Studii privind Analiza Materialelor Metalice

Laborator
8.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 22433
Mărime: 4.40MB (arhivat)
Cost: Gratis

Cuprins

Pregătirea probelor metalografice 5

Analiza macroscopică a materialelor metalice 13

Studiul microscopic al oţelurilor la echilibru 17

Studiul microscopic al fontelor la echilibru 37

Studiul microscopic al cuprului şi aliajelor pe bază de cupru 49

Studiul microscopic al aluminiului şi aliajelor pe bază de aluminiu 58

Microscopul metalografic 72

Proprietăţile mecanice ale materialelor metalice 76

Structuri caracteristice ale materialelor metalice 99

Bibliografie 103

Extras din document

PREGĂTIREA PROBELOR METALOGRAFICE

A. Noţiuni introductive

Structura are o influenţă majoră asupra caracteristicilor mecanice şi condiţionează utilizarea materialelor metalice. În funcţie de scara la care este analizată, structura poate fi:

-macroscopică (cu ochiul liber sau cu lupa);

-microscopică (cu microscopul optic, cu microscopul electronic prin tramsmisie, cu microscopul electronic cu baleiaj);

-cristalină (metoda Laue, metoda pudrelor etc.).

Proba metalografică este o porţiune de material pregătită în vederea analizei macroscopice sau microscopice.

În general, obţinerea probei metalografice se realizează printr-o succesiune de operaţii, şi anume:

1. alegerea locului de prelevare;

2. prelevarea;

3. obţinerea suprafeţelor plane;

4. şlefuirea;

5. lustruirea;

6. atacul chimic;

7. atacul electrochimic.

A.1. Alegerea locului de prelevare

Alegerea locului de prelevare are în vedere aceleaşi considerente, indiferent dacă proba este destinată analizei macroscopice sau microscopice.

Astfel, la un semifabricat, locul de prelevare se recomandă a fi zona axială la care se poate pregăti o faţă într-un plan longitudinal.

La piesele cu defecte, locul respectiv trebuie să cuprindă defectul.

În cazul pieselor turnate, este bine să se aleagă mai multe locuri de prelevare, câte unul pentru fiecare zonă de solidificare.

Pentru piesele tratate termic superficial sau temochimic, este necesar ca locul de prelevare să conţină atât stratul exterior cât şi o porţiune din stratul interior adiacent.

La îmbinările sudate, locul de prelevare trebuie să cuprindă atât cusătura cât şi zona de trecere, zona influenţată termic. precum şi o porţiune din metalul de bază.

A.2. Prelevarea

Prelevarea trebuie să fie astfel efectuată încât să nu producă modificări structurale în material prin încălzire sau prin deformare plastică la rece. De aceea se evită, pe cît posibil, tăierea cu flacăra oxiacetilenică, care duce la încălzirea materialului metalic, cu excepţia cazului când piesa sau semifabricatul au dimensiuni mari, la care se recomandă ca planul tăierii respective să fie la o distanţă de cel puţin 50 mm de suprafaţa cea mai apropiată a probei.

-De asemenea, se are în vedere faptul că tăierea prin forfecare sau dăltuire produce o deformare nepermisă a materialului metalic. În acest sens, se recomană prelevarea prin tăiere fie cu ferăstrăul manual, fie cu maşinile-unelte.

-5-

Deoarece restul operaţiunilor diferă uneori în mare măsură de la o metodă de analiză la alta, ele vor fi prezentate separat.

A.a. Operaţii specifice pentru pregătirea probelor metalografice macroscopice

Analiza macroscopică se realizează pe suprafeţe micrografice (atacate sau neatacate) sau pe suprafeţe macrografice (de ruptură).

În general, suprafeţe macrografice se pregătesc în cazul aliajelor fierului şi modul lor de obţinere diferă de la o analiză la alta. Cele mai utilizate metode sunt următoarele:

-metoda cu acizi puternici;

-metoda atacului cu săruri de cupru;

-metoda amprentei Baumann.

A.a.I. Operaţii specifice pentru pregătirea probelor metalografice macroscopice necesare metodei atacului cu acizi minerali puternici

A.a.I.3. Obţinerea suprafeţelor plane

Suprafaţa plană se realizează prin pilire, polizare, frezare sau strunjire. Se evită utilizarea discurilor abrazive cu grăunţi grosolani sau cu scule nepotrivite, care să conducă la o încălzire a probei metalografice.

A.a.I.6. Atacul chimic

Atacul chimic al suprafeţei plane se realizează, pentru analizele macroscopice uzuale, cu reactivii din tabelul 1. Lista reactivilor din tabelul 1 nu este exhaustivă. În final, se spală succesiv proba în jet de apă sau alcool.

Tabelul 1.

Denumirea reactivului Compoziţia reactivului

(% volumice) Temperatura reactivului

(oC) Durata atacului chimic

Acid clorhidric 50% HCl

50% H2O 80 1h

Acid sulfuric 15% H2SO4 concentrat 20 12 h

Apă regală 75% HCl

25% HNO3 60 99 min

A.a.II. Operaţii specifice pentru pregătirea probelor metalografice macroscopice necesare metodei atacului cu săruri de cupru

A.a.II.3. Obţinerea suprafeţei plane

Obţinerea suprafeţei plane se realizează identic ca la aliniatul A.a.I.3.

-6-

A.a.II.4. Şlefuirea

Uneori, când se urmăreşte neomogenitatea chimică, se utilizează şi şlefuirea, prin frecarea probei metalografice pe hârtie abrazivă cu o granulaţie din ce în ce mai fină a particulelor din carbură de siliciu.

Şlefuirea se poate realiza manual sau mecanic. În cazul şlefuirii manuale, proba execută o mişcare de du-te-vino. În cazul şlefuirii mecanice, hârtia abrazivă este fixată pe discuri rotative.

Nu se trece la o altă hârtie abrazivă dacă nu au dispărut rizurile de la şlefuirea anterioară şi fără a spăla proba metalografică în jet de apă. De asemenea, se are în vedere ca proba respectivă să fie rotită astfel încât noile rizuri să formeze un unghi de 90o cu rizurile anterioare.

În final, proba metalografică se spală în jet de apă pentru a îndepărta complet particulele abrazive care au aderat la suprafaţa pregătită pentru analiza macrostructurală.

Preview document

Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 1
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 2
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 3
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 4
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 5
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 6
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 7
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 8
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 9
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 10
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 11
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 12
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 13
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 14
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 15
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 16
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 17
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 18
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 19
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 20
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 21
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 22
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 23
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 24
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 25
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 26
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 27
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 28
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 29
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 30
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 31
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 32
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 33
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 34
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 35
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 36
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 37
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 38
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 39
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 40
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 41
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 42
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 43
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 44
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 45
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 46
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 47
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 48
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 49
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 50
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 51
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 52
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 53
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 54
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 55
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 56
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 57
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 58
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 59
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 60
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 61
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 62
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 63
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 64
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 65
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 66
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 67
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 68
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 69
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 70
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 71
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 72
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 73
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 74
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 75
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 76
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 77
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 78
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 79
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 80
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 81
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 82
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 83
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 84
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 85
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 86
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 87
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 88
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 89
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 90
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 91
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 92
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 93
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 94
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 95
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 96
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 97
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 98
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 99
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 100
Studii privind Analiza Materialelor Metalice - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Studii privind Analiza Materialelor Metalice.doc

Alții au mai descărcat și

Deformarea plastică și ruperea materialelor metalice

Se consideră o probă metalografică de dimensiuni  10 x 15 mm, elaborată din otel carbonat , oţel cu 0,01 ... 0,02%C; 1.1.Stabilirea locului...

Analiza microscopică a metalelor

METODE, TEHNICI ŞI APARATE DE ANALIZĂ A STRUCTURII MATERIALELOR Scopul lucrării: cunoaşterea metodelor de analize macroscopică şi microscopică a...

Tehnologia Materialelor

CAPITOLUL 1 NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1.Tehnologia - definitii Definitia 1. Tehnologie = stiinta care se ocupa cu studiul, elaborarea si...

Știința materialelor

5 Arhitectura spatiala a cristalelor 3.1.- Starea fizică a materialelor Toate substanţele pot fi, în principiu, în trei stări fizice distincte:...

Stiinta Materialelor

INTRODUCERE IN STIINTA MATERIALELOR Definitie, relatia cu alte ramuri ale stiintelor tehnice. Corelatia compozitie – structura – proprietati –...

Laboratoare știința materialelor

Scopul lucrarii însusirea metodelor practice de determinare a compactitatii, porozitatii aliajelor neferoase turnate. Compactitatea pieselor...

Studiul Structurilor Metalografice

Titlul lucrării:_ Studiul structurilor metalografice: de echilibru şi de tratament termic la fonte Scopul lucrării: Recunoasterea structuriilor...

Știința și ingineria materialelor

- Poziţia atomilor în reţeaua cristalină rezultă din echilibrul, (fig. a): - energiei de atracţie – Ea şi energiei de respingere (Er); -...

Te-ar putea interesa și

Satisfacția Muncii

Finalitatea unei actiuni propuse trebuie în mod normal sa se materializeze într-o satisfactie de ordin material sau moral, functie de scopul avut...

Instalația de tratare a apei necesară pentru alimentarea cazanelor

Sa se proiecteze o instalatie de tratare a apei necesarã pentru alimentarea cazanelor,în urmãtoarele conditii: - Sã asigure parametrii de calitate...

Senzori de gaz pe bază de ZnO

Rezumat Detecția gazelor este o necesitate curentă pentru multe aplicații de uz casnic sau industrial. Există o plajă destul de variată de soluții...

Diplomă topografie

A. Piese scrise INTRODUCERE Pentru gospodărirea adecvata a fondului funciar si inclusiv a fondului forestier, este necesară cunoaşterea deplină...

Proiectarea Asistată de Calculator a unei Tehnologii și a Sculelor de Matrițare Deschisă

Memoriu justificativ Tendinţele care se manifestă pe plan mondial în domeniul tehnologiilor de deformare plastică, atât din punct de vedere...

Proiect Materiale

Materialele industriale sunt materiale cu proprietati tehnice utile. Acestea pol fi materiale de constructie si materiale functionale. Drumul lor...

Sisteme Adsorbante - Geluri de Silice

Capitolul 1 Sisteme adsorbante 1.1 Adsorbţia-generalităţi: Adsorbţia (v. Adsorbţie) este procesul unitar bazat pe reţinerea substanţelor...

Acordurile Europene

1.1. Conţinutul economic al motivaţiei Motivaţia reprezintă suma forţelor, energiilor interne şi externe care iniţiază şi dirijează comportamentul...

Ai nevoie de altceva?