Toate laboratoarele

 • Appleturi Java

  Appleturi Java (2) Asa cum am promis in episodul trecut al serialului "Apleturi Java", in acest episod, ca si in cele ce vor urma, voi prezenta cate un exemplu. Din acest exemplu veti invata cum puteti crea interactiune cu utilizatorul folosind butoane, campuri de text etc. Exemplul din acest episod se numeste Triunghiul lui Sierpinski. Dati un click aici pentru a vedea apletul ruland, enuntul problemei si cateva alte informatii. Deoarece apleturile java trebuie sa fie...

 • Adresarea IP

  Masca de retea Masca de retea este un sir de 32 de biti care, în conjunctie logica cu o adresa IP, va separa adresa de retea, anulând bitii de statie. Fiecare bit din masca de retea ce corespunde (se afla pe aceeasi pozitie) cu un bit din câmpul de retea va avea valoare 1, în vreme ce toti bitii corespunzatori câmpului de statie vor avea valoarea zero. Mastile de retea sunt inutile într-un mediu ce ofera adresare classful, deoarece simpla testare a valorii primului octet fata de 128 si...

 • Liste

  3.1.1 Operatii fundamentale /* Declaratii */ typedef int INFO; typedef int NODEPTR, LISTA, POZITIE, BOOL; typedef struct nod { INFO info; NODEPTR urm; } NOD; #ifndef GLOBAL extern NOD *cursor_space; #else NOD *cursor_space; #endif void error(const char *s); void init_cursor_space(int dim); POZITIE cursor_alloc(void); void cursor_free(const POZITIE p); LISTA create_empty_list(INFO header); LISTA create_list(INFO header); BOOL is_empty(const LISTA l); BOOL is_last(const...

 • Liste Dublu Inlantuite Reprezentare cu Variabile Dinamice

  /* Declaratii */ #ifndef LISTDINL_V1 #define LISTDINL_V1 #define INS_BEG 0 #define INS_END 1 #define ASC_ORD 2 #define DESC_ORD 3 #define NO_DUP 128 typedef int INFO; typedef struct elem{ INFO info; struct elem *pred,*succ; } ELEMENT,*LEG,*LISTA; typedef void (*PFUNC) (INFO); void error(const char*); LEG elem_alloc(INFO,LEG,LEG); void print_elem(INFO); void print_list(LISTA); void afis_list(LISTA,const char*); void parcurger(LISTA,PFUNC); void parcurgei(LISTA,PFUNC); void...

 • Filtre Active cu Amplificatoare Operationale

  DESFASURAREA LUCRARII 1. Se identifica montajul din fig.9. Amplificatorul operational AO1 se foloseste ca repetor de tensiune pentru a asigura comanda filtrelor cu generator de tensiune cu o impedanta de iesire cât mai mica. Amplificatorul operational AO2 este folosit cu o reactie negativa de tensiune neselectiva prin rezistenta , liniara si cu o reactie negativa neliniara, prin diodele ZENER, care intra în functiune numai pentru semnale mari la iesire; acest circuit permite limitarea...

 • Puntea Wheatsone si Thomson

  2.Mod de experimentare Functionarea puntilor, de c.c. sau c.a., se bazeaza pe metoda de zero, permitând masurarea, cu exactitate ridicata, a valorilor parametrilor elementelor de circuit (R,L,C) si a oricaror marimi fizice convertibile în R,L,C. *2.1.Puntea simpla (Wheatstone) permite masurarea cu exactitate ridicata a rezis-tentelor electrice cu valori cuprinse între 10...107 *. Schema puntii este prezentata în fig.1. Pentru determinarea valorii rezistentei necunoscute Rx se echilibreaza...

Pagina 205 din 205