Toate laboratoarele din domeniul Statistica

 • Regresia Simpla

  Econometria este utilizata pentru Estimarea relatiilor economice Testarea teoriilor economice Evaluarea si implementarea politicilor Previziune Care este efectul educatiei asupra veniturilor? Cum influenteaza programele educationale productivitatea? Cum vor evolua preturile actiunilor in viitor? Elementul principal sunt datele – de cele mai multe ori sub forma esantioanelor mari Datele sunt informatii Econometria = o metoda de procesare a datelor si de aflare a profilelor generale...

 • Modelul Linear de Regresie Simpla

  Se cunosc următoarele date privind capacitatea de cazare turistică în funcţiune (mii locuri-zile) şi numărul de înnoptări în structurile de primire turistică (mii) în perioada 1989-2002: Tab. 1 Anul Capacitate de cazare turistica în funcţiune (mii locuri-zile) Numărul de înnoptări în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică (mii) 0 1 2 1989 78358 52217 1990 75922 43392 1991 63024 30767 1992 54770 24916 1993 56334 23609 1994 52155 22136 1995 52440 22951...

 • Aplicatii Sondaj Simplu Aleator

  1. O companie producatoare de software specializat a creat trei programe pentru a facilita studentilor aprofundarea stiintelor economice.Pentru testarea eficacitatii acestor programe,au fost alcatuite trei grupuri de studenti,fiecare grup fiind instruit cu ajutorul cate unuia din programe.Dupa doua saptamani de instruire,studentii au primit cate un test de verificare a cunostintelor la stintele economice.Rezultatele sistematizate se prezinta astfel: Grupe de studenti dupa prgramul tutorial...

 • Laboratoare Econometrie

  Lucrare de laborator nr.2 Tema: Heteroscedasticitatea Numele prenumele FB- Se cunosc următoarele date privind privind venitul mediu (X) şi cheltuielile medii efectuate de un eşantion 30 de familii cu procurarea mărfurilor alimentare (Y): Tabelul 1 Nr.obs X Y 1 124 55 2 129 70 3 134 75 4 144 65 5 149 74 6 154 80 7 159 84 8 164 79 9 169 90 10 174 98 11 184 95 12 189 108 13 194 113 14 204 110 15 209 125 16 224 115 17 229 130 18 234 135 19 244 120 20 249 140 21 254 144...

 • Filtre de Netezire in Analiza Tehnica

  Problema 1. Filtre de netezire in analiza tehnica si previziune Date:curs BRD din 10 martie 2009 pana in 20 aprilie 2010, fisier curs brd, variabila cbrd a). Pentru evidentierea tendintei, calculati mediile mobile asimetrice MMA(10), MMA(21)(conform , cu p=10 respectiv p=21. Exemplificati modul de calcul a ultimelor doua valori netezite. Redati in acelasi grafic observatiile initiale si cele netezite. • Exemplificarea ultimelor 2 valori netezite MMA10 • Interpretare Media mobila...

 • Statistica

  Aplicaţie: O societate de exploatare minieră, în urma prospectării unui zăcământ metalifer neomogen, doreşte să obţină o estimaţie a conţinutului mediu real în substanţă utilă. Excavaţiile făcute au relevat următoarea situaţie: Conţinut în substanţă utilă % Număr de probe 48 52 15 52 56 20 56 60 40 60 64 15 64 68 10 TOTAL 100 Pentru variabila “Conţinut în substanţă utilă”, să se calculeze: a) Estimaţiile nedeplasate ale mediei şi dispersiei; b) Eroarea standard a selecţiei; c)...

 • Metoda de Sezonalizare

  Analiza unei serii cronologice trebuie sa înceapă cu depistarea sezonalitaţii. Dacă o componentă sezonieră există, ea trebuie întii izolată ca să putem analiza alte caracteristici ale seriei. Sectiunea 1. Detectarea sezonalitatii 1. Reprezentarea grafică si examinarea tabelului Buys-Ballot Reprezentarea grafică este mai întii de toate o analiză a seriei. Ea permite de a scoate in evidenţă componenta sezonieră. Urmează reprezentarea globală a seriei: Graficul fenomenului Y indică o...

 • Modelul Multifactorial

  Se cunosc urmatoarele date privind agregatul monetar M1 în funcţie de mijloacele băneşti în circulaţie (martie 2007_august 2009) în Republica Moldova: Tab 1 Rezolvare: a) Bazindu-ne pe datele problemei construim modelul econometric de forma: y=f(x)+u Unde: y=valorile reale ale variabilelor dependente; x= valorile reale ale variabilelor independente; u=variabila reziduala,ce reprezinta influentele celorlalti factori ai variabilei y,nespecificati in model,cu influente nesemnificative...

 • Econometrie

  Pentru datele tabelului ce urmează se cere: 1. Să se estimeze modelul dependenţei Consumului (y, mln. u.m.) de Venitul Real (x, mln. u.m.) utilizând MCMMP; 2. Să se depisteze autocorelaţia erorilor cu pragul de semnificaţie α=0.05; 3. Dacă există autocorelaţia erorilor să se corecteze efectele acesteia. Anul t Y X 1 85.50000 89.10000 2 93.00000 95.10000 3 100.3000 101.1000 4 105.1000 107.1000 5 110.1000 111.1000 6 118.9000 120.1000 7 124.0000 128.1000 8 131.1000 136.1000 9...

 • Preturile Reglementate in Romania

  Abstract-The paper presents a shape recognition method used in order to identify the deviation from an imposed geometrical shape in the case of white products. This is the image binary binarization method. For white products recognition a case study was carried out within the company S.C. APULUM S.A. of Alba Iulia. In the manufacturing process of the ceramic products, the white product wide white plate are processed is an active workstation. (rezumatul lucrării, în limba engleză, franceză sau...

 • Metoda Regresie si Metoda Ajustarii

  1. METODA AJUSTARII In prima parte a acestui proiect mi-am propus ca, pe baza unor date statistice, sa aplic metoda ajustarii in vederea calcularii ajustarilor ce permit realizarea previziunilor statistice. Pentru aceasta am folosit doua metode de ajustare si anume metoda modificarii mediei absolute si metoda indicelui mediu de dinamica, pentru a vedea care dintre cele doua este cea mai convenabila. Pentru a efectua aceste calcule am folosit ca date de studiu numarul deceselor rezultate...

 • Corelatii si Regresii

  - Calcularea coeficientului de corelaţie Pearson - Calcularea covarianţei - Reprezentarea grafică a corelaţiei dintre două variabile cantitative - Efectuarea regresiei liniare Cunostiinte necesare: - noţiunea de dreaptǎ de regresie, coeficient de corelaţie, coeficient de determinare (vezi “Curs de Informatică şi Statistică aplicate in Medicină, cap. 16) Problema: Se realizează un studiu pe un lot format din 19 nou născuţi, se urmăresc parametrii biomedicali: Tensiunea arterială...

 • Lucrare Practica 1 - Statistica

  1. Să se prezinte sub formă tabelară datele primare, cu indicarea sursei. Tabel nr. 1: Debitul Investiţiilor Directe Externe, 2006 (miliarde Euro) Nr. Crt. Tara Intrări Ieşiri 1 Belgia 57 50 2850 26 21 2 Cehia 5 1 5 -26 -28 3 Danemarca 6 7 42 -25 -22 4 Germania 34 63 2142 3 34 5 Irlanda 10 18 180 -21 -11 6 Spania 16 71 1136 -15 42 7 Franţa 58 87 5046 27 58 8 Italia 30 33 990 -1 4 9 Luxemburg (2) 77 65 5005 46 36 10 Ungaria 8 6 48 -23 -23 11 Olanda (3) 3 18 54 -28 -11 12...

 • Laboratoare Statistica

  Data de nastere : 22 21,010 21,029 21,034 21,065 21,081 21,091 21,107 21,128 21,149 21,170 21,201 21,201 21,265 21,277 21,328 21,397 21,439 21,461 21,490 21,513 21,513 21,570 21,600 21,608 21,686 21,703 21,711 21,715 21,717 21,744 21,747 21,764 21,815 21,852 21,932 21,933 21,974 22,022 22,107 22,193 22,359 22,410 22,449 22,500 22,551 22,551 22,613 22,618 22,633 22,726 22,769 22,798 22,821 22,852 22,903 22,917 22,945 22,951 22,972 22,982 Amplitudinea 1,973 intervalele ai fi Ac Fc...

 • Laborator 4 - Calitate si Fiabilitate

  Valori masurate n1 n2 x χ 2ν,α/2 χ 2ν,1-α/2 σx20 Zα/2 μ0 tν,α/2 nr ctr n1 n2 16 16 0,005050505 2 y σy20 zα/2 tν,α/2 3 #DIV/0! 4.1.2 Testul de egalitate cu dispersia σ02 0 Sx2 0 4.1.3 Testul de egalitate cu media µ0 a)Populatia cu dispersia cunoscuta b)Populatie cu dispersie necunoscuta t #DIV/0! 4.2.Partea a doua-Testul ipotezei duble 4.2.1Testul de agalitate a dispersiilor a doua populatii (Testul F) 4.2.2 Testul de egalitate a doua medii #DIV/0! 4.2.3 Testul de...

Pagina 1 din 2