Toate laboratoarele din domeniul Medicina Veterinara

  • Metode de Laborator pentru Aprecierea Eficientei Decontaminarii

    Se urmăreşte eficienţa decontaminării suprafeţelor şi eficienţa decontaminării aerului. I Eficienţa decontaminării suprafeţelor se apreciază prin teste : chimice, bacteriologice, micologice şi biologice (Decun şi col. 1991, Bazgan, 1993, Antonescu şi col. 1990). I.1. Testele chimice determină prezenţa urmelor de substanţe decontaminante pe suprafeţele supuse decontaminării, la anumite intervale de timp de la efectuarea decontaminării. Aceste teste se recomandă pentru verificarea efectuării...

Pagina 2 din 2