Toate licentele

 • Ingrijirea pacientului cu tulburari bipolare

  Tulburările bipolare se încadrează în sfera bolilor mintale. La momentul actual, peste o treime din populația globului suferă de tulburări mintale. Tulburările mintale sunt dereglări funcționale ale creierului. Aceste dereglări ar putea avea la bază dezechilibre ale creierului cauzate de influențele genetice sau de factorii de mediu și sociali. Aceste boli, ca și în cazul tulburărilor bipolare, nu trec de la sine. De aceea, o importanță deosebită în restabilirea stării de sănătate a...

 • Carti de plata

  În ţările occidentale cartea de plată este astăzi sinonimă cu sistemul plăţilor electronice, utilizarea sa cotidiană devenind un act banal pentru majoritatea populaţiei. Pentru ca sistemul să se impună a fost nevoie de o adevărată revoluţie a mentalităţilor care, deşi înfăptuită pe parcursul a câtorva decenii, a reuşit să-l transforme într-un veritabil fenomen social. Ieşirea din marea criză a anilor '30 şi încheierea celui de-al doilea război mondial au marcat începutul unei noi ere pentru...

 • Actiunea penala in procesul penal

  În cea mai largă accepţiune a termenului, infracţiunea este acea faptă a omului, interzisă de lege sub o sancţiune specifică, represivă, denumită pedeapsă. Infracţiunile reprezintă cele mai grave abateri şi sunt sancţionate de normele juridice penale. Împotriva persoanelor care săvârşesc infracţiuni, societatea este datoare să reacţioneze în virtutea dreptului de a trage la răspundere penală pe făptuitor şi de a-l obliga să suporte consecinţele faptei sale ilicite. Pentru tragerea la...

 • Dreptul proprietatii intelectuale

  Rezumat Această lucrare conține 5 capitole: În primul capitol: Conceptul de proprietate intelectuală - au fost definite și afirmate drepturile de proprietate intelectuală. Tot în decursul acestui capitol am enumerat si argumentat domeniile de proprietate intelectuală, necesitatea și importanța acestora. În capitolul doi: Originalitatea operei de creație intelectuală - aici își face apariția opera de creație intelectuală care se bucură de protecție în măsura în care se va dovedi ca este o...

 • Cresterea eficientei functionarii a sistemelor de alimentare cu energie electrica prin caile de monitorizare a calitatii energiei electrice

  INTRODUCERE Descrierea generală a lucrării Actualitatea lucrării. Fabricația modernă necesită o alimentare cu energie electrică cât mai calitativă. Calitatea energiei electrice (CEE) este una din factorii, care are un impact direct asupra eficienței energetice. Există un număr mare de documente de reglementare,care stabilesc cerințe față de CEE, dar în practică acestea nu funcționează întotdeauna în mod eficient. În același timp, necesitatea menținerii unei calități bune a energiei...

 • Aplicarea elementelor specifice in construirea unei strategii

  APLICAREA ELEMENTELOR SPECIFICE IN CONSTRUIREA UNEI STRATEGII DE EDIFICARE A IMAGINII UNEI ORGANIZATII ;REALIZAREA UNUI PLAN A ACTIUNILOR IMAGOLOGICE CAP I Imagologia s-a afirmat ca domeniu de cercetare dupa cel de-al doilea razboi mondial, avand ca obiect de studiu, la inceputurile sale, modul cum se "vad" natiunile unele pe altele. Din aceasta cauza, ea a fost considerata fie o ramura a literaturii comparate, fie o ramura a istoriei sau etnologiei. In extensiunea sa maxima, se...

 • Regimul juridic al actelor frauduloase in cadrul insolventei

  1. Rezumat. Cercetarea în lucrarea de față a avut ca scop evidențierea caracterelor juridice ale actelor frauduloase încheiate de debitor în perioada suspectă. Perioada suspectă este considerată perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenței cu 3 ani de zile. Am constatat că această perioadă este suspectă datorită faptului că în acești trei ani de zile, în cazul în care debitorul este pasibil de a intra în procedura insolvenței, el poate să efectueze anumite transferuri patrimoniale...

 • Senzori de gaz pe baza de ZnO

  Rezumat Detecția gazelor este o necesitate curentă pentru multe aplicații de uz casnic sau industrial. Există o plajă destul de variată de soluții pentru detecția gazelor, însă cea mai potrivită metodă din punct de vedere economic și al performanțelor tehnice este folosirea materialelor oxidice gaz senzitive. Acestea folosesc proprietățile semiconductoare (în funcție de caracteristicile oxidului: la temperatura camerei și/sau în formă pură, fie la temperaturi ridicate și/sau cu adaosuri de...

 • Argumentarea existentei holocaustului in Romania

  Introducere Tema aleasă de către mine are ca și scop Argumentarea existenței Holocaustului în România. Doresc să prezint elementele care au stat la baza existeței acestui eveniment în România bazând-mă pe analizarea antisemitisului din perioada moderintății până în preajma celui de-al II-lea război mondial, pe atutudinea partidelor politice în ceea ce privește atitudinea antisemită și pe legislația abuzivă a regimului Antonescu ce a provocat mii de victime. În primul rând, trebuie...

 • Societatea Junimea si renasterea constiintei nationale

  Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii temei. M-аm fоcusаt pе аcеst subiеct аvând în vеdеrе rоlul dеcisiv pе cаrе l-а аvut Titu Mаiоrescu cа întеmеiеtоr аl Sоciеtății ”Junimеа”, dеоаrеcе а fоst prеоcupаt dе întrеgul fеnоmеn culturаl rоmânеsc și а pus prоblеmа dеschidеrii culturii rоmânе sprе Eurоpа, impunând о dirеcțiе nоuă în cultură, аprеciаt ...

 • Utilizarea metodelor activ participative in contextul predarii semnelor de ortografie si punctuatie in invatamantul primar

  REZUMAT Această lucrare are ca temă „Utilizarea metodelor activ participative în contextul predării semnelor de ortografie şi punctuaţie în învăţământul primar”. Lucrarea este structurată în două părţi. Prima parte, teoretică, fundamentează cea de-a doua parte, de cercetare pedagogică. Partea teoretică este reprezentată de trei capitole, în care am tratat rolul semnelor de ortografie şi punctuaţie, particularităţile limbajului şi ale creativităţii şcolarului în învăţământul primar şi...

 • Ulcerul gastric

  MOTIVAŢIA LUCRĂRII În prezent există tot mai multe boli grave cu care omul se confruntă şi este nevoit să ceară ajutorul acrelor medicale de specialitate. Îngrijirea medicală este o activitate efectuat de oameni pentru oameni. Cadrul medical îşi va centra activitatea asupra consecinţelor stării de boala având ca scop restabilirea stării normale a pacientului. Pentru aceasta pacientul va fi ajutat să îşi regăsească modul normal de funcţionare normală cea ce înseamnă că unii pacienţi vor fi...

 • Rolul asistentului medical in ingrijirea pacientilor cu pericardita acuta

  MOTIVAŢIA LUCRĂRII Îngrijirea medicală este o activitate efectuată de oameni pentru oameni. În prezent există tot mai multe boli grave cu care omul se confruntă şi este nevoit să ceară ajutorul acrelor medicale de specialitate. Lucrarea de faţă am întocmit-o pe baza cunoştinţelor acumulate pe parcursul celor 3 ani de studiu, precum şi experienţelor dobândite în urma efectuării stagiilor de practică în Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din municipiul Baia Mare. Pe...

 • Elemente de tactica criminalistica si psihologie judiciara aplicata in cadrul investigarii infractiunilor comise de criminali in serie

  Introducere Motivul care a stat la baza alegerii acestei teme de licență se regăsește în importanța cercetării criminalistice la fața locului în cazul infracțiunilor săvârșite de criminali în serie, și bineînteles conturarea unui profil psihologic al acestui tip de criminal. Importanța rezultă din faptul că știința Criminalisticii pune la îndemâna organelor judiciare metodele şi mijloacele tehnico – ştiinţifice necesare descoperirii, fixării, ridicării şi examinării urmelor omuciderii, a...

 • Declaratia de principii - suport etic al organizatiei

  1.1.Organizația - definiții și teorii contemporane Figura 1.1. Funcţionare a Relațiilor Publice Organizațiile sunt grupuri de persoane aflate în relații sociale și psihologice. Interdependențele și interacțiunile dintre persoane, grupuri de persoane și organizații sunt focalizate pe realizarea de scopuri comune stabilite în prealabil de către membrii acestora. Analiza grupurilor și structurilor sociale confirmă faptul că societatea există prin diversele moduri în care sunt organizate...

Pagina 1 din 309