Programarea Calculatorului

Laborator
8/10 (1 vot)
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 6146
Mărime: 295.68KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefan Marin
Universitatea Tehnică a Moldovei FCIM Catedra Informatica Aplicativă

Extras din document

Scopul lucrării: Evidenţierea nivelului de cunoştinţe a fiecărui student la informatică, în mod deosebit algoritmizarea, pentru elaborarea unui plan individual de studiu pe viitor la lucrările practice şi lucrările de laborator pe parcursul semestrului.

Obiectivele temei

1. Aprecierea personală a nivelului de cunoaştere a următoarelor compartimente:

- a echipamentelor periferice şi unităţilor-componente ale calculatorului electronic personal (PC);

- a acţiunilor elementare referitoare la sistemele de operare (SO) MSDOS, Windows etc.;a manipulărilor de bază referitor la principalele activităţi în prelucrarea fişierelor de sistem cu ajutorul membranelor FarManager/DOSNavigator/ NortonCommander şi Start, MyComputer, bare şi ferestrele Windows-ului instalat, Office 200x;

- a mediului dezvoltat integrat Turbo Pascal (TP), a algoritmizării problemelor şi a procedeelor de scriere/citire a datelor şi utilizarea construcţiilor elementare a limbajului TP predestinate calculelor valorilor conform formulelor din matematică şi fizică, elaborând algoritmi cu structuri liniare, ramificative, ciclice;

- studierea şi însuşirea a tehnicilor de programare şi principilor de elaborare a modelelor de calcul din 1.

Consideraţii teoretice însuşite

Intrebari

I. Pentru cei care sunt mai slab iniţiaţi în programare se recomandă să expună concis, modul de cunoaştere, în editorul Word 200x următoarele:

1.1. Compartimentele cunoscute din domeniul informaticii, performanţele şi posibilităţile utilizării PC, sistemele de calcul şi metodele algoritmizării.

1.2. Nivelul însuşirii comenzilor de bază a SO şi cunoaşterea destinaţiei panourilor şi tastelor funcţionale. Membranele SO de tipul Norton Commander sau scenariul de lucru în SO Windows şi Word.

1.3. Nivelul de cunoaştere al mediului de programare Turbo Pascal. Reprezentarea meniului principal, submeniurilor din mediul integrat dezvoltat Turbo Pascal şi comenzile editorului.

1.4. După însuşirea noţiunilor de bază ale algoritmizării din îndrumarul prezent:

-- notarea şi descrierea blocurilor schemelor logice;

--regulile elaborării diferitor structuri ale algoritmilor;

--modul de transpunere ale algoritmilor şi organizare a programului TP pentru prelucrarea datelor citite, calculul şi afişarea lor.

1.5. Principiile depănării programului simplu şi executarea programului pas cu pas, urmărirea evaluării expresiilor etc.

1.6. Validarea rezultatelor cu ajutorul PC-ului, verificarea corectitudinei alcătuirii programelor conform condiţiilor problemelor.

1.7. În TurboPascal să efectueze calculele conform formulelor propuse fie din matematică/fizică, fie din Anexa lucrării , utilizînd funcţiile predefinite în TP. Să reformuleze problemele şi să elaboreze schemele logice conform cărora se vor efectua calculele.

1.8. Să elaboreze la indicaţia profesorului un set de algoritmi în MS Word.

Răspunsuri la punctele principale din îndrumar

1.1. Compartimentele cunoscute din domeniul informaticii, performanţele şi posibilităţile utilizării PC, sistemele de calcul şi metodele algoritmizării.

Informatica asigura programarea PC-ului. PC se utilizează în multe domenii. Fiecare om utilizează PC in modul său, în placul său. Caracteristica fundamentala a prelucrării automate a informaţiei este natura algoritmica a proceselor ce se executa pe sistemele de calcul. Pentru a obţine un model de calcul al unei probleme care să fie implementat pe PC trebuie de respectat etapele algoritmizării şi creării programului conform regulilor sintactice şi semantice ale limbajului de programare ales ca să atingem scopul scontat cât mai eficient. Sunt 3 feluri de algoritmi: algoritmi exacți, algoritmi aproximativi, algoritmi euristici.

• Algoritm exact are următoarea proprietate: X*- Xk=0

• Algoritmul aproximativ are proprietatea pentru orice  dat se găseşte soluţia Xk astfel ca:

|X*- Xk<=Ԑ

• Algoritmul euristic se bazează pe intuiţie şi experiment care se îmbunătăţeşte în general și urmează unul după altul, cu proprietatea că , pentru un , nu știm dacă vom găsim o soluţie Xk, astfel încât să se respecte proprietatea. Este compus dintro mulțime de reguli care sunt probate in timpul calculelor, si se adoptă pe baza analizei rezultatelor obținute.

1.2. Windows-ul maicrosoft este numele unei serii de sisteme de operare. Sunt multe versiuni de windows, cele mai conoscute sunt: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows xp, Windows vista, Windows 7, Windows 8. Windows 7 și Windows 8 sunt sisteme de operare mai noi. Cele mai întilnite Windows este: Windows xp, Windows 7. Windows-urile se defera prin corectare erorilor in sistema, prelucrarea mai rapida a informației, stilul de lucru etc. Versiunile mai noi de windows sunt in 2 moduri de x86,,32 bit” si x 64 ,,64 bit”. Termenii 32 de biți și 64 de biți se referă la modul în care procesorul unui computer (numit și CPU), tratează informațiile. Versiunea Windows pe 64 de biți gestionează volume de memorie cu acces aleator (RAM) mai eficient decât un sistem pe 32 de biți. Fara sistem de operare ,,windows” etc. calculatorul nu va lucra deoarece nu este o sistema care va porni totul in funcție. Word - este un procesor de text la fel exista mai multe versiuni de word, el se folose;te pentru scrierea unui text, redactarea textului sau citirea textului. Exista word 95-2000, word 2007, word 2010. Ele se deosebesc prin interfeisu, efectele de text, fonuri, tablouri, exuații, controale de conținut, organizarea controalelor, forme și casete de text nou, etc.

Elementele ferestrei word:

1. Butonul meniului System

2. Linia de titlu

3. Butoanele de minimizare/maximizare

4. Butonul Close

5. Meniul Word, cu optiunile:

File; Edit; View; Insert; Format; Tools; Table; Window; Help

6. Bare de instrumente

7. Zona de lucru sau fereastra documentului

8. Bare de defilare

9. Bara de selectie

10. Butoanele de vizualizare

11. Linia de stare

12. Bordura ferestrei

1.3. Meniu in Turbo Pascal:

• Meniul FILE are opțiunile obișnuite de:

1. NEW - se deschide un fișier nou, gol;

2. OPEN - deschide un fișier existent;

3. SAVE - salvează fișierul curent;

4. SAVE AS.. - salvează fișierul curent cu posibilitatea de a îi da o nouă denumire;

5. CHANGE DIR - schimbă directorul de lucru;

6. PRINT - Meniul de tipărire pentru imprimantă;

7. PRINTER SETUP - Meniul de configurare a imprimantei;

8. DOS SHELL - redeschide consola de comandă;

9. EXIT - închide mediul de programare;

• Meniul EDIT face referire la funcțiile de copiere de text. Avem:

1. UNDO - revine cu un pas în editarea textului;

2. REDO - reface un pas din editarea textului;

3. CUT - șterge textul selectat însă îl salvează în memorie;

4. COPY - salvează textul selectat în memorie;

5. PASTE - afișează textul din memorie începând de la poziția cursorului;

6. CLEAR - șterge textul selectat. Punct.

7. SHOW CLIPBOARD - afișează textul salvat în memorie într- fereastră nouă;

• Meniul SEARCH ascunde capacitățile de căutare și înlocuire a textului. Avem:

1. FIND - căutare;

2. REPLACE - înlocuire a textului;

3. SEARCH AGAIN - repetă căutarea cu termenii introduși în meniul FIND;

4. GO TO LINE NUMBER - mută cursorul pe linia care are numărul introdus. O funcție foarte utilă când codul sursă are peste 100 de linii.

Preview document

Programarea Calculatorului - Pagina 1
Programarea Calculatorului - Pagina 2
Programarea Calculatorului - Pagina 3
Programarea Calculatorului - Pagina 4
Programarea Calculatorului - Pagina 5
Programarea Calculatorului - Pagina 6
Programarea Calculatorului - Pagina 7
Programarea Calculatorului - Pagina 8
Programarea Calculatorului - Pagina 9
Programarea Calculatorului - Pagina 10
Programarea Calculatorului - Pagina 11
Programarea Calculatorului - Pagina 12
Programarea Calculatorului - Pagina 13
Programarea Calculatorului - Pagina 14
Programarea Calculatorului - Pagina 15
Programarea Calculatorului - Pagina 16
Programarea Calculatorului - Pagina 17
Programarea Calculatorului - Pagina 18
Programarea Calculatorului - Pagina 19
Programarea Calculatorului - Pagina 20
Programarea Calculatorului - Pagina 21
Programarea Calculatorului - Pagina 22
Programarea Calculatorului - Pagina 23
Programarea Calculatorului - Pagina 24
Programarea Calculatorului - Pagina 25
Programarea Calculatorului - Pagina 26
Programarea Calculatorului - Pagina 27
Programarea Calculatorului - Pagina 28
Programarea Calculatorului - Pagina 29
Programarea Calculatorului - Pagina 30
Programarea Calculatorului - Pagina 31
Programarea Calculatorului - Pagina 32

Alții au mai descărcat și

Practica informatica

1 INTRODUCERE Ce este un program? Un program este o listă de instrucțiuni date calculatorului pentru a le executa. Calculatorul va citi...

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Programarea Calculatoarelor și Limbaje de Programare

MODULUL 1. ALGORITMI 1.1. GENERALITATI Termenul de produs program desemneazã atât programul sursã propiu-zis cât ºi documentaþia necesarã pentru...

SC Annabella SRL

Proiectul in Excel este format dintr-un fisier format din sase foi de calcul: Pagina principala, Angajati, Produse, Tabel pivot, Diagrame, Imprumut...

Structuri de Date și Alogoritmi

EXTENSII ALE LIMBAJULUI C++ A. Operaţii de intrare-ieşire specifice limbajului C++ I. Noţiuni teoretice Limbajul C++ furnizează o bibliotecă...

Structuri de Date și Alogoritmi

Laborator 1 Probleme propuse 1. Să se realizeze un program pentru o agendă telefonică permiţând gestionarea unor persoane, a adreselor lor şi a...

Tehnologii Web

1 - WEB AND ITS TECHNOLOGIES 1.1 the web and its beginnings The internet may be defined as the worldwide system of interconnected computer and...

Prelucrarea tablourile unidimensionale

Scopul lucrarii: Acumularea cunostintelor si a experientei in lucru cu tablourile unidimensionale si dezvoltarea abilităților practice pentru...

Ai nevoie de altceva?