Laboratoarele din domeniul Rețele - pagina 3 din 4

Rețele de Calculatoare

Scopul lucrarii Această lucrare are ca principal scop familiarizarea studenţilor cu sistemele de numeraţie: zecimal, binnar, octal, hexazecimal si cu modul de transformare dintr-o bază de numeraţie ȋn alta. In partea a doua se prezintă cele mai importante funcţii logice folosite pe parcursul lucrărilor de... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras Preview

Notiuni Fundamentale pentru Conceperea Proiectarea si Implementarea Aplicatiilor Electronice

Introducere Reţeaua Internet - concept şi evoluţie Prezentarea modelului CLIENT-SERVER Principiul de funcţionare a modelului Client-Server Tehnologii, instrumente şi limbaje de bază în conceperea, proiectarea şi realizarea afacerilor electronice. Limbaje de scripting pe parte de server Bill Gates, la... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras

Socket-uri - Crearea Aplicatiei Client - Server

Scopul lucrării: Studierea socket-urilor, precum şi de a realiza aplicaţia client-server. 1. Introducere Modelul standard pentru aplicatii in retea este client-server. Serverul este un proces care asteapta ca clientii sa il contacteze. In principiu, modul de functionare pentru un astfel de sistem, este: procesul... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Medii de Transmisie Cablu Coaxial

1. Schema structurală a reţelei, descrierea particularităţilor de funcţionare. Schema structurala a reţelei este prezentată în anexa 1. In general, retelele cu cablu coaxial subtire utilizeaza topologia magistrala. Pentru a obţine performanţe bune la înaltă frecvenţă firul central care ar trebui să fie de cupru... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Principalele Comenzi Utilizate la Realizarea Controlului și Administrării Rețelei de TLC

Scopul lucrării: Studierea principalelor comenzi şi aplicarea acestora cu scopul verificării şi analizei diferitor reţele de transmisiuni de date. 2 Proba teoretică: Utilizarea comenzii Ping Mike Muuss a scris comanda in decembrie 1983, ca instrument de depanare a comportamentului ciudat al unei retele IP. L-a... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Operare

Capitolul I Structura şi evoluţia sistemelor de operare 1.1. Introducere Fără software-ul necesar, un calculator este de neutilizat. Cu software-ul necesar, calculatorul poate stoca, procesa şi regăsi informaţii. Software-ul poate fi împărţit în două mari categorii: • Programe de sistem: acestea au rolul de a... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Studierea Amplificatorului de Tensiune pe VT Conectat dupa Schema Emitor Comun - Reactia

Scopul: Determinarea dependentelor parametrilor de baza a amplificatorului de tensiune de la schimbarea valorilor elementelor in schema si de rezistenta sarcinii. Studierea reacţiei în circuitele electronice. Reacţia paralelă după curent şi tensiune, eficienţa utilizării acestor circuite. Reacţia consecutivă după... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Cercetarea Etajelor Aperiodice de Amplificare in Tensiune cu Rezistenta de Legatura de Tip Pasiva si Activa (Dinamica)Cercetarea Etajelor Aperiodice de Amplificare in Tensiune cu Rezistenta de Legatura de Tip Pasiva si Activa (Dinamica)

Indicaţia metodică conţine: - partea teoretică în ce priveşte etajele aperiodice de amplificare în tensiune în care rezistenţa de legătură, numită rezistenţă colector în etajele cu tranzistori bipolari sau rezistenţă drenă Rdîn etajele echipate cu tranzistori cu efect de cîmp se înlocuieşte cu o rezistenţă activă... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Corectia CAF a Amplificatorului la Domenii Fj si Fi - Transformari Functionale cu Ajutorul Amplificatoarelor Operationale

Scopul lucrării: Studierea şi cercetarea diferitor metode de corecţie a CAF a amplificatorului în domeniile de frecvenţă joasă şi înaltă. De cercetat şi realizat scheme pentru efectuarea operaţiilor de sumare şi scădere a semnalelor continue şi alternative cu ajutorul amplificatoarelor operaţionale. Sarcina... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare Retele

1. Scopul lucrării Obiectivul acestei lucrări de laborator este cunoaşterea caracteristicilor noului protocol internet: adresare, autoconfigurare, structura headerului, etc. Va fi ilustrat procesul de instalare pe sisteme Windows şi Linux şi comenzile pentru vizualizarea setărilor şi pentru testarea legăturii între... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Studierea Structurii Rețelelor Telefonice Fixe Analogice și a Rețelelor Digitale cu Integrarea Serviciilor ISDN

Scopul lucrării: Studierea structurii reţelelor telefonice fixe analogice şi a reţelelor digitale cu integrarea serviciilor ISDN. PARTEA TEORETICĂ Semnalizarea în reţelele telefonice fixe analogice Semnalizarea la astfel de reţele este de 3 tipuri: 1) Semnalizarea liniară – reprezintă acţiunile de ridicare a... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Protocoalele Tcp-Ip

Sarcina 1. Descrieti patru cele mai populare servicii Internet. Rezolvare: 1. Poşta electronică (e-mail). Poşta electronică (e-mail) este o modalitate de utilizare a calculatorului pentru a transmite mesaje altor beneficiari (utilizatori) ai Internet-ului. Prin e-mail se pot transmite mesaje mai repede şi mai... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Efectuarea unui Client-Server

1.1 Noţiunea de „socket” în reţelele de calculatoare: Socket – un conector abstract prin care un proces transmite şi primeşte date. Socket-ul este o noţiune abstractă prin care se exprimă o privire simplificată asupra modului de funcţionare a reţelelor de calculatoare în baza protocolului TCP. Dacă considerăm că... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Simularea unei Retele de Calculatoare folosind Aplicatia Packet Tracer

- Aplicarea in practica a aspectelor teoretice. - De creat un proiect care va avea la baza 2 cazuri: A)- In primul caz de descris o retea de calculatoare formata din 8 calculatoare. 4 calculatoare care vor fi conectate la un hub, celelalte 4 la alt hub. Iar hub-urile intre ele se vor conecta printr-un bridge. B)-... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Impartirea Retelelor in Subretele

Scopul lucrarii: Sa se elaboreze un program in Delphi, care sa imparta o retea in subretele. Se va introduce numarul retelei initiale si numarul de subretele. Pasii lucrarii: - De efectuat un exemplu de impartire a unei retele in n subretele. - De elaborat un program impartirea retelei in subretele. -... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview