Logistica

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest laborator prezinta Logistica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 9 fisiere pdf de 180 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Logica

Extras din document

Cursul intitulat “Logistica” are ca scop prezentarea contribuţiei logisticii şi lanţului de aprovizionare-livrare la creşterea competitivităţii şi satisfacerea cerinţelor clienţilor, a principiilor operaţionale ale gestiunii industriale şi logistice, a tehnicilor moderne şi strategiilor de gestiune a fluxurilor şi integrării funcţionale în cadrul întreprinderilor şi între întreprinderi. Lucrarea aprofundează conceptele din activitatea de logistică, fiind un instrument util studenţilor care se pregătesc în acest domeniu, dar şi tuturor celor care activează în domeniul logisticii şi al activităţilor adiacente şi sunt preocupaţi să-şi dezvolte cunoştinţele şi abilităţile. Mediul concurenţial obligă tot mai mult întreprinderile să examineze, restructureze şi redirecţioneze activităţile pentru a obţine avantajul competitiv. Logistica prin activităţile sale este vitală în crearea unui astfel de avantaj, ea putând influenţa pozitiv cota de piaţă şi rentabilitatea întreprinderii, dacă este privită ca o resursă strategică, nu doar ca o simplă activitate. Logistica trebuie privită în condiţiile realităţii actuale, în contextul evoluţiei mediului de afaceri românesc şi european. Odată cu conştientizarea importanţei logisticii pentru o organizaţie competentă, a crescut şi nevoia de dobândire a unor cunoştinţe aprofundate în domeniu. Logistica şi managementul operaţiunilor logistice ne învaţă cum să planificăm şi să conducem procesul de producţie al companiei pornind chiar de la selecţia furnizorilor, mişcarea materialelor în interiorul companiei şi distribuirea produselor finite până la consumatorul final. Studierea acestui domeniu presupune cunoaşterea comportamentului de cumpărare al companiilor, managementul stocurilor, planificarea şi controlul producţiei, managmentul calităţii, managementul transportului şi distribuţiei.

Obiectivele cursului Cursul de „Logistică” are ca misiune pregătirea studenţilor programului de studiu Inginerie Economică Industrială, forma de Învăţământ la Distanţă. Acest curs este orientat către conjunctura actuală a pieţei serviciilor logistice în România şi coordonatelor europene şi mondiale ale acestei pieţe, pentru a asigura studenţilor dezvoltarea unor abilităţi practice care să le permită accesul ca specialişti în domeniu, pe bază de egalitate cu tinerii din Europa, în mediul concurenţial european actual.

Obiectivul principal este îmbogăţirea cunoştinţelor din sfera disciplinelor cu caracter economic, managerial ale studenţilor. Cursul îsi propune să ofere

studenţilor prezentarea elementelor introductive de logistică interorganizaţională, a conceptelor privind managementul lanţului de aprovizionare-livrare, a modelelor de performanţă ale lanţului logistic, a conceptelor moderne de gestiune a producţiei, precum şi metode şi tehnici de analiză cantitativă a subsistemului logistic industrial (logistica internă). În acest sens, la sfârşitul acestui curs, studenţii vor fi capabili:

- să opereze cu noţiuni precum: distribuţia fizică, logistica, managementul logistic, managementul lanţului de aprovizionare-livrare, gestiunea integrată a fluxurilor materiale, stocare, depozitare, manipulare, etc.;

- să-şi dezvolte abilităţi practice în domeniul organizării activităţilor logistice (logistica externă şi logistica internă), în mediul concurenţial european actual, care să le permită, tinerilor absolvenţi de învăţământ superior, integrarea corespunzătoare în muncă;

- să-şi dezvolte aptitudinile şi să-şi însuşească cunoştinţele necesare desfăşurării activităţii logistice din cadrul unei organizaţii, într-o manieră eficientă şi eficace, fie că sunt la început de carieră sau că doresc să schimbe domeniul de activitate;

- să obţină competenţe care să certifice fiecărui student nivelul de calificare atins în domeniu, precum şi recunoaşterea performanţei, la nivel naţional, atât de către asociaţiile profesionale din domeniul logisticii cât şi de mediul academic.

Fisiere in arhiva (9):

 • Logistica
  • M1 Log_ U3.pdf
  • M1 Log_ U5.pdf
  • M1 Log_U1.pdf
  • M1 Log_U2.pdf
  • M1 Log_U4.pdf
  • M2 Log_U1.pdf
  • M2 Log_U2.pdf
  • M2 Log_U3.pdf
  • M2 Log_U4.pdf