Windows

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Windows.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor: Cristian Georgescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Sisteme de Operare

Extras din document

Lab1 - Windows

1. Generaţi un nou fundal pentru Desktop.

REZOLVARE:

(1) Executaţi dublu clic pe pictograma MyComputer.

(2) Selectaţi apoi Control Panel din stânga ferestrei.

(3) Din Control Panel alegeţi categoria Appearance and Themes şi executaţi clic pe Display. Va apărea fereastra de dialog Display Properties.

(4) În pagina Desktop alegeţi modelul fundalului. Folosiţi butonul Browse pentru a găsi fişierele ce pot fi folosite ca fundal.

OBSERVAŢIE:

Butonul Apply vă permite să vedeţi rezultatele setărilor făcute fără să fiţi nevoiţi să închideţi fereastra de proprietăţi Display Properties.

2. Generaţi un program de protecţie a ecranului, Screen Saver care să se lanseze după 2 minute.

REZOLVARE1:

(1) Executaţi dublu clic pe MyComputer.

(2) Selectaţi apoi Control Panel din stânga ferestrei şi executaţi clic pe Switch to Classic View.

(3) Din Control Panel alegeţi Display.

(4) În fereastra de dialog Display Properties alegeţi pagina Screen Saver.

(5) Alegeţi de aici un program de protecţie a ecranului, iar în rubrica Wait fixaţi timpul de lansare a programului la 2 minute.

REZOLVARE2:

O altă modalitate mai simplă de a ajunge în fereastra de dialog Display Properties ar fi:

(1) Executaţi clic dreapta pe suprafaţa desktop-ului.

(2) În meniul de context care apare, alegeţi opţiunea Properties. Pe ecran va apărea fereastra de dialog Display Properties.

OBSERVAŢIE:

Pentru a vedea efectul setărilor făcute, apăsaţi pe butonul Preview obţinând astfel imaginea programului selectat, pe întreg ecranul. Reveniţi în fereastra de dialog apăsând orice tastă sau deplasând cursorul mouse-ului.

3. Generaţi un Screen Saver care să afişeze un mesaj mobil în 3D.

REZOLVARE:

Urmaţi paşii de mai sus şi selectaţi în rubrica de editare Screen Saver a paginii Screen Saver din fereastra de dialog Display Properties, un program a cărei denumire începe cu 3D.

4. Lansaţi aplicaţia Control Panel şi modificaţi dimensiunile şi poziţia ferestrei de aplicaţie; afişaţi conţinutul ferestrei, folosind bara de defilare verticală.

REZOLVARE1:

(1) Executaţi dublu clic pe pictorama aplicaţiei Control Panel din My Computer sau selectaţi Start→Control Panel, pentru a o lansa în execuţie.

(2) Selectaţi butonul Restore situat în colţul din dreapta sus al ferestrei pentru a modifica dimensiunea ferestrei. În continuare, puteţi redimensiona fereastra manual cu ajutorul mouse-ului astfel:

• Pentru a modifica dimensiunea ferestrei pe orizontală: plasaţi cursorul mouse-ului pe una din muchiile laterale ale ferestrei deplasându-l spre dreapta sau stânga (mărind respectiv micşorând fereastra) atunci când acesta ia forma unei săgeţi dublu direcţionate.

• Pentru a modifica dimensiunea ferestrei pe verticală: plasaţi cursorul mouse-ului pe muchia de sus sau jos a ferestrei şi deplasaţi-l în sus sau jos atunci când acesta ia forma unei săgeţi dublu direcţionate.

• Pentru a redimensiona fereastra proporţional, atât pe verticală cât şi pe orizontală: plasaţi cursorul mouse-ului în colţul din dreapta jos al ferestrei şi trăgeţi-l în jos sau în sus atunci când acesta ia forma unei săgeţi dublu direcţionate.

(3) Pentru a modifica poziţia ferestrei, selectaţi bara de titlu a ferestrei şi ţinând apăsat butonul mouse-ului deplasaţi fereastra pe ecran. Eliberaţi butonul mouse-ului atunci când fereastra a ajuns în poziţia dorită.

(4) Pentru a vizualiza conţinutul ferestrei cu ajutorul barei de derulare verticală, selectaţi unul din butoanele aflate la cele două capete ale barei de derulare sau ţinând apăsat butonul mouse-ului, deplasaţi glisorul barei de derulare.

REZOLVARE2:

Modificarea dimensiunii unei ferestre de aplicaţie se poate face şi cu ajutorul meniului de control al ferestrei respective. Activarea meniului de control se poate face prin una din următoarele modalităţi:

• Folosind tastatura, apăsaţi combinaţia de taste ALT+SPAŢIU;

• Folosind mouse-ul, selectaţi iconiţa de activare a meniului de control, situată în colţul din stânga sus al ferestrei;

5. Schimbaţi ordinea de afişare a pictogramelor din desktop în funcţie de numele acestora; activaţi meniul de context al unei aplicaţii.

REZOLVARE:

(1) Executaţi clic dreapta oriunde pe suprafaţa desktop-ului.

(2) În meniul de context care apare alegeţi opţiunea Arrange Icons By → Name.

(3) Pentru a activa meniul de context al unei aplicaţii, executaţi clic dreapta pe pictograma aplicaţiei.

6. Mutaţi bara de taskuri Taskbar.

REZOLVARE:

Pentru a muta bara de taskuri executaţi pur şi simplu clic pe ea, într-o zonă în afara oricărui buton de comandă, şi ţinând apăsat butonul mouse-ului plasaţi-o în poziţia dorită. Asiguraţi-vă însă înainte că opţiunea Lock the Taskbar din meniul de context nu este selectată.

7. Înlăturaţi bara de taskuri din partea de jos a ecranului; vizualizaţi-o apoi cu ajutorul mouse-ului.

REZOLVARE:

(1) Executaţi clic dreapta pe Taskbar şi alegeţi Properties din meniul de context care apare. Va fi afişată fereastra de dialog Taskbar and Start Menu Properties.

(2) În pagina Taskbar, puneţi un semn de validare în caseta de opţiune Auto Hide the taskbar.

(3) Deselectaţi caseta de opţiune Keep the taskbar on top of other windows.

(4) Selectaţi butonul OK.

8. Faceţi vizibilă bara de operaţii Taskbar chiar şi atunci când rulaţi un program pe tot ecranul.

REZOLVARE:

Urmaţi paşii de mai sus selectând de această dată caseta de opţiune Keep the taskbar on top of other windows.

9. Modificaţi schema de culori şi fonturi folosită în afişarea ferestrelor.

REZOLVARE:

(1) Executaţi clic dreapta pe Desktop şi alegeţi Properties din meniul de context care apare.

(2) În fereastra de dialog Display Properties mergeţi în pagina Appearance.

(3) În rubrica de listare Color Scheme, alegeţi schema dorită de culori şi fonturi.

(4) Când v-aţi hotărât asupra unei scheme, selectaţi butonul OK.

10. Modificaţi rezoluţia monitorului dumneavoastră la o rezoluţie mai mare; reveniţi la rezoluţia iniţială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Windows.doc