Bazinul Hidrografic

Laborator
7.8/10 (6 voturi)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 111 în total
Cuvinte : 14887
Mărime: 2.70MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Luca Popa

Extras din document

BAZINUL HIDROGRAFIC (B.H.) ŞI

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ (R.H.)

Elementele definitorii ale bazinului hidrografic

Bazinul hidrografic, bazinul de recepţie sau bazinul colector, al unei reţele hidrografice, reprezintă suprafaţa teritoriului de pe care apele rezultate din precipitaţii şi cele subterane se scurg şi pătrund în ramificaţiile reţelei.

În spaţiul bazinului hidrografic au loc toate procesele fizice, care determină scurgerile hidrologice, de aici decurgând şi importanţa sa în studiile hidrologice. Suprafaţa şi subteranul bazinului hidrografic sunt elementele care influenţează distribuţia precipitaţiilor atmosferice în parametrii caracteristici ciclului hidrologic.

Limita bazinului hidrografic se trasează pe planurile de situaţie în funcţie de relieful reprezentat prin curbele de nivel şi este determinată de cumpăna apelor sau perimetrul bazinului hidrografic; acesta se poate defini ca locul geometric al punctelor de pe care apa rezultată din precipitaţiile atmosferice se scurge gravitaţional spre reţeaua hidrografică a bazinului.

Cumpăna apelor unui bazin hidrografic trecând prin punctele cele mai înalte (culmi de munţi, coline, dealuri) aparţine şi bazinelor învecinate.

La un curs de apă se poate stabili bazinul hidrografic corespunzător profilului de închidere (secţiunea de vărsare), cât şi cel corespunzător unui profil oarecare de pe cursul respectiv, în care poate exista un post hidrometric, o confluenţă, o captare de apă, o derivaţie, un lac de acumulare etc. [Giurma I., ş.a., 1980].

Delimitarea subbazinelor şi a zonelor interbazinale

Linia cumpenei apelor delimitează prin proiecţia orizontală suprafaţa bazinului hidrografic.

După modul cum se realizează transportul apelor de scurgere dintr-un bazin hidrografic în albia cursului principal, se stabilesc două categorii de zone şi anume:

subbazine hidrografice, de pe care scurgerea este transportată concentrat

prin intermediul unei reţele secundare de scurgere (afluenţi) în cursul principal;

zone interbazinale, de pe care transportul scurgerii se realizează pe întreaga

lungime a frontului de contact dintre zone şi cursul principal de apă.

În figura 1.1 este redat planul de situaţie al unui bazin hidrografic la scara 1:100 000, divizat în subbazine hidrografice şi zone interbazinale.

Figura 1.1 Delimitarea pentru un bazin hidrografic a subbazinelor şi a zonelor interbazinale

Stabilirea epurei bazinului hidrografic

Epura bazinului hidrografic este o reprezentare grafică prin intermediul căreia este redată variaţia mărimii suprafeţei bazinului în raport cu lungimea cursului de apă principal.

În bazinul hidrografic din figura 1.1 se observă că suprafaţa totală a bazinului (F [km2]) este împărţită de cursul principal ABCDE în două:

Fd - suprafaţa bazinului aflată pe dreapta cursului principal;

Fs - suprafaţa bazinului aflată pe stânga cursului principal.

Pornind de la izvorul A al cursului principal până la confluenţa din B, se determină suprafeţele parţiale: F1d pe dreapta şi F1s pe stânga.

Suprafaţa bazinului hidrografic aferentă profilului situat imediat amonte de confluenţa din B este: F1s + F1d.

În B, intervine pe dreapta cursului principal, afluentul FB, cu suprafaţa subbazinului corespunzător F2.

Suprafaţa bazinului hidrografic aferentă profilului situat imediat aval de confluenţa din B este F1s+F1d+F2 şi este repartizată astfel:

pe dreapta: F1d + F2;

pe stânga: F1s.

Continuând astfel se obţin valorile suprafeţelor pe dreapta şi pe stânga, corespunzătoare diferitelor profile caracteristice de pe traseul cursului principal, precum şi lungimea acestuia ( l [km]).

În profilul de închidere al bazinului hidrografic rezultă:

Fd = F1d + F2 + F3d + F5d + F7d

Fs = F1s + F3s + F4 + F5s + F6 + F7s (1.1)

l = lAB + lBC + lCD + lDE

F = Fs + Fd

Preview document

Bazinul Hidrografic - Pagina 1
Bazinul Hidrografic - Pagina 2
Bazinul Hidrografic - Pagina 3
Bazinul Hidrografic - Pagina 4
Bazinul Hidrografic - Pagina 5
Bazinul Hidrografic - Pagina 6
Bazinul Hidrografic - Pagina 7
Bazinul Hidrografic - Pagina 8
Bazinul Hidrografic - Pagina 9
Bazinul Hidrografic - Pagina 10
Bazinul Hidrografic - Pagina 11
Bazinul Hidrografic - Pagina 12
Bazinul Hidrografic - Pagina 13
Bazinul Hidrografic - Pagina 14
Bazinul Hidrografic - Pagina 15
Bazinul Hidrografic - Pagina 16
Bazinul Hidrografic - Pagina 17
Bazinul Hidrografic - Pagina 18
Bazinul Hidrografic - Pagina 19
Bazinul Hidrografic - Pagina 20
Bazinul Hidrografic - Pagina 21
Bazinul Hidrografic - Pagina 22
Bazinul Hidrografic - Pagina 23
Bazinul Hidrografic - Pagina 24
Bazinul Hidrografic - Pagina 25
Bazinul Hidrografic - Pagina 26
Bazinul Hidrografic - Pagina 27
Bazinul Hidrografic - Pagina 28
Bazinul Hidrografic - Pagina 29
Bazinul Hidrografic - Pagina 30
Bazinul Hidrografic - Pagina 31
Bazinul Hidrografic - Pagina 32
Bazinul Hidrografic - Pagina 33
Bazinul Hidrografic - Pagina 34
Bazinul Hidrografic - Pagina 35
Bazinul Hidrografic - Pagina 36
Bazinul Hidrografic - Pagina 37
Bazinul Hidrografic - Pagina 38
Bazinul Hidrografic - Pagina 39
Bazinul Hidrografic - Pagina 40
Bazinul Hidrografic - Pagina 41
Bazinul Hidrografic - Pagina 42
Bazinul Hidrografic - Pagina 43
Bazinul Hidrografic - Pagina 44
Bazinul Hidrografic - Pagina 45
Bazinul Hidrografic - Pagina 46
Bazinul Hidrografic - Pagina 47
Bazinul Hidrografic - Pagina 48
Bazinul Hidrografic - Pagina 49
Bazinul Hidrografic - Pagina 50
Bazinul Hidrografic - Pagina 51
Bazinul Hidrografic - Pagina 52
Bazinul Hidrografic - Pagina 53
Bazinul Hidrografic - Pagina 54
Bazinul Hidrografic - Pagina 55
Bazinul Hidrografic - Pagina 56
Bazinul Hidrografic - Pagina 57
Bazinul Hidrografic - Pagina 58
Bazinul Hidrografic - Pagina 59
Bazinul Hidrografic - Pagina 60
Bazinul Hidrografic - Pagina 61
Bazinul Hidrografic - Pagina 62
Bazinul Hidrografic - Pagina 63
Bazinul Hidrografic - Pagina 64
Bazinul Hidrografic - Pagina 65
Bazinul Hidrografic - Pagina 66
Bazinul Hidrografic - Pagina 67
Bazinul Hidrografic - Pagina 68
Bazinul Hidrografic - Pagina 69
Bazinul Hidrografic - Pagina 70
Bazinul Hidrografic - Pagina 71
Bazinul Hidrografic - Pagina 72
Bazinul Hidrografic - Pagina 73
Bazinul Hidrografic - Pagina 74
Bazinul Hidrografic - Pagina 75
Bazinul Hidrografic - Pagina 76
Bazinul Hidrografic - Pagina 77
Bazinul Hidrografic - Pagina 78
Bazinul Hidrografic - Pagina 79
Bazinul Hidrografic - Pagina 80
Bazinul Hidrografic - Pagina 81
Bazinul Hidrografic - Pagina 82
Bazinul Hidrografic - Pagina 83
Bazinul Hidrografic - Pagina 84
Bazinul Hidrografic - Pagina 85
Bazinul Hidrografic - Pagina 86
Bazinul Hidrografic - Pagina 87
Bazinul Hidrografic - Pagina 88
Bazinul Hidrografic - Pagina 89
Bazinul Hidrografic - Pagina 90
Bazinul Hidrografic - Pagina 91
Bazinul Hidrografic - Pagina 92
Bazinul Hidrografic - Pagina 93
Bazinul Hidrografic - Pagina 94
Bazinul Hidrografic - Pagina 95
Bazinul Hidrografic - Pagina 96
Bazinul Hidrografic - Pagina 97
Bazinul Hidrografic - Pagina 98
Bazinul Hidrografic - Pagina 99
Bazinul Hidrografic - Pagina 100
Bazinul Hidrografic - Pagina 101
Bazinul Hidrografic - Pagina 102
Bazinul Hidrografic - Pagina 103
Bazinul Hidrografic - Pagina 104
Bazinul Hidrografic - Pagina 105
Bazinul Hidrografic - Pagina 106
Bazinul Hidrografic - Pagina 107
Bazinul Hidrografic - Pagina 108
Bazinul Hidrografic - Pagina 109
Bazinul Hidrografic - Pagina 110
Bazinul Hidrografic - Pagina 111
Bazinul Hidrografic - Pagina 112
Bazinul Hidrografic - Pagina 113
Bazinul Hidrografic - Pagina 114
Bazinul Hidrografic - Pagina 115
Bazinul Hidrografic - Pagina 116
Bazinul Hidrografic - Pagina 117

Conținut arhivă zip

  • Bazinul Hidrografic.doc

Alții au mai descărcat și

Bazinul Hidrografic al Cricovului Dulce - Studiu Fizico-geografic cu Privire Speciala Asupra Hidrografiei

INTRODUCERE Tema acestui studiu geografic asupra bazinului Cricovului Dulce a fost aleasă deoarece locuiesc in oraşul Moreni , cea mai importanta...

Amenajarea Bazinului Hidrografic al Râului Lotru

Introducere Apa reprezinţă un element esenţial atât pentru existenţa vieţii cât şi pentru dezvoltarea socială şi economică a umanităţii. Prezenţa...

Geografie Economica - Resurse Naturale

Tema 1: Repartitia rezervelor de petrol si productiei de petrol Petrolul este o resursă epuizabilă, fiind o rocă sedimentară caustobiolitică. El...

Lacurile Terrei

Legătura dintre apă şi geografie este de nedesfăcut. Apa joacă un rol de cea mai mare importanţă în natură; fără ea viaţa pe planeta noastră ar fi...

Creșterea Nivelului Oceanului Planetar

Creșterea nivelului Oceanului Planetar Începutul acestui mileniu se caracterizează printr-un impact tot mai accentuat al activitaților umane...

Hidrologie Lucrari Practice

BAZINUL SI RETEAUA HIDROGRAFICA Elemente referitoare asupra bazinului hidrografic Trasarea cumpenei apelor Aceasta se face pe linia celor mai...

Orizonturi de Sol

Orizontul este un strat de sol aproximativ paralel cu suprafaţa terenului care se deosebeşte de stratele supra- şi subiacente, de care este genetic...

Fise Minerale si Roci

Laborator nr.1 Minerale Fisa nr.1 Minerale Denumire: Amfibol Clasa mineralelor: clasa inosilicatilor Proprietati fizice Duritatea: 5- 6...

Ai nevoie de altceva?