Toate laboratoarele din domeniul Energetica

 • Mecanica Fluidelor

  Scopul lucrării Se urmăreşte să se găsească experimental dependenţa dintre disipaţiile distribuite de energie (pierderile de sarcina liniare) care apar într-o conductă circulară dreaptă şi debitul care curge prin acea conductă. De asemenea, se urmăreşte influenţa elementelor constructive ale conductei (lungime şi diametru) asupra pierderilor de sarcină. Noţiuni teoretice Curgerea unui fluid real într-o conductă se face dinspre punctele cu energie hidraulică mare spre punctele cu...

 • Cercetarea Vibratiilor de Productie

  Scopul lucrării: a lua cunoştinţa cu metodica cercetării vibraţiilor de producţie:aparatul de masură ,utilizarea acestuia ,principiu de normare a vibraţiilor la locurile de munca,masurările şi mijloacele de protecţie a influienţei vibraţiilor. Consideraţii teoretice de bază 1.1 Notiuni generale. Acţiunile vibraţiilor asupra omului După modul de actiune asupra organismului uman, vibrațiile pot fi generale și locale.Vibrațiile generale care au frecvența similară cu frecventa corpului uman...

 • Determinarea Concentratiei Prafului in Aerul Mediului de Productie

  Scopul lucrării: Determinarea concentrației prafului în aerul zonei de muncă și aprecierea sanitaro-igienică a conținutului de praf din mediul aerian. 1. Consideraţii teoretice de bază 1.1 Notiuni generale Una din cele mai răspîndite noxe de producție în constructive, industria materialelor de constructive, industria minieră și multe alte ramuri ale industriei este praful present în aerul zonei de muncă. Praful poate afecta un număr mare de angajați, ce se află concomitant în zona poluată....

 • Captarea Energiei Eoliene si Conversia Ei in Electricitate

  Scopul lucrării este de a prezenta construcţia specială a unui rotor de turbină eoliană, având unghiul paletei variabil cu raza, instalaţia de încercare a rotorului la diverse intensităţi ale curentului de aer şi sarcini impuse turbinei eoliene, aparatele de măsurare specifice, precum şi performanţele rotorului eolian obţinute prin efectuarea măsurătorilor aerodinamice şi mecanice aferente. O atenţie deosebită se va acorda protecţiei împotriva impactului cu elicea de avion adiacentă...

 • Alimentarea MAS-urilor cu GPL

  Numărul autovehiculelor pe mapamond se dublează la fiecare 20-25 ani. Daca in anul 1980 existau circa 400 milioane de unităţi, in anul 2025 numărul acestora va ajunge la un miliard. Astfel au apărut probleme deosebite legate de asigurarea cu carburanţi si reducerea nivelului de poluare cu noxe, in mod deosebit in marile oraşe. Implicit, cererea tot mai mare de combustibil a dus la creşterea continua a preţului petrolului pe piaţa internaţionala. Ca urmare, producătorii de autovehicule au fost...

 • Determinarea Caracteristicilor si Pierderilor in Meterialele Magnetice

  Scopul lucrarii : In lucrare se urmareste obtinerea experimentala a unor caracteristici ; B(H) , µ(H) , µm(f) Si pierderilor in procesul de magnetizare ale meterialelor magnetice MOI . pe baza mosurarilor si calcuelor se realizeaza si separarea pierderilor Schema instalatiei : Tabelele cu date : Axa orizontala Tabela 1 W1 Uo,V B1,Ω lm ,m X, mm h,mm 100 2 6 0,108 18 24,18 Axa verticala Tabela 2 W2 Uv,V B2,KΩ C,µF S , mm γ,mm b , T/mm 400 0,28 10,7 1 36*10 19,2 0,15 Datele curbei...

 • Relee pentru Blocaj la Disparitia Tensiunii

  Generalitati: Releele pentru blocaj la dispariţia tensiunii sînt desti¬nate blocării funcţionării protecţiei de distanţă, la dispariţia accidentală a tensiunilor de măsurare, ca urmare a arderii siguranţelor ce alimentează buclele de măsurare, a unor defecţiuni în circuitele de multiplicare a poziţiei separatoa¬relor de bare etc. Aceste relee trebuie să aibă un timp propriu de acţionare foarte mic, pentru a permite blocarea funcţionării releelor de distanţă chiar şi în treapta I a acestora,...

 • Functionarea Locomotivei Electrice de 5100 KW

  Locomotiva este prevăzută cu două posturi de conducere, A şi B. Acestea sunt folosite în funcţie de sensul de mers, al locomotivei. Culegerea tensiuni de la firul de contact se realizează prin intermediul pantografeleor 1 şi 2. Pantograful 1 este asociat postului de conducere A, iar pantograful 2 este asociat postului de conducere B. În timpul deplasării este folosit un singur pantograf, celălalt rămânând de rezervă. Motoarele locomotivei sunt alimentate în curent continuu. Aceasta...

 • Calculul Analitic si Numeric al Fortelor Electrodinamice

  Forţele electrodinamice se manifestă între două conductoare parcurse de curenţi, (şi chiar asupra unei spire parcurse de curent) când forţele electrodinamice tind să mărească suprafaţa spirei. Forţa care acţionează asupra a două conductoare filiforme paralele infinit exstinse parcurse de curenţii situate la distanţa „a” corespunzătoare unei lungimi „l” de conductor este Observaţie: Conductor filiform = conductor a cărui dimensiune transversală în raport cu lungimea acestuia este...

 • Contactoare Statice de CC si CA

  1.Obiectivele lucrării: - Studiul şi experimentarea contactelor statice de c.c. - Studiul şi experimentarea contactelor statice de c.a 2.Elemente teoretice: În ultimul timp, contactoarele cu armături mobile (mecanice). sunt înlocuite prin contactoare cu elemente de comutaţie statică, cele mai utilizate fiind tiristoarele şi triacurile.Tiristoarele sunt dispozitive semiconductoare cu patru straturi(fig.1.a), care se simbolizează ca în figura1.b. Tiristorul este alcătuit din: • anod •...

 • Lucrari de Laborator la Metrologie

  Scopul lucrării: Studierea in procesul de verificare proprietatile, principiile de functionare si caracteristicile ampermetrelor si voltmetrelor electromecanice. Determiinarea erorilor si corectiilor la indicatiile dispozitivelor examinate. Studierea influentei frecventei asupra indicatiilor dispozitivelor electromecanice si a celor digitale. Determinarea puterii de consum propriu ale voltmetrilor electromecanice. Caracteristicile aparatelor de măsurat. - Voltmetru analogic: Dispozitiv...

 • Tarifarea Energiei Electrice

  Tipuri de tarife În cadrul sistemului energetic pot fi folosite mai multe tarife ce iau în calcul anumiţi parametri de funcţionare a consumatorilor şi ale staţiilor din noduri. După tipologia lor există 3 catregorii de tarife: 1 – În dependenţă de tipul puterii tarifate - Activă - Reactivă 2 – În dependenţă e marimea puterii consumate - Monome - Binome - Trinome 3 – După momentul consumului - Tarife de gol - Tarife de vîrf - Tarife cu caracter special 4 – După durata de...

 • Constructia Turbinei cu Abur

  Introducere În prezent, aproximativ 40% din consumul mondial de combustibil este folosit pentru producerea energiei elctrice în centrale termoelectrice clasice şi nucleare. Aceste transformări de energie se realizează preponderent cu ajutorul turbinelor cu abur datorita randamentului termic superior şi unui raport putere/greutate mai bun decat la motoarele cu abur. La moment cca. 86% din puterea electrică mondială e generată de centrale termo-electrice ce utilizează turbine cu abur. 1....

 • Metode Numerice

  1.1. TIPURI DE ERORI Exactitatea unui algoritm este reprezentată atât prin acurateţea rezultatelor, care reflectă măsura în care valoarea calculată se apropie de valoarea adevărată, cât şi prin precizia rezultatelor, aceasta definind împrăştierea valorilor calculate în raport cu o valoare adevărată (figura 1.1). Termenul global de eroare implică lipsa de acurateţe şi lipsa de precizie a calculelor efectuate. Fig. 1.1. - Exemplificarea noţiunilor de acurateţe şi precizie: (a) acurateţe...

 • Laboratoare la Termodinamica Tehnica

  Tema: Studierea randamentului termic al ciclurilor instalaţiilor termice Scopul lucrarii : Însuşirea metodicii de analiză a eficienţei termodinamice a ciclurilor conform diagramelor termodinamice. Mersul lucrării: 1. Cu ajutorul planimetrului şi cu ajutorul relaţiilor geometrice determinăm suprafaţa F1 care corespunde procesului de aport de căldură: F1=M-4-3-2-1-5-N-M şi F2 ce corespunde procesului de evacuare Q2, F2=M-2-5-N-M De asemenea determinăm lungimea segmentului MN : = 7,5 cm...

Pagina 2 din 6