Ingineria si managementul productiei 1

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Ingineria si managementul productiei 1.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 151 de pagini .

Profesor: Eduard Nițu, Ana Rotaru, Nadia Belu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Mecanica

Cuprins

1. Descrierea și analiza procesului de producție cu ajutorul schemei de proces pe operații -
SPO .. 7
2. Descrierea și analiza proceselor de producție cu ajutorul schemei de proces în flux de tip
material - S.P.F.m 17
3. Descrierea și analiza circuitelor informaționale cu ajutorul schemei cu mai multe
coloane pentru procesele în flux pentru documente - S.M.C.P.F.d 29
4. Localizarea unui sistem de producție industrial prin metoda pragului de
rentabilitate ... 37
5. Localizarea unui sistem de producție industrial prin metoda medianei ... 45
6. Stabilirea poziției relative a departamentelor prin metoda Corelap . 57
7. Stabilirea poziției relative a departamentelor prin metoda Craft . 65
8. Stabilirea poziției relative a unităților prin metoda verigilor ... 81
9. Stabilirea poziției relative a utilajelor prin metoda operațiilor fictive . 93
10. Echilibrarea liniilor de producție prin metoda timpului de fază cel mai mare .. 105
11. Echilibrarea liniilor de producție prin metoda Killbridge - Wester ... 115
12. Stabilirea structurii unei celule de fabricație cu ajutorul algoritmului Kusiak .. 127
13. Realizarea unui proiect de implantare a unei linii de producție . 139

Extras din document

1.1 OBIECTIVELE LUCRĂRII

- Cunoașterea și însușirea tehnicii de realizare a schemei de proces pe operații.

- Utilizarea schemei de proces pe operații pentru rezolvarea unor aplicații.

1.2 DESFĂȘURAREA LUCRĂRII

Etapele principale de desfășurare a lucrării sunt :

- Parcurgerea și discutarea noțiunilor teoretice.

- Parcurgerea și discutarea unei aplicații demonstrative.

- Efectuarea unor aplicații pe grupuri de studenți.

1.3 NOȚIUNI TEORETICE

Schema de proces pe operații reprezintă sinoptic activitățile de tip operație și/sau control din cadrul

unui proces tehnologic de realizare a unui produs, în vederea stabilirii unei succesiuni optime a lor.

Realizarea acestor scheme constă în reprezentarea grafică a succesiunii activităților menționate, cu

marcarea punctelor de introducere a materialelor și elementelor componente ale produsului în cadrul

procesului. Fiecare activitate evidențiată pe schemă este însoțită de timpul necesar efectuării și locul

executării ei. În punctele de introducere a materialelor sau elementelor componente ale produsului se va

preciza și cantitatea introdusă.

Construcția unei S.P.O. se realizează pe o foaie de dimensiuni adecvate și începe prin

reprezentarea din marginea din dreapta hârtiei a elementului component principal al produsului. Se

consideră element component principal (de bază) al produsului elementul (reperul) asupra căruia se

execută cele mai multe activități de tip operație și / sau control. La întocmirea S.P.O. se va lucra pe

verticală, de sus în jos, continuând reprezentarea cu celelalte materiale și elemente componente ale

produsului spre stânga, în ordinea prevăzută de procesul tehnologic.

Numerotarea activităților evidențiate în schemă (operații și controale) se va face separat. Se începe

cu prima operație / control efectuată asupra elementului principal și se continuă până în punctul în care se

asamblează primul element component pe elementul de bază. Apoi, numerotarea continuă cu prima

operație / control efectuată asupra acelui element ș. a. m. d. După ce s-au numerotat toate operațiile /

controalele efectuate asupra elementelor care se asamblează la acest element, numerotarea continuă de la

punctul de asamblare a acestui element pe elementul de bază, în jos. Dacă anumite operații sau controale

au loc în paralel, acestea se reprezintă prin linii verticale paralele.

8

Pentru întocmirea unei S.P.O. este necesară cunoașterea următoarelor date :

- elementele componente ale produsului : numărul poziției din cadrul schiței produsului,

denumirea, materialul de execuție, număr de bucăți ;

- procesul tehnologic de asamblare a produsului : denumirea operației / controlului, locul

realizării, duratele de realizare a acestora ;

- procesele tehnologice de execuție a elementelor componente ale produsului (cele realizate în

cadrul sistemului de producție) : denumirea operației / controlului, locul execuției, duratele de realizare a

lor.

Pe baza datelor înscrise în cadrul schemei se realizează analiza procesului, analiză îndreptată

asupra următoarelor elemente :

- numărul de elemente componente ale produsului implicate în proces : câte sunt achiziționate

(cumpătate), câte se execută în cadrul sistemului de producție ;

- tipurile de materiale folosite : materialele sunt analizate din punct de vedere al funcției,

fiabilității și costului lor, considerând mai multe variante de materiale ;

- numărul total de activități din fiecare tip : operațiile sunt analizate în vederea eliminării,

simplificării sau combinării acestora ; controalele sunt analizate din punct de vedere al conținutului lor

calitativ, în scopul înlocuirii cu observații instantanee, efectuării controalelor pentru un grup de operații

asemănătoare sau al combinării lor cu activități de tip operație;

- durata totală a procesului de lucru și durata individuală a activităților : timpii sunt analizați în

vederea creșterii productivității muncii și a corelării diferitelor faze ale procesului, accentul căzând pe

secvențele de proces cu duratele cele mai mari ;

- locurile de muncă implicate în proces : se analizează câte unități de producție (structuri de

producție) sunt implicate la realizarea produsului.

În urma acestei analize, analistul poate propune o variantă îmbunătățită a procesului intervenind

asupra elementelor menționate, propunând chiar alternative de tehnologie de fabricare sau de echipamente

de fabricare.

Pașii care trebuie urmați pentru întocmirea și ameliorarea unei S.P.O. sunt :

- culegerea datelor necesare întocmirii schemei ;

- stabilirea elementului component principal (a elementului de bază ) ;

- reprezentarea elementului component principal și a informațiilor asociate acestuia pe prima

verticală din dreapta paginii ;

- reprezentarea informațiilor asociate elementelor componente ale produsului, în partea stângă a

elementului de bază, în ordinea intrării lor în proces ;

- stabilirea momentelor de integrare a elementelor componente în elementul principal sau

secundar prin linii orizontale ;

- prezentarea tuturor informațiilor de natură descriptivă ale procesului : simbol și număr

activitate, durata, locul de realizare etc.

- analiza S.P.O. și propunerea unor variante îmbunătățite ale procesului.

1.4 APLICAȚIE DEMONSTRATIVĂ

Enunțul aplicației :

Se cere să se descrie și să se analizeze procesul de producție pentru realizarea produsului

„Menghină” cu ajutorul schemei de proces pe operații. Produsul „Menghină”, utilizat pentru prinderea -

fixarea pieselor, este compus din următoarele repere, figura 1.3.a : falcă fixă, falcă mobilă, șurub

M12x60, șaibă și piuliță M12.

Datele referitoare la procesele de execuție a acestor elemente și la procesul de asamblare a lor sunt

9

sintetizate în cele ce urmează.

Reper 1. Falcă fixă, figura 1.1

- material : OL 50 ;

- semifabricat : matrițat ;

- proces tehnologic : matrițare / 2,2’, frezare suprafață frontală S1 / 3’, frezare suprafețe plane S2,

S3 / 4,2’, frezare suprafețe plane S4, S5 / 3,4’, frezare suprafețe plane S6, S7 / 4’, găurire S8 /

0,8’, lamare S9 / 0,6’, găurire S10 / 1,2’, adâncire S11 / 0,6’, filetare S12 / 0,9’, control

intermediar / 0,8’, tratament termic / 10’, control final / 1’. Cu excepția activităților de matrițare

și tratament termic care se efectuează în secția forje, respectiv secția de tratament termic, toate

celelalte activități se efectuează în secția de prelucrări mecanice.

Reper 2. Falcă mobilă, figura 1.2

- material : OLC 45 ;

- semifabricat : matrițat ;

- proces tehnologic : matrițare / 1,5’, frezare plană S1, S2 / 3,4’, frezare plană S3 / 2,2’, frezare

plană S4 / 2’, găurire S5 / 0,8’, lamare S6 / 0,6’, control intermediar / 0,8’, tratament termic /

10’, control final / 0,6’. Cu excepția activităților de matrițare și tratament termic care se

efectuează în secția forje, respectiv secția de tratament termic, toate celelalte activități se

efectuează în secția de prelucrări mecanice.

Figura 1.1 Falcă fixă Figura 1.2 Falcă mobilă

Reper 3. Șurub M12x60

- material : OLC 45 ;

- cumpărat ;

Reper 4. Șaibă

- material : OLC 45 ;

- cumpărată ;

Reper 5. Piuliță M12

- material : OLC 45 ;

- cumpărată ;

Asamblare : Reper 1 + Reper 2 + Reper 3 + Reper 4 + Reper 5 : 3,5’ / secția de montaj.

Control final : 1 buc. / 1’, compartimentul CTC.

Ambalare : 100 buc. / 3’, secția depozit.

Se cere să se construiască și să se analizeze schema de proces pe operații pentru produsul

„Menghină”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Ingineria si managementul productiei 1.pdf

Bibliografie

1. Abrudan I. (coordonator), Manual de inginerie economică - Ingineria și
Managementul Sistemelor de Producție, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000.
2. Adam E. Jr., Ebert R., Managementul producției și al operațiunilor, Ed. Teora,
2001.
3. Blondel Fr., Gestion de la production, 3eme edition, Dunod, Paris, 2002.
4. Brissard J.L, Polizzi M., Des outils pour la gestion de la production industrielle,
AFNOR-GESTION, Paris, 1990.
5. Diorio M., Handfield R., Nollet J., Recueil de problèmes résolus en gestion des
opérations et de la production, Ed. Gaetan Morin, 2e edition, Montréal, 1994.
6. Javel G., Organisation et gestion de la production, Masson, Paris-Milan-
Barcelone, 1997.
7. Neagu C., Nițu E., Melnic L., Catană M., Ingineria și managementul producției -
Bazele teoretice, E. D. P. București, 2006.
8. Neagu C., Nițu E., Catană M., Roșu M., Ingineria și managementul producției -
Aplicații, Editura BREN București, 2007.
9. Nițu E., ș.a., Elemente specifice proceselor de fabricație pentru piesele de
automobil, Pitești 2010.
10. Nollet J., Kelada J., Diorio M., La gestion des opérations et de la production, 2eme
édition, Ed. Gaetan Morin, Montréal, 1994.
11. Pillet M., Martin-Bonnefous C., Bonnefous P., Courtois A., Gestion de
production, Editions d'Organisation, Paris, 2011.
12. Tompkins J. A., ș. a., Facilities planning, John Wiley & Sons Inc., New York,
1996.