Glosar GFG

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Glosar GFG.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 5 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Geografie

Extras din document

Glosar

• abisală (zonă) - este o zonă a domeniului acvatic cu adâncimi mari caracterizată prin presiune mare, temperaturi constante, salinitate mare și lipsa luminei; plantele lipsesc iar fauna are adaptări specifice;

• abraziune - este un proces de eroziune a rocilor neprotejate de un covor vegetal realizat de apa mării sau de a lacurilor incărcată cu nisip sau gheață, este un proces activ la nivelul falezelor alcătuite din roci ușor de dislocat;

• alterare - reprezintă totalitatea proceselor care modifică starea fizică și chimică a rocilor în lac;poate fi alterare fizică – proces care desface roca în fragemente colțuroase și care pastrează alcătuirea chimică inițială;dezagregare sau alterare chimică reprezintă distrugerea rocilor prin transformarea elementelor chimice care alcătuiesc mineralele din care rocile sunt formate rezultând structuri chimice diferite de ale rocii din care au devenit;

• anticlinal – este o cută geologică cu zona axială ridicată în formă de baltă;

• antropic – proces și rezultat al manifestării activității umane fie prin acțiuni directe rezultând forme de relief specifice (cariere,mine,canale) sau indirecte influențând formarea altor procese natural (prin defrișare are loc degradarea terenului);

• aplatizare – este un proces complex de modelare în urma căruia se realizează nivelarea reliefului muntos, deluros, a movilelor din zona de câmpie sau a pietrelor din albia unui râu;

• azonalitate – este o lege geografică care exprimă distribuția unor elemente în funcție de condițiile locale de climă, pantă, se folosește frecvent pentru soluri si vegetație;

• avanfosă – depresiune tectonică de dimensiuni importante ce apare în ultimile stadii ale evoluției unui orogen (munte) între un edificiu montan și un podiș; aceasta va fi umplută cu sedimente ce pot fi cutate rezultând dealuri (Subcarpații) sau înălțării inegale (podișuri);

• banchiză – este o gheață de mare compactă, extinsă pe suprafața mării;

• barcană – acumulare de nisip (dune) în formă de semilună oriental cu partea convexă în direcția din care bate vântul;

• batială – este o regiune sau zonă din ocean sau mare care corespunde cu abruptul continental cuprinsă între 200 și 2500 de metri;

• benton – termen folosit pentru a desemna toate organismele fixate sau libere adaptate vieții in adânc;

• biom – este o zonă majoră de viață definită în general de macroclimă și care cuprinde un ansamblu de biotopuri și biocenoze (este unitatea fundamentală de studio ce reprezintă o comunitate complexă și unitară de plante și animale)

• brusă – este o formațiune vegetală din savana africană cu arbori înalți de 3-5 metri, arbuști țepoși și strat ierbos cu specii malente adaptate la două sezoane calde (umed și uscat);

• caatinga – este o formațiune vegetală care face trecerea de la pădurile tropicale umede la savanele cu arbuști xerofili (adaptate la uscaciune) în America de Sud;

• canion – este o vale adâncă formată într-o structură orizontală ce cuprinde straturi cu durități diferite, cuprinde o vale adâncă și adâncă (ex. Colorado);

• catenă – este un lanț muntos caracterizat prin înălțimi de peste 1000 de metri, o asociere de culmi înguste și lungi desfășurate pe o direcție cu frecvente depresiuni tectonice;

• chaparal – este o asociație vegetală de tip mediteranean format din tufișuri xerofile spinoase raspândite în preeriile din Texas și California;

• cheie – vale ingustă cu versanți abrupți;

• circuitul apei în natură – este o lege a hidrosferei cu un mecanism complex prin care apa trece sub formă de vapori din oceane și mări,de pe uscat în atmosferă unde condensează , sublinează și revine ca ploi sau vapori pe suprafața terestră;

• conjuncție – este o poziție pe aceeași linie pe care o pot avea planetele Sistemului Solar și Luna în raport cu Pământul și Soarele;

• coroziune – este un proces de roadere și șlefuire a rocilor prin intermediul particulelor de roci dure antrenal în mișcare de vânt, apă și gheață;

• cordilieră – termen folosit pentru desemnarea lanțurilor muntoase ridicate în urma unor orogeneze cu lungimi foarte mari;

• coriolis (forța) – reprezintă forța fizică rezultată în urma mișcării de rotație a Pământului, este importantă în deplasarea maselor de aer, apă care sunt deviate spre dreapta în emisfera nordică și spre stânga în emisfera sudică;

• coroziune – este un proces chimic realizat de acid asupra elementelor de la suprafața rocilor;poate fi sinonim cu termenul de coroziune atunci când intervine și procesul mecanic de șlefuire a rocilor de către vântul încărcat cu nisip și praf;

• cumpăna apelor – este linia care delimitează două bazine hidrografice vecine, de la această linie pantele și scurgerea de suprafață se dirijează în sensuri opuse;

• curbă de nivel – este linia de pe o pantă care unește punctele cu aceeași înălțime.

Fisiere in arhiva (1):

  • Glosar GFG.docx