Control teorie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Control teorie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 8 pagini .

Profesor: Argus Downloader

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Finante

Extras din document

Funcția de control este ”ansamblul proceselor prin care performanțele firmei, subsistemelor și componenților acesteia sunt măsurate și comparate cu obiectivele și standardele stabilite inițial, în vederea eliminării deficiențelor constatate și integrării abaterilor pozitive”.

Controlul financiar are o triplă semnificație:

- controlul pentru sine ;

- controlul pentru alții ;

- controlul pentru stat .

Schematic controlul s-ar putea reduce la patru elemente:

a. stabilirea standardelor

b. controlul tehnic

c. evaluarea

d. corectarea

Obiectul controlului financiar constă în examinarea modului în care se realizează programul și a modului de respectare a principiilor stabilite cu scopul de a releva erorile, deficiențele pentru a le remedia și evita în viitor.

Funcțiile specifice controlului financiar sunt:

- funcția de prevenire și perfecționare

- functia de constatare a situației și funcția de corectare în cazul în care apar dereglări

- funcția de cunoaștere și de evaluare a situație existente la un moment dat, a rezultatelor obținute la sfârșitul unei perioade de gestiune

- funcția de reglare a sistemului, a situație patrimoniale.

Formele Controlului Financiar:

După criteriul sferei de cuprindere al conținutului sau obiectului controlul poate fi: tehnic, financiar, al calității produselor, protecției muncii, protecției sociale, etc.

După timpul în care se exercită, controlul se manifestă sub trei forme:

- anticipativ sau preventiv;

- concomitent sau operativ curent;

- post operativ sau ulterior.

Clasificarea Controlului Financiar :

În corelare cu interesele economico-financiare pentru care este organizat și exercitat controlul financiar pot fi:

- propriu al instituțiilor și agenților economici organizat sub forma controlului financiar preventiv și al controlului financiar de gestiune.

- al statului, organizat în subordinea Guvernului și exercitat de Ministerul Finanțelor, prin Direcția Generală a controlului financiar de stat și Directia generala Antifrauda.

- autonom organizat în subordinea Parlamentului și exercitat de către Curtea de Conturi.

Sistemul de documente primare și evidență tehnico - operativă și contabilă :

Este necesar ca fiecare document folosit ca act justificativ să conțină anumite elemente obligatorii după cum urmează:

- denumirea documentului ;

- denumirea și sediul unității ce îl întocmește ;

- numărul și data întocmirii ;

- părțile ce contribuie la realizarea operațiilor ;

- datele cantitative și calitative ale operațiilor efectuate ;

- semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operației, cele care vizează documentele pentru control financiar preventiv sau au dreptul de a aproba efectuarea acestor operații.

Controlul documentelor se face sub aspectul formei și a conținutului.

Din punct de vedere al formei, controlul documentelor are ca obiective mai importante următoarele:

a) autenticitatea ;

b) exactitatea întocmirii și valabilității documentelor ;

c) efectuarea corectă a calculelor .

a) autenticitatea documentelor presupune întocmirea lor cu respectarea condițiilor legale.

b) controlul exactității întocmirii și valabilității documentelor se realizează în raport de momentul și condițiile producerii operațiilor economice și financiare pe care le consemnează.

c) controlul efectuării corecte a calculelor are în vedere în principal înlăturarea erorilor de calcul care pot denatura conținutul operațiilor economico-financiare.

Din punct de vedere al conținutului, controlul documentelor are ca obiective:

a) legalitatea sau justețea acestora

b) realitatea/exactitatea

c) eficiența

a) legalitatea este principiul conform căruia este necesar să se respecte prevederile tuturor actelor normative.

b) controlul realității operațiilor economico-financiare stabilește dacă acestea s-au produs în limitele, condițiile și locul indicat în documente.

c) controlul eficienței, operațiilor economice și financiare are în vedere elemente mai complexe și anume: necesitatea, economicitatea și oportunitatea acestora.

Fisiere in arhiva (1):

  • Control teorie.docx