Utilaje petroliere

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Utilaje petroliere.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 9 pagini .

Profesor: Conf. Univ. Dr.Ing. Marius Stan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Geologie

Extras din document

L.1 Procesul de foraj. Instalatii de foraj.

Sonda reprezinta constructia materializata la suprafata scoartei terestre , consolidata, adica tubata si cimentata , realizata sub forma unui tunel vertical prin procesul tehnologic de foraj.

Forarea (forajul) cuprinde un complex de lucrari de traversare, consolidare si izolare a rocilor traversate, necesar executarii unei sonde. Este o operatie de dislocare a rocilor si de evacuare la suprafata a fragmentelor rezultate (detritus).

Forarea sau saparea sondelor se executa cu ajutorul instalatiilor de forare (foraj). Functie de scopul urmarit instalatiile de foraj sunt de capacitate mare (sonde sau instalatii grele de foraj) si instalatii de foraj de mica adancime (sondeze, sau instalatii usoare de foraj).

Clasificarea forajului:

1. Foraje de cercetare geologică

- foraje de referință

- sunt destinate cercetărilor regionale,se execută la adâncimi relativ mari, în carotaj mecaniccontinuu;

- foraje de prospecțiuni

- urmăresc studiul complex aldepozitelor dintr-o anumită regiune, cu precizarea tuturor aspectelor privind litologia, tectonica, resursele minerale,etc. Se execută în carotaj mecanic continuu;

- foraje de explorare

- au drept obiectiv conturarea unor zăcăminte, cu determinarea parametrilor cantitativi șicalitativi, necesari în calculul rezervelor, precum șistabilirea condițiilor geologice de zăcământ

.

2. Foraje de exploatare

- a hidrocarburilor (petrol, gaze), precum șia apelor subterane. În această categorie sunt cuprinse și sondele de injecție (pentru refacerea presiunii în zăcămintele de țiței) și sondelede observație

care urmăresc procesul de exploatare. Sarea poate fiexploatată cu ajutorul sondelor.

3. Foraje cu destinație specială

- de interes minier

- se execută la zi, în cariere (derocăriprin găuri de explozie), sau în subteran, pentru cercetaregeologică, găuri de pușcare, drenaj, aeraj, consolidarerocilor, etc.;

- foraje hidrogeologice

- executate pentru identificarea,stabilirea condițiilor de zăcământ (parametrii calitativi șicantitativi) și exploatarea apelor subterane (potabile,termale, minerale);

- foraje geotehnice

- utilizate pentru cunoaștereaproprietăților fizico-mecanice ale rocilor de fundațiepentru construcții civile, industriale, baraje, tuneluri, etc.;

- foraje de interes seismic

- utilizate pentru provocareaunor explozii artificiale.

- lucrări de foraj cu diametre mari

- utilizate în amenajărihidrotehnice, ca și lucrări miniere (suitori, puțuri de aeraj,etc.), sau rezervoare subterane

4. Foraj mecanic

- acționarea se face cu motoare cu abur, cucombustie internă, electrice, hidraulice, sau pneumatice

- foraj cu dislocare mecanică

- foraj cu dislocare hidromecanică

- foraj cu dislocare termică

5. Foraj percutant

- dislocarea rocii în talpa sondei se face prinlovire repetată cu o sapă specială, de forma unei dălți (trepan). Are douăvariante:

- percutant-uscat (cu tije sau cablu)

- percutant-hidraulic

6. Foraj rotativ

- cel mai utilizat este forajul rotativ-hidraulic cu evacuarea materialului dislocat prin circulație de fluid.

Fisiere in arhiva (1):

  • Utilaje petroliere.docx