Toate laboratoarele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Tehnologia Sudarii

  Generalităţi. Dacă la procedeele de sudare prin presiune îmbinarea este realizată prin difuzia atomilor materialelor pieselor cunoscute sub denumirea de metale de baza (MB) în cazul sudării obţinute prin topire pot participa şi atomii altui metal denumit metal de adaos (MA) (figura 1). Cu (ZIT) se notează zona influenţată termic care delimitează în cazul sudării prin topire cusătura de sudură. Gradul de amestecare a metalului de bază şi a celui de adaos depinde de procedeul de sudare si...

 • Interactiunea Aliaj-Lichid - Forma de Turnare

  Actiuni dinamice ale jetului de aliaj lichid asuprea formei de turnare Cand jetul de aliaj lichid in cadere libera loveste suprafata formeu, el exercita asupra acesteia o forta. Aceasta forta poate fi calculate cu ajutorul ecuatiei impulsului, care, pentru un punct de masa m este: m•dv=P•dt in care P= forta care actioneaza in timpul dt, producand o variatie a vitezei cu dv sau a impulsului cu m•dv Daca in locul unui punct cu masa m se considera un element de volum cu masa dm , ecuatia...

 • Elaborarea Fontei in Furnal

  I.Caracteristici generale ale minereului de Fier Minereurile de fier constituie material prima de baza pentru producerea fontei. Fierul este unul dintre cele mai raspandite elemente constituente ale scoartei pamantesti, aflandu-se pe locul patru cu 4,2%, inaintea lui situandu-se aluminiul (7,45%); siliciul (26%); si oxigenul(49,13)%. In natura, ele se afla sub forma de combinatii chimice, dintre acestea circa 300 sunt cunoscute, insa numai cateva pot fi considerate minereuri de fier ce se...

 • Obtinerea Pieselor din Pulberi

  Procesul tehnologic de fabricare a produselor prin agregare de pulberi com¬portă următoarele operaţii fundamentale : —pregătirea pulberilor sau a amestecului de pulberi pentru formare sau păstrare ; —formarea produselor prin agregare de pulberi ; —sintetizarea semifabricatelor ; —operaţii suplimentare ulterioare ; —controlul produselor sintetizate. Pregătirea pulberilor sau a amestecului de pulberi pentru formare Pulberea sau amestecul de pulberi pentru formare trece prin următoarele...

 • Interactiunea Forma-Aliaj

  1. Consideraţii privind procesele fizico-chimice care au loc la contactul aliajului lichid cu forma de turnare Contactul aliajului lichid cu forma de Irunare este însoţit de o serie de fenomene termice, mecanice şi chimice. Aceste fenomene au o mare influenţă atât asupra calităţii pieselor turnate (suuctuiă, proprietăţi mecanice, dimensiuni, calita¬tea suprafeţelor interioare şi exterioare etc), asupra formei de turnare (încălzirea pereţilor, deformarea acestora, schimbarea proprietăţilor...

 • Materiale Plastice

  1. MATERIALE PLASTICE Sub denumirea de materiale plastice se înţeleg azi materialele obţinute pe bază de polimeri, în general sintetici, a căror prelucrare sub formă de produse finite se face la temperaturi la care acestea devin plastice. Materialele plastice la presiune şi temperatură normală sunt relativ dure, puţin elastice şi lipsite de proprietăţi plastice. Materialele plastice reprezintă amestecuri în proporţii determinate între polimeri şi unele materiale auxiliare care modifică în...

 • Utilajul si Tehnologia Sudarii cu Flacara Oxiacetilenica

  Tanaviosoft-2006 ! 2.1.Noţiuni introductive. 2.2.Utilajul postului de sudare cu flacără oxiacetilenică. 2.3.Tehnologia sudării manuale prin topire cu flacără oxiacetilenică. 2.4.Determinarea parametrilor regimului de sudare. 2.5.Aplicaţii. entru sudarea cu flacără de gaze este necesară topirea simultană a marginilor pieselor de sudat şi a metalului de adaos.Căldura necesară topirii se obţine prin arderea în oxigen a unor gaze combustibile. La sudarea cu flacără,gazele combustibile...

 • Tehnologia Materialelor

  1. DETERMINAREA DURITĂŢII PRIN METODA BRINELL 1.1. Introducere Metoda Brinell de determinare a durităţii se aplică fontelor şi oţelurilor necălite, metalelor şi aliajelor neferoase. Penetratorul folosit pentru determinări este o bilă din oţel călit. Metoda constă în apăsarea bilei, cu diametrul D, asupra piesei de încercat, cu o forţă F, aplicată perpendicular pe suprafaţa piesei şi măsurarea diametrului d, al urmei lăsate de bilă după îndepărtarea forţei. Schema încercării prin metoda...

 • Structuri in Afara de Echilibru. Calirea Otelurilor Carbon

  SCOPUL LUCRĂRII Scopul lucrării este cunoaşterea structurilor şi caracteristicilor aferente care rezultă prin răcirea austenitei cu diferite viteze de răcire şi stabilirea parametrilor tehnologici pentru călirea continuă a oţelurilor carbon. 2. PRINCIPII TEORETICE ALE TRANSFORMĂRII MARTENSITICE Procesele care au loc la răcirea austenitei prezintă o importanţă teoretică şi practică deosebită deoarece mecanismul şi cinetica influenţează natura , forma, mărimea şi distribuţia fazelor în...

 • Cursuri PSS

  CURS NR.1 1.CONSTRUCŢII SUDATE DIN TABLĂ 1.1.Teoria matematicã a rezervoarelor Formele obişnuite ale rezervoarelor metalice sunt în general suprafeţe obişnuite prin rotaţia unei curbe plane meridian în jurul unui ax mare care se aflã în planul curbei. Grosimea peretelui fiind foarte mică în raport cu dimensiunile rezervorului, mantaua se considerã ca o membranã a cãrei formã este determinatã de suprafeţa medianã, obţinutã prin împãrţirea în douã a grosimilor peretelui. Din acelaşi motiv...

 • Identificarea Poluantilor Specifici Generatori de Impacte de Mediu in Industria Materialelor Metalice

  Laboratorul nr.1 Identificarea poluanţilor specifici generatori de impacte de mediu în industria materialelor metalice Sursele de poluare a aerului, apelor şi solului, specifice unui flux integrat de obţinere a produselor din oţel, se clasifică după următoarele criterii: a) după natura proceselor: - surse ce emit poluanţi ca urmare a proceselor de ardere: o cocsificarea cărbunilor (combustibili – gaz de cocs); o aglomerarea minereurilor (combustibili – gaz natural şi bigaz format din...

 • Proiectarea Sculelor Aschietoare

  LUCRAREA nr.1 Determinarea experimentală a rigidităţii dinamice a subansamblelor unui strung şi influenţa acesteia asupra preciziei de prelucrare 1. Obiectul lucrării În procesul de prelucrare pe maşini-unelte, solicitările care apar în sistem rareori sunt statice, în majoritatea cazurilor ele sunt dinamice ceea ce face ca forţele care acţionează asupra sistemului tehnologic elastic MDSP să fie variabile. Din această cauză trebuie să se determine rigiditatea dinamică a maşinii-unelte,...

 • Materiale Industriale

  1.OBIECTUL LUCRĂRII Proprietăţile fizico-mecanice şi tehnologice ale materialelor feroase, în general, şi ale oţelurilor, în special, pot fi modificate în limite largi, în mai mare măsură decât în cazul altor materiale, prin intermediul diverselor elemente de aliere. Lucrarea prezintă în acest sens influenţa specifică a principalelor elemente de aliere ale oţelurilor, în scopul alegerii optime a acestora pentru un anumit produs. 2.NOŢIUNI TEORETICE Conform recomandării ISO 4849/1,...

 • Definirea si Clasificarea Operatiilor de Deformare. Terminologie si Scheme de Executie

  1.1. PREZENTAREA LUCRĂRII 1.1.1. Clasificarea operaţiilor de deformare plastică la rece Operaţiile de prelucrare mecanică prin deformare plastică la rece pot fi: • simple; • combinate. 1.1.2. Operaţii simple de deformare Operaţiile simple sunt: • de tăiere (separare); • de deformare (matriţare). Operaţiile de tăiere se finalizează cu separarea unei părţii din materialul de prelucrat. Partea separată poate fi deşeul sau piesa care urmează să fie realizată. Operaţiile de deformare...

 • Agregate si Instalatii Termice

  Laboratorul nr.1 MASURI DE TEHNICA SECURITATII MUNCII LA CUPTOARELE METALURGICE Principalele pericole de accidente si imbolnaviri profesionale care pot aparea in sectoarele unde sunt montate agregatele metalurgice sunt: - bolile respiratorii si d eplamani datorita poluarii cu praf, nisip, gaze; - pericol de intoxicare cu gaze; - pericol de electrocutare in cazul utilizarii enegiei electrice; - pericol de arsuri; - pericol de inccendiu; 1. Norme de tehnica securitatii muncii la...

Pagina 1 din 2