Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi

Laborator
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 1562
Mărime: 8.26MB (arhivat)
Cost: Gratis
Specializare: fenomene geografice de risc si calitatea mediului

Extras din document

I.LOCALIZAREA AREALULUI ÎN STUDIU

Depresiunea Vulcana este situată din punct de vedere geografic în partea central-nordică a Județului Dambovița, mai precis în dealurile subcarpatice din Subcarpații Ialomiței care fac parte din Subcarpații de Curbura.

Potrivit organizării administrativ teritoriale a României, Depresiunea Vulcana Bai are ca reședintă comuna cu același nume, care face parte din Județulul Dâmbovița. Este compusă din trei sate: Vulcana-Băi, Nicolaești și Vulcana de Sus, având o suprafață de 28,15 km².

II.CARACTERISTICI FIZICO- GEOGRAFICE

2.1 GEOLOGIE

Depresiunea Vulcana Băi face parte din zona de coline strâns cutate, care încing ca un brâu, pe la sud, lanțul Carpaților. Cândva, aici se întindea Marea Sarmată, drept mărturie stând depozite întregi de sediment lacustru fosilizat.

Dovezi în acest sens, au rămas numai pe vârfurile dealurilor, unde straturile mai noi au fost erodate și cărate în văi, lăsând să iasă la iveală, rocile străvechi: una dintre aceste roci este gipsul.

Litologic, analizând arealul în studiu, reiese că cea mai mare suprafață a depresiunii este alcătuită predominat din argile și marne gri cu inserții de gresii în partea centrală. Roci de tip brecii, conglomerate, gresii, argile gri și violet localizate în nordul depresiunii. În structură se mai întânlesc gresii micacee curbate în partea central-nordică. Gresii, marne și marne roșii se în partea nordică. În partea sudică, pietrișuri, nisipuri și depozite leossoide. Conglomerate cuarțite, ortocuarțite și șisturi argiloase sunt întânlite pe rama sudică, iar cea mai mică răspândire o au nisipurile, marnele și argilele pe rama sudică și restrâns în centru.

Bibliografie

Lucrare de licență-Relatia Relief-Soluri in Depresiunea Vulcana Bai - Neacsu (Burcea) Nicoleta-Victorita

www.insse.ro

Preview document

Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 1
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 2
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 3
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 4
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 5
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 6
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 7
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 8
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 9
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 10
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 11
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 12
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 13
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 14
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 15
Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Modificari ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Bai.docx

Alții au mai descărcat și

Judetul Timis

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Economia mediului și dezvoltarea durabilă în Depresiunea Vulcana

I. Etapa de documentare Pentru această etapă am consultat o serie de surse bibliografice de la biblioteca Universității Valahia din Târgoviște, o...

Geografie și didactica predării geografiei

Introducere a) Competențe specifice acumulate Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate pentru diverse niveluri de...

Ai nevoie de altceva?