Studiu de Caz

Imagine preview
(7/10 din 14 voturi)

Acest laborator prezinta Studiu de Caz.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor: Claudia Dulu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Psihologie

Extras din document

1. Date personale

Nume: E

Prenume: S

Anul na=terii: 1990

2. Date familiale

Structura pe generaii =i componena familiei:

Mama: E. V.

-v`rsta: 39 ani;

-preg[tirea =colar[: 8 clase elementare;

-ocupaia =i locul de munc[: casnic[;

Tata: E. I.

-v`rsta: 39 ani;

-preg[tirea =colar[: 10 clase;

Frai: 4 frai =i o sor[ c[s[torit[ care locuie=te separat;

3. Date medicale

- a fost n[scut la termen;

- nu a fost sarcin[ toxic[;

4. Atmosfera =i climatul educativ familial: familia se preocup[ de copil, acord`ndu-i afectivitate =i ]ngrijire; tat[l ine leg[tura cu =coala, particip[ la =edinele cu p[rinii, este receptiv la cerinele educaionale ale copilului. Copilul este ata=at de familie, particip[ la treburile casnice cu pl[cere, con=tientizeaz[ c[ este nevoie de ajutorul lui, mai ales pentru c[ mama are o semiparez[-st`nga.

5. Procesele intelectuale =i stilul de munc[

a. Percepia: identific[ obiectele; recunoa=te obiectele; sesizeaz[ relaiile dintre ]nsu=iri =i integritatea imaginii; raporteaz[ imaginea perceptiv[ la denumirea ei; raporteaz[ corect imaginea perceptiv[ =i aciunea cu obiectul respectiv; percepe corect relaiile interobiectuale spaiale, temporale =i cantitative; spiritul de observaie este bine dezvoltat;

b. Reprezent[tile: prezint[ stabilitate, corectitudine =i claritate; raportul reprezentare- aciune- cuv`nt este bun; formele specifice de reprezent[ri unde ]nt`mpin[ greut[i sunt cele matematice; ]n schimb, ]=i reprezint[ cu u=urin[ fenomenele naturale, sociale, aciunile =i activit[ile; nu ]nt`mpin[ greut[i nici la jocurile de tip simbolic;

c. Limbajul: volum redus, s[r[c[cios, comunic[ bine ]n condiiile ]n care cunoa=te interlocutorul sau acesta ]i prezint[ ]ncredere; transmiterea =i ]nelegerea semnificaiei sunt bune;

d. G`ndirea: ]nelege semnificaiile, cauzalitatea =i relaiile dintre obiecte-fenomene; procesele operatorii de gradul I sunt bune, reu=ind s[ fac[ analiz[, sintez[, generaliz[ri, comparaii, dar ]nt`mpin[ dificult[i la sistematiz[ri, abstractiz[ri. Face clasific[ri, serieri, grup[ri, chiar incluziuni ]n clase. }nelegerea este concret- intuitiv[.

e. Imaginaia: coninutul reprezent[rilor de tip imaginativ este s[rac; dintre formele imaginaiei preponderent[ este cea reproductiv[, prea puin cea combinatoric[ =i ]n proporie foarte redus[ imaginaia creatoare. Imaginaia lui se obiectiveaz[ mai ales prin joc =i mai puin prin produsele activit[ii sau prin conduit[.

f. Memoria:

Rezultatele obinute la testele de memorie au fost ilustrate ]n urm[torul grafic:

Urm[rind datele reprezentate ]n grafic, se poate constata c[:

- la proba de memorie auditiv[ a obinut cel mai mic punctaj din ]ntreg lotul investigat, reprezent`nd 0% din sarcin[, dar =i cel mai mic rezultat personal dintre cele trei probe de memorie;

- la proba de repetarea numerelor a obinut un rezultat bun, rein`nd =i reproduc`nd 6 numere, ceea ce reprezint[ rezolvarea sarcinii in proporie de 55% ;

- la proba de atenie =i memorie vizual[ a obinut 31 de r[spunsuri juste, ceea ce reprezint[ 43% din rezolvarea sarcinii;

- media obinut[ la matematic[ pe semestrul -I- a fost 7, deci reprezint[ 70% din rezolvarea sarcinii;

De aici se poate trage concluzia c[ la subiectul E. S. memoria auditiv[ este foarte slab[, dar ]ntinderea memoriei la cifre este bun[; rezultatele la matematic[ sunt superioare ca valoare celor obinute la testele de memorie.

g. Atenia: concentrarea este ]n general de scurt[ durat[, dar c`nd sarcina prezint[ un interes pentru el, cre=te =i gradul de atenie; particip[ la jocurile de atenie cu pl[cere, obin`nd uneori rezultate bune, dar ]n ]nv[are dovede=te o instabilitate crescut[ a ateniei;

6. Tr[s[turile de personalitate

- imaginea de sine

- aptitudini: de tip actoricesc - manifest[ o receptivitate crescut[ =i sensibilitate fa[ de tr[irile suflete=ti ale personajelor =i ale oamenilor; red[ cu u=urin[, prin imitaie =i mai puin prin imaginaie, st[ri suflete=ti =i situaii (prin conduit[ verbal[ =i gestic[);

- temperament: flegmatic-melancolic; manifest[ intensitate emoional[, echilibru motric =i verbal;

- caracter: respect[ munca adulilor; este grijuliu cu obiectele; r[spunde ]n faa sarcinii primite dar nu manifest[ iniiativ[ =i independen[ ]n ]ndeplinirea sarcinii; este disciplinat; respect[ pe ceilali cu sinceritate; are tendine spre necomunicativitate; este introvertit, l[ud[ros dar timid; se autoapreciaz[ destul de just; nu este fricos;

Fisiere in arhiva (1):

  • Studiu de caz.doc

Alte informatii

lucrarea de fata este un studiu de caz pe care l-am prezentat in cadrul seminarului de psihologie la UNMB , urmarind etapele de analiza prevazute in cadrul cursului, avand ca puncte de reper bibliografie de specialitate . Am fost coordonat de prof. de psihologie Claudia Dulu de la Liceul Administrativ si de servicii "V.Slavescu" din Ploiesti.