Dosar de Practica la Fundatia Estuar – Filiala Botosani

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Dosar de Practica la Fundatia Estuar – Filiala Botosani.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 83 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Sociologie

Cuprins

I. Prefaţă
II. Fişa instituţiei
III. Raport de activitate nr.1
- Prezentare obiective de practică
- Prezentare sediu Fundaţia Estuar-filiala Botoşani
- Citire regulament
- Studiu Legislaţie
IV. Raport de activitate nr.2
- Prezentare forme de tulburare mintală-boli
- Studiu materiale cu descrierea bolilor mintale
- Citire poveşti de viaţă ale unor bolnavi mintali
- Discuţii pe tema bolilor mintale
V. Raport de activitate nr.3 - Prezentare Fundaţia Estuar
- Principii
- Grupuri ţintă
- Servicii-scop, obiectiv
- Acţiuni în comunitatea botoşăneană
- Efecte pozitive ale activităţii la nivelul comunităţii
VI. Raport de activitate nr.4
- Participare împreună cu beneficiarii fundaţiei la o Sesiune de Informare – Dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi - din cadrul Proiectului
E TIMPUL PENTRU O SCHIMBARE
VII. Raport de activitate nr.5
- Prezentare program de activităţi
- Participare la unele activităţi libere
VIII. Raport de activitate nr.6
- Participare la activitate impusă
IX. Raport de activitate nr.7
- Prezentare fişa postului
X. Raport de activitate nr.8
- Studiere dosar cu instrumente de evaluare şi intervenţie
XI. Raport de activitate nr.9
- Studiere dosar cu proiecte derulate în ultimii 5 ani
XII. Raport de activitate nr.10
- Participare la proiectul în derulare ÎMPREUNĂ PUTEM ÎNVINGE MENTALITATEA, INDIFERENŢA, TEAMA ! – campanie de informare în licee şi facultăţi
XIII. În loc de concluzie

Extras din document

1.ISTORICUL INSTITUŢIEI:

1993 – septembrie - a fost fondată Fundaţia ESTUAR de către Asociaţia Penumbra din Scoţia şi Liga

Română de Sănătate Mintală.

1994 – Bucureşti - s-a creat primul Punct de Contact pentru de adulţii cu probleme de sănătate mintală din

România

- încep să se obţină fonduri Phare de la UE şi din contribuţiile beneficiarilor

1995 – se implementează cu succes proiectul Locuinţe Protejate cu finanţare Phare şi The Tudor Trust

prin Penumbra

1996 – Punctul de Contact din Bucureşti s-a transformat în Centru social unde se oferă o gamă largă de

servicii

- apare revista Estuar produsă de beneficiari

- s-au creat parteneriate cu administraţia locală, spitale şi alţi actori sociali

- s-a deschis al doilea Punct de Contact la Cluj

- s-a creat Punctul de Informare şi Advocacy din cadrul Spitalului de Psihiatrie Alex. Obregia din Bucureşti

- Estuar a devenit membră a Mental Health Europe şi Asociaţia Mondială a Sănătăţii Mintale

1998 – s-a creat reţeaua naţionlă de Puncte de Contact prin crearea a 3 noi Puncte de Contact în Con-

stanţa, Botoşani şi Ploieşti.

- Estuar a devenit membru cu drept de vot în Federaţia Europeană de Sănătate Mintală

1999 – se primesc subventţţ de la stat pentru o parte din serviciile oferite

- Estuar a organizat : Conferinţa Europeană pentru Sănătate Mintală; Conferinţa Internaţională

pentru Cultură, Sănătate şi Sexualitate ; Târgul Naţional al ONG-urilor

2001 – Estuar se implică în campanii publice de sănătate mintală susţinute de Organizaţia Mondială a

Sănătăţii, Liga Română de Sănătate Mintală, Ministerul Sănătăţii şi Familiei

2002 – Estuar este declarată Centru de instruire model pentru Europa ccentrală şi de sud-est de către

Open Soros Institute.

- Estuar devine membră în Comisia pentru Combaterea Sărăciei din fiecare locaţie (Bucureşti, Cluj, Botoşani, Constanţa şi Ploieşti)

2003 – Estuar a primit premiul spacial al juriului la Gala Oameni pentru Oameni

2004 – Estuar a obţinut premiul pentru cel mai bun raport anul pe 2003 oferit de Forumul Donatorilor

Români

- a iniţiat campania de informare a elevilor de liceu şi studenţilor pe teme de sănătate mintală

- a dezvoltat proiecte şi parteneriate cu autorităţile locale

- a fost acreditată de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap pe servicii de consiliere şi informare, servicii locative şi recuperare, reabilitare şi reintegrare socială

În prezent fundaţia Estuar işi continuă activitatea Încercând să-şi îmbunătăţescă serviile, să vină în întâmpinarea problemelor beneficiarilor şi să satisfacă cât mai bine nevoile acestora.

Estuar este prima organizaţie din România care :

- a oferit locuinţe protejate adulţilor cu probleme de sănătate mintală, alternativă viabilă la internarea în spitalele de cronici

- a creat acele servicii sociale pe care le-au cerut beneficiarii, astfel încât a fost diminuat accesul/apelul acestora la instituţii

- a creat locuri de muncă protejate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală

- a creat o reţea de organizaţii neguvernamentale – Grupul Plus în 1994

Estuar este :

- singura organizaţie din domeniul sănătăţii mintale care a organizat întâlniri naţionale şi internaţionale folosind tehnologia spaţiului deschis – o tehnologie care oferă direcţii de acţiune şi priorităţi imediat ce se încheie procesul

- una din cele 20 de organizaţii neguvernamentale pe care Banca Mondială le-a invitat pentru a-şi aduce contribuşia în procesul de Planificare Strategică a României

Sloganul fundaţiei Estuar este: "NIMENI NU PLEACĂ FĂRĂ UN RĂSPUNS!"

2.MISIUNEA INSTITUŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ (SCOP) :

Misiunea Fundaţiei Estuar este de a oferi opţiuni sociale şi alternative adulţilor cu probleme de sănătate mintală, pentru reintegrarea lor în comunitatea românească.

3.LEGISLAŢIA INSTITUŢIEI

- Legea Sănătăţii Mintale nr. 487/2002

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 372/2006 privind Normele de aplicare a Legii Sănătăţii Mintale

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 375/2006 privind Înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea Centrelor de Sănătate Mintală

- Declaraţia de la Helsinki din ianuarie 2005 la care a aderat şi România

- Cartea Verde privins strategia UE, de îmbunătăţire a stării sănătăţii mintale a populaţiei, oct. 2005

- Legea nr. 448 din 06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 37442/10.04.2006 privins strategia în domeniul sănătăţii mintale

- Materiale informative – conform standardului nr. 1 din Anexa 2 a Ordinului 205/ 17.06.2005

- Fişa de înscriere – conform standardului nr. 2 din Anexa 2 a Ordinului 205/ 17.06.2005

- Fişa de evaluare a nevoilor beneficiarilor - conform standardului nr. 2 din Anexa 2 a Ordinului 205/

2005

- Contract de servicii - conform standardului nr. 3 din Anexa 2 a Ordinului 205/ 17.06.2005

- Ancheta sociala - conform standardului nr. 4 din Anexa 2 a Ordinului 205/ 17.06.2005

- Evaluare a evoluţiei psiho+sociale a beneficiarilor - conform standardului nr. 4 din Anexa 2 a Ordinului 205/ 17.06.2005

- Plan individual de intervenţie - conform standardului nr. 5 din Anexa 2 a Ordinului 205/ 17.06.2005

- Fişa de monitorizare a activităţilor

- Fişa de închidere a cazului conform standardului nr. 6 din Anexa 2 a Ordinului 205/ 17.06.2005

- Legea 47 din 2006 – privind Sistemul naţional de asistenţă socială.

- Legea 19 din 2000 – privind Sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 205 din 2005 – privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, centre de zi pentru persoane adulte cu handicap, locuinţe protejate pentru persoane adulte cu handicap.

- Legea 34 din 1998 – privind acordarea de subvenţii alocate de la bugetul local pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridicã care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Dosar de Practica la Fundatia Estuar - Filiala Botosani.doc

Alte informatii

UNIVERSITAEA “ PETRE ANDREI” DIN IAŞI Filiala Botoşani Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială şi Sociologie