Laborator Autocad

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest laborator prezinta Laborator Autocad.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 22 fisiere pdf de 69 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Grafica Computerizata

Cuprins

1. AutoCAD – prezentare generalǎ 1
1.1. Introducere 1
1.2. Lansarea în execuţie a programului 1
1.3. Ecranul grafic AutoCAD 2
1.4. Folosirea comenzilor AutoCAD 3
1.5. Variabile de sistem 3
2. Organizarea unei sesiuni de lucru
AutoCAD
4
2.1. Crearea unui desen 4
2.2. Stabilirea limitelor desenului 5
2.3. Sistemul de coordonate 5
2.4. Sistemul unitǎţilor de mǎsurǎ 6
2.5. Salvarea desenelor 6
2.6. Închiderea sesiunii de lucru AutoCAD 7
3. Tehnici de lucru în AutoCAD 8
3.1. Selectarea punctelor 8
3.2. Selectarea obiectelor 11
3.3. Lucrul cu straturi 12
4. Realizarea desenelor în AutoCAD 14
4.1. Comenzi de desenare 14
4.2. Comenzi de editare a obiectelor 17
4.3. Haşurarea 22
4.4. Înscrierea textelor 23
4.5. Cotarea desenelor 24
5. Reprezentǎri 3D. Modelarea suprafeţelor 26
5.1. Introducere 26
5.2. Vizualizarea obiectelor în trei
dimensiuni
26
5.3. Modelarea suprafeţelor 32
5.4. Operaţii de editare 40
6. Reprezentǎri 3D. Modelarea solidelor 41
6.1. Intelegerea sistemului de coordonate
utilizator (UCS)
41
6.2. Lucrul cu modele 3D solide 42
1. AUTOCAD – PREZENTARE GENERALǍ

Extras din document

1.1. Introducere

- Ce este AutoCAD ?

AutoCAD este un ansamblu de programe de proiectare asistată de calculator,

pentru computere individuale ( PC. ) şi staţii grafice de lucru.

- Cui îi este util AutoCAD ?

Programul este utilizat de persoanele de la planşetă, proiectanţi şi desenatori din

orice domeniu; utilizat, deci, de cei ce comunica prin desenul tehnic.

- Avantaje ?

AutoCAD reduce substanţial munca de rutină în proiectare, accelerând munca

repetitivă şi facilitând actualizarea desenelor ( se pot face oricâte modificări pe un desen

gata făcut).

Compatibilitatea AutoCAD-ului cu alte programe : posibilitatea să exportăm

desene sau să importăm elemente din alte programe compatibile.

Vom defini ca :

- Sesiune de lucru - timpul neîntrerupt în care se efectuează sau modifică un

desen;

- Prompter - şir de caractere ce apar pe ecran, în aşteptarea unei comenzi (unui

răspuns);

- Opţiune implicită - varianta de rezolvare a unei comenzi lansate, aleasă de

program, atunci când nu specificăm în clar o altă opţiune dintr-o listă de opţiuni

posibile; este prezentă în lista de opţiuni, între paranteze ascuţite : < > ;

- A seta - a defini un parametru AutoCAD, prin alegerea şi utilizarea lui dintr-o

listă existentă;

- A edita (- a manipula (modifica) o entitate (desen) deja existentă.

- Orice introducere de date de la tastatură sau de la digitizor (mouse), din orice

menu, se confirmă întotdeauna prin apăsarea tastei „Enter”.

1.2. Lansarea în execuţie a programului

Lansarea în execuţie a programului AutoCAD în mediul Windows se realizează

prin acţionarea pictogramei specifice programului .

Aceastata are ca efect lansarea programului, cu opţiunile implicite, poate opta

însă pentru o lansare a programului în anumite condiţii, stabilite de utilizator - se

poate dori, de exemplu, lansarea de la o anumită locaţie, folosind un anumit fişier

şablon, execuţia automată, la început, a unei succesiuni de comenzi AutoCAD dintrun

fişier script etc.

2

1.3. Ecranul grafic AutoCAD

Ecranul afişat în mod implicit la lansarea programului este prezentat în fig. 1. În

cadrul ecranului grafic AutoCAD se disting mai multe zone:

- Linia de titlu — în care este afişat numele desenului curent;

- Zona meniurilor derulante care conţin comenzile programului;

- Linia de comenzi standard (Standards Toolbar), care conţine pictograme

pentru cele mai frecvent folosite comenzi AutoCAD — Redo, Zoom etc. — dar şi

pictogramele comenzilor standard ale sistemului de operare — Open, Save, Print

etc;

- Linia de gestionare a straturilor (Layer Toolbar);

- Linia de afişare şi modificare rapidă a proprietăţilor obiectelor: tip şi grosime

de linie,culoare etc. (Properties Toolbar);

- Linia de afişare şi modificare a stilurilor pentru text şi cotare (Style Toolbar);

- Linia de comandă (Command Toolbar) — în care, de la prompterul

Command:,se pot introduce comenzi de la tastatură;

- Linia de stare (Status Bar) — care afişează informaţii asupra stării

sistemului: coordonatele, modurile snap, ortho, spaţiul model sau hârtie etc;

Fig. 1 Ecranul grafic AutoCAD

Fisiere in arhiva (22):

 • Desene
  • Desen1.pdf
  • Desen10.pdf
  • Desen11.pdf
  • Desen12.pdf
  • Desen13.pdf
  • Desen14.pdf
  • Desen15.pdf
  • Desen16.pdf
  • Desen17.pdf
  • Desen18.pdf
  • Desen19.pdf
  • Desen2.pdf
  • Desen20.pdf
  • Desen3.pdf
  • Desen4.pdf
  • Desen5.pdf
  • Desen6.pdf
  • Desen7.pdf
  • Desen8.pdf
  • Desen9.pdf
 • EGAC_cuprins.pdf
 • EGAC_cap1-6.pdf