Toate laboratoarele din domeniul Retele

 • Retele de Calculatoare

  Scopul lucrarii Această lucrare are ca principal scop familiarizarea studenţilor cu sistemele de numeraţie: zecimal, binnar, octal, hexazecimal si cu modul de transformare dintr-o bază de numeraţie ȋn alta. In partea a doua se prezintă cele mai importante funcţii logice folosite pe parcursul lucrărilor de laborator. In partea a treia se va prezenta modul de calcul al sumelor de control ȋn cadrrul transmiterii de date precum şi ȋn alte scopuri cum ar fi compresia de date, etc. 1.Bazele...

 • Notiuni Fundamentale pentru Conceperea Proiectarea si Implementarea Aplicatiilor Electronice

  Introducere Reţeaua Internet - concept şi evoluţie Prezentarea modelului CLIENT-SERVER Principiul de funcţionare a modelului Client-Server Tehnologii, instrumente şi limbaje de bază în conceperea, proiectarea şi realizarea afacerilor electronice. Limbaje de scripting pe parte de server Bill Gates, la sfârşitul anului 1999, afirma că: „Dacă anii '80 au fost caracterizaţi de implementarea calităţii, iar anii '90 de reengineering, anii 2000 vor fi anii vitezei. Este vorba despre viteza de...

 • Analiza Protocoalelor de Rutare

  1 Scopul lucrării: Studierea principalelor protocoale de rutare a informatiei intr-o retea de transmisiuni de date. 2 Breviar teoretic: Noţiuni generale privind rutarea Rutarea este un termen folosit în rețele de calculatoare pentru a desemna procesul de alegere a căii optime pe care un pachet este transmis de la sursă la destinație sau destinații, chiar și între două rețele diferite. Rutarea la rîndul său pote fi: - Routarea statică este făcută de administrator, rutele nu sunt...

 • Socket-uri - Crearea Aplicatiei Client - Server

  Scopul lucrării: Studierea socket-urilor, precum şi de a realiza aplicaţia client-server. 1. Introducere Modelul standard pentru aplicatii in retea este client-server. Serverul este un proces care asteapta ca clientii sa il contacteze. In principiu, modul de functionare pentru un astfel de sistem, este: procesul server este pornit iar acesta intra intr-o stare de asteptare pana la conectarea unui posibil client. Procesul client este pornit se va conecta la server si va face cereri pentru...

 • Proiect Client-Server. Retele de Calculatoare

  Scopul lucrării Scopul acestei lucrări este insuşirea tehnicilor de programare în reţea utilizând socket-uri. 2. Consideraţii teoretice Calculatoarele conectate in reţea comunică între ele utilizând protocoalele TCP (Transport Control Protocol) şi UDP (User Datagram Protocol) conform diagramei: Figura 1. Nivelele de omunicare în reţea Pentru realizarea unor programe care comunică in reţea în java, se utilizează clasele din pachetul java.net . Acest pachet oferă clasele necesare pentru...

 • Medii de Transmisie Cablu Coaxial

  1. Schema structurală a reţelei, descrierea particularităţilor de funcţionare. Schema structurala a reţelei este prezentată în anexa 1. In general, retelele cu cablu coaxial subtire utilizeaza topologia magistrala. Pentru a obţine performanţe bune la înaltă frecvenţă firul central care ar trebui să fie de cupru ,poate fi argintat sau poate fi chiar din fier aurit. Izolatorul din jurul conductorului central are de asemenea un rol important in caracteristicile cablului. Acesta poate fi...

 • Principalele Comenzi Utilizate la Realizarea Controlului si Administrarii Retelei de TLC

  Scopul lucrării: Studierea principalelor comenzi şi aplicarea acestora cu scopul verificării şi analizei diferitor reţele de transmisiuni de date. 2 Proba teoretică: Utilizarea comenzii Ping Mike Muuss a scris comanda in decembrie 1983, ca instrument de depanare a comportamentului ciudat al unei retele IP. L-a numit dupa sunetul pulsurilor unui sonar , pentru ca operatiile sunt asemanatoare cu cele efectuate de un sonar activ al unui submarin , unde un operator emite pulsuri de energie...

 • Sisteme de Operare

  Capitolul I Structura şi evoluţia sistemelor de operare 1.1. Introducere Fără software-ul necesar, un calculator este de neutilizat. Cu software-ul necesar, calculatorul poate stoca, procesa şi regăsi informaţii. Software-ul poate fi împărţit în două mari categorii: • Programe de sistem: acestea au rolul de a gestiona funcţionarea corectă şi eficientă a calculatorului. Cel mai important program de sistem este sistemul de operare care controlează toate resursele calculatorului şi oferă...

 • Studierea Amplificatorului de Tensiune pe VT Conectat dupa Schema Emitor Comun - Reactia

  Scopul: Determinarea dependentelor parametrilor de baza a amplificatorului de tensiune de la schimbarea valorilor elementelor in schema si de rezistenta sarcinii. Studierea reacţiei în circuitele electronice. Reacţia paralelă după curent şi tensiune, eficienţa utilizării acestor circuite. Reacţia consecutivă după curent şi tensiune, avantaje. 1.1. Scema principiala este prezentata in fig1.1 Fig 1.1. Amplificator de tensiune pe VT conectat dupa scheme emitor comun. 1.3 Mersul lucrarii...

 • Cercetarea Etajelor Aperiodice de Amplificare in Tensiune cu Rezistenta de Legatura de Tip Pasiva si Activa (Dinamica)Cercetarea Etajelor Aperiodice de Amplificare in Tensiune cu Rezistenta de Legatura de Tip Pasiva si Activa (Dinamica)

  Indicaţia metodică conţine: - partea teoretică în ce priveşte etajele aperiodice de amplificare în tensiune în care rezistenţa de legătură, numită rezistenţă colector în etajele cu tranzistori bipolari sau rezistenţă drenă Rdîn etajele echipate cu tranzistori cu efect de cîmp se înlocuieşte cu o rezistenţă activă (dinamică); - sarcina pentru acasă - exemplu de calcul pentru sarcină de acasă; - sarcina pentru cercetarea etajului în laborator; - întrebările pentru auto-control. În lucrare...

 • Corectia CAF a Amplificatorului la Domenii Fj si Fi - Transformari Functionale cu Ajutorul Amplificatoarelor Operationale

  Scopul lucrării: Studierea şi cercetarea diferitor metode de corecţie a CAF a amplificatorului în domeniile de frecvenţă joasă şi înaltă. De cercetat şi realizat scheme pentru efectuarea operaţiilor de sumare şi scădere a semnalelor continue şi alternative cu ajutorul amplificatoarelor operaţionale. Sarcina tehnică: Studierea influenţei reacţiei inverse asupra coieficientului de amplificare, benzii de trecere a amplificatorului-RC. De determinat adîncimea reacţiei inverse şi de analizat...

 • Laboratoare Retele

  1. Scopul lucrării Obiectivul acestei lucrări de laborator este cunoaşterea caracteristicilor noului protocol internet: adresare, autoconfigurare, structura headerului, etc. Va fi ilustrat procesul de instalare pe sisteme Windows şi Linux şi comenzile pentru vizualizarea setărilor şi pentru testarea legăturii între staţii. 2. Consideraţii teoretice 2.1 Introducere in IPv6 Există motive justificate pentru proiectarea şi dezvoltarea noului protocol internet IPv6: - Creşterea exponentială a...

 • Studierea Structurii Retelelor Telefonice Fixe Analogice si a Retelelor Digitale cu Integrarea Serviciilor ISDN

  Scopul lucrării: Studierea structurii reţelelor telefonice fixe analogice şi a reţelelor digitale cu integrarea serviciilor ISDN. PARTEA TEORETICĂ Semnalizarea în reţelele telefonice fixe analogice Semnalizarea la astfel de reţele este de 3 tipuri: 1) Semnalizarea liniară – reprezintă acţiunile de ridicare a receptorului fie cu scopul de a face un apel, fie de a răspunde la unul, sau de punere a receptorului. Când receptorul este pe furcă, în linia de telefon este prezentă o tensiune de...

 • Protocoalele Tcp-Ip

  Sarcina 1. Descrieti patru cele mai populare servicii Internet. Rezolvare: 1. Poşta electronică (e-mail). Poşta electronică (e-mail) este o modalitate de utilizare a calculatorului pentru a transmite mesaje altor beneficiari (utilizatori) ai Internet-ului. Prin e-mail se pot transmite mesaje mai repede şi mai ieftin decât prin poşta normală. Un e-mail transmis de la New-York la Tokyo poate ajunge într-un minut şi costă cât o convorbire telefonică locală, inclusiv pretul abonamentuluila...

 • Efectuarea unui Client-Server

  1.1 Noţiunea de „socket” în reţelele de calculatoare: Socket – un conector abstract prin care un proces transmite şi primeşte date. Socket-ul este o noţiune abstractă prin care se exprimă o privire simplificată asupra modului de funcţionare a reţelelor de calculatoare în baza protocolului TCP. Dacă considerăm că IP adresa reprezintă calculatorul la care rulează un program care efectuiază schimb de date prin reţea, iar portul reprezintă însăşi acest program, atunci socket-ul este punctul...

Pagina 3 din 4