Toate laboratoarele din domeniul Energetica

 • Verificarea Sensului de Rotatie si Determinarea Raportului de Transformare la Motoarele Asincrone cu Rotor Bobinati

  Consideraţii generale Verificarea sensului de rotaţie a motoarelor asincrone Aspecte generale Sensul de rotaţie al maşinii electrice este dictat de sensul de rotaţie al motorului de antrenare în cazul generatoarelor sau de necesitatea unui anumit sens de rotaţie al agregatului sau mecanismului pentru motoare. Verificarea sensului de rotaţie are o importanţă deosebită în cazul motoarelor care acţionează instalaţii cu sens restrictiv de rotaţie (pompe, ventilatoare, malaxoare) şi unde...

 • Determinarea Momentului de Inertie a Rotorului la Masini Electrice Rotative

  Consideraţii generale Determinarea momentului de inerţie a rotorului la maşini electrice rotative Momentul de inerţie J se exprimă în [kg·m2] , iar momentul de giraţie Jg în [N·m2] ; între cele două mărimi existând următoarea relaţie: Jg=4 · J · g [kg·m2] unde: g = 9,81 [m/s2] - reprezintă acceleraţia gravitaţională. Pentru determinarea momentului de inerţie al rotorului se pot utiliza următoarele metode: • Metoda oscilaţiilor de torsiune; • Metoda pendulului auxiliar; • Metoda...

 • Constructia Practica a Diagramei Cercului la Motorul Sincron cu Rotor Bobinat

  Consideraţii generale Ştiind că centrul cercului, care reprezintă diagrama, se află pe o dreaptă paralelă cu abscisa care trece prin extremitatea fazorului Io este suficient să cunoaştem două puncte ale cercului. Cele două puncte se obţin printr-o încercare de mers în gol şi una în scurtcircuit: - la încercarea de mers în gol se determină curentul Io precum şi pierderile Po şi PM; - la încercarea în scurtcircuit motorul cu rotorul blocat se alimentează cu tensiune până când înfăşurările...

 • Verificarea Raportului de Transformare si a Indicelui Orar al Transformatorului Electric de Forta

  Consideraţii generale Verificarea raportului de transformare Spre deosebir de transformatoarele monofazate, în cazul transformatoarelor trifazate există două rapoarte de transformare: • raportul de transformare de linie; • S raportul de transformare de fază. Ambele rapoarte se măsoară când transformatorul funcţionează în gol, iar înfăşurarea primară este alimentată cu tensiune nominală. Dacă există un comutator de prize acesta trebuie poziţionat pe priza nominală. Raportul de...

 • Masurarea Rezistentei Infasurarilor in Curent Contiuu la Transformatoarele Electrice de Forta

  Consideraţii generale Scopul probei Prin măsurarea rezistenţei ohmice se urmăreşte: • determinarea rezistenţei reale a înfăşurărilor; • verificarea calităţii sudurilor sau lipiturilor făcute la conductoarelor bobinelor; • controlul calităţii conexiunilor la comutatorul de reglaj şi la bornele de racord (trecerile izolate), inclusiv verificarea concordanţei între poziţia comutatorului şi stabilirea corectă a contactului; • depistarea eventualelor întreruperi în conductoarele bobinelor;...

 • Verificarea Rigiditatii Dielectrice cu Tensiune Sinusoidala Aplicata si Frecventa de 50 Hz

  Consideraţii generale Verificarea se face asupra transformatorului complet montat. Comutatorul se pune pe priza nominală dacă nu se prinde altfel de către fabricant. A. Pentru transformatoarele noi şi cele reparate, dar la care nu s-au înlocuit bobinajele sau izolaţia principală, valoarea tensiunii de încercare va fi: UÎp = 75%Uif în care Uif este valoarea tensiunii de încercare în fabrică, sau în lipsa acesteia, valorile din STAS 1703/3, tabelul 2. B. La transformatoarele la care s-au...

 • Aprecierea Izolatiei Complexe a Infasurarilor Transformatoarelor prin Masurarea Raportului C2 la C50

  Consideraţii generale Capacitatea izolaţiei măsurată în curent alternativ, la o temperatură şi o frecvenţă dată, reprezintă o caracteristică constantă a dielectricului. Metoda este sensibilă la detectarea defectelor, în special atunci când valoarea tgδ > 1% şi capacitatea izolaţiei este mică. Variaţia abruptă a capacităţii denotă că în izolaţia examinată este un defect (de exemplu formarea unor punţi conductoare care şuntează o parte din izolaţie). Din acest motiv pentru aprecierea...

 • Masurarea Tangentei Unghiului de Pierderi Dielectrice a Inzolatiei Complexe a Infasurarilor

  Consideraţii generale Degradarea izolaţiei este caracterizată prin accentuarea neomogenităţii structurii izolante a aparatului, prin apariţia moleculelor de apă - în procesul de umezire - şi a moleculelor de acizi, baze, răşini, etc, - în procesul de îmbătrânire a izolaţiei. Aceste neomogenităţi duc la amplificarea fenomenelor de polarizare a izolaţiei a dielectricului (mai ales pentru cele cu timp de relaxare mari), la creşterea permitivităţii echivalente (adică a capacităţii echivalente şi...

 • Masurarea Rezistentei de Izolatie la Masinile Electrice Rotative

  Consideraţii generale Generatoare şi compensatoare sincrone - Măsurarea rezistenţei de izolaţie a înfăşurărilor şi determinarea coeficientului de absorbţie o Măsurarea rezistenţei de izolaţie se face cu megaohmmetrul conform tabelului 1: Tabelul 1 Tensiunea înfăşurărilor [V] Tensiunea megaohmmetrului [V] ≤ 1000 500 1000 – 3000 1000 ≥ 3000 2500 – 5000 o Măsurarea se face la temperatira mediului ambiant; o Pentru măsurarea rezistenţei de izolaţie a înfăşurărilor rotorice faţă de...

 • Masurarea Rezistentei de Izolatie a Infasurarilor Transformatoarelor Electrice de Forta

  Consideraţii generale După fabricare şi înainte de a intra în exploatare, un transformator electric va fi supus la unele încercări prin care trebuie să i se verifice calităţile tehnice. Încercările transformatoarelor sunt încercări de tip şi încercări de control. Încercările de tip se execută la asimilarea în fabricaţie a transformatoarelor, după modificarea de materiale de construcţie sau modificări aduse procesului tehnologic în construcţia transformatoarelor, ce pot influenţa...

 • Executarea Liniilor Electrice in Cablu

  1.Probleme generale. Pentru dezvoltarea retelelor electrice în ultimii ani este caracteristica cresterii ponderii liniilor electrice în cablu (LEC), în special în zonele urbane dens populate. Avantajele LEC : siguranta în functionare, lipsa influentei factorilor atmosferici, spatiu ocupat mai redus, evitarea pericolului de atingere directa, aspectul estetic, au determinat cresterea numarului de LEC. Dezavantajul principal al LEC : costul ridicat în comparatie cu cel al LEA tinde sa se...

 • Influenta Variatiilor Tensiunii Retelei asupra Parametrilor Lampilor cu Incandescenta

  I. Scopurile lucrării 1. Lucrarea prezintă în principal influenţa pe care o are variaţia tensiunii reţelei asupra principalilor parametrii ai lămpilor cu incandescenţă cum ar fi: curentul absorbit, putere absorbită, flux luminos emis, eficacitate luminoasă, temperatura filamentului, durata de viaţă). 2. În lucrare se pune în evidenţă caracterul rezistiv şi nedeformant al lămpilor cu incandescenţă. 3. Determinarea raportului între rezistenţa electrică a filamentului în stare caldă şi în...

 • Lucrarea de Laborator Nr.1 - Prezentarea Pachetului cu Element Finit Software Quick Field

  NOTIUNI TEORETICE Pachetul Quick Field este un soft ce permite rezolvarea problemelor de câmp electric si magnetic cu ajutorul metodei elementului finit Mathematic metode elementului finit este o metoda numerica (aproximativa) de rezolvare a ecuatiilor cu derivate partiale. Consideram un domeniu de camp D în care este distribuit un camp electrostatic descries de o ecuatie de o ecuatie de tip Laplace unde V este potentialul electrostatic (”V=0) pe care dorim sa-l determinam. V(x,y)=? Pt a...

 • Laboratoare EIT

  1. Studiul Transferului de Caldura Într-un Schimbator Apa Apa Functionând În Regim Nestationar 2. Studiul Performantelor Termodinamice Ale Unui Schimbator De Caldura Cu Placi Si Garnituri 3. Studiul Performantelor Termodinamice Ale Schimbatoarelor De Caldura Cu Placi Sudate 4. Studiul performantelor termodinamice ale unui schimbator de caldura teava în teava 5. Studiul performantelor termodinamice ale unui schimbator de caldura cu tevi si manta

 • Studiul Performantelor Termodinamice ale unui Schimbator de Caldura cu Tevi si Manta

  1.1 Scopul lucrarii Scopul lucrarii este de a studia functionarea din punct de vedere termic a unui schimbator de caldura cu tevi si manta, prin determinarea performantelor sale si compararea acestora cu cele rezultate din calculul care a stat la baza proiectarii aparatului. 1.2 Descrierea instalatiei de lucru Schema de principiu a instalatiei este prezentata în Figura 1, curgerea celor doua fluide fiind în echicurent sau contracurent (functie de circuitul realizat). Apare calda curge...

Pagina 5 din 6