Toate laboratoarele din domeniul Limbaje de Programare

 • Laboratoare rezolvate Programare Web

  Problema 1 Să se scrie documentul HTML în care se afișează o strofă dintr-o poezie. Se va folosi pentru afișarea strofei tagul <br>. Apoi se va modifica documentul folosind pentru afișare tagul <pre>. a) <!DOCTYPE html> <html> <body> Din umbra falnicelor bolți <br> Ea pasul și-l îndreaptă <br> Lângă fereastră, unde-n colț <br> Luceafărul așteaptă. <br> </body> </html> b) <!DOCTYPE html> <html>...

 • Metoda divide et impera

  Introducere Divide et impera se bazează pe principiul descompunerii problemei în două sau mai multe subprobleme (mai ușoare), care se rezolvă, iar soluția pentru problema inițială se obține combinând soluțiile subproblemelor. De multe ori, subproblemele sunt de același tip și pentru fiecare din ele se poate aplica aceeași tactică a descompunerii în (alte) subprobleme, până când (în urma descompunerilor repetate) se ajunge la probleme care admit rezolvare imediată. Nu toate problemele pot fi...

 • Limbaj de programare C - Lab nr 1

  Noțiuni teoretice - Biblioteca stdio.h conține funcții speciale pentru citirea și afișarea datelor - prin urmare instrucțiunea de includere a acesteia va fi practic prezentă în orice program. #include <stdio.h> - În C există cinci tipuri de date de bază: caracter, întreg, în virgulă mobilă, în virgulă mobilă cu dublă precizie și fără nici o valoare - char - int - float - double - void Toate celelalte tipuri de date din C se bazează pe acestea cinci. Dimensiunea și domeniul...

 • Principiile Testarii Software - Diagrama cazurilor de utilizare

  Pentru realizarea laboratorului numărul 1, am ales sistemul turistic cu site-ul official Perfect Tour. Perfect Tour este o agenție de turism înființată în anul 2004. Perfect Tour care se află pe primul loc în topul agențiilor de turism din România ca cifră de afaceri, câștigând in mai 2014 in cadrul Galei Premiilor de Excelență în Turism locul I, cea mai buna agenție de turism din România si locul II la categoria turism business & MICE. Perfect Tour lansează, în premieră pe piața din...

 • Prelucrarea tablourile unidimensionale

  Scopul lucrarii: Acumularea cunostintelor si a experientei in lucru cu tablourile unidimensionale si dezvoltarea abilităților practice pentru depanare și testare a pragramelor. Enunțul problemei: Scrieti un program care gaseste elemental minim dintr-un masiv si numarul lui de pozitie. Schema bloc scscaffdggf Programul in limbajul C #include<stdio.h> #include<math.h> #include<conio.h> main(){ int n=50,min,i,C[n],poz; printf("Introduceti numarul de elementen...

 • Laboratoare C

  Fie a, b doua numere intregi, date de la tastatura. Sa se realizeze, in C/C++, programe care afiseaza: a) suma lor b) diferenta lor c) produsul lor d) catul impartirii lui a la b e) restul impartirii lui a la b f) care este mai mare g) care este mai mic h) ab a. suma lor # include <iostream> using namespace std; int main (void) { int a, b, suma; cout<<"a= "; cin>>a; cout<<"b= "; cin>>b; suma=a+b; cout<<"suma dintre...

 • Backtracking Labirint

  #include <iostream> #include <fstream> // Moraru-backtracking generalizat pg.221 problema 51 using namespace std; int sol[100][2],vecini[5][3],n,m,i,j,x,y,va,mo; char l[50][50]; FILE f; void initializari() { int i,j; ifstream f("iepuras.dat"); f>>n>>m; for(i=1;i<=n;i++) { for(j=1;j<=m;j++) f>>l[i][j];// el. matrici sunt A-liber, M-morcov, V-varza, Z-zid, L-lup// } for(i=1;i<=4;i++) f>>vecini[i][1]>>vecini[i][2];...

 • Programarea Calculatorului

  Scopul lucrării: Evidenţierea nivelului de cunoştinţe a fiecărui student la informatică, în mod deosebit algoritmizarea, pentru elaborarea unui plan individual de studiu pe viitor la lucrările practice şi lucrările de laborator pe parcursul semestrului. Obiectivele temei 1. Aprecierea personală a nivelului de cunoaştere a următoarelor compartimente: - a echipamentelor periferice şi unităţilor-componente ale calculatorului electronic personal (PC); - a acţiunilor elementare referitoare la...

 • Programe Ramificate

  Scopul lucrării: Elaborarea programei în limbajul de programare C# folosind instrucțiuni condiționale if-else și switch-break. Descrierea instrucțiunilor utilizate: If – else: permite programarea unei structuri de decizie în care o condiție determină executarea sau neexecutarea segvenței de instrucțiuni și executarea sau neexecutarea de program din două alternative. Sintaxa if: if(condiție) { instrucțiune1; ...; instrucțiune_n;} sau if(condiție) { instrucțiune1; ...;...

 • Weka. Gate. Jcolibri

  Scopul si sarcina lucrarii - Se indeplineste mersul lucrarii utilizând aplicaţia Weka din paginile 2-18. Se raspunde la întrebările care sunt menţionate cu rosu si se inserează în raport rezultatele ce argumentează răspunsul (PrintScreen-uri si/sau secvenţe de date). - De instalat si de testat posibilitatile aplicatiei Gate. De utilizat un set de texte (la limita un text) pentru a-l prelucra cu ajutorul aplicatiei Gate (separarea in tokenuri, propozitii, identificarea unor familii de...

 • Ontologii, Limbaje si Instrumente Pentru Crearea Ontologiilor

  Scopul lucrarii Crearea unei ontologii utilizind limbajele OWL sau RDF 2 Consideratii teoretice RDF (Resource Description Framework) este un limbaj bazat pe sintaxa XML ce utilizează un model de reprezentare a grafurilor pentru a exprima fapte despre resurse identificate prin URI-uri (Uniform Resource Identifier). URI-urile reprezintă pentru RDF corespondentele cheilor primare din modelele relationale prin faptul că un URI va identifica în mod unic o resursă. Limbajul RDF are ca obiectiv...

 • Probleme Rezolvate in C++

  1. Să se verifice dacă un număr este pozitiv. #include<iostream.h> void main() { int a; //citim numarul cout<<"a=";cin>>a; //verificam daca numarul este pozitiv if(a>=0) cout<<"numar pozitiv"; else cout<<"numarul negativ"; } 2. Să se verifice dacă un număr aparţine intervalului [a,b]. a şi b sunt numere reale citite de la tastatură. #include<iostream.h> void main() {float a,b,n; //citim datele de intrare: a,b...

 • Ingineria Sistemelor de Programare

  Scopul lucrării:pentru domeniul ales de elaborat documentul cerintelor utlizatorului. De identificat actorii sistemului, de stabilit functiile lor(cazuri de utilizare) si de realizat diagrama cazurilor de utilizare pentru fiecare actor si interactiunile intre ele. Documentul Cerinţelor Utilizatorului 1. Introducere 1.1. Scopul documentului Acest document descrie cerinţele de sistem ale site-ului informativ. Sunt descrise functionalităţile produsului, interfaţa cu utilizatorul,...

 • Programare Visual Studio .NET

  1 Introducere Scopul lucrarilor de laborator prezentate in acest document este de familiariza studentul cu mediul de programare Visual Studio .NET si aplicarea practica a cunostintelor prezentate la curs. In acest scop, se propune in cele ce urmeaza realizarea unei miniaplicatii numite "HealthMonitor" care sa monitorizeze de la distanta starea unui pacient cu probleme de sanatate, in sensul ca pacientul poate sa ramana acasa purtand cu el diversi senzori de masurare a...

Pagina 1 din 16