Toate laboratoarele din domeniul Geografie

 • Prioritizarea Speciilor

  INTRODUCERE Conservarea biodiversităţii necesită o serie de decizii complexe. Indiferent daca ne place sau nu, de multe ori deciziile noastre pentru protejarea speciilor sunt determinate de fondurile disponibile. Cu un buget limitat, precum şi o multitudine de habitate din care putem alege, care parcele ar trebui să fie achiziţionate pentru a atinge obiectivele de conservare? În practică, există numerosi factori implicate. Ca si într-o situaţie de urgenţă medicală, trebuie să luăm decizii...

 • Raport Privind Starea Mediului in Regiunea de Dezvoltare Nord-Est in Anul 2006

  9.1 Agricultura 9.1.1. Interacţiunea agriculturii cu mediul Pentru a descrie interacţiunea agriculturii cu mediul sunt utilizaţi urmǎtorii indicatori a) Indicator 33 - consumul de îngraşǎminte chimice; Consumul de îngrǎşǎminte chimice (kg/ha) la nivel de Regiune Tabel 9.1.1.1. Judet 2003 2004 2005 2006 Bacău Total 134 176 225 192 azotoase 59 66 140 78 fosfatice 35 50 42 56 potasice 40 60 43 58 Botoşani Total 75,27 74,27 75,85 73,22 Iaşi Total 25,1 25,4 37,2 Neamţ Total 23,52...

 • Evolutia Urbana a Municipiului Onesti

  Introducere: Prezenta lucrare, al carei titlu ofera de la prima privire o idée despre tema ce urmeaza a fi tratata, are ca obiectiv o expunere, in mare, a schimbarilor pe care trecerea timpului le-a adus cu sine in spatiul de dezvoltare a actualei localitati Onesti. Aparitia Onestiului ca si asezare umana, s-a realizat ca urmare a existentei unor premise favorabile , ce s-au manifestat pe principalele coordonate, spatiala si temporala, insa si pe coordonata economica. In Depresiunea...

 • Topografie - Lucrare de Laborator 5

  Pentru determinarea pozitiei in spatiu a punctelor de pe suprafata topografica,pe teren este necesara masurarea unghiurilor orizontale si verticale,ca si a distantelor dintre puncte.In topografie masurarea unghiurilor orizontale si verticale,ca si a distantelor orizontale sau inclinate,pe cale optica,se efectueaza cu teodolitul. TEMA LUCRARII Pentru ridicarea in plan a unei suprafete de teren,este necesara cunoasterea modului de lucru cu teodolitul. LUCRAREA VA CUPRINDE: I. Asezarea...

 • Topografie - Lucrare de Laborator 4

  Măsurarea unghiurilor se efectuează cu ajutorul goniometrelol (gonio=unghi, metron=măsură ).Goniometrul cu cea mai largă utilizare în topografie este teodolitul. Măsurările efectuate cu teodolitul. TEMA LUCRARII Pentru efectuarea ridicărilor topografice,necesttatea de realizarea unei construcţii hidrotehnice,este necesară cunoaşterea teodolitului. LUCRAREA VA CUPRINDE: 1. Prezenatrea schemei de construcţie a teodolitului şi descrierea părţilor componente. 2. Prezenatrea axelor,...

 • Pitesti - Studiu de Geografie Urbana

  I.Istoric Municipiul Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş este unul dintre cele mai vechi oraşe ale Ţării Româneşti, fiind atestat, ca aşezare, pentru prima dată într-un document din 20 mai 1388, prin care domnitorul Mircea cel Bătrân dăruia între altele,ctitoriei sale,Mănăstirea Cozia şi „o moară în hotarul Piteştilor”. Existenţa aşezării în epocile străveche şi veche, pe actualul teritoriu, este atestată şi de descoperirea unor unelte din piatră neşlefuită şi şlefuită, a unor fragmente...

 • Meteorologie - Climatologie

  Laboratorul nr. 1 1. Staţia meteorologică. 2. Efectuarea observaţiilor meteorologice. 3. Organizarea reţelei de staţii meteorologice. 4. Staţii meteorologice automate. 5. Programul SIMIN. 1. Staţia meteorologică. Staţia meteorologică reprezintă celula de bază care oferă informaţii meteorologice. Staţia meteorologică este formată din mai multe părţi, şi anume, o clădire care funcţionează ca birou, platforma meteorologică şi terenul pentru observaţii asupra stratului de zăpadă....

 • Topografie - Calcul Topografic

  Ansamblul de lucrari efectuate in scopul obtinerii planului sau hartii topografice poarta denumirea de ridicare topografica. In functie de continutul lor, se disting: ridicari planimetrice, cand se face doar determinarea pozitiei in plan a punctelor suprafatei topografice, ridicari nivelitice, cand se face doar determinarea pozitiei pe verticala a punctelor si ridicari combinate, cand se face determinarea atat a pozitiei in plan, cat si a pozitiei pe verticala. Pentru a se elimina masurarile...

 • Fractia de Insolatie, Frecventa Nebulozitatii si Climogramele Peguy si Walter - Lieth

  Insolatia, numita si durata de stralucire a Soarelui, reprezinta un parametru meteorologic cu implicatii directe in domeniul turismului, al agriculturii, dar si in cel al transporturilor. Se deosebeste atat o durata efectiva sau reala de stralucire a Soarelui, notata cu d, dar si o durata astronomica probabila, care se noteaza cu D. Raportul procentual dintre d si D, reprezinta fractia de insolatie, notata cu f. F = In zilele in care Soarele straluceste necontenit, din momentul rasaritului...

 • Campia de Vest - Analiza Complexa

  1. Poziţie geografică, denumire, limite, cunoaşterea în literatura de specialitate Se desfăşoară în vestul României între graniţa de stat cu Ungaria şi Iugoslavia (vest) şi Dealurile de Vest, Munţii Zarand şi Munţii Oaş (est). Matematic prin nord trece paralela de 48º 01’, iar la sud cea de 45º 14’; extremitatea vestică (Beba Veche) este marcată de meridianul de 20º 15’, iar cea estică de meridianul de 22º 14’. Face parte dintr-o mare unitate depresionară (Depresiunea Panonică) şi din...

 • Demografie

  POPULATIA MONDIALA -problema globala majora a secolului al XXI-lea Începutul mileniului trei si ultimele decenii ale secolului XX-lea sunt marcate de cele mai profunde si rapide mutatii în evolutia societatii umane sub toate aspectele politice, economice, ecologice si îndeosebi ale populatiei. Aceste mutatii s-au repercutat cu maxima intensitate asupra interactiunii dintre societate si natura, intensitatea numerica a populatiei având un rol deosebit. 1.1. Presiunea umana la limite excesive...

 • Bazele Stiintei Solului

  Analiza granulometrica N = (31.4 – 0.8n)% = 22,6%. P = (32.6 – 0.2n)% = 30,4%. A = (36 + n)% = 25%. Faza solida minerala a solului se gaseste in diferite grade de dispersitate, de la fragmente grosiere de roca pana la particule coloidale. Fragmentele mai mari – pietris, pietre formeaza scheletul solului, iar particulele mai fine alcatuiesc solul propriu-zis. Raporturile cantitative dintre particulele solului de diferite dimensiuni variaza de la un sol la altul, de la un orizont la altul...

 • Hidrologie Lucrari Practice

  BAZINUL SI RETEAUA HIDROGRAFICA Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic Trasarea cumpenei apelor Aceasta se face pe linia celor mai mari inaltimi delimitand doua bazine hidrografice vecine, traversand perpendicular curbele de nivel. Pentru separarea unui bazin hidrografic trebuie sa urmarim cu multa atentie mersul curbelor de nivel, distributia retelei hidrografice si punctele cu cea mai mare altitudine. Cumpana principala de ape se traseaza cu o linie groasa intrerupta de...

Pagina 2 din 2