Identificarea Poluantilor Specifici Generatori de Impacte de Mediu in Industria Materialelor Metalice

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest laborator prezinta Identificarea Poluantilor Specifici Generatori de Impacte de Mediu in Industria Materialelor Metalice.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor: Socalici Ana

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Metalurgie si Siderurgie

Extras din document

Laboratorul nr.1

Identificarea poluanţilor specifici generatori de impacte de mediu în industria materialelor metalice

Sursele de poluare a aerului, apelor şi solului, specifice unui flux integrat de obţinere a produselor din oţel, se clasifică după următoarele criterii:

a) după natura proceselor:

- surse ce emit poluanţi ca urmare a proceselor de ardere:

o cocsificarea cărbunilor (combustibili – gaz de cocs);

o aglomerarea minereurilor (combustibili – gaz natural şi bigaz format din gaz natural cu gaz de cocs sau gaz de furnal);

o elaborarea fontei (combustibili – gaz metan şi gaz de cocs la caupere);

o elaborarea oţelului (combustibili – gaz metan şi gaz de cocs);

o deformarea plastică şi tratamentul termic al oţelului (combustibili – gaz natural şi bigaz format din gaz natural cu gaz de cocs sau gaz de furnal);

- surse ce emit poluanţi (pulberi) dintransportul şi procesarea (concasare, măcinare, ciuruire şi sortare) materiilor prime şi a materialelor semifinite sub formă pulverulentă, rezultând particule fine de cărbune, cocs, miereu de fier, var, dolomită, etc.

b) din punct de vedere al distribuţiei surselor:

- surse concentrate, cu debite mari, emisiile fiind evacuate prin coşurile de dispersie pentru emisiile în aer (pulberi şi-sau gaze arse), prin canale colectoare pentru apele uzate şi pe halde pentru deşeuri;

- surse individuale şi aleatorii care sunt caracterizate de un debit mic, continuu sau intermitent, cum ar fi fluxurile de transport cu puncte de descărcare (emisie intermitentă), scăpări de gaze şi pulberi prin neetanşietăţi;

c) după particularităţile proceselor de fabricaţie a:

- cocsului;

- aglomeratului;

- fontei;

- oţelul lichid;

- semifabricatelor finite din oţel.

A. SECTORUL COCSO-CHIMIC

Emisii în aer

Sursele de poluare a aerului în procesul de fabricaţie a cocsului sunt:

- fluxul de descărcare, transport pe benzi şi pregătire cărbuni în vederea cocsificării;

- procesul de cocsificare a cărbunilor;

- fazale tehnologice de încărcare, descărcare a cocsului;

- stingerea uscată sau umedă a cocsului.

În uzina cocso-chimică de prelucrare a gazului de cocs, pentru obţinerea de subproduse, degajările de poluanţi în aer se datorează evaporării apelor uzate şi scăpărilor de gaze prin neetanşeităţi.

Poluanţii specifici acestui proces sunt:

- pulberi de cărbune;

- gaze de proces (prin neetanşietăţi) şi gaze arse ce conţin: CO, CO2, NOx, SOx, NH3, H2SO4, HCN, H2S, CH4, benzen, hidrocarburi policiclice aromatice (HPA), compuşi organici volatili (COV);

- pulberi de cocs.

Emisii în apă

Sursele de poluare a apei în procesul tehnologic din sectoarele chimice şi prelucrare a gudronului sunt:

- umiditatea cărbunelui;

- umiditatea încărcăturii;

- spălarea gazului de cocs în diferite trepte de epurare;

- condensarea aburuluidin conductele de gaz de cocs;

- spălarea instalaţiilor şi utilajelor, scurgeri, purje şi ape pluviale;

- instalaţii de distilare a gudronului, răcire indirectă a utilajelor, scurgeri accidentale.

Poluanţii prezenţi în compoziţia acestor ape sunt: suspensii, amoniu, cianuri, fenoli, sulfaţi, azotaţi, cloruri, fier ionic, gudroane, uleiuri.

Deşeuri

Surse generatoare precum şi tipurile de deşeuri sunt:

- bateriile de cocsificare: pulberi;

- instalaţia de răcire primară şi decantare: fuse;

- instalaţia de sulfat de amoniu:gudron acid;

- rezervoare de gudron: nămol de gudron;

- rectificarea şi rafinarea naftalinei: gudron acid.

Deoarece din totalul deşeurilor generate se recuperează şi se valorifică doar pulberile, restul depozitându-se pe halde, există pericolul contaminării solului şi a pânzei freatice cu substanţele periculoase din halde prin fenomenul de spălare şi antrenare (lixiviere) a lor de către apele meteorice.

B. SECTORUL DE AGLOMERARE A MINEREURILOR

Emisii în aer

Sursele de poluare a aerului în procesul de aglomerare sunt:

- amestecarea şi omogenizarea materiilor prime;

- mărunţirea cocsului;

- procesele de pe banda de aglomerare (zona de descărcare şi zona de răcire);

- desprăfuirea gazelor evacuate.

Poluanţii prezenţi în emisiile gazoase rezultate din procesele de aglomerare sunt:

- praf de aglomerare;

- metale grele (Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Ti, V, Zn);

- acizi (HCl, HF);

- CO, CO2, NOx, SOx, COV, HPA, compuşi organici policloruraţi (PCB, PCDD-F).

Fisiere in arhiva (1):

  • Identificarea Poluantilor Specifici Generatori de Impacte de Mediu in Industria Materialelor Metalice.doc

Alte informatii

Documentul trimis contine doua laboratoare la materia "Ingineria si Managementul Mediului" bazate pe principalii poluanti in industria materialelor metalice, impactul acestora asupra mediului,etc. Laboratoarele au fost prezentate in cadrul Facultatii de Inginerie Hunedoara.