Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor

Laborator
8/10 (1 vot)
Domeniu: Merceologie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 8255
Mărime: 350.24KB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

INTRODUCERE 5

CAPITOLUL I TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII ÎN LABORATORUL DE MERCEOLOGIE 7

CAPITOLUL II DETERMINAREA PARAMETRILOR ATMOSFERICI DE PĂSTRARE A MĂRFURILOR 12

2.1. Determinarea temperaturii 12

2.2. Determinarea umidităţii relative a aerului 16

CAPITOLUL III DETERMINAREA MASEI UNOR PRODUSE SAU PROBE DE ANALIZAT CU AJUTORUL BALANŢELOR 21

3.1. Balanţa tehnică 22

3.2. Balanţa analitică 24

CAPITOLUL IV DETERMINAREA DENSITĂŢII PRODUSELOR 28

4.1. Metoda picnometrului 31

4.2. Metoda areometrului 33

4.3. Metoda cu balanţa Mohr-Westphal 36

CAPITOLUL V DETERMINAREA CONCENTRAŢIEI SAU A PURITĂŢII UNOR PRODUSE CU AJUTORUL REFRACTOMETRULUI 41

5.1. Principiul refractometriei 41

5.2. Refractometrul Abbe 44

5.3. Refractometrul portabil 46

CAPITOLUL VI DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE APĂ A PRODUSELOR 48

6.1. Metodele directe 48

6.2. Metodele indirecte 50

CAPITOLUL VII DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE CENUŞĂ DIN PRODUSE 54

7.1. Detrminarea conţinutului de cenuşă totală 55

7.2. Determinarea conţinutului de cenuşă insolubilă în HCl 10% 56

CAPITOLUL VIII DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE GRĂSIME A UNOR PRODUSE PRIN METODA SOXHLET 58

CAPITOLUL IX MICROSCOPUL. APLICAŢIILE SALE ÎN STUDIUL MĂRFURILOR 62

CAPITOLUL X DETERMINAREA VÂSCOZITĂŢII CONVENŢIONALE LA LICHIDE 67

Extras din document

În condiţiile unei competiţii globale crescânde, la începutul acestui mileniu, asistăm la o explozie a ofertei de bunuri şi servicii, ofertă ce trebuie să fie în concordanţă cu exigenţele mereu sporite ale consumatorilor şi societăţii în ansamblu.

Această abundenţă, face ca orientarea consumatorilor către acele produse sau servicii care corespund cel mai bine necesităţilor sale să devină o activitate tot mai dificilă. De aceea se pune tot mai stringent problema educării consumatorilor referitor la calitatea produselor, pentru ca aceştia să poată face o alegere corespunzătoare.

Această lucrare se adresează studenţilor de la Facultatea de Ştiinţe Economice, specializările Marketing şi Economia Turismului şi Serviciilor, care în anul I studiază Fundamentele Ştiinţei Mărfurilor. Lucrarea cuprinde lucrări practice şi metode moderne de analiză pentru determinarea diferitelor proprietăţi ale mărfurilor, pe care studenţii le vor utiliza în următorii ani de studiu în cadrul analizelor sau expertizelor de mărfuri.

Prin conţinutul său, lucrarea completează şi aprofundează unele noţiuni tratate la curs, contribuind la formarea unor deprinderi ale viitorilor absolvenţi de a identifica cu uşurinţă anumite caracteristici de calitate ale produselor.

Controlul calităţii produselor şi serviciilor constituie o etapă de mare importanţă în circulaţia mărfurilor, mai ales în conjuctura actuală a pieţei româneşti, care a fost invadată de o serie de produse de import sau chiar autohtone de o calitate îndoielnică.

1. DETERMINAREA PARAMETRILOR ATMOSFERICI DE PĂSTRARE A MĂRFURILOR

Principalii parametri atmosferici care influenţează calitatea mărfurilor în timpul păstrării, precum şi exactitatea măsurătorilor de laborator, sunt: temperatura şi umiditatea relativă a aerului.

Pentru a asigura reproductibilitatea rezultatelor măsurătorilor de laborator se iau ca valori de referinţă: 200C pentru temperatură şi 65% pentru umiditatea relativă a aerului, iar pentru condiţionare, 200C±20C şi 65%±5%.

1.1. Determinarea temperaturii

Unitatea de măsură pentru temperatură este gradul de temperatură care reprezintă o mărime fundamentală. Există mai multe tipuri de grade, în funcţie de reperele alese şi de valoarea acestora. Din acest motiv, rezultă mai multe scări termometrice utilizate concomitent.

Mai des s-au ales ca repere, temperatura de topire a gheţii şi temperatura de fierbere a apei pure, când aceasta fierbe sub presiunea normală de 1 atmosferă. Aceste repere se numesc puncte fixe ale scării termometrice. Distanţa între punctele fixe convenţionale se împarte în părţi egale (tot convenţional).

Preview document

Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 1
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 2
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 3
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 4
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 5
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 6
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 7
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 8
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 9
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 10
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 11
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 12
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 13
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 14
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 15
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 16
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 17
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 18
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 19
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 20
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 21
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 22
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 23
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 24
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 25
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 26
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 27
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 28
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 29
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 30
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 31
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 32
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 33
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 34
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 35
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 36
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 37
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 38
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 39
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 40
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 41
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 42
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 43
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 44
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 45
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 46
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 47
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 48
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 49
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 50
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 51
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 52
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 53
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 54
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 55
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 56
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 57
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 58
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 59
Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Fundamentele Stiintei Marfurilor - Metode Generale de Determinare a Caracteristicilor de Calitate ale Marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Hartia de Ambalaj - Determinarea Caracteristicilor

1. Premisele aparitiei fabricarii hârtiei de ambalaj in România Fabricii de hârtie îi revine un loc aparte, am putea spune chiar de frunte,...

Proprietățile Generale ale Mărfurilor

3.1 Importanţa proprietăţilor mărfurilor Proprietăţile mărfurilor sunt însuşiri ale acestora care le conferă o anumită utilitate. De aceea,...

Bazele Merceologiei

CAPITOLUL I: OBIECTUL DE STUDIU AL MERCEOLOGIEI 1.1. Obiectul de studiu al merceologiei Stiinta marfurilor – Merceologia – are ca obiectiv...

Bazele Merceologiei

1. BAZELE MERCEOLOGIEI 1.1.OBIECTUL, CONŢINUTUL ŞI SARCINILE MERCEOLOGIEI, CLASIFICAREA, COMPONENŢA ŞI STRUCTURA MĂRFURILOR 1. Prezentaţi...

Marfuri Nealimentare

5.1 Proprietatile ceramicii 5.1.1 Compozitia chimica Ceramica are o structura policristalina fiind alcatuita din particule cu diametre de ordinul...

Expertiză merceologică

probator de un tip deosebit reprezentând constatarea sau opinia unui specialist într-un domeniu anumit de cunoastere, în scopul elucidarii unor...

Concepte Merceologice

Tema 1 Obiectul de studiu şi evoluţia ştiinţei mărfurilor Materia primului capitol al disciplinei Fundamentele ştiinţei mărfurilor conţine...

Merceologie Curs 1

Obiectul de studiu al merceologiei este reprezentat de calitatea si sortimentul marfurilor din punct de vedere : 1. tehnic 2. economic 3....

Ai nevoie de altceva?