Toate laboratoarele din Biblioteca RegieLive - pagina 18 din 129

Multimedia

Pasul 2 Vom lucra cu multe layere in cele ce urmeaza. Vom desena contururi in layere separate, prin urmare trebuie sa creati un nou layer de fiecare data cand veti desena noi linii. Sa incepem. Creati un nou Layer si denumiti-l "Petale 1". Folositi o pensula de 2 sau 3 px de tip “hard brush” pentru a desena... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Optoelectronică

Optoelectronica. Lucrarea 1 INTERFEROMETRE OPTICE 1. Scopul lucrării Scopul lucrării îl reprezintă cunoaşterea principiilor care guvernează funcţionarea a doua interferometre cu aplicaţii diverse în domeniul optoelectronic, şi anume interferometrul Fabry-Perot şi interferometrul Rayleigh. 2. Generalităţi... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare panificație

Scopul lucrării: familiarizarea studenţilor cu metodele obiective de determinare a glutenului umed şi de apreciere a calităţii acestuia. Glutenul umed reprezintă un gel coloidal cu masă moleculară mare. El se formează la frămîntare, cînd cele două ptoteine glutenice (gliadina şi glutenina) absorb apa, se umflă şi... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Baze de Date

Pentru laboratorul la disciplina baze de date am ales sa fac o aplicatie cu privire la evidenta facturilor unor clienti. Pentru acesta am creat 6 tabele, dupa cum urmeaza: -CLIENTI : cod_client ; nume ; localitate_client ; judet ; regiune ; data_nasterii ; nationalitate. -DETALII FACTURI : nr_facutura ;... citește mai departe

61 pagini Gratis Extras Preview

Inginerie Genetică

IZOLAREA, PURIFICAREA SI EVIDENTIEREA ADN GENOMIC LA BACTERII Indiferent de protocolul aplicat, tulpinile bacteriene se cultiva in mediu de cultura lichid Luria-Bertani (sau in alt mediu adecvat pentru cultura respectiva), la 37‹C, 36h, pana la atingerea fazei stationare de crestere. Tehnica Johnson (1991) 1-... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Elementele de Bază ale GPSS

Scopul lucrării: iniţierea în limbajul GPSS, studierea regulilor de scriere şi depanare a programelor, cercetarea elementelor categoriei de calcul şi modul lor de utilizare. Sarcina lucrării: Elaboraţi programul modelului în limbajul GPSS WORLD care generează cererile la fiecare 100±10 unităţi de timp distribuite... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Transport în Turism

Collico Fig. 1.1 Collico Cel mai mic mijloc de grupaj care încearcă să se impună în ultimii ani este collico-ul, un fel de sipet metalic, din tablă de aluminiu sau oţel, confecţionat prin ambutisări sau nituiri, având posibilităţi de închidere şi sigilare, permiţând depozitarea prin stivuire şi plierea în cazul... citește mai departe

60 pagini Gratis Extras Preview

Chimie fizică

Vp=25mL c=0.1N=0.05mol/L Se consideră a≅b V0=18.6mL V0 – volum initial de Na2S2O3 (mL) Vp – volum probă (mL) Vt – volum de Na2S2O3 la momentul t (mL) c – concentrația soluției de Na2S2O3 (mol/L) a – concentrația initial a actonei (mol/L) b – concentrația inițială a HCl (mol/L) c’HCl – concentrația HCl... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Modelare și Indentificare

Scopul lucrării: de făcut cunoştinţă cu interfaţa grafică pachetului System Identification Toolbox de studiat modalităţi de estimarea modelului obiectului pe baza datelor de intrare şi ieşire introduse. Mersul lucrării: 1. Pentru încărcarea interfeţei grafice System Identification Toolbox în linia de comandă... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare electronică

Tema: Studierea diodelor semiconductoare. Scopul lucrarii:ridicarea caracteristicilor volt amperice și de determinare a parametrilor de bază a diodelor semiconductoare. Indicații teoretice: Dioda redresoare- este dioda care transformă curentul alternativ în curent continuu. R=∆U/∆I Schemele instalației:... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Ergonomie

Lucrarea tratează probleme legate de înţelegerea şi construirea de către studenţi a unui sistem Om-Maşină-Mediu. 1. Sistemul ergonomic om-maşină-mediu. Noţiuni generale. Sistemul om-maşină-mediu este un ansamblu format din componente umane şi tehnologice (maşini, echipamente) care interacţionează pe baza unui... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Calculul poziției a cinci canale consecutive cunoscând valoarea frecvenței purtătoare a primului canal

1.De calculat poziţia a 5 canale consecutive cunoscind valoarea frecvenţei purtătoare a primului canal. Varianta 1. Frecvenţa purtătoare este de 371 MHz. Pentru a putea calcula poziţia a 5 canale consecutive ne vom folosi de caracteristicaradiofrecvenţă nominală a unui canal de televiziune: După caracteristica... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria Sistemelor de Programare

Scopul lucrării:pentru domeniul ales de elaborat documentul cerintelor utlizatorului. De identificat actorii sistemului, de stabilit functiile lor(cazuri de utilizare) si de realizat diagrama cazurilor de utilizare pentru fiecare actor si interactiunile intre ele. Documentul Cerinţelor Utilizatorului 1.... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Matematica Discretă

Scopul lucrării: 1. Studierea metodelor de definire a unui graf : matricea de incidență, matricea de adiacență, liste. 2. Elaborarea unor proceduri de introducere , extragere si transformare a diferitelor forme de reprezentare internă a grafurilor cu scoaterea rezultatelor la display si imprimantă. 2. Sarcina de... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Planul de Afacere - Elaborare și Evaluare

Planul de afacere – elaborarea şi evaluarea Instruire pentru specialişti sistemul bancar Structura instruirii Business Planul (2 ore) Esenţa şi importanţa business planului (15 minute) Conţinutul business planului (45 minute) Metodologia elaborării business planului (30 minute) Evaluarea business planului (30... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras

Cunoștința Cu Fibrele Optice și Cabluri Pe Baza Lor

Fibră optică Fibra optică este o fibră de sticlă sau plastic care transportă lumină de-a lungul său. Fibrele optice sunt folosite pe scară largă în domeniul telecomunicaţiilor, unde permit transmisii pe distanţe mai mari şi la lărgimi de bandă mai mari decât alte medii de comunicaţie. Fibrele sunt utilizate în... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Analiza Teoretică și Experimentală a Tehnologiei de Fabricație Rapidă a Prototipurilor Prin Tăiere cu Jet de Apă Utilizand Echipamentul Omax 2626

1. OBIECTUL LUCRĂRII Scopul principal al lucrării este cunoaşterea teoretică şi experimentală a tehnologiei de fabricaţie rapidă a prototipurilor prin tăiere cu jet de apă utilizând echipamentul Omax 2626. 2. CONSIDERAŢII TEORETICE 2.1. Prezentarea echipamentului Procesul de tăiere cu jet abraziv este ideal... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Analiza unei matrici

Acest program a fost realizat cu ajutorul limbajului de programare C, în scopul analizei unei matrici prin diferite calcule ale elementelor. Programul este realizat in mediul de programare Borland C 3.1 El este compus dintr-un meniu case care apelează ulterior funcţiile din program. Funcţiile ce sunt îndeplinite... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Design de Produs pentru Dezvoltare Durabilă

1. Identificati 5 definitii pentru termenul “sustenabil” • sustenábil, -ă adj. 1. (despre probe, argumente, idei etc.) care poate fi susţinut. • sustenabilitate (‹ engl. sustainable) s. f. calitate a unei activități antropice de a se desfășura fără a epuiza resursele disponibile și fără a distruge mediul, deci... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Metoda elementelor finite

1.1 Descrierea aplicatiei Arcurile sunt organe de masini care, prin proprietatile elastice, proprietati datorate formei lor si materialelor din care sunt executate, se deformeaza elastic. În timpul deformarii elastice, arcurile înmagazineaza lucrul mecanic efectuat de sarcina exterioara sub forma de energie de... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Programare Visual Studio .NET

1 Introducere Scopul lucrarilor de laborator prezentate in acest document este de familiariza studentul cu mediul de programare Visual Studio .NET si aplicarea practica a cunostintelor prezentate la curs. In acest scop, se propune in cele ce urmeaza realizarea unei miniaplicatii numite "HealthMonitor" care sa... citește mai departe

46 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Proiect de Dezvoltare Locală

Proiect iniţiat de: C... D... masterand, Universitatea „Dunarea de jos”din Galati Date de contact: Republica Moldova, r. Cahul, str. B.P.Haşdeu nr.1 tel. (0299) 2 9101 mob. 078678574 e-mail: d_c@yahoo.com Titlul proiectului: Patenouar tectonik-ice Chiar și pentru oamenii ce duc vieți fericite și normale vin... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații propuse pentru programare vizuală PAG

Sa se realizeze o aplicaţie VB care permite unor copii să îşi consolideze cunoştinţele despre animale. Întrebările vor fi fişiere cu sunet care vor fi derulate în timpul afişării imaginilor corespunzătoare. Una din imagini va fi cea corectă, celelalte vor fi eronate. La selectarea unei imagini se va afişa o... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Compuși Bioactivi

1.Introducere Polifenolii sunt substanțe antioxidante care se găsesc in cantități apreciabile în produsele vegetale. Studiile epidemiologice și clinice au scos în evidență faptul că acțiunile oxidative sunt implicate în etilogia a numeroase boli cerebrale și cardiovasculare. Deși organismul uman dispune de sisteme... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview