Toate licentele

 • Actele jurisdictionale

  Conceptul de „justiţie constituţională", fără a se putea stabili cu certitudine când anume a apărut, este tot mai folosit în doctrina contemporană, dezvoltându-se şi delimitându-se prin trăsături specifice faţă de alte categorii juridice. În înţelesul său actual, termenul de „justiţie constituţională" a fost folosit de către H. Kelsen şi Ch. Eisenmann. Cel de-al doilea autor distinge între „justiţia constituţională", care „garantează repartizarea prerogativelor între legislaţia...

 • Contractul in dreptul mediului

  În perioada actuală, a regândirii unor factori care influenţează funcţionarea economiei de piaţă, studierea aprofundată a tuturor particularităţilor contractului , reprezintă o necesitate de prim rang. Necesitatea cunoaşterii mecanismelor juridice cu relevanţă atât de semnificativă face ca lucrarea de licenţă să reprezinte un studiu al contractului de vânzare-cumpărare începând cu caracterele sale juridice, continuând cu aspectele juridice legate de formarea consimţământului, de capacitatea...

 • Elaborarea strategiei de promovare pentru produsul Heineken la S.C Heineken Romania S.A

  În prezent, noţiunea de turbulenţă, invocată în literatura consacrată marketingului modern, relevă mai mult ca niciodată condiţiile actuale în care întreprinderile îşi desfăşoară activitatea, iar mediul socio - economic şi cultural constituie obiectul evoluţiilor care zdruncină societatea în profunzine. Mondializarea, complexitatea, noile comportamente de consum fac pilotajul marketingului din ce în ce mai dificil, întreprinderea trebuind să manifeste o reactivitate crescută pentru a putea...

 • Hipertensiunea arteriala

  Hipertensiunea Arteriala este o boala cu etiopatologie incomplet elucidata dar conceptia larg acceptata astazi este aceea a etiopatologiei multifactoriale. Desi separarea intre H.T.A. si normotensiune este arbitrara, riscul complicatiilor cardiovasculare creste cu cifrele tensionale chiar la subiectii asimptomatici. Studiile populationale au stabilit ca, cu cat presiunea arteriala este mai joasa cu atat speranta de viata este mai lunga. De aici s-a ajuns la notiunea de tensiune arteriala...

 • Nursingul pacientilor cu hipertensiune arteriala

  Hipertensiunea arterială este un sindrom caracteristic prin creşterea presiunii sistolice şi a celei diastolice peste valorile normale. După Organizaţia Mondială a Sănătăţii, se consideră valori normale pentru presiunea maximă 140 - 160mmHg, interpretate în raport cu vârsta, sexul, şi greutatea, iar pentru minimă 90 - 95mmHg. Boala ar fi esenţial nervoasă, produsă de o tulburare în activitatea centrilor nervoşi superiori. Diferiţi excitanţi din sfera psiho-emotională (necazuri, griji,...

 • Implicatile psihologice ale avortului

  1. Sexualitatea Sexualitatea nu poate fi redusă la îndeplinirea actului sexual sau la asigurarea procreerii.De la naştere până la moarte, gesturile noastre cotidiene şi toate împrejurările în care ne putem afla conţin şi o doză de sexualitate. Relaţiile sexuale pun oricărui individ, pe tot parcursul vieţii numeroase întrebări . 2. Contracepţia Prin contracepţie se întelege ansamblul mijloacelor utilizate de femeile şi barbaţii care doresc să aibă relaţii sexuale fără a avea copii.Unele...

 • Rationalizarea pozitiei financiare a firmei

  Prezenta lucrare intitulată „Raționalizarea poziției concurențiale a firmei față de disponibilitatea pieței” aduce în atenţia cititorului un studiu amplu privind concurența și poziția concurențială a firmei. Toate acestea se oglindesc într-un amplu studiu de caz efectuat cu multă acurateţe la societatea ADIDAS. În vederea realizării acestei lucrări am folosit surse din cadrul societăţii precum şi date cu privire la vânzări, furnizori, intermediari. Lucrarea este structurată pe trei capitole....

 • Guvernanta corporativa

  În literatura de specialitate, guvernanța corporativă cuprinde ansamblul de reguli și principii după care funcționează o întreprindere, modul de relaționare dintre manageri și contabili, felul în care aceștia fac față diverselor provocări ce apar în desfășurarea activității economice în cadrul întreprinderii. În condiţiile lumii de astăzi, aflată sub efectul crizei economice este nevoie de oameni cu o viziune completă asupra realităţii înconjurătoare care să poată identifica problemele cu...

 • Microurme

  Criminalistul român C. Turai este de părere că specialistul criminalist trebuie să aibă „răbdarea şi intuiţia unui mare artist” Pentru o mai bună soluţionare a cauzelor penale, aplicarea regulilor de drept nu este suficientă, astfel încât pentru conturarea obiectului probaţiunii „trebuie să se recurgă la diverse metode ştiinţifice de investigare a realităţii, precum şi la regulile tactice de efectuare a unor acte procedurale. Momentul apariţiei noii ştiinţe judiciare a fost în urmă cu un...

 • Valorificarea turistica a geomorfositurilor din judetul Neamt

  Lucrarea de față și-a propus studierea formelor de relief din județul Neamț și valorificarea lor turistică, într-o nouă abordare și anume cea a geomorfositurilor. Prin această abordare sunt identificate şi evaluate formele de relief cu un aspect deosebit, care singure sau alături de alte elemente bioecologice şi culturale alcătuiesc obiecte ale patrimoniului natural. Studiul a avut ca un prim scop identificarea geomorfositurilor, din judetul Neamț iar pentru realizarea lui a fost folosită pe...

 • Rolul personalitatii in performantele academice final

  INTRODUCERE O performanță slabă academică este unul dintre motivele din care tinerii renunță la școlarizare(Bean and Metzner 1985; Bennett 2003; Pascarella 1980; Tinto 1975,1993). Diferiți factori ai performanței academice au fost studiați în ultimii ani. Acești factori includ factorii cognitivi, abilitățile intelectuale, inteligența (Neisser et al.1996; Sternberg and Kayfman 1998), strategii de învățare (Biggs 1993), de asemenea factorii noncognitivi cum ar fi motivația academică (Fortier...

 • Specificarea sistemelor paralele si concurente prin retele petri

  Rețelele Petri reprezintă un instrument de modelare matematică și grafică ce se poate aplica multor sisteme. Ele sunt un instrument promițător pentru a descrie și studia sistemele de procesare a informației, sisteme ce sunt caracterizate ca fiind concurente, asincrone, distribuite, paralele, nedeterministe și/sau stocastice. Ca instrument grafic rețelele Petri pot fi folosite ca ajutor vizual de comunicare, similare diagramelor de flux, diagramelor de blocuri și rețelelor. În plus în aceste...

 • Incheierea casatoriei in legislatia romana

  Introducere Codul civil în alin. (2) al art. 259 consacră faptul că „Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie”. Textul are corespondent în prevederile art. 12 din Convenţia europeană a drepturilor omului (CEDO), potrivit căruia începând cu vârsta stabilită de lege, bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie conform legislaţiei naţionale ce reglementează exercitarea acestui drept. Există însă o deosebire între cele două...

 • Influenta-FINALA

  CAPITOLUL I ANALIZA MICROMEDIULUI 1.1. Definirea micromediului Micromediul este reprezentat de participanţii la mediul cel mai apropiat al firmei şi care afectează posibilităţile de a-şi deservi clienţii. Micromediul firmei sau mediul apropriat cuprinde totalitatea componentelor mediului extern cu care întreprinderea intră în relaţii permanente pentru împlinirea obiectivelor de marketing, micrometrul extern este format din clienţi, furnizori, intermediari, concurenţi şi public. Relaţiile...

 • Audit intern

  Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra entităţilor subordonate, având în vedere utilizarea fondurilor publice şi administrarea patrimoniului public, acesta derulându-se conform metodologiei specifice auditului intern pe etape, proceduri şi documente. Lucrarea de faţă este structurată în trei capitole iar prin obiectivele stabilite îşi propune să prezinte principalele aspecte teoretice şi practice în legătură cu definirea,...

Pagina 1 din 292