații: - Dcb - debit de condensat de bază [kg/s]; - Dcs - debit de condensat secundar [kg/s]; - Dab - debit abur da la priză [kg/s]; - Daa - debit de apă de alimentare [kg/s]; Mărimea de execuție pentru reglarea nivelului în rezervorul de apă de alimentare este debitul de condensat de bază Dcb. Variația debitului de condensat de bază se realizeză prin intermediul unui ventil de...

 • Determinarea pierderilor maximale de tensiune intr-o retea deschisa

  Scopul lucrarii: Determinarea pierderii maximala de tensiune in retea, si de comparat cu cea admisibila (ΔUadm=7%) Fig.1 Varianta 2 Unom,V P2,kw P3,kw P5,kw P6,kw P8,kw P10,kw P11,kw P12,kw P13,kw 660 20 20 10 5 5 10 5 5 10 cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ 0.8 1 1 1 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8 Efectuarealucrarii 1.1 Calcularea rezistentei pe sectoare: 1.2 Calcularea reactantei inductive a conductoarelor pe sectoare:

 • Elaborarea Modelului Matlab al Panourilor Fotovoltaice pe Baza Datelor Nominale. Validari Experimentale

  L2. Elaborarea modelului Matlab al panourilor fotovoltaice pe baza datelor nominale. Validări experimentale 1. Scopul lucrării Scopul acestei lucrări de laborator constă în însuşirea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare implementării în mediul Matlab a modelului numeric al unui panou fotovoltaic calibrat pe baza datelor nominale furnizate de producător. În finalul lucrării rezultatele numerice vor fi validate prin rezultate măsurate experimental. 2. Chestiuni de...

 • Determinarea Experimentala a Caracteristicilor de Functionare a Panourilor Fotovoltaice

  Principiul conversiei fotovoltaice are la bază fenomenul de conducţie electrică în materiale semiconductoare. Semiconductorul poate deveni bun conductor de electricitate atunci când i se transferă o anumită cantitate de energie din exterior, numită şi energie de activare. Energia de activare poate proveni din încălzirea materialului sau din iluminarea sa. Efectul fotovoltaic constă în apariţia unui câmp electric (imprimat) într-un semiconductor omogen sub influenţa luminii (de regulă lumina...

 • Metode si Aparate pentru Masurarea Presiunii

  manometrică / vacuummetrică este echilibrată de presiunea hidrostatică a unei coloane de lichid. Avantaje: Simple din punct de vedere constructiv, preţ de cost redus, precizie de măsurare mare, manipulare uşoară, citire uşoară a indicaţiilor. Lichide manometrice: Alcool (ρ = 808 kg/m3), apă (ρ = 1000 kg/m3), mercur (ρ = 13595 kg/m3). Aparate cu tub U Clasificare: După construcţie: aparate artizanale; aparate industriale. După modul de utilizare: aparate verticale; aparate înclinate...

 • Surse si Sisteme de Alimentare cu Energie Termica

  Tema: Studiul sistemului de încălzire cu circulație naturală a apei. Scopul lucrării: Obținerea deprinderilor practice în exploatarea si calculul termic al sistemelor de încălzire cu circulație naturală. Determinarea sarcinii termice a sistemului de încălzire. Determinarea pierderilor de căldura în mediul ambiant. Determinarea debitului de agent termic care circulă prin sistemul de încălzire și prin elementele de încălzire. Schema de principiu a instalației experimentale Sistemul de...

 • Impactul Centralelor Termoelectrice asupra Mediului

  Principiul metodei Principiul pe care se bazează funcționarea acestor separatoare este dat de pierderea cantității de mișcare a particulelor solide la impactul acestora cu un obstacol solid. Solidul având densitatea mult mai mare decât gazul are și inerție mai mare. În aceste condiții dacă în calea amestecului gaz-solid se interpun o serie de șicane, gazul având inerție mai mică le ocolește în timp ce particulele solide au tendința de a-și păstra direcția de deplasare, ciocnindu-se de...

 • Evaluarea si Autoevaluarea Calitatii Energiei Electrice

  Probleme tipice ale calităţii energiei electrice: Următoarea listă oferă o vedere de ansamblu a celor mai frecvente probleme de calitate a energiei elecrtice care pot să apară. Conform studiilor realizate de European Copper Institute în anul 2001, în 1400 locaţii din 8 ţări, fiecare locaţie din Europa are o probabilitate de 5⋅⋅⋅ 20% de a fi afectată de una sau mai multe dintre problemele listate. În mod tipic, jumătate dintre locaţiile din industria energo-intensivă sau clădirile cu sarcini...

 • Bazele Termodinamicii

  Lucrarea de laborator nr. I CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA UNUI MOTOR CU APRINDERE PRIN SCINTEIE IN DOI TIMPI Motorul in doi timpi are ciclul de functionare extins numai pe doua curse ale pistonului sau pe o rotatie completi a arborelui cotit Principalele particularitati functionale ale motorului in doi timpi din fig. 3 sunt - intrarea incarcaturii proaspete (amestec aer-benzina) - se realizeaza prin ferestrele de baleiaj 1 situate la partea dinspre p.m.e. a cilindrului, deschiderea si...

 • Combustibili si Generatoare de Abur

  Lucrarea nr 1 DETERMINAREA UMIDITĂŢII COMBUSTIBILILOR SOLIZI Consideraţii teoretice. Umiditatea de îmbibaţie(wi) a combustibilului este cantitatea de apă pierdută de combustibil prin uscarea lui la aer până la greutate practic constantă. Umiditatea higroscopică(wh) a combustibilului este cantitatea de apă rămasă în combustibil după îndepărtarea umidităţii sale de îmbibaţie şi care se elimină prin uscare în etuvă la 105˚C sau prin antrenare la fierbere cu un solvent adecvat(xilen sau...

 • Masini Hidraulice

  Lucrarea de laborator nr. 1 DETERMINAREA CARACTERISTICII HIDRAULICE A UNEI INSTALAŢII DE TRANSPORT A LICHIDELOR Scopul lucrării Caracteristica unei instalaţii reprezintă dependenţa fuvţie de debit a energiei specifice totale vehiculate de fluidul de lucru prin instalaţie. Se notează H=f(Q). Metodica de măsurare şi calcul se poate aplica la orice instalaţie industrială. În cazul unui tronson de conductă se poate scrie ecuaţia trasferului de energie: Ecuaţia este valabilă pentru regim de...

 • Simularea in MathLab a unui Modul Fotovoltaic

  Scopul lucrarii -utilizarea programului Matlab-Simulink pentru simularea unui modul fotovoltaic integrat intr-un sistem de producere a energiei electrice cu posibilitatea de operare insularizata. Introducere: Circuitul echivalent al unei celule fotovoltaice relatia matematica ce descrie functionarea (ca sursa de tensiune) a unei celule este de tip exponential: unde: I= curentul prin celula; I0=curentul de saturatie U= tensiunea generata (la borne); RS= rezistenta interna a celulei...

 • Determinarea Conductivitatii Termice a Materialelor prin Metoda de Teava

  Tema: Determinarea conductivităţii termice a materialelor prin metoda de ţeavă. Scopul lucrării: Determinarea pe cale experimentală a coeficientului conductivităţii termice şi a dependenţei lui de temperatura materialului; compararea valorilor obţinute din experienţa cu valorilor citite din tabele (literatura). Instalaţia experimentală: Fig. 1 Instalatia experimentală. Instalaţia experimentală (Fig 1) este compusă dintr-o ţeava cu lungimea de un metru. Stratul cilindric de material...

 • Studiul Principiului de Functionare al Dispozitivului de Reanclansare Automata Rapida (DRAR)

  Scopul lucrării: Studiul principiului de funcţionare al dispozitivului de reanclanşare automată rapidă (DRAR), ajustarea lui cu protecţia prin relee. Noţiuni generale Analiza avarielor produse în instalaţiile electrice arată, că majoritatea lor, cca 80-90 % din defectele pe liniile electrice aeriene (LEA), sunt trecătoare şi se autolichidează odată cu dispariţia tensiunii. Majoritatea s.c., care i-au naştere pe LEA, sunt s.c. prin arc . La deconectarea liniilor defecte, tensiunea dispare şi...

 • Mecanica Fluidelor

  Scopul lucrării Se urmăreşte să se găsească experimental dependenţa dintre disipaţiile distribuite de energie (pierderile de sarcina liniare) care apar într-o conductă circulară dreaptă şi debitul care curge prin acea conductă. De asemenea, se urmăreşte influenţa elementelor constructive ale conductei (lungime şi diametru) asupra pierderilor de sarcină. Noţiuni teoretice Curgerea unui fluid real într-o conductă se face dinspre punctele cu energie hidraulică mare spre punctele cu...

Pagina 1 din 6