Toate laboratoarele din domeniul Matematica

 • Metode si modele de calcul

  Tema: Rezolvarea numerica a sistemelor de ecuatii liniare Scopul lucrarii : 1) Sa se rezolve sistemul de ecuatii liniare Ax = b, utilizind: - Metoda lui Cholesky - Metoda iterativa a lui Jacobi cu o eroare ϵ = 10-3 - Metoda iterativa a lui Gauss-Seidel cu o eroare ϵ = 10-3 si ϵ = 10-5 2) Sa se determine numarul de iteratii necesare pentru aproximarea solutiei sistemului cu eroarea data ϵ. Sa se compare rezultatele. Notiuni teoretice: Metoda lui Cholesky. Metoda lui Cholesky de...

 • Peobleme contabilitate

  Problema nr.1 În anul 2016 SRL ,,Faur” a înregistrat venituri în suma totală de 264 320 lei și cheltuili în sumă totală de 236 000 lei, inclusiv penalități privind taxele locale – 3 776 lei. Penalitățile privind impozitele labuget nu sunt recunoscute de CF ca deduceri de aceea ele reprezintă ajustări aferente cheltuielilor care sunt însumate la calcularea venitului impozabil.Alte ajustări ale cheltuielilor în scopuri fiscale nu au fost înregistrate. Se cere: de calculat suma profitului...

 • Calcul matriceal avansat lab1 rezolvari

  LABORATOR 1 * CMA 1. S˘a se rezolve cu ajutorul procedurilor LinearSolve din biblioteca LinearAlgebra ¸si solve, sistemele liniare AX = V de mai jos, date ˆın form˘a explicit˘a: a)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 ; (SCD, r = m = n); b)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 x + 2z = 7 ; ( SCD, r = n < m); c)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 x + 2z = 6 ; (SI, r = n < m); d) x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 ; (SCN, r = m <...

 • Test Kolmogorov-Smirnov

  Testul KOLMOGOROV-SMIRNOV : [ K ] = PCritica = 0,05 Verificarea Normalitatii unei distributii cu programele : Mathcad 15 si IBM SPSS Statistics 19 NIVEL DE INCREDERE : ( 1 - α ) = PDe Incredere = 0,95 t 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,00 ∞ 2,576 2,326 2,170 2,064 1,960 1,881 1,812 1,751 1,695 0,10 1,645 1,598 1,555 1,514 1,476 1,440 1,405 1,372 1,341 1,311 0,20 1,282 1,254 1,227 1,200 1,175 1,150 1,126 1,103 1,080 1,058 0,30 1,036 1,015 0,994 0,974 0,954 0,935 0,091...

 • Probleme Rezolvate prin Metode Aritmetice

  Problema 1. (metoda grafică) Enunț Dacă se așază câte un elev într-o bancă rămân 14 elevi in picioare. Daca asezam cate 2 elevi intr-o banca rămân 3 bănci libere. Câți elevi si câte bănci sunt ? Rezolvare Scriem datele problemei : 1elev.…………1banca……...14elevi 2elevi…......…1banca…..3banci…... ……..?elevi…......?banci. Datele problemei sunt mărimi discrete ce se pot pune în corespondență. Deci, din analiza primei părți a enunțului concluzionăm că mulțimea elevilor si multimea b ...

 • Algoritmi Genetici

  [2] Algoritmii genetici sunt tehnici adaptive de căutare euristică, bazate pe principiile geneticii si le selecţiei naturale, enunţate de Darwin (supravieţuieste cel mai bine adaptat). Mecanismul este similar procesului biologic al evoluţiei. Acest proces posedă o trăsătură prin care numai speciile care se adaptează mai bine la mediu sunt capabile să supravieţuiască si să evolueze peste generaţii, în timp ce acelea mai puţin adaptate nu reusesc să supravieţuiască si cu timpul dispar, ca...

 • Aproximarea Functiilor cu Polinoame de Interpolare

  I. Scopul lucrării Studiul unor algoritmi de aproximare a funcţiilor continue cu polinomul algebric de interpolare şi implementarea acestora într-un limbaj de programare de nivel înalt. II. Prezentarea teoretică a lucrării Avînd o funcţie f definită pe un anumit domeniu se cere de a se determina o altă funcţie F(x), avînd o formă mai simplă care va aproxima cît mai bine funcţia f(x) pe întreg domeniu de definiţie. Este evident, că aproximaţia stabilită F(x) va înlocui funcţia originală...

 • Matematica Discreta

  Lucrarea de laborator Nr. 1 Tema:Pastrarea grafurilor in memoria calculatorului Scopul lucrarii: Studierea metodelor de definire a unui graf:matrice de incidenta, matrice de adiacenta,liste. Elaborarea unor procedure de introducere, extragere si transformare a diferitelor forme de reprezentare interna a grafurilor cu scoaterea rezultatelor la display si imprimanta. Consideratii Teoretice: Anul 1736 este considerat pe buna dreptate de inceput pentru teoria grafurilor. In acel an L. Euler a...

 • Metoda Retelei de Patrate Mari

  A. Tema lucrarii Se prezinta o retea de patrate, cu latura de 200 m, in care determinarea punctelor s-a efectuat prin metoda drumuirii de nivelment geometric in circuit plecand de pe punctul de cota cunoscuta H1. Elementele masurate pe teren sunt inregistrate in tabelul 1. B. Datele lucrarii 1) Cota punctului de baza este : Z1=87.885m 2) Schita din teren (fig.1) 3) Elementele masurate pe teren(tabelul 1) C. Lucrari de birou Drumuirea de nivelment gometric in circuit trece prin punctele...

 • Aplicatii Geometrie Descriptiva

  Fie dreapta oarecare (D) (d,d',d") definită de punctele A şi B. Să se construiască proiecţiile dreptei (D) şi proiecţiile urmelor sale; să se determine traseul dreptei (D). Fie dreapta oarecare (D) (d,d',d") definită de punctele A şi B. Să se construiască proiecţiile dreptei (D) şi proiecţiile urmelor sale; să se determine traseul dreptei (D). Să se construiască dreptele (AC) şi (AB) conform punctelor date. Ce drepte sunt (AC) şi (AB)? Să se construiască un triunghi dreptunghic...

 • Probabilitate si Statistica

  Sarcina 1.1 Se efectuează un experiment după Schema lui Bernulli. Probabilitatea de producere a unui eveniment A în fiecare din cele n experimente independente este egală cu p. Găsiţi cel mai probabil număr de succese de producere a evenimentului A în n experimente. Calculaţi probabilitatea cu precizia 0,0001. p=0,8 n=70 q=1-p=70 Număr rațional deci există mai probabil numar de succese. k= Sarcina 1.2 Probabilitatea defectării unui articol într-o perioadă de timp t este egală cu p....

 • Probleme de Programare Liniara

  1. Metoda grafică de rezolvare a problemei de programare liniară Observăm că dreapta atinge max în punctul A(-4;0) Deci Valoarea max Sarcina 2. Demonstrați că numărul a este limita șirului numeric cu preciziile:  = 0,01 și  = 0,001. După definiție: a) Deci pentru limita inițială are valoarea 2 cu precizia ε=0,01 b) Pe acest interval cu ε=0,001 Sarcina 3. 1) Calculați valoarea aproximativă a functiei

 • Laboratoare MathCad

  Problema interpolării: Se dă un interval [a, b] care conţine n valori distincte x1 , xn, numite noduri. Se cunosc, din procese experimentale, valorile unei funcţii f : [a, b] R în nodurile x1 , xn, adică se cunosc numerele yi = f(xi), i = 1, n. În acest caz funcţia f este dată de tabela: x x1 x2 xn f(x) y1 y2 yn Cum nu se cunoaşte expresia lui f(x) se cere să se caluleze valoarea lui f într-un punct z  xi , i = 1, n. I. Interpolare prin polinoame liniare pe porţiuni Fie  : x1 <...

 • MatCad Laborator 6

  I. Pentru polinoame Fie P(x) = a0 +a1x +a2x2 +…+anxn şi x0 o valoare reală fixată. Avem: formula lui Taylor: formula lui Mac Laurin: Problema 1 Să se dezvolte polinomul P(x) = x4 + x3 + x2 + x +1 după puterile lui x-1. Se aplică formula lui Taylor cu x0 = 1. (Obs. ) P’(x) = 4x3 +3x2 +2x+1 ; P’(1) = 10 P’’(x) = 12x2 +6x + 2 ; P’’(1) = 20 P’’’(x) = 24x + 6 ; P’’’(1) = 30 P(4)(x) = 24 , P(n)(x) = 0 pentru n 5 Program Aplicaţii: a) Dezvoltaţi polinomul P(x) = 3x4 -5x3 +2x2 -8x +1 după...

 • MatCad Laborator 5

  Rezolvarea sistemelor de ecuaţii folosind definiţia matricei inverse Problema 1 Să se rezolve sistemul: 2x1 + x2 +3x3 = 2 3x1 + 3x2 +2x3 = 11 x1 + 2x2 + x3 = 5 folosind definiţia metricei inverse. Fiind dat sistemul de ecuaţii scris sub formă matriceală A X = B, se deduce soluţia X = A-1 B. Problema revine deci la calculul inversei matricei coeficienţilor. Se va aplica la alegere metoda matricei extinse sau metoda complemenţilor algebrici. Program

Pagina 1 din 3