Toate laboratoarele din domeniul Grafica Computerizata

 • AutoCAD

  Prefaţă In scopul instruirii cu softul AutoCAD se utilizează produsele AutoCAD 2002 pentru o iniţiere rapidă şi uşor de asimilat şi AutoCAD 2010 pentru elemente avansate de AutoCAD. AutoCAD 2002 a fost ales ca soft de iniţiere şi pentru faptul că necesită resurse scăzute, se instalează rapid şi se gestionează comod. Elementele asimilate în AutoCAD 2002 pot fi transpuse foarte uşor în AutoCAD 2010 Classic. Ca atare, în lucrare, au fost prezentate comenzile din AutoCAD 2002. Pentru instruire...

 • Proiectare Asistata de Calculator

  LABORATOR 1 INTRODUCERE ÎN MATLAB MATLAB este un program interactiv, produs de firma MATHWORKS pentru calcule numerice de înaltă performanţă şi vizualizări. MATLAB integrează analiza numerică cu calculul matriceal, cu prelucrarea semnalelor şi cu grafică într-un mediu uşor de utilizat. MATLAB este construit pe baza unui software sofisticat de calcul matricial de analiză a ecuaţiilor liniare. Componentele livrate pot fi utilizate în diverse domenii: matematică aplicată, fizică, chimie,...

 • Metoda Elementelor Finite

  1.1 Descrierea aplicatiei Arcurile sunt organe de masini care, prin proprietatile elastice, proprietati datorate formei lor si materialelor din care sunt executate, se deformeaza elastic. În timpul deformarii elastice, arcurile înmagazineaza lucrul mecanic efectuat de sarcina exterioara sub forma de energie de deformatie, având posibilitatea sa-l restituie în perioada de revenire la starea lor initiala. Arcurile elicoidale cilindrice de compresiune preiau forte axiale, iar...

 • Aplicatii Propuse pentru Programare Vizuala PAG

  Sa se realizeze o aplicaţie VB care permite unor copii să îşi consolideze cunoştinţele despre animale. Întrebările vor fi fişiere cu sunet care vor fi derulate în timpul afişării imaginilor corespunzătoare. Una din imagini va fi cea corectă, celelalte vor fi eronate. La selectarea unei imagini se va afişa o recompensă dacă răspunsul a fost corect sau se va afişa o atenţionare de genul bilă roşie, daca răspunsul a fost eronat. Numele fişierelor corespunzătoare întrebărilor şi răspunsurilor vor...

 • Grafica Asistata de Calculator

  Lucrarea practica no.1 1-Prezentarea interfeţei grafice a AutoCAD- Fiecare echipă de studenţi va face cunoştinţă cu elementele specifice interfeţei grafice a AutoCAD. Modul de procedură: Echipa de studenţi, având în faţă materialul de mai jos, va identifica fiecare element specific interfeţei grafice a AutoCAD şi va testa proprietăţile acestuia. Scop final: Fiecare grupă de studenţi va cunoaşte, putând să le identifice, elementele specifice interfeţei grafice a AutoCAD. Interfaţa...

 • Introducere in AutoCad

  LABORATOR 1 INTRODUCERE ÎN AUTOCAD Pachetul de proiectare AutoCAD reprezintă un instrument puternic utilizat în activitatea de desenare. Sunt executate instrucţiuni pentru realizarea rapidă a desenelor, fiind puse la dispoziţe metode de corectare pentru eliminarea erorilor din desene. Astfel nu este adăgat nimic "din proprie iniţativă". Evoluţia programelor de proiectare pe calculator a fost firească, începându-se iniţial cu reprezentăr în două dimesiuni, denumite reprezentări 2D...

 • Sisteme Grafice, Analiza si Sinteza Sistemelor Grafice

  Lucrarea practiсă Nr.1 Tema: Sisteme grafice, analiza şi sinteza sistemelor grafice Scopul lucrării: Să analizam sistemele grafice. Mersul lucrării: Prin sistem grafic se înţelege un ansamblu din echipamente şi programe, specializate în sinteză, prelucrarea şi analiză a informaţiei grafice, prezentate în forma de imagini. Echipamentele pot fi calculatoare, staţii grafice, imprimante, plotter-e ş.a. Un sistem grafic care permite interacţiunea cu utilizatorul prin echipamente specializate...

 • Polinoamne Bernstein si Clasa de Curbe G1

  1. Scrieti polinoamele lui Bernstein de grad 2, 3, 4, 5. - formula pentru polinomul Bernstein de grad n - pentru n=2: - pentru n=3: - pentru n=4: - pentru n=5: 2. Realizati programe in Matlab pentru n = 2, 3, 4, 5 (curbe Bezier). - pentru n=2: t=[0:0.0001:1]; B0=(1-t).^2; B1=2*(1-t).*t; B2=t.^2; B=[B0;B1;B2]; b=[1 2 3;-3 4 -8]; f=b*B; hold on title('Curba Bezier de grad 2'); plot(b(1,:),b(2,:),'b-'); plot(f(1,:),f(2,:),'r*'); comet(f(1,:),f(2,:)); hold off b=b';

 • Proiectarea Pieselor in Solidworks

  Pentru acest exemplu au fost folosite următoarele versiuni programe software: - Microsoft Windows XP Media Center - SolidWorks 2005 Se deschide programul cu ajutorul pictogramei sau din bara de Start-All Programs-SolidWorks 2005-SolidWorks 2005. Din meniul File se alege opţiunea Part ,se confirmă alegerea prin apăsarea butonului OK. Pentru o mai bună orintare în SolidWorks voi încerca prezentarea spaţiului de lucru. Acesta este format din: 1) Arborescenţa operaţiilor piesei 2) Spaţiul...

 • Laboratoare VRML

  LABORATOR Introducere limbaj VRML Introducere Realitatea virtuala constituie una dintre preocuparile stiintei actuale. În scopul analizei metodice a posibilitatilor de creare a modalitatilor de a explora lumi alternative celei reale, fapt devenit posibil doar odata cu aparitia calculatorului electronic, a fost initiat un proiect la scara mondiala de definire a conceptelor, de analiza a tehnicilor de modelare si de implementare a acestora în scopul atingerii telului practic: cel de...

 • Biblioteci Grafice. Functii de Baza

  Condiţie : 1. Este dată funcţia y=f(x). Alcatuiţi în C++ funcţia (procedura) proprie ce depinde de 2 parametri şi calculează valoarea funcţiei f pentru argumentul dat x cu precizia dată epsilon. 2. Creaţi un proiect de tip Single Document în Microsoft Visual C++. Adăugaşi în proiectul dat codul ce desenează cu segmente de linii drepte graficul funcşiei f cu culoarea indicată pe intervalul dat (a,b) cu pasul dat h . Pentru a calcula valoarea funcşiei folosişi procedura proprie cu...

 • Laboratoare Grafica

  Scopul lucrării: Obţinerea cunoştinţelor practice în sinteza figurilor şi suprafetelor în baza bibliotecii grafice a oricărui limbaj de programare (Pascal, C++, ori Java). Consideraţii teoretice: Orice lucru în regim grafic se începe cu iniţializarea modului grafic care se face cu ajutorul functiei InitGraph(GraphDriver,GraphMode) – funcţia stabileşte valorile implicite ale parametrilor de operare în mod grafic şi incarcă de pe disc în memorie modulul driver corespunzător primului...

 • Desenare Editare, Blocuri Atribute Cotare, 3D Non-Primitive, Compunere

  5.1.1. Editarea poliliniilor Editarea poliliniilor este o operaţie utilă şi necesară pentru finalizarea unui desen şi vizează modificări ale proprietăţilor elementelor componente ale poliliniilor – segmente de dreaptă sau arce de cerc şi noduri de interconectare. Programul AutoCAD dispune de comanda PEDIT (Polyline Editing) care acţionează asupra proprietăţilor unei polilinii printr-un număr mare de opţiuni. Acestea sunt separate, în funcţie de modul de operare, în: - grupul principal de...

 • Metode Numerice

  LABORATOR NR.1 COMPLEXITATEA ALGORITMILOR NUMERICI 1. Elemente teoretice : Calitatea unui algoritm este apreciată prin eficienţa sa spaţială (memoria necesară datelor şi programului ) şi temporală ( timpul de calcul necesar obţinerii soluţiei ) . Pentru a determina dependenţa timpului de calcul de dimensiunea problemei rezolvate de algoritm se consideră ca referinţă timpul necesar efectuării unei operaţii elementare , adunare sau înmulţire de numere reale şi apoi se evaluează numărul...

 • Aplicatii Rezolvate AutoCAD

  APLICAŢII 8.1. Aplicaţii rezolvate AR 1. Să se reprezinte conturul din figura AR 1.1 utilizând comenzile simple de desenare. Figura AR 1.1 Analizând dimensiunile din figura AR 1.1 se pot determina cu uşurinţă coordonatele punctelor (faţă de originea sistemului de referinţă aflat în poziţia stânga jos a conturului) între care se vor reprezenta entităţi grafice de tipul liniilor, arcelor de cerc sau cercurilor aspect prezentat în figura AR 1.2. Figura AR 1.2 Aplicaţii rezolvate 104...

Pagina 1 din 3