Laboratoarele din domeniul Matematică

Metode și modele de calcul

Tema: Rezolvarea numerica a sistemelor de ecuatii liniare Scopul lucrarii : 1) Sa se rezolve sistemul de ecuatii liniare Ax = b, utilizind: - Metoda lui Cholesky - Metoda iterativa a lui Jacobi cu o eroare ϵ = 10-3 - Metoda iterativa a lui Gauss-Seidel cu o eroare ϵ = 10-3 si ϵ = 10-5 2) Sa se determine... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Peobleme contabilitate

Problema nr.1 În anul 2016 SRL ,,Faur” a înregistrat venituri în suma totală de 264 320 lei și cheltuili în sumă totală de 236 000 lei, inclusiv penalități privind taxele locale – 3 776 lei. Penalitățile privind impozitele labuget nu sunt recunoscute de CF ca deduceri de aceea ele reprezintă ajustări aferente... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Calcul matriceal avansat lab1 rezolvări

LABORATOR 1 * CMA 1. S˘a se rezolve cu ajutorul procedurilor LinearSolve din biblioteca LinearAlgebra ¸si solve, sistemele liniare AX = V de mai jos, date ˆın form˘a explicit˘a: a)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 ; (SCD, r = m = n); b)  x + y + z = 6 x + 2y + 3z = 14 x + z = 4 x + 2z... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Test Kolmogorov-Smirnov

Testul KOLMOGOROV-SMIRNOV : [ K ] = PCritica = 0,05 Verificarea Normalitatii unei distributii cu programele : Mathcad 15 si IBM SPSS Statistics 19 NIVEL DE INCREDERE : ( 1 - α ) = PDe Incredere = 0,95 t 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,00 ∞ 2,576 2,326 2,170 2,064 1,960 1,881 1,812 1,751 1,695... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Probleme Rezolvate prin Metode Aritmetice

Problema 1. (metoda grafică) Enunț Dacă se așază câte un elev într-o bancă rămân 14 elevi in picioare. Daca asezam cate 2 elevi intr-o banca rămân 3 bănci libere. Câți elevi si câte bănci sunt ? Rezolvare Scriem datele problemei : 1elev.…………1banca……...14elevi 2elevi…......…1banca…..3banci…...... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Algoritmi Genetici

[2] Algoritmii genetici sunt tehnici adaptive de căutare euristică, bazate pe principiile geneticii si le selecţiei naturale, enunţate de Darwin (supravieţuieste cel mai bine adaptat). Mecanismul este similar procesului biologic al evoluţiei. Acest proces posedă o trăsătură prin care numai speciile care se adaptează... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Aproximarea Funcțiilor cu Polinoame de Interpolare

I. Scopul lucrării Studiul unor algoritmi de aproximare a funcţiilor continue cu polinomul algebric de interpolare şi implementarea acestora într-un limbaj de programare de nivel înalt. II. Prezentarea teoretică a lucrării Avînd o funcţie f definită pe un anumit domeniu se cere de a se determina o altă funcţie... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Matematică discretă

Lucrarea de laborator Nr. 1 Tema:Pastrarea grafurilor in memoria calculatorului Scopul lucrarii: Studierea metodelor de definire a unui graf:matrice de incidenta, matrice de adiacenta,liste. Elaborarea unor procedure de introducere, extragere si transformare a diferitelor forme de reprezentare interna a grafurilor... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Metoda rețelei de pătrate mari

A. Tema lucrarii Se prezinta o retea de patrate, cu latura de 200 m, in care determinarea punctelor s-a efectuat prin metoda drumuirii de nivelment geometric in circuit plecand de pe punctul de cota cunoscuta H1. Elementele masurate pe teren sunt inregistrate in tabelul 1. B. Datele lucrarii 1) Cota punctului de... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații geometrie descriptivă

Fie dreapta oarecare (D) (d,d',d") definită de punctele A şi B. Să se construiască proiecţiile dreptei (D) şi proiecţiile urmelor sale; să se determine traseul dreptei (D). Fie dreapta oarecare (D) (d,d',d") definită de punctele A şi B. Să se construiască proiecţiile dreptei (D) şi proiecţiile urmelor sale; să se... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Probabilitate și statistică

Sarcina 1.1 Se efectuează un experiment după Schema lui Bernulli. Probabilitatea de producere a unui eveniment A în fiecare din cele n experimente independente este egală cu p. Găsiţi cel mai probabil număr de succese de producere a evenimentului A în n experimente. Calculaţi probabilitatea cu precizia 0,0001.... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Probleme de programare liniară

1. Metoda grafică de rezolvare a problemei de programare liniară Observăm că dreapta atinge max în punctul A(-4;0) Deci Valoarea max Sarcina 2. Demonstrați că numărul a este limita șirului numeric cu preciziile:  = 0,01 și  = 0,001. După definiție: a) Deci pentru limita inițială are valoarea 2 cu... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare MathCad

Problema interpolării: Se dă un interval [a, b] care conţine n valori distincte x1 , xn, numite noduri. Se cunosc, din procese experimentale, valorile unei funcţii f : [a, b] R în nodurile x1 , xn, adică se cunosc numerele yi = f(xi), i = 1, n. În acest caz funcţia f este dată de tabela: x x1 x2 xn f(x) y1 y2... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

MatCad Laborator 6

I. Pentru polinoame Fie P(x) = a0 +a1x +a2x2 +…+anxn şi x0 o valoare reală fixată. Avem: formula lui Taylor: formula lui Mac Laurin: Problema 1 Să se dezvolte polinomul P(x) = x4 + x3 + x2 + x +1 după puterile lui x-1. Se aplică formula lui Taylor cu x0 = 1. (Obs. ) P’(x) = 4x3 +3x2 +2x+1 ; P’(1) = 10 P’’(x)... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

MatCad Laborator 5

Rezolvarea sistemelor de ecuaţii folosind definiţia matricei inverse Problema 1 Să se rezolve sistemul: 2x1 + x2 +3x3 = 2 3x1 + 3x2 +2x3 = 11 x1 + 2x2 + x3 = 5 folosind definiţia metricei inverse. Fiind dat sistemul de ecuaţii scris sub formă matriceală A X = B, se deduce soluţia X = A-1 B. Problema revine deci... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview