Toate laboratoarele din Biblioteca RegieLive - pagina 20 din 129

Determinarea Randamentului Motorului Asincron Trifazat cu Rotor Bobinat

1. Chestiuni de studiat 1.1. Se va determina rezistența pe fază a înfășurării statorice a motorului. 1.2. Se va determina rezistența pe fază a înfășurării rotorice a motorului. 1.3. Se va realiza încercarea motorului asincron la funcționarea în gol. Se vor determina pierderile la mersul în gol și se vor separa... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Identificarea și Interpretarea Trendului Prețului de Închidere al Fiecărei Clase de Acțiuni

Din grafic se poate observa că acţiunea are un trend ascedent, fiecare preţ maxim fiind mai mare decât precedentul, la fel şi în cazul celor minime. Preţul maxim de închidere s-a înregistrat în data de 31 iulie şi a fost de 0.5090 lei/acţiune iar cel minim de închidere a fost înregistrat în data de 4 iulie la... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Calculul piloților

n  7 Fundatii izolate pe piloti Stalpul are dimensiunile: bst  40cm hst  50cm Incarcarile la partea inferioara a stalpului: Pk  300kN  0.4nkN  303.6kN Qk  (200  0.2n)kN  201.8kN MxPk  0.35Pk1m  106.26kNm TyPk  0.25Pk  75.9kN MxQk  0.25Qk1m  50.45 mkN TyQk  0.18Pk ... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Chimie anorganică

ELEMENTE GALVANICE. PILA DANIELL-JACOBI Pila electrică(elementul galvanic) este un dispozitiv care conţine electrolit şi care transformă energia chimică în energie electrică. Funcţionarea pilei se datoreaza tendinţei diferite a metalelor de a se transforma în ioni pozitivi. Pilele electrice se pot clasifica în trei... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Cercetare calitativă privind consumul de prăjituri ecologice

Caracterizarea pietei prajiturilor traditionale eco Pana in prezent, peste 1.700 de produse din industria alimentara au fost atestate ca produse traditionale la Ministerul Agriculturii. Unele produse rezista, in continuare, si chiar sunt lideri de piata, in timp ce altele se zbat pentru supravietuire. Marea... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Informatică aplicată

1. Lansăm aplicaţia Microsoft Excel . START - All Programes - Microsoft Office - Microsoft Excel 2010 2. Introducem în foaia aparută datele într-un tabel 20 de studenti. Tabelul are urmatoarea structură: 3. Pentru a mă deplasa în diferite celule ale foii de calcul, folosesc mai multe metode: - Combinaţia... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Codificatoare și Decodificatoare

Scopul lucrării: Studiul principiului de funcționare și a destinației codificatoarelor și decodificatoarelor.Simularea funcționării circuitelor integrate seria 74148 și 74154. Aparate și accesorii: 1. Calculatoare HP în baza procesorului Intel Pentium IV. 2. Programul simulator de circuite electrice și... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol

Scopul lucrării de laborator: în cadrul laboratorului, fiecare student din echipa de lucru va determina individual conţinutul de carbonaţi si bicarbonaţi din probe de sol. Obiectivele urmărite: 1. pregătirea masei de lucru pentru efectuarea lucrării de laborator; 2. determinarea continutului de carbonati /... citește mai departe

75 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare optică

Scopul lucrării : Elaborarea și simularea un sistem optic cu fibre optice utilizînd fibra cu compensarea dispersiei pentru a reduce dispersia cromatică. Formule de calcul : Fibra cu compensarea dispersiei (DCF) oferă un mediu optic cu un factor al dipersiei cromatice D(λ) relativ larg negative la lungimea de undă... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Chimie

Lucrarea 1 Prepararea şi determinare titrului unei soluţii de NaOH aproximativ 0,1N Pentru a prepara 1000 ml soluţii 0,1N se vor cântarii 40,005 x0,1=4,0005g NaOH pentru 1000ml soluţie. cn=0,1 echivalenti /l (0,1N) MNaOH =EgNaOH =ANa+AO+AH=23+16+1=40g 1000 ml soluţii 0,1N de NaOH conţin ≈ 4g Datorita faptului... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Laborator Organizare

APLICAŢIE PRACTICĂ(1) O echipă de dulgheri formată din 8 muncitori are de cofrat 450 m2 pentru realizarea unui perete din beton armat la un canal de termoficare, folosind panouri refolosibile cu placaj avînd lăţime de maximum 60 cm. Să se determine durata acestui proces şi indicele de îndeplinire a normei.... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia sudării

Generalităţi. Dacă la procedeele de sudare prin presiune îmbinarea este realizată prin difuzia atomilor materialelor pieselor cunoscute sub denumirea de metale de baza (MB) în cazul sudării obţinute prin topire pot participa şi atomii altui metal denumit metal de adaos (MA) (figura 1). Cu (ZIT) se notează zona... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Interacțiunea aliaj-lichid - formă de turnare

Actiuni dinamice ale jetului de aliaj lichid asuprea formei de turnare Cand jetul de aliaj lichid in cadere libera loveste suprafata formeu, el exercita asupra acesteia o forta. Aceasta forta poate fi calculate cu ajutorul ecuatiei impulsului, care, pentru un punct de masa m este: m•dv=P•dt in care P= forta care... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Elaborarea Fontei în Furnal

I.Caracteristici generale ale minereului de Fier Minereurile de fier constituie material prima de baza pentru producerea fontei. Fierul este unul dintre cele mai raspandite elemente constituente ale scoartei pamantesti, aflandu-se pe locul patru cu 4,2%, inaintea lui situandu-se aluminiul (7,45%); siliciul (26%);... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Obținerea pieselor din pulberi

Procesul tehnologic de fabricare a produselor prin agregare de pulberi com¬portă următoarele operaţii fundamentale : —pregătirea pulberilor sau a amestecului de pulberi pentru formare sau păstrare ; —formarea produselor prin agregare de pulberi ; —sintetizarea semifabricatelor ; —operaţii suplimentare ulterioare... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Interacțiunea formă-aliaj

1. Consideraţii privind procesele fizico-chimice care au loc la contactul aliajului lichid cu forma de turnare Contactul aliajului lichid cu forma de Irunare este însoţit de o serie de fenomene termice, mecanice şi chimice. Aceste fenomene au o mare influenţă atât asupra calităţii pieselor turnate (suuctuiă,... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Materiale Plastice

1. MATERIALE PLASTICE Sub denumirea de materiale plastice se înţeleg azi materialele obţinute pe bază de polimeri, în general sintetici, a căror prelucrare sub formă de produse finite se face la temperaturi la care acestea devin plastice. Materialele plastice la presiune şi temperatură normală sunt relativ dure,... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Investigarea căilor de acces către același nod din 2 puncte diferite de rețea internet

Scopuri: 1. Confirmarea conexiunii la nodul distant cu ajutorul comenzii ping. 2. Organizarea unei hărti virtuale a traseului către nodul îndepărtat Generalităţi: Pentru îndeplinirea acestei lucrări e necesar de avut conexiune la Internet. Verificaţi aceasta conexiune prin accesarea unui oarecare websait.... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Studierea circuitelor din seria numărătoarelor

lucrării: Studierea specificul construcției și principiul de funcționare a numărătorului 74160 cu utilizarea programului simulator Electronics Workbench.Cercetarea în mod practic a regimurilor de funcționare ,completarea tabelelor de tranziție și construcția diagramelor de timp .De luat cunoștințe cu microcircuitele... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Familia de Circuite Logice ECL

Scopul lucrării: Studierea principiului de funcționare a ECL utilizînd programul simulator Multisim 2001. Cercetarea în mod practic a circuitului logic SAU-NU și SAU cu utilizarea familiei ECL în regimul de funcționare static și dinamic. Aparate și accesorii: 1. Calculatoare HP în baza procesorului Intel Pentium... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia sudării

1.Principiul fizic al sudarii Sudarea metalelor, ca procedeu de ansamblare nedeformabila, presupune stabilirea unor legaturi intre retelele cristaline ale elementelor ce deformeaza structura sudata. Stabilirea unie astfel de legaturi prin simpla suprapunere, in conditii normale de presiune si temperatura, a doua... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Construcția generală a motorului, mecanismul bielă-manivelă și de distribuție a gazelor

CONSTRUCŢIA GENERALA A MOTORULUI, MECANISMELOR BIELĂ – MANIVELĂ ŞI DE DISTRIBUŢIE A GAZELOR Scopul lucrării: Studierea construcţiei motorului, construcţia mecanismului biela-manivela şi de distributie a gazelor, principiul de funcţionare, particularităţile constructive şi reglările. Timpul de efectuare – conform... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Calculatoare

Procesorul de texte Word si tabele Excell Excel produs al firmei Microsoft esta destinat tratarii datelor in forma tabelara cit si prezentarii grafice a informatiei.Pe linga aceasta Excel este dotat cu o functie pentru tratarea datelor tabelei ca baza de date. EXCEL este un pachet de programe, care serveste... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Dezvoltarea Regională în România

I. Politica regională a României în contextul integrării europene Urmare a deciziei Consiliului European de la Helsinki din 1999, prin care Uniunea Europeană deschidea procesul de negociere pentru integrare statelor din Europa Centrală şi de Est, România se afla în faţa unor provocări complexe în toate domeniile... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Prepararea și determinarea titrului unei soluții de NaOH

Prepararea şi determinare titrului unei soluţii de NaOH aproximativ 0,1N Pentru a prepara 1000 ml soluţii 0,1N se vor cântarii 40,005 x0,1=4,0005g NaOH pentru 1000ml soluţie. cn=0,1 echivalenti /l (0,1N) MNaOH =EgNaOH =ANa+AO+AH=23+16+1=40g 1000 ml soluţii 0,1N de NaOH conţin ≈ 4g Datorita faptului că... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview