Toate licentele

 • Stand pentru studiul cutiilor de viteze automate

  Memoriu justificativ În lucrare se prezintă rolul şi funcţiile pe care le are o transmisie precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească aceasta pentru a putea răspunde cerinţelor unui atoturism modern. Totodată se prezintă funcţionarea cutiilor de viteze manuale dar şi cele automate, acestea având şi particularităţi comune. Cutiile de viteze sunt de mai multe tipuri, fiecare având o funcționare diferită una fața de cealaltă. Prin partea aplicativă ne propunem realizarea unui...

 • Ingrijirea pacientului cu gonartroza bilaterala

  Introducere Reumatismul este o boală cu o largă răspândire, cu predilecţie în ţările în care predomină frigul şi umezeala şi include indivizi frecvent de vârstă şi profesiune. Reumatismul este recunoscut din cele mai vechi timpuri, ca fiind o periculoasă afecţiune, boala respectând o importanţă deosebită datorită faptului că se întâlneşte frecvent în bazele noastre de tratament şi pentru tratarea lor se investesc eforturi serioase. Gravitatea acestei afecţiuni este demonstrativă;...

 • Fractura in lemn verde

  Introducere Mi-am ales aceasta tema, deoarece fracturile se intalnesc frecvent la toate varstele, dar mai ales la varste active, dar in ultimul timp numarul accidentelor de circulatie sunt in crestere. Ca procentaj fracturile reprezinta 10 - 20% din totalul traumatismelor si sunt de 10 ori mai frecvente decat luxatiile. Osteoporoza varsta inaintata reprezinta un factor de risc al fracturii. Rolul asistentei medicale in nursingul acestei afectiuni este extrem de important, incepand cu...

 • Ingrijirea pacientului cu fractura in treimea medie la clavicula dreapta

  Introducere Traumatologia este ramura medicală care se ocupă cu prevenirea și tratamentul leziunilor traumatice produse de agenți mecanici, fizici, chimici și biologici, în orice zonă a organismului uman. Traumatologia osteoarticulară este partea a traumatologiei care se ocupă cu studiul traumatismelor osoase și articulare la orice nivel. Creșterea numărului de accidente de diverse etiologii ( rutiere, de muncă, de sport, prin agresiune) a dus la creșterea frecvenței leziunilor...

 • Diabet zaharat de tip I

  Introducere Pentru a se bucura de viaţă şi pentru a da maximum de randament, omul în activitatea sa, are nevoie în primul rând de sănătate. Această calitate poate fi păstrată doar prin conştiinţa omului faţă de sine însuşi, de cunoaşterea propriului organism şi a parametrilor şi calităţilor acestuia, păstrarea lor cât mai bine pentru o durată cât mai lungă de viaţă şi activitate. Pentru acestea omul trebuie să cunoască foarte bine condiţiile şi metodele de păstrare a sănătăţii, cum ar fi:...

 • Monoxid de carbon

  Introducere Prin intoxicaţie acută se înţelege pătrunderea în organism, fie accidental, fie voluntar a unor substanţe toxice. Prin interacţiunea dintre toxic şi organismul uman apar tulburări funcţionale şi lezarea diferitelor ţesuturi şi organe, rezultând în final o stare de boală, cu evoluţie variabilă, în funcţie de doza şi de toxicitatea substanţei. În SUA sunt raportate pe an aproximativ 5 milioane de intoxicații. Intoxicațiie, fie accidentale, fie voluntare sunt foarte frecvente....

 • Aparatul digestiv

  Introducere Farmacologia este o ştiinţă biomedicală, care studiază medicamentele în relaţie cu sistemele şi organismele vii. Din punct de vedere etimologic termenul derivă din cuvintele greceşti “pharmakon” – medicament, otravă şi “logos” – ştiinţă. Farmacologia cuprinde 6 ramuri principale, unele cu caracter fundamental, iar altele cu caracter aplicativ. Farmacoterapia studiază modul de administrare a unui medicament, indicaţiile, contraindicaţiile. Farmacoepidemiologia cuprinde...

 • The role of international financial institutions in financing investment within the Republic of Moldova

  INTRODUCTION Relevancy of investigated topic. When the Republic of Moldova became an independent state in 1991, it had to make a considerable effort in order to become a member of a number of international organizations. The pro¬cess of joining international organiza¬tions started and supported initially by a pragmatic zeal along with the necessity to strengthen the independence status of the Republic of Moldova turned, subsequently, into a less clear exercise, at least for a part of...

 • Hotararea judecatoreasca - Notiune si clasificare, continutul hotararii judecatoresti

  INTRODUCERE Hotărârea judecătorească, fiind expresie a puterii judecătorului de a tranşa litigiile, are forţa, recunoscută de lege, de a se opune redeschiderii ulterioare a aceleiaşi judecăţi, asigurând astfel stabilitatea şi securitatea raporturilor juridice. Ceea ce s-a tranşat jurisdicţional se opune între părţi cu valoare absolută, iar faţă de terţi cu valoarea unei prezumţii relative împotriva căreia se poate face dovada contrară. Am ales lucrarea cu titlul „Hotărârea judecătorească....

 • Analiza turismului in judetul Gorj

  CAPITOLUL I. TURISM – ISTORIC ȘI CONCEPTE TEORETICE În România turismul reprezintă sectorul economic care dispune de un potențial valoros de dezvoltare ce poate devein o sursă de atracție atât a investitorilor cât și a turiștilor străini. 1.1 Conceptul de turism și turist Turismul – în sens restâns – apare ca un fenomen economico-social specific civilizației moderne, puternic ancorat în viața socială și ca atare influențat de evoluția acesteia. Datorită faptului că se adresează unor...

 • Utilizarea marketingului in agentiile de turism

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Profunzimea și dinamismul din toate sectoarele vieții ecomice și sociale se manifestă prin schimbări majore în modelele de creștere economică prin orientarea spre dezvoltarea durabilă, globalizare și integrare. Serviciile devenind astfel unul din principalele sectoare ale economiei, în special în țările dezvoltate. Astfel, turismul apare ca o component distinctă a economiei, cu o prezență tot mai activă atît în viața aconomică cît și în cea socială....

 • Distributia marfurilor

  INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, societăţile comerciale , prin specificul activităţii lor, au sarcini deosebit de complexe în direcţia satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei şi participării active, eficiente la circuitul mondial de valori materiale. Conducerea micro-economică reclamă, rezolvarea unor probleme de mare fineţe economică, legate uneori de prospectarea pieţei, de design, alteori de evaluări calitative şi preţuri, dar întotdeauna de oportunitate economică a...

 • Indatoririle legale ale functionarului public

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE Pornind de la Constituţia socialistă din 1965, care consacră, pe lângă categoria de muncitori (de la oraşe şi sate) şi pe cel de funcţionari, lucrările de specialitate din dreptul public evidenţiază câteva teze şi idei demne de a fi reţinute cu privire la noţiunea de ,,funcţionar public’’. Astfel, unii autori constată ca : ,,.în lipsa unui statut al funcţionarilor de stat.care ar da acestei instituţii, în mod principal, caracterul de instituţie a dreptului...

 • Rolul jocului didactic in dezvoltarea limbajului si a comunicarii prescolarului

  INTRODUCERE ,,Limba este lăcaşul de adăpost al Fiinţei, să-i construim, cu grijă şi responsabilitate, lăcaşul de adăpost cel mai îngrijit cu putinţă fiinţei de mâine şi astfel, să ajutăm copilul să se construiască pe sine”. Martin Heidegger Apărută în cadrul comunicării umane din nevoia de comunicare, de transmitere a gândurilor, a sentimentelor şi a experienţelor de viaţă, limba este învelişul material al gândirii, este unul dintre stimulentele apariţiei şi dezvoltării conştiinţei....

 • Subiectii de sezina

  INTRODUCERE Pornind de la realităţile constituţionale actuale, putem defini dreptul administrativ ca acea ramură a dreptului public care cuprinde totalitatea normelor juridice ce reglementează organizarea şi funcţionarea administraţiei publice, precum şi a celor care privesc relaţiile sociale litigante dintre aceasta şi particulari (persoane juridice şi persoane fizice) vătămaţi în drepturile lor prin actele administrative emise sau încheiate de autorităţile publice ale acestei...

Pagina 1 din 284