Toate laboratoarele din domeniul Metalurgie si Siderurgie

 • Alegerea Materialului Optim pentru Confectionarea unei Piese

  1. OBIECTUL LUCRĂRII Tendinţa de a alege materiale superioare cerinţelor minime de rezistenţă şi durabilitate ale piesei este inadecvată din punct de vedere economic şi nu contribuie la creşterea performanţelor tehnice ale produsului în care este înglobată piesa respectivă. O alegere optimă a unui material pentru o anumită destinaţie este o problemă deosebit de complexă ce trebuie rezolvată de proiectant, în principiu aceasta însemnând alegerea acelui material care îndeplineşte cerinţele...

 • Alimentarea cu Gaze

  1. Generalităţi Acuratetea masurarii temperaturii depinde de stabilirea echilibrului ter-mic între termometru si mediul înconjurator; când se atinge echilibrul, nu este schimbata caldura între termometru si aterialul pe care-l atinge sau lânga care se afla. Un termometru clinic, de exemplu, trebuie sa fie intro-dus destul de mult (mai mult de un minut) pentru a ajunge la o stare de aproape- chilibru termic cu corpul uman, pentru a avea o citire destul de precisa. De asemenea ar trebui...

 • Metalurgie Fizica

  1. Introducere Materialele sunt substanţele care influenţează nivelul de dezvoltare al unei societăţi prin diferitele obiecte necesare omului obţinute prin procesarea acestora. Proprietăţile fizice şi chimice ale materialelor depind de natura legăturilor chimice dintre particulele constitutive, de geometria aşezării acestora, de natura, proporţia şi distribuţia elementelor de aliere, de cantitatea şi modul de asociere a fazelor, de mărimea, forma şi distributia constituentilor...

 • Laboratoare Metalurgie si Siderurgie

  — LUCRAREA Nr. 1 — GRUPAREA DATELOR EXPERIMENTALE ŞI DETERMINAREA PARAMETRILOR STATISTICI AI PROBELOR (EŞANTIOANELOR) 1) NOŢIUNI TEORETICE şţţăă A) Gruparea datelor experimentale şi determinarea frecvenţelor intervalelor de grupare Pentru probe (eşantioane) cu volum mare (n 50) datele primare se grupează în tabelul repartiţiei experimentale în scopul uşurării determinării parametrilor statistici. Pentru gruparea datelor experimentale se procedează astfel: • se determină valoarile...

 • Termotehnica

  1. Generalităţi Termocuplul reprezintă un mijloc de măsurare a temperaturii, cu o răspândire largă în industrie şi cercetarea ştiinţifică, acolo unde temperatura constituie cauza şi efectul diferitelor procese. Larga răspândire a acestui mijloc de măsurare a temperaturii este condiţionată de avantajele pe care le oferă în comparaţie cu alte mijloace de măsurare a temperaturii, şi anume: - are o construcţie relativ simplă şi un preţ scăzut; - asigură măsurarea temperaturii într-un interval...

 • Stiinta si Ingineria Materialelor - Pregatirea Probelor Metalografice

  2. PREGĂTIREA PROBELOR METALOGRAFICE 2.1 Aspecte teoretice Proba metalografică (eşantion, epruvetă, şlif) este o parte detaşată din materialul metalic de studiat, pentru a fi pregătită în vederea analizei macro şi microscopice. Condiţia necesară, pentru cercetare microscopică în lumină reflectată a materialelor metalice, este pregătirea unei suprafeţe plane şi foarte netede. Pregătirea probelor metalografice se face conform indicaţiilor STAS 4203 – 74 şi constă din următoarele operaţii :...

 • Tehnologii de Fabricatie

  1. Scopul lucrării Scopul lucrării este cunoasterea posibilitătilor tehnologice ale masinii de gaurit si însusirea unor notiuni teoretice si practice de bază în ceea ce priveste operatiile de burghiere, lărgire si alezare. 2. Consideratii teoretice 2.1. Generalităti Burghierea este operatia tehnologică de prelucrare prin aschiere care are ca scop obtinerea unor găuri (alezaje) în material plin, prelucrarea putând fi executată pe masini de găurit, masini de frezat sau strunguri. După...

 • Caiet Practica - Frezarea

  CONSIDERAŢII GENERALE Frezarea este o operaţie de aşchiere executată cu ajutorul unei scule roti¬toare prevăzută cu mai multe tăişuri, denumită freză ; scula efectuează miş¬carea principală de rotaţie, iar mişcările de avans sunt executate fie de către semifabricat, fie de către sculă. Frezarea se efectuează pe maşini de frezat. Prin frezare se pot prelucra suprafeţe exterioare sau interioare, plane, cilindrice sau profilate. Schema de principiu a frezării suprafeţelor plane este...

 • Interactiunea Aliaj-Lichid

  1 Acţiuni mecanice ale aliajului lichid asupra formelor turnate Acţiunile mecanice ale aliajului asupra formei de turnare se manifestă atât dinamic(la căderea jetului de aliaj pe suprafaţa formei, la introducerea jetului prin presiune sau prin depresiune, sub acţiunea formelor centrifugate şi la punerea aliajului prin spaţiile intergranulare-capilare-ale peretelui formei), cât şi static(presiuni asupra semiformelor şi asipra pereţilor laterali ai formelor. Când jetul de aliaj lichid în...

 • Scule Utilizate la Formarea Manuala

  Utilajul de formare folosit, la formarea manuala este constituit din: -rame de formare; -unelte de mână şi pneumatice pentru îndesarea amestecului de formare; -unelte de mână pentru finisarea suprafeţelor şi pentru efectuarea repa¬raţiilor. Ramele de formare Ramele de formare sunt cadre din lemn sau metalice, rigide sau demontabile care servesc la executarea formelor temporare. Ramele de formare din lemn prezintă avantajul că sunt mai uşoare decât cele metalice, sunt mai ieftine dar...

 • Laboratoare pe Sem 1 la TF (TPF)

  RECOLTAREA SI PREGATIREA PROBELOR PENTRU DETERMINAREA PROPRIETATILOR NISIPURILOR DE TURNATORIE 1. Notiuni introductive Pentru studiul proprietatilor materialelor si amestecurilor de formare este important ca materialul supus studiului în laborator sa aiba compozitia cât mai apropiata de compozitia medie a materialului de cercetat, altfel rezultatele obtinute în laborator difera de cele reale si pot avea ca efect aparitia de defecte la piesele turnate. Pregatirea corecta a probei medii...

 • Laboratoare BEMA

  DETERMINAREA VISCOZITATII ZGURILOR CU AJUTORUL VÂSCOZIMETRULUI HERTY. 1.1.Baza teoretica a lucrarii Marimea in¬versa vâscozitatii o definim fluiditate si ea caracterizeaza curgerea topiturii. Cu cît fluiditatea unei zguri în stare li¬chida este mai mare, cu atît ea va curge, la acelasi debit de alimentare, la o distanta pe orizontala mei mare. Pe acest con¬siderent, Herty a masurat vîscozitatee unor zguri de elaborare, le diferite temperaturi utilizînd aparatul care-i poarta nume¬le, din...

 • Laboratoare EAF

  TEHNOLOGIA ELABORARII FONTELOR ÎN CUBILOU CONDUCEREA FUNCTIONARII CUBILOULUI Conducerea cubiloului în cursul elaborarii fontei cuprinde urmatoarele operatii : pregatirea pentru topire ; aprinderea si pornirea ; supravegherea gurilor de aer ; încarcarea cu metal , combustibil si fondant ; evacuarea periodica sau continua a fontei si a zgurei ; supravegherea ventilatoarelor ; oprirea cubiloului ; descarcarea si curatirea ; repararea captuselii . Pregatirea pentru topire Înainte de pornirea...

 • Tehnologia Turnarii - Lucrari Practice

  1.1. DETERMINAREA FLUIDITATII METALELOR SI ALIAJELOR DE TURNATORIE 1. Consideratii teoretice Prin fluiditate întelegem capacitatea de curgere a metalului sau a aliajului lichid si de umplere corecta a formei, cu redarea celor mai fine detalii ale configuratiei cavitatii propriu-zise. Ea prezinta importanta deosebita si sub alte aspecte decât acelea de a umple forma. O fluiditate ridicata usureaza iesirea la suprafata baii metalice a aerului si gazelor antrenate de jetul de metal lichid la...

Pagina 2 din 2