Microsoft Excel

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Microsoft Excel.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 10 pagini .

Profesor: Cristea Dragos

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Sisteme de Operare

Extras din document

1. Lansaţi în execuţie programul Microsoft Excel.

REZOLVARE:

Pentru a lansa în execuţie programul Microsoft Excel, recurgeţi la una dintre următoarele modalităţi: Selectaţi Start→Programs→Microsoft Excel. Executaţi dublu clic pe scurtătura programului Microsoft Excel de pe suprafaţa de lucru (dacă aveţi aşa ceva; dacă nu, creaţi o astfel de scurtătură). Alegeţi opţiunea New Office Document din partea superioară a meniului Start şi executaţi dublu clic pe pictograma Blank Workbook. Sistemul va lansa în execuţie aplicaţia Microsoft Excel şi totodată va deschide o nouă agendă de lucru ( Book). Selectaţi butonul New Office Document din bara Office (dacă o aveţi instalată) şi apoi executaţi dublu clic pe pictograma Blank Workbook; Există şi alte modalităţi de lansare în execuţie a aplicaţiei Microsoft Excel, în funcţie de locurile unde v-aţi plasat scurtături către această aplicaţie. Puteţi de asemenea să lansaţi în execuţie programul Microsoft Excel de la tastatură, apăsând combinaţia de taste pe care aţi stabilit-o în acest scop.

OBSERVAŢIE:

Atunci când lansaţi programul, imediat sub bara de formule, apare fereastra document conţinând o agendă de lucru.O agendă de lucru se compune din una sau mai multe foi de calcul care pot fi activate cu ajutorul etichetelor de la baza ferestrei document (Sheet1, Sheet2,...).

2. Introduceţi titlul tabelului Situaţia vânzărilor în Trimestrul I 2008, pe care îl veţi crea în prima foaie de calcul (Sheet1) a agendei dumneavoastră de lucru.

REZOLVARE:

(1) Selectaţi eticheta primei foi de calcul a agendei de lucru, Sheet1, pentru a fi siguri că vă aflaţi în prima foaie de calcul a agendei. Eticheta Sheet1, va fi afişată pe un fundal alb, ceea ce înseamnă că aceasta este foaia de calcul activă.

(2) Pentru a selecta o celulă, executaţi pur şi simplu clic pe ea. Când o celulă este selectată, în jurul ei este afişat un chenar negru. Puteţi, de asemenea, apăsa combinaţia de taste Ctrl+Home, care are ca efect deplasarea în prima celulă a foii de calcul, A1, indiferent de poziţia curentă a indicatorului de celulă în foaia de calcul respectivă.

(3) Tastaţi titlul tabelului ca orice text, în orice document. Pe măsură ce îl tastaţi, textul apare şi în bara de formule.

(4) Pentru ca textul să rămână definitiv (până când îl înlocuiţi sau modificaţi) în celula A1, executaţi una din următoarele acţiuni: Apăsaţi tasta Enter, va fi selectată celula aflată sub celula curentă; Apăsaţi una din tastele direcţionale şi indicatorul de celulă va fi mutat în celula indicată de tasta direcţională apăsată. Selectaţi butonul Enter din bara de formule şi indicatorul de celulă va rămâne în celula în care tocmai aţi introdus informaţia, respectiv A1.

O altă modalitate de a introduce titlul tabelului (un text) în celula (într-o celulă) A1 este:

(1) Selectaţi celula A1.

(2) Selectaţi zona de editare a barei de formule şi introduceţi titlul tabelului. Pe măsură ce îl tastaţi, textul va fi introdus şi în celula selectată.

(3) Când aţi terminat de introdus textul, apăsaţi tasta Enter sau selectaţi butonul Enter din bara de formule.

OBSERVAŢIE:

Dacă textul introdus este mai mare decât lăţimea celulei, acesta va fi afişat şi în celula sau celulele învecinate din dreapta celulei curente, cu condiţia ca acestea să fie libere. Dacă ulterior introduceţi o informaţie în celula din dreapta, programul nu mai afişează partea din text care depăşeşte lăţimea celulei iniţiale. Întregul text este însă memorat în continuare în celula A1.

3. Introduceţi titlurile coloanelor tabelului. Tabelul dumneavoastră va conţine informaţii referitoare la: denumira produsului, preţul unitar, cantitatea vândută în lunile ianuarie, februarie respectiv martie din fiecare produs şi adaosul comercial în procente practicat pentru fiecare produs în parte.

REZOLVARE:

(1) Selectaţi celula A2 şi introduceţi Denumire produs.

(2) Apăsaţi tasta direcţională săgeată dreapta şi introduceţi Preţ unitar.

(3) Apăsaţi tasta direcţională săgeată dreapta şi introduceţi Vânzări lunare.

(4) Apăsaţi tasta Enter pentru a vă deplasa în celula C3 şi introduceţi Ianuarie.

(5) Apăsaţi tasta direcţională săgeată dreapta şi introduceţi în celula D3, Februarie.

(6) În celula E3, introduceţi Martie.

(7) Selectaţi celula F2 şi introduceţi Adaos.

4. Începând cu linia a patra, introduceţi cinci înregistrări în tabelul dumneavoastră.

REZOLVARE:

Pentru a introduce datele în tabelul dumneavoastră, procedaţi la fel cum aţi procedat la problemele precedente. Lăsăm la latitudinea dumneavoastră alegerea valorilor pentru aceste date.

OBSERVAŢIE:

Implicit, numerele introduse în interiorul unei celule sunt aliniate la dreapta iar textul introdus într-o celulă este aliniat la stânga.

Dacă vă aflaţi în situaţia în care trebuie să introduceţi numere care să fie tratate ca text (cum ar fi de exemplu numerele de telefon) vor trebui precedate de caractere de aliniament al textului. Astfel, se va tasta ‘ (apostrof) pentru aliniere la stânga, ^ (carat) pentru aliniere centrală, respectiv “ (ghilimele) pentru aliniere la dreapta.

5. Centraţi titlul Situaţia vânzărilor pe Trimestrul I 2008 relativ la tabel.

REZOLVARE:

(1) Selectaţi domeniul de celule A1:F1 cât reprezintă lungimea tabelului, în una din modalităţile: Selectaţi celula A1 (prima celulă a domeniului) şi ţinând apăsat butonul stâng al mouse-ului trageţi spre dreapta până ajungeţi în celula F1 şi eliberaţi butonul mouse-ului. Celulele din domeniul selectat vor fi afişate pe un fundal de o altă culoare. Selectaţi celula A1 şi ţinând apăsată tasta Shift, executaţi clic în celula F1, ultima celulă a domeniului. Efectul este acelaşi.

(2) Executaţi clic dreapta pe domeniul selectat şi alegeţi Format Cells din meniul contextual sau selectaţi opţiunea Cells din meniul Format. Va fi afişată pe ecran fereastra de dialog Format Cells.

(3) Selectaţi eticheta Alignment; în pagina Alignment, selectaţi Center în rubrica de listare Horizontal sau selectaţi opţiunea Center Across Selection.

(4) Textul va fi aliniat centrat relativ la marginile laterale ale domeniului selectat.

(5) În zona Text Control, bifaţi caseta de validare Merge Cell pentru a uni cele 6 celule selectate în una singură.

(6) Selectaţi butonul OK, pentru a închide fereastra de dialog.

6. Uniţi celulele A2:A3, B2:B3, C2:E2 respectiv F2:F3 într-o singură celulă şi centraţi titlurile coloanelor în aceste celule.

REZOLVARE:

(1) Selectaţi domeniul de celule A2:A3.

(2) Executaţi clic dreapta pe celulele selectate şi alegeţi Format Cells din meniul contextual. Va fi afişată fereastra de dialog Format Cells.

(3) Selectaţi eticheta Alignment.

(4) În rubrica de listare Horizontal, alegeţi Center pentru centrarea pe orizontală a textului.

(5) În rubrica de listare Vertical, alegeţi Center pentru centrarea pe verticală a textului.

(6) În zona Text Control, selectaţi caseta de validare Merge Cells, pentru a uni celulele din domeniul selectat.

(7) Selectaţi butonul OK.

(8) Repetaţi paşii 1-7 şi pentru domeniile de celule B2:B3, C2:E2 şi F2:F3.

Fisiere in arhiva (1):

  • Microsoft Excel.pdf