Laboratoarele din domeniul Geografie

Schimbările climatice asupra Antarcticii

I.Introducere Antarctica este localizată la polul sud al planetei, fiind al cincelea continent ca dimensiune, mai mare ca Europa și Australia, dar spre deosebire de aceste continente, Antarctica nu are populație (fig.1). Singurii oameni de acolo fiind cercetătorii științifici. Numeroase baze s-au stabilit pe... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Economia mediului și dezvoltarea durabilă în Depresiunea Vulcana

I. Etapa de documentare Pentru această etapă am consultat o serie de surse bibliografice de la biblioteca Universității Valahia din Târgoviște, o parte dintre acestea sunt lucrări cu referire generală la regiunea aflată sub observație: - **, 1983, Geografia României. Geografie fizică, editura Academiei Române,... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi

I.LOCALIZAREA AREALULUI ÎN STUDIU Depresiunea Vulcana este situată din punct de vedere geografic în partea central-nordică a Județului Dambovița, mai precis în dealurile subcarpatice din Subcarpații Ialomiței care fac parte din Subcarpații de Curbura. Potrivit organizării administrativ teritoriale a României,... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Geografia Mării Negre

Scopul: Deprinderea datelor și tehnicilor de analiză a rezultatelor din sondarea austică, trasarea curbelor batimetrice, întocmirea hărții batimetrice și diagnoza formelor de relief într-o zonă costieră. Etapele: 1. Trasarea liniei de bază între două repre care reprezintă extremele regiunii studiate. 2.... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Podișul Moldovei

Limite - N: Ucraina; - E: Valea Prutului; - S: Campia Romana; - V: Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldovei; Populatia Istoria locuirii. Podişul Moldovei reprezintă una din regiunile geografice a cărei populare s-a realizat încă din cele mai vechi timpuri istorice. Urmele de cultură materială identificate,... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Măsurarea umezelii aerului (meteorologie seminar)

Definire: Umezeala aerului reprezinta caracteristica aerului de a contine vapori de apa. Este o însuşire importantă a aerului atât din punct de vedere meteorologic cât şi Bioclimatic. Gradul de umiditate are o mare importanţă din punct de vedre meteorologic, deoarece vaporii de apă influenţează bilanţul... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Bibliografie

Meteorologie Anul I

Lucrarea practică nr. 1 Stația meteorologică Stația meteorologică este locul în care se execută observațiile meteorologice, ales înconjurătoare. Aceasta impune amplasarea pe teren deschis și tipic pentru regiunea în care funcționează.Densitatea rețelei de stații este mai mare în regiunile unde variabilitatea... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Cercetare în Hidrologie

Lucrarea practică nr. 1 Metode de cercetare în hidrologie: În cercetarea hidrologică sunt utilizate diferit metode, multe dintre ele fiind folosite și de alte științe ale naturii.Dintre cele specifice hidrologiei se remarcă: a) Metoda observației staționare b) Metoda observației expediționale c) Metoda... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Glosar GFG

Glosar • abisală (zonă) - este o zonă a domeniului acvatic cu adâncimi mari caracterizată prin presiune mare, temperaturi constante, salinitate mare și lipsa luminei; plantele lipsesc iar fauna are adaptări specifice; • abraziune - este un proces de eroziune a rocilor neprotejate de un covor vegetal realizat de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Fișe minerale și roci

Laborator nr.1 Minerale Fisa nr.1 Minerale Denumire: Amfibol Clasa mineralelor: clasa inosilicatilor Proprietati fizice Duritatea: 5- 6 Clivajul: perfect Spartura: nu are Proprietati optice Culoarea mineralelor: neagra Culoarea urmei: verde deschus Luciul mineralelor: sidefat, sticlos 3 Laborator nr.1... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Energetică mondială

1-Scopul lucrarii: -De-a completa cunostintele studentilor cu amplasarea resurselor energetice pe glob. -De-a conoaste principalele state furnizoare de energie. 2-Sursele de informare: -Harta energetica a lumii. -Indrumar ‘’Statele lumii’’(2008-2010). -Manual’’Geografia umana si economica a lumii’’ de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Planuri și Hărți Topografice

Studiul,proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de constructii hidrotehnice presupune existenta unei documentatii topografice complete in care,ponderea cea mai mare il constituie hartile si planurile la diferite scari. Aceasta trebuie sa fie de data recenta sis a redea cu fidelitate suprafata de teren... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Orizonturi de Sol

Orizontul este un strat de sol aproximativ paralel cu suprafaţa terenului care se deosebeşte de stratele supra- şi subiacente, de care este genetic legat, prin proprietăţile sale fizice, chimice şi mineralogice, prin caracterele morfologice, prin felul şi numărul de organisme prezente etc. (Ana Conea şi colab.,... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Meteorologie

La suprafaţa solului se produc cele mai multe schimburi de energie şi de materie atât cu straturile inferioare ale atmosferei cât şi cu orizonturile de sol mai profunde. Ea joacă rolul de suprafaţă activă de care depind în mare măsură valoarea şi regimul principalelor elemente meteorologice. Variaţiile temperaturii... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Bazinul Hidrografic

BAZINUL HIDROGRAFIC (B.H.) ŞI REŢEAUA HIDROGRAFICĂ (R.H.) Elementele definitorii ale bazinului hidrografic Bazinul hidrografic, bazinul de recepţie sau bazinul colector, al unei reţele hidrografice, reprezintă suprafaţa teritoriului de pe care apele rezultate din precipitaţii şi cele subterane se scurg şi... citește mai departe

111 pagini Gratis Extras Preview