Laboratoarele din domeniul Fizică

Studiul deformărilor elastice

1. Principiul Lucrarii Sub actiunea unei forte deformatoare (F) un resort isi modifica lungimea (se deformeaza). Deformarea (Δl) depinde de marimea fortei deformatoare, dimensiunile resortului (lungime initiala, diametrul), materialul resortului caracterizat prin modulul de elasticitate a lui Young, E, prin... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea constantei planck din studiul efectului fotoelectric

1.Scopul lucrării Scopul lucrării este studiul efectului fotoelectric extern produs pe catodul unei celule fotoelectrice, se măsoară energia cinetică a electronilor ca funcție de frecvența luminii incidente pe catod, și constanta lui Planck h arătându-se că energia cinetică a electronilor este independentă de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Sarcina specifică a electronului

1.Scopul lucrării Scopul lucrării este studiul mișcării electronilor într-un câmp magnetic uniform și determinarea valorii sarcinii specifice a electronului. 2.Principiul fizic Radiațiile emise de un tun electronic, constau din particule încărcate negativ numite electroni, care se mișcă rapid în linie dreaptă și... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea activității absolute a unei surse prin metoda unghiului solid

1.Scopul lucrării Determinarea activității absolute a unei surse de radiații prin metoda unghiului solid. 2.Principiul fizic Activitatea unei surse radioactive reprezintă rata de dezintegrare a nucleelor dintr-o sursă având N nuclee ce se pot dezintegra. Experimental se măsoară rata de numărare a fotonilor n,... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Studiul deformărilor elastice - determinarea modulului lui Young și a vitezei de propagare a undelor longitudinale în medii solide

1. Aparate - consolă - fir - micrometru - riglă gradată (centimetru) - greutăți - micrometru comparator 2. Principiul lucrării Modulul longitudinal de elasticitate sau modulul lui Young al unui mediu solid finit (fir sau bară) se poate determina din legea lui Hooke: (1) unde reprezintă efortul unitar ( -... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea indicelui de refracție ale unei lamele cu fețe plan-paralele

Descrierea microscopului: Microscopul este un instrument optic alcătuit din două sisteme optice-obiectivul și ocularul-care formează imagini virtuale mărite pentru obiectele mici, permițând distingerea unor detalii ce nu se pot vedea cu ochiul liber. Principiul de funcționare al microscopului-formarea de imagini cu... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Verificarea legii lui Ohm în curent continuu

Scopul lucrării: Se doreşte verificarea legii lui Ohm pentru un circuit simplu, în curent continuu. Se va pune astfel in evidenţă rezistenţa unui element de circuit.Prin trasarea dependenţei curent-tensiune, se calculează efectiv această valoare din panta graficului obţinut. Teoria lucrării: Dacă între... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Legile electrolizei

Scopul lucrării: Lucrarea își propune verificarea legilor lui Faraday. Estimând masa cationului, se poate determina echivalentul electrochimic K și mai apoi, luând în considerare caracteristicile electrolitului se poate calcula numărul lui Faraday, F. Astfel putem face un calcul estimativ pentru sarcina electrică... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Legea lui Ohm

Scopul lucrării: În această lucrare ne propunem să verificăm legea lui Ohm pentru un circuit simplu, în curent continuu. Se va pune în evidență rezistența unui element de circuit. Prin trasarea dependenței curent-tensiune se calculează efectiv această valoare din panta graficului obținut. Teoria lucrării: Dacă... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Curent electric continuu - Bateria de cartof

Scopul lucrării: Scopul lucrării este de a reliza o baterie din cartof sau lămâie. Se va sublinia importanța reacțiilor chimice în funcționarea bateriilor precum și modul în care suprafața electrozilor influențează funcționarea bateriei. Teoria lucrării: Curentul electric reprezintă deplasarea dirijată a... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea raportului Cp-CV prin metoda măsurării vitezei sunetului în aer

Scopul lucrării Măsurarea vitezei sunetului si determinarea raportului dintre capacitățile căldurilor Modul de lucru Se numește căldura specifica cantitatea de căldura necesara pentru a varia temperatura unei unități de masa a substanței cu un grad: c=δQ/(m∙dT). Se masoara in J/kg∙grad. Se numește căldura... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Verificarea legilor miscarii uniform accelerate cu ajutorul planului înclinat

SCOPUL LUCRĂRII În lucrarea de faţă se determină experimental timpul, spaţiul şi viteza finală din mişcarea pe palnul înclinat şi se calculează acceleraţia, verificându-se astfel legea spaţiilor şi legea vitezelor într-o mişcare uniform accelerată. CONSIDERAŢII TEORETICE Din legile mişcării uniform accelerate... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Calculul Erorilor în Măsurările Directe și Indirecte

Scopul lucrării: Familiarizarea cu metodele directă şi indirectă de măsurare a mărimilor fizice; efectuarea măsurărilor directe ale mărimilor liniare; efectuarea măsurărilor directe ale mărimilor electrice; măsurări indirecte ale mărimilor fizice. Familiarizarea cu calculul aproximativ; determinarea erorilor directe... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Măsurarea Temperaturii

I. GENERALITĂŢI Temperatura este un parametru de stare a unui corp. Definiţia temperaturii legale este dată de două condiţii : prima condiţie defineşte raportul a două temperaturi şi este realizată prin admiterea proporţionalităţii dintre produsul pv şi temperatura unui gaz în stare perfectă: Temperatura astfel... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Studierea procesului oxidării termice a siliciului

1. Scopul lucrarii: - de a face cunostinta cu constructia instalatiei de oxidare termica a silixiului. - cercetarea influentei diferitilor parametri ai procesului tehnologic asupra proprietatilor oxidului. - cercetarea grosimii si calitatii stratului de oxid. 2. Scurte date teoretice: Bioxidul de siliciu SiO2... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview