Toate laboratoarele din domeniul Energetica

 • Laboratoare la Termodinamica Tehnica

  Tema: Studierea randamentului termic al ciclurilor instalaţiilor termice Scopul lucrarii : Însuşirea metodicii de analiză a eficienţei termodinamice a ciclurilor conform diagramelor termodinamice. Mersul lucrării: 1. Cu ajutorul planimetrului şi cu ajutorul relaţiilor geometrice determinăm suprafaţa F1 care corespunde procesului de aport de căldură: F1=M-4-3-2-1-5-N-M şi F2 ce corespunde procesului de evacuare Q2, F2=M-2-5-N-M De asemenea determinăm lungimea segmentului MN : = 7,5 cm...

 • Laboratoare la TDEE

  Scopul lucrării: Familiarizarea atât cu posibilităţile, cît şi cu conţinutul problemelor, care pot fi rezolvate pe modelul de calcul al SEE. Studierea construcţiei modelului, sistemului de realizare a schemei şi de măsurare prin analiza regimului permanent de funcţionare a unei porţiuni a SEE, cît şi acumularea deprinderilor practice de utilizare a modelului pentru rezolvarea problemelor concrete. Schema de principiu: Fig. 1 Schema de principiu al SEE studiat Datele iniţiale pentru...

 • Bazele Electrotehnicii

  Scopul lucrării: Verificarea pe cale experimentală a metodei de superpoziţie. Determinarea conductanţelor de întrare şi celor mutuale. Construirea diagramei potenţiale a unui contur închis. Mersul lucrării: 1. Montăm circuitul: 2. Fig.1 2. Conectăm circuitul electric şi stabilim valorile FEM, şi le menţinem constante pe tot parcursul experienţei. E1=28 V E2=18 V 3. Fixăm comutatorul k2 în poziţia 2, şi comutatorul k1 în poziţia 1. Măsurăm şi înregistrăm în tabelă valorile...

 • Aparate si Protectii prin Relee

  1. Introducere Prin relee de protecţie se înţelege acele elemente care atunci când mărimea sau mărimile de intrare variază în anumite limite, mărimea de ieşire îşi modifică starea iniţială. În cele ce urmează vom denumi relee electromagnetice sau cu contacte, categoria celor care, ca urmare a apariţiei sau variaţie unui parametru electric sesizat de o înfăşurare electrică îşi deplasează un element mobil care închide, deschide sau comută contacte electrice. Releele de protecţie se...

 • Actionari Hidraulice

  Lucrare de laborator nr. 1 Construirea liniei piezometrice şi de presiune hidrodinamica prin interpretarea ecuaţiilor BERNOULLI. Scopul lucrării 1. construirea liniilor de presiune hidrodinamică şi piezometrică pentru conducta cu secţiunea transversală variabilă. 2. a urmări dezvoltarea trecerii energiei cinetice în potenţială şi divers potenţial în cinetică în sectoarele studiate de conducte. 3. de determinat valoarea înclinaţiilor hidraulice şi piezometrice. 1.1. Interpretarea...

 • Plasma Rece

  Plasma Plasma, a patra stare a materiei reprezintă amestecuri de ioni, electroni, atomi, radicali sau molecule neutre/excitate cu energie superioară superioară stării neutre. Descărcările electrice de tip plasmă rece sunt caracterizate de speciile active şi radicali metastabili. Descărcările de tip “plasmă rece” sunt produse de reactoarele electrochimice de tip Corona, „barieră dielectrică” (DBD) şi Glidarc. Reactoarele electrochimice cu “plasmă rece” sunt folosite în multe aplicaţii...

 • Laboratoare la Aparate Electrice

  Scopul lucrării: însuşirea construcţiei mecanismului electromagnetic; prin metode experimentale de apreciat valoarea fluxurilor magnetice în zonele determinate de-a lungul circuitului magnetic la diferite valori ale întrefierului de lucru; studierea influenţei valorii suprafeţei secţiunii miezului magnetic cuprinse de ecran (spira în scurtcircuit) asupra pulsaţiilor forţei de tracţiune a mecanismului electromagnetic. Fig. 1.4. Schema experimentală de studiere a mecanismului electromagnetic...

 • Laboratoare la PEC

  Scopul lucrării: studierea construcţiei, principiului de funcţionare şi domeniul de utilizare a întreruptoarelor cu ulei puţin. Sciţa polului secţionat. Fig. 1 Profil longitudinal al unui pol de întreruptor tip VMP-10 (închis). Răspunsi la întrebări de control: 1. Izolaţia între poli şi pămînt este realizată prin intermediul a şase izolatoare-separatoare din porţelan care sunt fixate pe un cadru suport. Între poli izolaţia este realizată prin intermediul aerului, iar între contacte...

 • Determinarea Curentilor la Scurtcircuit

  Exemplu: De determinat curenţii la s.c. trifazate în punctele K1,K2,K3 şi curentul la un s.c. monofazat în punctul K3 al schemei date. A. Determinarea curenţilor la un s.c. trifazat în p.K1 1. Reactanţa sistemului de alimentare 2. Impedanţa transformatorului 3. Rezistenţa transformatorului 4. Reactanţa transformatorului 5. Rezistenţa şi reactanţa barelor 80×10 mm (distanţa medie geometrică între acestea a=200 mm) de la bornele transformatorului până la barele-conductoare a ID-0,4 kV...

 • Sisteme Digitale

  Pas 1: Modelarea MUX Prima parte a acestei lucrari este dedicate studiului multiplexorului MUX in care vom vedea organizarea acestuia arajata pe trei nivele: - nivelul de iesire ocupat de logigrama SAU - nivelul intermediar populat cu logigramele SI - nivelul de intrare este cel pe care se plaseaza logigramele NU In afara accestor nivele mai apar si inca doua intrari care au acces pe nivelele intermediare. Prin urmare,structura multiplexorului este redata in imaginea de mai jos: MUX 8...

 • Conducerea Operativa prin Dispecer a Exploatarii unui Ansamblu de Centrale si Statii Electrice

  1. SCOPUL URMARIT Scopul acestei teem este de a familiariza studentii cu principalele probleme care se pun in exploatarea prin dispecer a instalatiilor electroenergetice. Se expun, conform PE117/79-Regulament pentru conducerea prin dispecer in sistemul energetic –modul de organizare si functiile activitatii de exploatare prin dispecer. Se prezinta instalatiile laboratorului de dispecer,conceput ca o treapta de conducere ierarhic superioara a modelului de sistem electroenergetic existent in...

 • Utilizarea Energiei

  LUCRAREA 1 INFLUENŢA CALITĂŢII TENSIUNII DE ALIMENTARE ASUPRA PARAMETRILOR FUNCŢIONALI AI LĂMPILOR CU INCANDESCENŢĂ 1. Scopul lucrării În cadrul lucrării se analizează modul în care principalii parametri energetici şi funcţionali ai lămpilor cu incandescenţă (intensitatea curentului electric absorbit, puterea electrică absorbită, temperatura filamentului, durata de viaţă a lămpii) se modifică atunci când variază tensiunea reţelei electrice de alimentare. De asemenea, în cadrul lucrării...

 • Proiectarea unui Transformator

  Tema de proiect Sa se proiecteze un convertor static de putere cu functionare in doua cadrane care alimenteaza o masina electrica de curent continu cu urmatoarele date: - Putere : P = 1KW ; - Tensiune nominal in Indus : Ua = 220 V ; - Curent nominal in Indus : Ian = 6 A ; - Turatie nominal : nN = 1500 rot/min ; - Factor de forma a curentului : Y = 1 ; - Protectie : IP = 44 ; - Forma constructive : IMF3 ; - Clasa de izolatie : Ciz = B ; - Momentul de inertie : J = 0,04 ; - Tipul de...

 • Pompe si Motoare Hidrostatice - Pompe Hidraulice Rotative

  A. Generalitati Prin pompe volumice ]ntelegem o masina care transforma energia mecanica introdusa prin axa de antrenare in energie de presiune hidrostatica. Clasificarea acestora se poate face si in p sin u cu Q reglabil sau Q fix. Pomapa poate fi cu Q constant sau reglabil, acesta se poate determina din caracteristica Q = f(np). Daca la aceeasi turatie de ntrenare putem obtine o plaja de variatie a debitului prin actionarea asupra unui organ de reglare, rezultand diferite debite la...

 • Studiul Graficilor de Sarcina Electrica

  Scopul lucrării: Analiza regimurilor de funcţionare şi de consum de energie electrică în baza graficelor de sarcină, obţinerea datelor necesare pentru construirea graficelor de sarcină activă a două grupe de receptoare şi a nodului de alimentare a acestor grupe, determinarea indicelor de bază şi a coeficienţilor, care caracterizează aceste grafice. Schemele de principiu a instalaţiei de laborator: Figura 1. Schema simplificată de principiu a instalaţiei de laborator. Tabelele cu datele...

Pagina 3 din 6