Determinarea Tehnologiei Transportarii Marfurilor Generale

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest laborator prezinta Determinarea Tehnologiei Transportarii Marfurilor Generale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor: Gheorghe Cimpoi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Transporturi

Extras din document

Lucrarea practică nr.1

Tema: Determinarea tehnologiei transportării mărfurilor generale

Scopul: Acumularea cunoştinţelor în domeniul tehnologiei transporturilor mărfurilor generale. Caracteristica şi condiţiile tehnologice de transportare a mărfurilor generale. Ambalajul, tara mecanismele de încărcare-descărcare şi materialul rulant utilizat. Schemele tehnologice a procesului de transport. Indicii de lucru a mijloacelor de transport în spaţiu şi timp.

Datele iniţiale sunt reprezentate în tabelul 1.8.

| Tabelul 1.8

Datele iniţiale:

Var. Denumirea mărfii Ambalajul, tara Volumul unei curse Parcursul încărcat Li, km Viteza

tehnică

km/h

Unităţi

de măsură Cantitatea

7 Apă minerală Cutii tn 5 20 40

1. Determinarea caracteristicii şi condiţiilor tehnologice de transportare a mărfii conform Regulamentului transporturilor mărfurilor generale, adoptat la 09/12/99 de M.T.C. a R. Moldova.

1.1. Regulile de primire a mărfii la transport (cap. IV).

Agenții transportatori primesc mărfurile (încărcăturile) la transport în baza contractelor de transport. Ei sunt obligaţi să pună la dispoziția expeditorului de mărfuri pentru încărcare mijlocul de transport auto prevăzut în stare bună, utilizabil pentru transportarea mărfurilor de categoria dată, în termenul convenit cu expeditorul de mărfuri. Încărcarea mărfurilor în automobile, fixarea şi legarea mărfurilor se execută de către expeditorul de mărfuri.

Încărcarea mărfurilor în caroserie este compusă din următoarele operaţii:

1. Sosirea autovehiculului la punctul de încărcare;

2. Staţionarea autovehiculului la postul de încărcare;

3. Primirea încărcăturilor determinată de starea mărfurilor stocate, în cazul de faţă avem palete.

Pregătirea stocurilor de mărfuri şi primirea lor la transport decurge cu următoarele etape:

1. Formarea;

2. Acumularea;

3. Paletizarea;

4. Depozitarea;

5. Încărcarea mecanizată;

6. Întărirea sau fixarea mărfurilor în autovehicul pentru excluderea permutării mărfii pe parcurs;

7. Reenumerarea;

8. Întocmirea documentelor;

1.2 Marcarea mărfii în dependenţă de ambalajul determinat (cap. V).

Marcajul se aplică pe palete - pe una din părţile laterale şi cuprinde următoarele:

a) semnul destinatarului - denumirea deplină sau prescurtată a destinatarului de mărfuri sau semnul distinctiv utilizat de destinatar (în cazul transportării partidelor mici);

b) numărul foii de cerere - comandă;

c) locul destinaţiei;

d) greutatea unităţii de marfa - se marchează prin cifre, care determină greutatea brută şi greutatea netă în kilograme.

1.3. Plombarea încărcăturii (cap. VI).

În cazul transportării apei minerale cu autocamion de tip ladă cu prelată este necesară plombarea mărfii de către expeditor.

Despre plombarea mărfurilor se indică în factura de expediţie şi se confirmă prin ştampila expeditorului de mărfuri.

Agentul transportator poate, conform înţelegerii cu expeditorul de mărfuri, să efectueze transporturile fără plombă. În aceste cazuri serviciul ce ţine de executarea de către şoferul-expeditor a operaţiunilor suplimentare de primire şi predare a mărfurilor se achită conform tarifelor contractuale.

Şoferul nu participă la recîntărirea şi renumărarea mărfurilor, care au sosit în autovehicule în stare tehnică bună şi cu plombele expeditorului nedeteriorate, care

se predau destinatarului fără controlul greutăţii şi stării mărfurilor.

Plombele expeditorului trebuie să conţină denumirea prescurtată a expeditorului şi semne de control.

La sigilarea de către agentul transportator plombele trebuie să conţină denumirea agentului transportator şi numărul amprentelor.

Plomba suspendată nu trebuie să admită posibilitatea accesului la marfă şi scoaterea plombei de pe materialul rulant, secţie sau locul de marfă fără deteriorarea ei.

Plombarea mărfurilor acoperite cu prelată poare fi efectuată doar atunci, cînd joncţiunea ei cu caroseria asigură imposibilitatea accesului la marfă. Plombele se suspendează la capetele materialului în locurile de joncţiune a ultimului cu caroseria materialului rulant.

Agentul transportator poartă răspundere de integritatea plombelor şi materialului, cu care s-a efectuat înfăşurarea mărfurilor.

1.5. Documentele de transport necesare (cap. VIII).

a) conducătorului de autovehicul:

- permisul de conducere cu categoria dată;

- poliţa de asigurare medicală.

b) autovehiculului:

- certificat de înmatriculare;

- certificat de asigurare RCB;

- foaia de parcurs.

c) mărfii:

- scrisoarea de trăsură.

Fisiere in arhiva (1):

  • Determinarea Tehnologiei Transportarii Marfurilor Generale.doc

Alte informatii

Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea Inginerie și Management în Mecanica