Laboratoarele din domeniul Grafică Computerizată

AutoCAD

Prefaţă In scopul instruirii cu softul AutoCAD se utilizează produsele AutoCAD 2002 pentru o iniţiere rapidă şi uşor de asimilat şi AutoCAD 2010 pentru elemente avansate de AutoCAD. AutoCAD 2002 a fost ales ca soft de iniţiere şi pentru faptul că necesită resurse scăzute, se instalează rapid şi se gestionează... citește mai departe

83 pagini Gratis Extras Preview

Proiectare Asistată de Calculator

LABORATOR 1 INTRODUCERE ÎN MATLAB MATLAB este un program interactiv, produs de firma MATHWORKS pentru calcule numerice de înaltă performanţă şi vizualizări. MATLAB integrează analiza numerică cu calculul matriceal, cu prelucrarea semnalelor şi cu grafică într-un mediu uşor de utilizat. MATLAB este construit pe... citește mai departe

174 pagini Gratis Extras Preview

Metoda elementelor finite

1.1 Descrierea aplicatiei Arcurile sunt organe de masini care, prin proprietatile elastice, proprietati datorate formei lor si materialelor din care sunt executate, se deformeaza elastic. În timpul deformarii elastice, arcurile înmagazineaza lucrul mecanic efectuat de sarcina exterioara sub forma de energie de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații propuse pentru programare vizuală PAG

Sa se realizeze o aplicaţie VB care permite unor copii să îşi consolideze cunoştinţele despre animale. Întrebările vor fi fişiere cu sunet care vor fi derulate în timpul afişării imaginilor corespunzătoare. Una din imagini va fi cea corectă, celelalte vor fi eronate. La selectarea unei imagini se va afişa o... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Grafică asistată de calculator

Lucrarea practica no.1 1-Prezentarea interfeţei grafice a AutoCAD- Fiecare echipă de studenţi va face cunoştinţă cu elementele specifice interfeţei grafice a AutoCAD. Modul de procedură: Echipa de studenţi, având în faţă materialul de mai jos, va identifica fiecare element specific interfeţei grafice a AutoCAD... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Introducere în autocad

LABORATOR 1 INTRODUCERE ÎN AUTOCAD Pachetul de proiectare AutoCAD reprezintă un instrument puternic utilizat în activitatea de desenare. Sunt executate instrucţiuni pentru realizarea rapidă a desenelor, fiind puse la dispoziţe metode de corectare pentru eliminarea erorilor din desene. Astfel nu este adăgat nimic... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme grafice, analiza și sinteza sistemelor grafice

Lucrarea practiсă Nr.1 Tema: Sisteme grafice, analiza şi sinteza sistemelor grafice Scopul lucrării: Să analizam sistemele grafice. Mersul lucrării: Prin sistem grafic se înţelege un ansamblu din echipamente şi programe, specializate în sinteză, prelucrarea şi analiză a informaţiei grafice, prezentate în forma... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Polinoame Bernstein și clasa de curbe G1

1. Scrieti polinoamele lui Bernstein de grad 2, 3, 4, 5. - formula pentru polinomul Bernstein de grad n - pentru n=2: - pentru n=3: - pentru n=4: - pentru n=5: 2. Realizati programe in Matlab pentru n = 2, 3, 4, 5 (curbe Bezier). - pentru n=2: t=[0:0.0001:1]; B0=(1-t).^2; B1=2*(1-t).*t; B2=t.^2;... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea Pieselor în Solidworks

Pentru acest exemplu au fost folosite următoarele versiuni programe software: - Microsoft Windows XP Media Center - SolidWorks 2005 Se deschide programul cu ajutorul pictogramei sau din bara de Start-All Programs-SolidWorks 2005-SolidWorks 2005. Din meniul File se alege opţiunea Part ,se confirmă alegerea prin... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare VRML

LABORATOR Introducere limbaj VRML Introducere Realitatea virtuala constituie una dintre preocuparile stiintei actuale. În scopul analizei metodice a posibilitatilor de creare a modalitatilor de a explora lumi alternative celei reale, fapt devenit posibil doar odata cu aparitia calculatorului electronic, a fost... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Biblioteci grafice. funcții de bază

Condiţie : 1. Este dată funcţia y=f(x). Alcatuiţi în C++ funcţia (procedura) proprie ce depinde de 2 parametri şi calculează valoarea funcţiei f pentru argumentul dat x cu precizia dată epsilon. 2. Creaţi un proiect de tip Single Document în Microsoft Visual C++. Adăugaşi în proiectul dat codul ce desenează cu... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare grafică

Scopul lucrării: Obţinerea cunoştinţelor practice în sinteza figurilor şi suprafetelor în baza bibliotecii grafice a oricărui limbaj de programare (Pascal, C++, ori Java). Consideraţii teoretice: Orice lucru în regim grafic se începe cu iniţializarea modului grafic care se face cu ajutorul functiei... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Desenare Editare, Blocuri Atribute Cotare, 3D Non-Primitive, Compunere

5.1.1. Editarea poliliniilor Editarea poliliniilor este o operaţie utilă şi necesară pentru finalizarea unui desen şi vizează modificări ale proprietăţilor elementelor componente ale poliliniilor – segmente de dreaptă sau arce de cerc şi noduri de interconectare. Programul AutoCAD dispune de comanda PEDIT (Polyline... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații rezolvate AutoCAD

APLICAŢII 8.1. Aplicaţii rezolvate AR 1. Să se reprezinte conturul din figura AR 1.1 utilizând comenzile simple de desenare. Figura AR 1.1 Analizând dimensiunile din figura AR 1.1 se pot determina cu uşurinţă coordonatele punctelor (faţă de originea sistemului de referinţă aflat în poziţia stânga jos a... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Lucrare 1 - Autocad

1. Scop Familiarizarea studenţilor cu : lansarea in execuţie a Autocad-ului, aspectul ecranului şi elementele tipice , operaţii cu fişiere, pregătirea formatului, notiuni elementare despre sistemul cartezian de coordonate. 2. Aspecte teoretice 2.1. Aspectul fereastrei Autocad şi elemente tipice. După lansarea... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview