Toate laboratoarele din domeniul Stiintele Comunicarii

  • Studiu de Caz - Conflictele de Biblioteca

    Conflictul apare ca o formă a interacţiunii umane prin care doi sau mai mulţi membri ai unei colectivităţi intră în dezacord total sau parţial asupra unor probleme. Studierea conflictelor îşi găsesc loc în aria de cercetare a specialiştilor din mai multe domenii ale cunoaşterii, cum sunt filozofia, sociologia, psihologia, economia etc. În ultimii ani în baza studiilor deja adunate s-a format concepţia unei discipline ştiinţifice – conflictologia, obiectivul de studiu al căreia îl constituie...