Laboratoarele din domeniul Energetică

Circuite electrice trifazate cu tensiuni periodice nesinusoidale

Problemă: Se consideră circuitul electric trifazat indicat în fig. 1: Fig. 1. Schema circuitului electric trifazat cu tensiuni periodice nesinusoidale La care sunt cunoscute: Legea tensiunii din faza „A” sub formă de grafic, Am=127, V; T=0,025, s; L=12,5, mH; C=62,5, μF; r=10, Ω; Fig. 2. Legea tensiunii din faza... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Temă UE Energetică

Subiectul 1 - Analiza și evaluarea eficienței economice a proiectelor de investiții în domeniile producerii și consumului de energiei (AE) Realizarea unui proiect de investiții se poate realiza în două variante. Varianta A presupune o investiție efectivă inițială estimată la (100.000 + N - 5.000) €. Încasările... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Acționări hidraulice și pneumatice

LUCRARE DE LABORATOR № 1 Tema: Simboluri convenționale a elementelor hidropneumatice Scopul lucrării: însușirea simbolurilor convenționale pentru proiectarea rațională a schemelor transmisiilor hidraulice și asocierea lor corectă. Conținutul lucrării: studierea simbolurilor convenționale și schemelor... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Stabilirea funcției de transfer a procesului de reglare a nivelului în degazor

Reprezentarea schematică a obiectului supus automatizării este redată în figura S-au folosit următoarele notații: - Dcb - debit de condensat de bază [kg/s]; - Dcs - debit de condensat secundar [kg/s]; - Dab - debit abur da la priză [kg/s]; - Daa - debit de apă de alimentare [kg/s]; Mărimea de execuție pentru... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea pierderilor maximale de tensiune într-o rețea deschisă

Scopul lucrarii: Determinarea pierderii maximala de tensiune in retea, si de comparat cu cea admisibila (ΔUadm=7%) Fig.1 Varianta 2 Unom,V P2,kw P3,kw P5,kw P6,kw P8,kw P10,kw P11,kw P12,kw P13,kw 660 20 20 10 5 5 10 5 5 10 cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ cosφ 0.8 1 1 1 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Elaborarea modelului matlab al panourilor fotovoltaice pe baza datelor nominale - validări experimentale

L2. Elaborarea modelului Matlab al panourilor fotovoltaice pe baza datelor nominale. Validări experimentale 1. Scopul lucrării Scopul acestei lucrări de laborator constă în însuşirea cunoştinţelor teoretice şi abilităţilor practice necesare implementării în mediul Matlab a modelului numeric al unui panou... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Experimentală a Caracteristicilor de Funcționare a Panourilor Fotovoltaice

Principiul conversiei fotovoltaice are la bază fenomenul de conducţie electrică în materiale semiconductoare. Semiconductorul poate deveni bun conductor de electricitate atunci când i se transferă o anumită cantitate de energie din exterior, numită şi energie de activare. Energia de activare poate proveni din... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metode și Aparate pentru Măsurarea Presiunii

manometrică / vacuummetrică este echilibrată de presiunea hidrostatică a unei coloane de lichid. Avantaje: Simple din punct de vedere constructiv, preţ de cost redus, precizie de măsurare mare, manipulare uşoară, citire uşoară a indicaţiilor. Lichide manometrice: Alcool (ρ = 808 kg/m3), apă (ρ = 1000 kg/m3),... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Surse și Sisteme de Alimentare cu Energie Termică

Tema: Studiul sistemului de încălzire cu circulație naturală a apei. Scopul lucrării: Obținerea deprinderilor practice în exploatarea si calculul termic al sistemelor de încălzire cu circulație naturală. Determinarea sarcinii termice a sistemului de încălzire. Determinarea pierderilor de căldura în mediul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Impactul Centralelor Termoelectrice asupra Mediului

Principiul metodei Principiul pe care se bazează funcționarea acestor separatoare este dat de pierderea cantității de mișcare a particulelor solide la impactul acestora cu un obstacol solid. Solidul având densitatea mult mai mare decât gazul are și inerție mai mare. În aceste condiții dacă în calea amestecului... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea și Autoevaluarea Calității Energiei Electrice

Probleme tipice ale calităţii energiei electrice: Următoarea listă oferă o vedere de ansamblu a celor mai frecvente probleme de calitate a energiei elecrtice care pot să apară. Conform studiilor realizate de European Copper Institute în anul 2001, în 1400 locaţii din 8 ţări, fiecare locaţie din Europa are o... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Bazele Termodinamicii

Lucrarea de laborator nr. I CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA UNUI MOTOR CU APRINDERE PRIN SCINTEIE IN DOI TIMPI Motorul in doi timpi are ciclul de functionare extins numai pe doua curse ale pistonului sau pe o rotatie completi a arborelui cotit Principalele particularitati functionale ale motorului in doi timpi din... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Combustibili și Generatoare de Abur

Lucrarea nr 1 DETERMINAREA UMIDITĂŢII COMBUSTIBILILOR SOLIZI Consideraţii teoretice. Umiditatea de îmbibaţie(wi) a combustibilului este cantitatea de apă pierdută de combustibil prin uscarea lui la aer până la greutate practic constantă. Umiditatea higroscopică(wh) a combustibilului este cantitatea de apă rămasă... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Mașini hidraulice

Lucrarea de laborator nr. 1 DETERMINAREA CARACTERISTICII HIDRAULICE A UNEI INSTALAŢII DE TRANSPORT A LICHIDELOR Scopul lucrării Caracteristica unei instalaţii reprezintă dependenţa fuvţie de debit a energiei specifice totale vehiculate de fluidul de lucru prin instalaţie. Se notează H=f(Q). Metodica de măsurare... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Simularea în MathLab a unui Modul Fotovoltaic

Scopul lucrarii -utilizarea programului Matlab-Simulink pentru simularea unui modul fotovoltaic integrat intr-un sistem de producere a energiei electrice cu posibilitatea de operare insularizata. Introducere: Circuitul echivalent al unei celule fotovoltaice relatia matematica ce descrie functionarea (ca sursa... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview