ThCAD

Laborator
9/10 (1 vot)
Conține 5 fișiere: pdf
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 22776
Mărime: 5.16MB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Scopul lucrării

1. Evidenţierea structurii simulatorului de circuit MicroSim PSpice, a informaţiilor pe care simulatorul trebuie să le primească şi a formatului în care acestea trebuie descrise pentru a se putea simula funcţionarea unui circuit şi a tipurilor de analiză pe care le poate efectua.

2. Evidenţierea modului de utilizare a simulatorului MicroSim PSpice prin exemple concrete.

Breviar teoretic

SPICE (Simulation Program with Integrated - Circuit Emphasis) este un program de uz general de simulare a funcţionării circuitelor electronice. Scopul elaborării unui asemenea program a fost să asigure un instrument software eficient pentru proiectarea circuitelor electronice integrate. Deşi programe de simulare a funcţionării circuitelor au apărut încă din anii '60, programul cunoscut astăzi sub denumirea generică de SPICE a apărut în 1972 sub denumirea de SPICE1 la Universitatea din California, Berkeley.

De-a lungul anilor '70, '80, '90 acesta s-a dezvoltat continuu şi a cunoscut mai multe variante: SPICE2, ISPICE (prima variantă comercială a programului), SPICE2 comercial, SPICE3, HSPICE, PSPICE etc. Dacă la început a fost conceput în limbaj FORTRAN, versiunile ulterioare au fost dezvoltate utilizând limbajul C sau versiuni ale acestuia în scopul obţinerii unui instrument software interactiv, modular, uşor de înteles şi structurat, dotat cu un utilitar grafic pentru afişarea rezultatelor.

Spre deosebire de versiunile mai vechi, versiunile actuale prezintă toate editoare de schemă, utilitare de prezentare şi prelucrare grafică şi biblioteci de componente. Există variante dotate cu programe de proiectare fizică, de exemplu a cablajelor imprimate sau a layout-ului circuitelor integrate.

Varianta de SPICE pe care o vom prezenta şi utiliza în continuare este intitulată MicroSim PSpice şi este elaborată de firma MicroSim.

MicroSim PSpice poate simula cu aceeaşi precizie funcţionarea unor circuite care acoperă o gamă variată de aplicaţii, de la amplificatoare simple până la surse în comutaţie, celule de memorie şi sisteme cu semnale mixte. În general, circuitele analizate cu SPICE pot conţine: rezistoare, condensatoare, bobine, bobine cuplate, surse de tensiune şi de curent independente, dependente sau comandate şi cele mai uzuale

2

dispozitive semiconductoare - diode, tranzistoare bipolare, tranzistoare unipolare: JFET, MOSFET şi MESFET. SPICE-ul poate efectua analize neliniare de c.c., analize neliniare de regim tranzitoriu şi analize liniare de c.a.

În partea de analiză de c.c., SPICE-ul calculează în mod iterativ ecuaţiile neliniare ce descriu funcţionarea circuitului în c.c., furnizând utilizatorului valorile potenţialelor nodurilor, curenţilor prin sursele de tensiune, punctele statice de funcţionare şi parametrii de semnal mic pentru dispozitivele active.

În cadrul analizei de c.a., SPICE-ul calculează valoarea complexă a potenţialelor nodurilor pe circuitul echivalent de semnal mic al circuitului, funcţie de frecvenţa semnalului sinusoidal aplicat la intrare. Acest tip de analiză presupune îndeplinirea condiţiei de semnal mic pentru dispozitivele neliniare ale circuitului.

În partea de analiză tranzitorie, pentru fiecare nod al circuitului se determină cronogramele (formele de undă funcţie de timp) potenţialelor nodurilor şi curenţilor prin sursele de tensiune, în condiţii de semnal mare.

În toate aceste cazuri simulatorul SPICE construieşte şi apoi rezolvă ecuaţiile corespunzătoare circuitului analizat utilizând metoda potenţialelor la noduri.

Structura simulatorului MicroSim PSpice este prezentată în figura 1.1. Pentru a simula funcţionarea unui circuit cu MicroSim PSpice trebuie să-i putem furniza acestuia următoarele informaţii:

- elementele de circuit şi modul în care acestea sunt conectate,

- ce tip de analiză dorim să efectuăm,

- modelele elementelor de circuit folosite în simularea funcţională,

- tipul de stimul pe care dorim să-l aplicăm la intrarea circuitului (în conformitate cu tipul de analiză dorită).

Aşa cum relevă şi figura 1.1. aceste informaţii sunt furnizate în diverse fişiere de date, create de diverse subprograme (MicroSim Schematics, bibliotecile de modele, MicroSim Parts, Stimulus Editor etc.) ce interfaţează MicroSim Pspice. Toate aceste informaţii trebuie descrise într-un format care să poată fi înţeles de către MicroSim Pspice, adică în limbajul de intrare SPICE. Informaţiile exprimate în limbajul de intrare SPICE sunt preluate de PSpice şi asamblate într-un fişier intern, numit fişier de intrare PSpice, care este prelucrat apoi de simulatorul propriuzis. Orice fişier de intrare PSpice are următoarea structură generală:

Declaraţia de titlu

* Declaraţii comentariu

Declaraţii de element

Declaraţii globale

Declaraţii de control

.END (declaraţia de sfârşit)

Acestă structură este caracteristică tuturor fişierelor de intrare SPICE, indiferent de versiune. Cu alte cuvinte orice fişier de intrare SPICE trebuie să înceapă cu o declaraţie de titlu (prin care se identifică circuitul) şi trebuie să se termine cu o declaraţie de încheiere care are întotdeauna forma END.

Preview document

ThCAD - Pagina 1
ThCAD - Pagina 2
ThCAD - Pagina 3
ThCAD - Pagina 4
ThCAD - Pagina 5
ThCAD - Pagina 6
ThCAD - Pagina 7
ThCAD - Pagina 8
ThCAD - Pagina 9
ThCAD - Pagina 10
ThCAD - Pagina 11
ThCAD - Pagina 12
ThCAD - Pagina 13
ThCAD - Pagina 14
ThCAD - Pagina 15
ThCAD - Pagina 16
ThCAD - Pagina 17
ThCAD - Pagina 18
ThCAD - Pagina 19
ThCAD - Pagina 20
ThCAD - Pagina 21
ThCAD - Pagina 22
ThCAD - Pagina 23
ThCAD - Pagina 24
ThCAD - Pagina 25
ThCAD - Pagina 26
ThCAD - Pagina 27
ThCAD - Pagina 28
ThCAD - Pagina 29
ThCAD - Pagina 30
ThCAD - Pagina 31
ThCAD - Pagina 32
ThCAD - Pagina 33
ThCAD - Pagina 34
ThCAD - Pagina 35
ThCAD - Pagina 36
ThCAD - Pagina 37
ThCAD - Pagina 38
ThCAD - Pagina 39
ThCAD - Pagina 40
ThCAD - Pagina 41
ThCAD - Pagina 42
ThCAD - Pagina 43
ThCAD - Pagina 44
ThCAD - Pagina 45
ThCAD - Pagina 46
ThCAD - Pagina 47
ThCAD - Pagina 48
ThCAD - Pagina 49
ThCAD - Pagina 50
ThCAD - Pagina 51
ThCAD - Pagina 52
ThCAD - Pagina 53
ThCAD - Pagina 54
ThCAD - Pagina 55
ThCAD - Pagina 56
ThCAD - Pagina 57
ThCAD - Pagina 58
ThCAD - Pagina 59
ThCAD - Pagina 60
ThCAD - Pagina 61
ThCAD - Pagina 62
ThCAD - Pagina 63
ThCAD - Pagina 64
ThCAD - Pagina 65
ThCAD - Pagina 66
ThCAD - Pagina 67
ThCAD - Pagina 68
ThCAD - Pagina 69
ThCAD - Pagina 70
ThCAD - Pagina 71
ThCAD - Pagina 72
ThCAD - Pagina 73
ThCAD - Pagina 74
ThCAD - Pagina 75
ThCAD - Pagina 76
ThCAD - Pagina 77
ThCAD - Pagina 78
ThCAD - Pagina 79
ThCAD - Pagina 80
ThCAD - Pagina 81
ThCAD - Pagina 82
ThCAD - Pagina 83
ThCAD - Pagina 84
ThCAD - Pagina 85
ThCAD - Pagina 86
ThCAD - Pagina 87
ThCAD - Pagina 88
ThCAD - Pagina 89
ThCAD - Pagina 90
ThCAD - Pagina 91
ThCAD - Pagina 92
ThCAD - Pagina 93
ThCAD - Pagina 94
ThCAD - Pagina 95
ThCAD - Pagina 96
ThCAD - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Lab5_ThCAD.pdf
  • Lab4_ThCAD.pdf
  • Lab3_ThCAD.pdf
  • Lab2_ThCAD.pdf
  • Lab1_ThCAD.pdf

Alții au mai descărcat și

Cercetarea caracteristicilor și parametrilor redresoarelor

Tema: Cercetarea caracteristicilor şi parametrilor redresoarelor. Scopul: Studierea diverselor tipuri de redresoare, analiza caracteristicilor şi...

Studierea și cercetarea diferitor metode de corecție a CAF a amplificatorului în domeniile de frecvență joasă și înaltă

1. Scopul lucrării: Studierea şi cercetarea diferitor metode de corecţie a CAF a amplificatorului în domeniile de frecvenţă joasă şi înaltă. De...

Televiziune

Tema: Studierea schemei funcţionale şi metodelor de configurare a resiverului din componenţa receptorului integral de tip IRD-2600 pentru...

Formarea semnalelor continue și discrete în sistemul Matlab

Exemplul 1. Să se creeze din 256 eșantioane o oscilație armonică cu amplitudinea unitate și perioada de 50 eșantioane. Pentru aceasta în regiunea...

TIA

1. Introducere: Calculatorul este o unitate componenta a unui sistem de calcul, care contine: Memoria - locul unde este executat programul....

Transmisiuni de date PSK

Transmisiuni de date cu modulație PSK Transmisiunile de date numerice se pot face prin utilizarea modulației în fază, în frecvență, în...

Telecomunicații

Scopul lucrării: Studierea principiului de funcționare și a modului de utilizare practică a analizatorului logic. Noțiuni teoretce: Un analizator...

Lanțuri Markov în timp discret

Scopul lucrării: Studierea metodelor de redare, descriere, și analiză a proprietăților de comportare ale lanțurilor Marcov timp discret și a...

Ai nevoie de altceva?