Toate laboratoarele din Biblioteca RegieLive - pagina 214 din 214

Liste Dublu Înlănțuite Reprezentare cu Variabile Dinamice

/* Declaratii */ #ifndef LISTDINL_V1 #define LISTDINL_V1 #define INS_BEG 0 #define INS_END 1 #define ASC_ORD 2 #define DESC_ORD 3 #define NO_DUP 128 typedef int INFO; typedef struct elem{ INFO info; struct elem *pred,*succ; } ELEMENT,*LEG,*LISTA; typedef void (*PFUNC) (INFO); void error(const char*); LEG... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Filtre Active cu Amplificatoare Operaționale

DESFASURAREA LUCRARII 1. Se identifica montajul din fig.9. Amplificatorul operational AO1 se foloseste ca repetor de tensiune pentru a asigura comanda filtrelor cu generator de tensiune cu o impedanta de iesire cât mai mica. Amplificatorul operational AO2 este folosit cu o reactie negativa de tensiune neselectiva... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Puntea Wheatsone și Thomson

2.Mod de experimentare Functionarea puntilor, de c.c. sau c.a., se bazeaza pe metoda de zero, permitând masurarea, cu exactitate ridicata, a valorilor parametrilor elementelor de circuit (R,L,C) si a oricaror marimi fizice convertibile în R,L,C. *2.1.Puntea simpla (Wheatstone) permite masurarea cu exactitate... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview