Toate laboratoarele din domeniul Matematica

 • MatCad Laborator 4

  Rezolvarea sistemelor utilizând blocul GIVEN Problema 1 Să se realizeze programele Mathcad pentru rezolvarea următoarelor sisteme de ecuaţii utilizând blocul Given: a) (x - 1) / 2 – y = 5 b) (x + 1)(y -1) = (x - 1)(y + 3) x + (1-y) / 4 = 6 (x + 2)(y - 2) = (x - 1)(y + 1) c) (x - 2) / 4 + (y - 3) / 2 = 0 d) 1/x + 1/y – 1/z = 1 (x + y - 3) / 3 + (x – y - 2) / 5 = 0 1/x – 1/y + 1/z = 3 -1/x + 1/y + 1/z = 6 Program a) Metoda Cramer Problema 2 Utilizând metoda Cramer să se rezolve...

 • MatCad Laborator 3

  Indicaţii: În general, metoda condensării pivotale pentru calculul unui determinant de ordinul n: Dn = constă în a forma determinantul: Dn – 1 = şi a aplica formula: . Problema 1 Să se întocmească un program MathCAD care să calculeze valoarea determinantului de ordinul trei prin metoda condensării pivotale. Program: Problema 2 Să se aplice metoda condensării pivotale la calculul determinantului Vandermonde: .

 • MatCad Laborator 2

  “Metoda complemenţilor algebrici” Problema 1. Fie matricea A = . Să se determine inversa matricei prin metoda complemenţilor algebrici. Indicaţii: Pentru i,j = 1,2,3 se calculează complemenţii algebrici Bi,j astfel: se elimină linia i şi coloana j din matricea dată obţinându-se o matrice Ai,j. Bi,j = (-1)i + j det(Ai,j ). Fie B matricea complemenţilor algebrici : B = (Bi,j)i,j=1..3 . Inversa matricei iniţiale a se obţine cu formula: a-1 = Program:

 • MatCad Laborator 1

  1. DE REŢINUT: 1. Accesul la căsuţele simbolurilor se face cu ajutorul tastei TAB şi/sau cu săgeţile 2. Selectarea unei expresii se face cu ajutorul tastei SPACE 3. Rezultatul evaluării unei expresii apare la tastarea semnului “egal” (=). 4. Dacă rezultatul este o expresie se tastează operatorul de evaluare simbolică (  ) 2. Constante MathCAD: - Când este folosit în expresii numerice simbolizează cel mai mare număr acceptat 10307 - Când este folosit în expresii numerice reprezintă...

 • Informatica Economica

  In tabelul 1 sunt prezentate datele despre nivelul de vânzare in SUA a combustibilului pentru automobilele pe cap de locuitor si despre factorii care influenţează asupra acestui indicator, pe anii 1960-1986. Tabelul 1 unde : Y - nivelul de vânzare a combustibilului in preturi comparabile (dolari) M - venitul mediu pe cap de locuitor (dolari) P1-indicele preturilor combustibilului P2-indicele preturilor al automobilelor noi P3-indicele preturilor al automobilelor uzate P4-indicele...

 • Rezolvarea Matricilor in C++

  Lab 1. #include <iostream.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> void main() { int n,i,j; double A[10][10],b[10]; double eps=0.0001; cout<<"Dati ordinul matricii: "; cin>>n; cout<<"Dati matricea sistemului: n"; for (i=1; i<=n;i++) for(j=1; j<=n;j++) { cout<<"A["<<i<<","<<j<<"]="; cin>>A[i][j]; } cout<<"Matrice este: n"; for (i=1;...

 • Probleme pentru Colocviu

  Se considera date matricile A 2 Rmm superior bidiagonala, B 2 Rnn diagonala si C 2 Rmn. Se cere un program MATLAB e cient pentru rezolvarea ecuatiei matriciale Sylvester continue AX + XB = C: Creati un set de date de intrare cu m = 7, n = 5 si testati programul dv. Subiectul 2 Se considera date matricile A 2 Rmm superior bidiagonala, B 2 Rnn inferior triunghiulara si C 2 Rmn. Se cere un program MATLAB e cient pentru rezolvarea ecuatiei matriciale Sylvester...

 • Proceduri Numerice de Analiza Sistemica

  6.1 Tema Elaborarea, implementarea si testarea procedurilor de analiza numerica a proprietatilor sistemice fundamentale (stabilitate, controlabilitate si observabilitate, etc.). 6.2 Teste numerice de stabilitate a sistemelor liniare Stabilitatea unui sistem liniar S = (A;B;C) este o proprietate ce depinde numai de matricea A. Mai precis, sistemul S este stabil daca matricea de tranzitie (t) asociata lui A satisface conditia (t) ! 0 c^and t ! 1. Deoarece matricea de...

 • Calculul Raspunsului in Timp al Sistemelor Liniare

  5.1 Tema ^Insusirea celor mai bune tehnici si metode de calcul al raspunsului ^n timp al sistemelor liniare continue si discrete la diverse tipuri de intrari, precum si pentru calculul raspunsului permanent la intrari persistente, ^n particular al caracteristicilor de frecventa. 5.2 Raspunsul sistemelor discrete Calculul raspunsului ^n timp al sistemelor cu timp continuu cu ajutorul echipamentelor numerice presupune, ^n mod obligatoriu, o discretizare a timpului si...

 • Modele Sistemice Liniare. Reprezentare Numericia, Conversii, Conexiuni

  4.1 Tema Formarea deprinderilor de utilizare a conventiilor MATLAB de reprezentare numerica a modelelor sitemice de stare si de transfer. Testarea algoritmilor de conversie intre modele sistemice trecum si calculul modelelor pentru sisteme complexe obtinute prin conectarea unor sisteme simple cu accent pe studiul coonexiunilor fundamentale. 4.2 Reprezentarea numerica a modelelor sistemice. Conventii MATLAB ^In aceasta sectiune ne vom ocupa de reprezentarile numerice ale...

 • Calculul Functiilor de Matrice Exponentiala Matriceala

  3.1 Tema ^Intelegerea conceptului de "functie de matrice" si ^nsusirea principalelor metode si algoritmi de calcul al functilor de matrice. 3.2 Functii de matrice Consideram o functie f : D IC ! IC si e A 2 Cnn o matrice data. Ne propunem mai ^nt^ai sa de nim notiunea de functie de matrice adica semni catia expresiei F = f(A): (3.1) Fie A(z) polinomul minimal al matricei A, i.e. polinomul monic de grad minim cu proprietatea A(A) = 0, si i 2 C; i = 1...

 • Rezolvarea Ecuatiilor Matriceale Liniare Sylvester si Liapunov

  Rezolvarea ecuatiilor matriceale liniare Sylvester si Liapunov 2.1 Tema ^Insusirea tehnicilor de rezolvare a unor sisteme liniare, ^n general de mari dimensiuni, structurate ^n exprimari matriceale care permit dezvoltarea unor metode speci ce de calcul. Concret, se vor elabora, edita si testa programe MATLAB pentru rezolvarea e cienta a ecuatiilor matriceale Sylvester si Liapunov continue si discrete. 2.2 Ecuatii matriceale liniare. Algoritmi Ecuatiile matriceale liniare...

 • Modelare Simulare Lucrarea 2

  1.Metoda inversa Enunt Algoritm a.Exponentiala Enunt Algoritm Program b.Gumbel Enunt Algoritm Program 2.Metoda compunerii a.Discreta Enunt Algoritm Program b.Continua-Person XI Enunt Algoritm Program 3.Respingerii Algoritm a.Lema Enunt Algoritm Program b.Metoda infasuratoarei Enunt Algoritm Program 4.Metode Particulare a.Metoda Box-Muller Enunt Algoritm Program b.Metoda Ç2 Enunt Algoritm Program c.Metoda Student Enunt Algoritm Program d.Metoda...

 • Modelare Simulare - Teorie

  I Testul Chauvenet Enunt Este folosit in determinarea valorilor afectate de erori aberante dintr-un sir. Algoritm Fiind dat un sir de valori experimentale x1, x2, ..., xn, se considera ca valoarea xi este afectata de erori aberante daca este verificata conditia (criteriul Chauvenet) (1.1) unde si s reprezinta media aritmetica, respectiv abaterea standard a sirului de valori experimentale, iar marimea z se alege din tabel în functie de numarul n de valori din sir (cunoscut si ca...

Pagina 2 din 3