Toate laboratoarele din domeniul Geografie

 • Economia mediului si dezvoltarea durabila in Depresiunea Vulcana

  I. Etapa de documentare Pentru această etapă am consultat o serie de surse bibliografice de la biblioteca Universității Valahia din Târgoviște, o parte dintre acestea sunt lucrări cu referire generală la regiunea aflată sub observație: - **, 1983, Geografia României. Geografie fizică, editura Academiei Române, București (vol I, cap. 9) - **, 1992, Geografia României. Regiunile pericarpatice, editura Academiei Române, București (vol. IV, cap. 4a) Alexe R, Mihaiescu M., 2003,...

 • Modificari ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Bai

  I.LOCALIZAREA AREALULUI ÎN STUDIU Depresiunea Vulcana este situată din punct de vedere geografic în partea central-nordică a Județului Dambovița, mai precis în dealurile subcarpatice din Subcarpații Ialomiței care fac parte din Subcarpații de Curbura. Potrivit organizării administrativ teritoriale a României, Depresiunea Vulcana Bai are ca reședintă comuna cu același nume, care face parte din Județulul Dâmbovița. Este compusă din trei sate: Vulcana-Băi, Nicolaești și Vulcana de Sus, având o...

 • Geografia Marii Negre

  Scopul: Deprinderea datelor și tehnicilor de analiză a rezultatelor din sondarea austică, trasarea curbelor batimetrice, întocmirea hărții batimetrice și diagnoza formelor de relief într-o zonă costieră. Etapele: 1. Trasarea liniei de bază între două repre care reprezintă extremele regiunii studiate. 2. Amplasarea profetelor care vor fi ridicate acustic, se duc perpendiculare la linia de bază la intervale stabilite în functie de gradul de detaliere a lor; cu cât harta va fi mai...

 • Podisul Moldovei

  Limite - N: Ucraina; - E: Valea Prutului; - S: Campia Romana; - V: Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldovei; Populatia Istoria locuirii. Podişul Moldovei reprezintă una din regiunile geografice a cărei populare s-a realizat încă din cele mai vechi timpuri istorice. Urmele de cultură materială identificate, începând cu paleoliticul inferior, indică nu numai vechimea locuirii, ci şi continuitatea şi accentuarea treptată de-a lungul secolelor a acestui proces. Sunt renumite pe plan mondial...

 • Masurarea Umezelii Aerului (Meteorologie Seminar)

  Definire: Umezeala aerului reprezinta caracteristica aerului de a contine vapori de apa. Este o însuşire importantă a aerului atât din punct de vedere meteorologic cât şi Bioclimatic. Gradul de umiditate are o mare importanţă din punct de vedre meteorologic, deoarece vaporii de apă influenţează bilanţul radiativ-caloric al aerului, prin absorbţia radiaţiilor de undă lungă, iar prin condensare generează norii, ceaţa, precipitaţiile lichide şi solide. Cantitatea de vapori de apă din...

 • Meteorologie Anul I

  Lucrarea practică nr. 1 Stația meteorologică Stația meteorologică este locul în care se execută observațiile meteorologice, ales înconjurătoare. Aceasta impune amplasarea pe teren deschis și tipic pentru regiunea în care funcționează.Densitatea rețelei de stații este mai mare în regiunile unde variabilitatea elementelor meteorologice este mai pronunțată și mai ales în vecinătatea zonelor care constituie limite climatice. Pentru ternurile puțin accidentate se consideră însă suficientă...

 • Metode de Cercetare in Hidrologie

  Lucrarea practică nr. 1 Metode de cercetare în hidrologie: În cercetarea hidrologică sunt utilizate diferit metode, multe dintre ele fiind folosite și de alte științe ale naturii.Dintre cele specifice hidrologiei se remarcă: a) Metoda observației staționare b) Metoda observației expediționale c) Metoda cercetărilor experimentale 1. Metoda observației staționare constă în observații și măsurători efectuate la posturile higrometrice după un anumit program, asupra variațiilor de nivel,...

 • Glosar GFG

  Glosar • abisală (zonă) - este o zonă a domeniului acvatic cu adâncimi mari caracterizată prin presiune mare, temperaturi constante, salinitate mare și lipsa luminei; plantele lipsesc iar fauna are adaptări specifice; • abraziune - este un proces de eroziune a rocilor neprotejate de un covor vegetal realizat de apa mării sau de a lacurilor incărcată cu nisip sau gheață, este un proces activ la nivelul falezelor alcătuite din roci ușor de dislocat; • alterare - reprezintă totalitatea...

 • Fise Minerale si Roci

  Laborator nr.1 Minerale Fisa nr.1 Minerale Denumire: Amfibol Clasa mineralelor: clasa inosilicatilor Proprietati fizice Duritatea: 5- 6 Clivajul: perfect Spartura: nu are Proprietati optice Culoarea mineralelor: neagra Culoarea urmei: verde deschus Luciul mineralelor: sidefat, sticlos 3 Laborator nr.1 Minerale Fisa nr.2 Minerale Denumire: Calcopirita Clasa mineralelor: clasa sulfurilor Proprietati fizice Duritatea: 3,5 - 4 Clivajul: imperfect Spartura: sidefie, neregulata,...

 • Energetica Mondiala

  1-Scopul lucrarii: -De-a completa cunostintele studentilor cu amplasarea resurselor energetice pe glob. -De-a conoaste principalele state furnizoare de energie. 2-Sursele de informare: -Harta energetica a lumii. -Indrumar ‘’Statele lumii’’(2008-2010). -Manual’’Geografia umana si economica a lumii’’ de Z.Calanga,S.Ciubara. -Harta politica a lumii. -Internetul. 3-De indeplinit. -Alcatuirea listei,principalele bazine carbonifere a lumii luate in cerc conventional pe harta ‘’Energeticii...

 • Planuri si Harti Topografice

  Studiul,proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de constructii hidrotehnice presupune existenta unei documentatii topografice complete in care,ponderea cea mai mare il constituie hartile si planurile la diferite scari. Aceasta trebuie sa fie de data recenta sis a redea cu fidelitate suprafata de teren reprezentata. In cadrul acestei lucrari se studiaza continutul hartilor si planurilor topografice si se prezinta modul de rezolvare a unor problem ingineresti. Tema lucrarii Pentru...

 • Orizonturi de Sol

  Orizontul este un strat de sol aproximativ paralel cu suprafaţa terenului care se deosebeşte de stratele supra- şi subiacente, de care este genetic legat, prin proprietăţile sale fizice, chimice şi mineralogice, prin caracterele morfologice, prin felul şi numărul de organisme prezente etc. (Ana Conea şi colab., 1977). Material mineral şi material organic sunt noţiuni care trebuie precizate înainte de caracterizarea orizonturilor de sol. Este considerat material sau orizont mineral de sol...

 • Meteorologie

  La suprafaţa solului se produc cele mai multe schimburi de energie şi de materie atât cu straturile inferioare ale atmosferei cât şi cu orizonturile de sol mai profunde. Ea joacă rolul de suprafaţă activă de care depind în mare măsură valoarea şi regimul principalelor elemente meteorologice. Variaţiile temperaturii solului depind pe de o parte de însuşirile fizice proprii, iar pe de altă parte, de caracterul apropierii sale( de vegetaţie, zăpadă). La staţiile meteorologice se determină...

 • Bazinul Hidrografic

  BAZINUL HIDROGRAFIC (B.H.) ŞI REŢEAUA HIDROGRAFICĂ (R.H.) Elementele definitorii ale bazinului hidrografic Bazinul hidrografic, bazinul de recepţie sau bazinul colector, al unei reţele hidrografice, reprezintă suprafaţa teritoriului de pe care apele rezultate din precipitaţii şi cele subterane se scurg şi pătrund în ramificaţiile reţelei. În spaţiul bazinului hidrografic au loc toate procesele fizice, care determină scurgerile hidrologice, de aici decurgând şi importanţa sa în studiile...

 • Descrierea Tuturor Formelor de Relief din Romania

  Grupa Nordica (Carpatii Maramuresului si Bucovinei) 1. POPULATIA a. Densitatea prezinta in general valori mici (0-50 loc/ ), dar apar si densitati mijlocii (50-150 loc/ ) in depresiunea Maramuresului b. Structura nationala majoritatea o reprezinta romanii, alaturi de care apar ca minoritati rromii si ucrainienii 2. ASEZARILE UMANE a. Satele - dupa numarul de locuitori sate mici si sate mijlocii in depresiunea Maramuresului - dupa structura sate risipite, dar apar si sate rasfirate...

Pagina 1 din 2