Structuri de Date - Exemple Rezolvate

Laborator
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 3757
Mărime: 26.11KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

14/213 Programul urmator creeaza un fisier cu tip facturi.dat cu urmatoarele articole:

-nrfact:numarul facturii;

-furnizor:numele furnizorului;

-cumparator:numele cumparatorului;

Valp:valoarea produselor livrate(fata TVA);

-ind:indicator de stare cu valorile A sau N dupa cum factura a fost sau nu achitata.

Program problema_facturi;

Uses CRT;

Type articol=record

nrfact:integer;

furnizor:string[30];

cumparator:string[30];

valp:real;

ind:string[1];

end;

Type fisier=file of articol;

Const t=19;

Var factura:articol;

numef:string[20];

fis:fisier;

valp,valf,valt:real;

sf:char;

nrc,tip_op:integer;

Procedure creare;

Begin

Rewrite(fis);

Write('Mai sunt facturi?(Y/N)');

Readln(sf);

While not (upcase(sf)='N') do

Begin

With factura do

Begin

Write('Numarul facturii:':35);Readln(nrfact);

Write('Numele furnizorului:':35);Readln(furnizor);

Write('Numele cumparatorului:':35);Readln(cumparator);

Write('Valoarea produselor furnizate:':35);Readln(valp);

Write('Factura achitata/neachitata?(A/N)':35);Readln(ind);

end;

Write(fis,factura);

Write('Mai sunt articole?(Y/N)');

Readln(sf);

end;

Close(fis);

end;

Procedure listare;

Begin

reset(fis);

Writeln('Fisierul ',numef,' contine articolele:');

While not eof(fis) do

Begin

Read(fis,factura);

With factura do

Writeln(nrfact:4,furnizor:15,cumparator:15,valp:8:2,ind:3);

end;

close(fis);

end;

Procedure prelucrare;

Begin

Writeln('Situatia ceruta este:');

Reset(fis);

nrc:=0; valf:=0; valt:=0;

While not eof(fis) do

Begin

read(fis,factura); nrc:=nrc+1;

With factura do

Begin

valf:=valp+(valp*t)/100;

Write(nrc:3,nrfact:4,furnizor:15,cumparator:20,' ');

Writeln(valp:8:2,ind:3,' ',valf:7:2);

end;

valt:=valt+valf;

end;

close(fis);

Writeln('Valoarea totala=',valt:12:2);

end;

Begin

CLRSCR;

Writeln('Introduceti numele fisierului: ');Readln(numef);

Assign(fis,'e:bpschoolnumef');

writeln('1-creare':40);

Writeln('2-listare':40);

Writeln('3-prelucrare':40);

Writeln('4-stop':40);

Write('Introduceti tipul operatiei:');readln(tip_op);

While not (tip_op=4) do

Begin

Case tip_op of

1:creare;

2:listare;

3:prelucrare;

end;

Write('Tipul operatiei:');Readln(tip_op);

end;

end.

program algoritmul_ciurul_lui_Eratostene;

const n: byte=255;

var ciur, prime: set of 1 255;

p,i:byte; m,k:word;

begin

ciur:=[2 255];

prime:=[];

p:=2;

repeat

while not (p in ciur) do p:=p+1;

prime:=prime+[p];

m:=p;

while m<=n do

begin

ciur:=ciur-[m];

Preview document

Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 1
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 2
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 3
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 4
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 5
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 6
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 7
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 8
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 9
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 10
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 11
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 12
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 13
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 14
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 15
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 16
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 17
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 18
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 19
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 20
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 21
Structuri de Date - Exemple Rezolvate - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Structuri de Date - Exemple Rezolvate.doc

Alții au mai descărcat și

Hackeri

Hackerii sunt pasionati ai informaticii, care, de obicei au ca scop „spargerea” anumitor coduri, baze de date, pagini web etc. Ei sunt considerati...

Sisteme de Gestiune și Metode de Programare

Să se alcatuiască un program care să citească şi să afişeze datele înregistrate într-un tabel. #include<iostream.h> #include<stdio.h>...

Fisiere in Limbajul C

Capitolul I Fisiere in ingineria programarii in C 1.1 Generalitati Un fisier este o multime de informatii referitoare la o clasa de obiecte...

Crearea Fisierilor si Relizarea Functilor in Fisiere

PREZENTAREA GENERALĂ A MEDIULUI DE DEZVOLTARE Turboc C++, produs al firmei Turbo International, este un pachet de programe care oferă o...

Teme Metode Numerice

1. Calcularea determinantului: a) cu GPP function [d]=determinant(a) %Algoritmul GPP: n=length(a); p=linspace(0,0,n); for k=1:n-1 %gasim...

Laboratoare C

1. Sa se evalueze urmatoarea functie: f: R → R f(x) = namespace _1.Functia_f { class Program { static void Main(string[] args) { float x,...

Structuri de Date și Algoritmi

Se citesc m perechi de numere întregi (x,y) reprezentând extremitatile muchiilor unui graf neorientat cu n vârfuri si m muchii. Sa se verifice...

Ai nevoie de altceva?