Toate laboratoarele din domeniul Finante

 • Lucrul individual Finantele Intreprinderii

  1. Dinamica activelor circulante Indicatori An precedent An curent Abaterea absolută Rata creșterii, % Materiale 11259577 2418520 -8841057 21,47 OMVSD 24526 32926 8400 134,24 Producția în curs de execuție și produse 2848117 1226787 -1621330 43,07 Mărfuri 10708 283640 272932 2648,87 Creanțe comerciale 14290518 40879311 26588793 286,06 Avansuri acordate curente 17885005 31351525 13466520 175,29 Creanțe ale bugetului 566129 312837 -253292 55,26 Creanțe ale personalului 162993 202245...

 • Control teorie

  Funcția de control este ”ansamblul proceselor prin care performanțele firmei, subsistemelor și componenților acesteia sunt măsurate și comparate cu obiectivele și standardele stabilite inițial, în vederea eliminării deficiențelor constatate și integrării abaterilor pozitive”. Controlul financiar are o triplă semnificație: - controlul pentru sine ; - controlul pentru alții ; - controlul pentru stat . Schematic controlul s-ar putea reduce la patru elemente: a. stabilirea standardelor...

 • Probleme finante rezolvate

  1. Firma BUNĂSTAREA POPULARĂ prezintă următorul bilanț: a)Este corespunzătoare structura activelor și a pasivelor firmei? Ce probleme poate ridica actuala structură bilanțieră? b) Cum ați rezolva eventualele probleme/dezechilibre din structura activelor/pasivelor firmei? a) Nu este corespunzătoare structura activelor și pasivelor firmei deoarece firma nu dispune de disponibilități bănești în egală măsură cu datoriile curente și creditele pe termen mediu și lung, iar actuala structură...

 • Analiza Cheltuielilor de Ordin Economic in BPN Anii 2008-2012

  Total cheltuieli publice 26146,9 27354,3 29328,9 32101 35373,5 7. Cheltuieli de ordin economic 3490,9 2620,5 3197,2 3616,4 4611,3 a. Agricultura,gospodaria silvica,gospodaria piscicola si gospodaria apelor 1243,6 1034,0 857,8 843,4 1272,8 b. Industria si constructiile 31,5 34,3 30,8 34,7 45,0 c. Transporturile, gospodaria drumurilor, comunicatiile si informatica 1145,9 684,2 1104,3 1469,1 2095,5 d. Gospodaria comunala si gospodaria de exploatare a fondului de locuinte 627,0 539,5...

 • Procedura Fiscala Privind Taxa pe Valoarea Adaugata la Directia Generala a Finantelor Publice Iasi

  CAPITOLUL I. Organizarea şi funcţionarea DGFP IAŞI 1.1. Organizarea şi reorganizarea privind aplicarea proceduri fiscale prin instituţiile finanţelor publice Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se reorganizează prin preluarea atribuţiilor Autorităţii Naţionale a Vămilor şi Gărzii Financiare şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, finanţată din bugetul de...

 • Analiza Economico-Financiara a SC Icco Metal SA

  Capitolul 1 Prezentarea S.C. ICCO Metal S.A. 1.1. Înfiinţare. Denumire. Societatea comercială SC ICCO Metal SA Întorsura Buzăului s-a înfiinţat în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, prin H.G.R nr. 70/26.01.1991 având forma juridică de societate pe acţiuni, şi a fost înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului al judeţului Covasna sub numărul J 14/75 din 26.02.1991. SC ICCO Metal SA este persoană juridică română cu sediul în Întorsura Buzăului, str.Fabricii, nr.30, judeţul...

 • Lucrare de Laborator la Cercetari Operationale

  Lucrare de laborator № 1. Data: 18.02.2012 A efectuat studentul grupei SPE-111 Osievschi Roman Condiţia: Un decident are de ales una din cele cinci alternative. Exista cele patru stări ale naturii, iar tabelul de plata este următorul: Alternative Stări ale naturii S1 S2 S3 S4 A1 52 44 48 52 A2 44 50 46 42 A3 48 44 48 50 A4 48 52 46 40 A5 43 48 51 50 a) În condiţia de incertitudine determinaţi condiţia optimă folosind diferite criterii (Wald, Savage, Laplace, Hurwicz). b) Daca...

 • Metode de Estimare a Valorilor Mobiliare

  Estimarea valorilor mobiliare se efectuează prin aplicarea următoarelor metode de estimare: 1. metoda fluxurilor financiare; 2. metoda de piaţă: - metoda tranzacţiilor anterioare; - metoda estimării companiilor analogice cu aplicarea coeficienţilor de corectare; 3. metoda activelor nete. Descrierea generală a valorilor mobiliare: - Denumirea emitentului valorilor mobiliare: Societatea pe acţiuni „ XXX 1” - Tipul valorilor mobiliare: acţiuni ordinare nominative; - Clasa...

 • Analiza Financiara a Unei Intreprinderi in Baza Raportului Financiar

  Analiza financiară constituie un instrument managerial care contribuie la cunoaşterea situaţiei financiare a întreprinderii, a factorilor şi cauzelor care au determinat-o în vederea fundamentării obiectivelor strategice de menţinere şi de dezvoltare a întreprinderii într-un mediu concurenţial. Prin intermediul analizei financiare, se stabilesc punctele forte şi punctele vulnerabile ale gestiunii financiare, avînd la bază anumite norme şi criterii, se dă o explicare a cauzelor obţinerii unor...

 • Analiza Sistemului de Indicatori Financiari

  Scop : Efectuarea calculelor aferente analizei economico-financiare al societatii pe actiuni „DRUM-3”,pe perioada de gestiune 01.01.2010-31.12.2010 ,aplicind formulele afirmate in articolul lui Balanuta. Analiza sistemului de indicatori financiari dupa Vladimir Balanuta a societatii pe actiuni “DRUM-3” Indicatori economici Unit.de masura Abrev. To T1 Δ T abs Δ T rel Index Profit brut MDL Pb -248 305350 305598 -1232,25 Volum vinzari nete MDL V Vn 343540 1815292 1471752 4,2840 1,042...

 • Lucrari Practice la Econometrie

  Lucrarea de laborator nr. 1 Modelul liniar unifactorial Se cunosc urmatoarele date privind incasarile medii lunare (mil. lei) - W si suprafata comerciala (metri patrati) - Z a 10 societati comerciale care au acelasi profil de activitate: Tabelul 1 Nr. Suprafata comerciala, m2 X Incasari medii lunare, mil.lei Y obs. 1 26.00000 3.000000 2 36.00000 4.200000 3 56.00000 4.800000 4 66.00000 6.000000 5 86.00000 6.600000 6 96.00000 7.800000 7 106.0000 8.400000 8 116.0000 9.600000 9...

 • Analiza Structurii Activelor

  Indicator Perioada de gestiune Perioada precedenta Abaterea Suma,lei % Suma,lei % absoluta relativa Cheltuieli comerciale 755274 - 1791345 - -1036071 - *privind operaţiile de marketing 0 0,00 0 0,00 0 0,00 *privind ambalajele şi ambalarea produselor şi mărfurilor 0 0,00 0 0,00 0 0,00 *de transport privind desfacerea 0 0,00 0 0,00 0 0,00 *privind reclama 0 0,00 0 0,00 0 0,00 *privind reparaţiile garantate şi deservirea cu garanţie 0 0,00 0 0,00 0 0,00 *privind datoriile dubioase 0 0,00...

 • Oferta Creditare

  Stiind ca tinerii absolventi de azi sunt preocupati din ce in ce mai mult de posibilitatea procurarii propriilor bani pentru a-si cumpara sau inchiria o casa, o masina ,pentru a-si intemeia propria familie, banca noastra ofera tinerilor posibilitatea de a a-si procura singuri banii apeland la piata de capital Trebuie precizat in primul rând ca acest produs de creditare presupune asistenţă din partea băncii : Studentii trebuie sa intocmească un plan de investitii din care sa rezulte...

 • Probleme Rezolvate Finante

  Problema 1. 1. Se încheie un contract pentru cumpărarea unei opţiuni put pentru 100 acţiuni cu o primă de 6500 lei, la un preţ de exerciţiu de 1100 lei pe acţiune şi o scadenţă de trei luni. Care va fi câştigul sau pierderea cumpărătorului opţiunii, dacă la scadenţă cursul unei acţiuni va fi de 1000 lei? Cr= (Pmr –Pf)x nr. Actiuni unde Cr- castig real Pmr- pragul minim de rentabilitate Pf- pret de inchidere Pmr= Pex-Pu= 1100- (6500/100)=1100-65= 1035 lei/ actiune Cr= (1035-1000) x100 =...

 • Instrumente Derivate - Futures, Forward, Swap, Optiuni

  Capitolul 12 Instrumente derivate 12.1. Forward & Futures Discutati definirea si caracteristicile contractelor forward si futures. Principalele diferente între contractele forward si cele futures sunt rezumate în tabelul urmator: FORWARD FUTURES 1. Piata de tranzactionare Se încheie pe piata OTC, prin negociere directa între parti. Se încheie în bursa, printr-un mecanism tranzactional specific. 2. Forma contractului Nu este standardizat, fiind rezultatul întelegerii dintre...

Pagina 1 din 2