Toate licentele

 • Riscurile aferente activitatii de creditare

  Activitatea de creditare implică un risc prin insăşi elementele de anticipare pe care se bazează decizia de creditare, pentru bancă fiind de maxima importanţă cunoaşterea acestui risc, evaluarea lui cât mai aproape de realitate şi acceptarea lui in cunoştinţă de cauză. Riscul de credit exprimă posibilitatea ca debitorii sau emitenţii de titluri să nu-şi onoreze obligaţiile la scadenţa, ca urmare a degradării situaţiei financiare a acestora, care poate fi determinată de condiţiile afacerii...

 • Riscurile in procesul creditarii

  1.1 Creditul. Abordări conceptuale Creditul este operaţiunea prin care se ia în stăpânire imediatǎ resurse, în schimbul unei promisiuni de rambursare viitoare, in mod normal însoţite de plata unei dobânzi ce remunerează pe împrumutător. Cuvântul "credit" sugerează faptul cǎ principalul element de conţinut al creditului este reprezentat prin însuşi ideea de încredere. O alta definiţie a creditului este aceea cǎ reprezintă parte a plusprodusului dezvoltării ulterioare a societăţii...

 • Obezitatea

  I.1.ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA ŢESUTULUI ADIPOS Anatomia Ţesutului adipos. Încă din copilarie există o deosebire în ceea ce priveşte cantitatea de grăsime şi repartiţia între cele două sexe, prevalând la fetiţe. Diferenţa se menţine şi în ceea ce priveşte numărul de adipocite (celule cu grăsime), care este mai mare la femei. Numărul de celule adipoase, odată fixat (posibil ereditar), rămâne definitiv. Raportul dintre numărul şi volumul celulelor adipoase determină o forma hipertrofică şi o altă...

 • Nursingul pacientei cu nastere prin cezariana

  Prin intermediul lucrări de faţă “Nursingul pacientei cu naştere prin Cezariană ” am încercat să pun în evidenţă rolul pe care îl are nursa în apărarea şi menţinerea sănătăţii utilizând toate cunoştinţele actuale de care dispunelegate de această temă. Cezariana reprezintă procedura chirurgicală prin care copilul se naşte în urma inciziei abdomenului şi apoi a uterului. Naşterea prin operaţie cezariană reprezintă o alternativă a sistemului medical, dar şi o situaţie de un real progres pentru...

 • Eliminare menstruala inaadecvata in cadrul nevoii de a elimina

  Am ales această temă pentru a pleda pentru ceea ce afirma ANNA VON ZIMMERMANN: „În pregătirea şi practica profesiunii de asistentă medicală se cer, în aceeaşi măsură, atât calităţi trupeşti, cât şi calităţi sufleteşti. Se cere o constituţie sănătoasă şi rezistentă, capabilă de muncă încordată, o judecată sănătoasă şi o memorie bună, iubire faţă de aproapele suferind, curate simţăminte morale, adevărată iubire însufleţită de profesiunea aleasă, nu numai interes material în activitatea ...

 • Parkinson

  Neuronii sunt o clasă de celule specifice pentru Sistemul nervos. Neuronul este o celulă care coordonează cea mai mare parte din activitatea reflexă a organismului fără neuroni,, nu am gândi,, nu am simţi practic nu am trăi De aceea putem spune că neuronul este celula “cheie “ din organismul nostru. Deşi simplă la prima analiză,, neuronul prezintă foarte multe particularităţi, care îl deosebesc de celelalte celule ale organismului. Este celula care nu se regenerează,,, odată ce moare,, în...

 • Insomia - diagnostic de nursing in cadrul nevoii de a dormi

  Fără îndoială, există multe nevoi fundamentale comune tuturor fiinţelor umane, care trebuie satisfăcute pentru a atinge un nivel optim de bunăstare. Cadrul conceptual al Virginiei Henderson porneşte de la existenţa unor necesităţi fiziologice si aspiraţii ale fiinţei umane numite nevoi fundamentale Cadrul conceptual al Virginiei Henderson se bazează pe definirea celor 14 nevoi fundamentale, cu componentele bio-psiho-sociale, culturale si spirituale ale individului. Atingerea de către...

 • Otita

  Scopul tratării acestei teme “Nursingul pacientului cu Otită”, a fost unul foarte personal, deoarece am avut ocazia să văd suferinţa fizică producsă de această afecţiune ,chiar în familia mea având un nepoţel internat pentru aceast diagnostic. Eu cred că studiul şi analiza acestei teme mă va ajuta să devin un asistent eficace pentru pacienţii care au nevoie de ajutorul meu şi care se confruntă cuproblemele cauzate de Otită. Îngrijirea medicală este o activitate efectuată de oameni pentru...

 • Epilepsia

  Epilepsia afectează peste 40 de milioane de oameni în ţările în curs de dezvoltare, ceea ce reprezintă cca 80% din totalul pacienţilor diagnosticaţi cu epilepsie din întreaga lume. Incidenţa generală a epilepsiei este în medie de 50 cazuri/100.000 locuitori/an în ţările industrializate. Persoanele cu un nivel socio-economic scăzut au un risc mai mare de a dezvolta boala. Epilepsia este o afecţiune manifestată prin crize epileptice recurente. Aceste crize sunt de diferite tipuri. Unii oameni...

 • Nursingul pacientului cu durere

  1.1. NOŢIUNI DE ANATOMIE A SISTEMULUI NERVOS Sistemul nervos este format din: - Sistemul nervos central (SNC) - Sistemul nervos periferic (SNP) - Sistemul nervos central (SNC), este partea principală a sistemului nervos şi se ocupă cu prelucrarea informaţiei venită de la receptori (de exemplu, receptori vizuali, tactili, de durere etc.) şi generarea de răspunsuri. SNC este format din encefal şi măduva spinării. Aceste două componente,sunt protejate de cutia craniană şi, respesctiv, de...

 • Dispneea

  Prin intermediul acestei lucrări am încercat să pun în evidenţă rolul pe care îl are nursa în apărarea şi menţinerea sănătăţii utilizând toate cunoştinţele actuale de care dispune. Asistenta este cea care trebuie să cunoască şi să observe pacientul, precum şi pe membrii familiei acestuia, cu scopul fixării obiectivelor şi aplicării acestora şi evaluării îngrijirilor care i-au fost aplicate. Pentru îndeplinirea acestor obiective se va ţine cont de vârsta acestuia, starea sa emoţională, şi...

 • Nursingul pacientului cu diaree

  Deşi diareea este luată de unii drept un simptom, nu ca o boală, totuşi sunt suficiente elementele care să ne permită sa vorbim de diaree ca de o entitate clinică. Boala constă în eliminarea de scaune frecvente, neformate, care din cauza dereglării tranzitului intestinal şi a tulburărilor de digestie şi de absorbţie, conţin resturi alimentare nedigerate. La nivelul anului 2009 boala diareică era raportată ca a treia cauză de mortalitate la nivel mondial la copiii cu vârste sub 5 ani,...

 • Diabetul zaharat

  Statistici despre diabetul zaharat şi complicaţiile sale în lume: - la fiecare 21 secunde este diagnosticat un caz nou de diabet; - la fiecare 12 minute se produce un AVC şi la fiecare 19 minute un infarct datorită angiopatiei diabetice; - la fiecare 90 minute un pacient orbeşte datorită diabetului şi un altul dezvoltă boală renală în stadiu terminal care necesită hemodializă; - la fiecare 19 minute se efectuează o amputație de membru inferior la un pacient diabetic; Potrivit...

 • Depresia

  Depresia a fost recunoscută ca tulburare încă din antichitate: o dovedeşte papirusul Ebers din Egiptul Antic (1550 IC), unul dintre cele mai vechi documente medicale din lume; în acest papirus, este descrisă o "tulburare" de mâhnire (descurajare) severă, echivalentă cu definiţia modernă a depresiei. Pe lânga referirile la depresie pe care le întâlnim în literatură, observăm şi că mulţi filozofi, scriitori, politicieni, actori, scriitori sau oameni de ştiinţa au suferit de-a lungul...

 • Constipatia - Diagnostic de nursing in cadrul nevoii de a elimina

  Îngrijirea bolnavului se pierde în negura timpurilor, în trecutul îndepărtat şi mai aproape de noi în 1860, dată când începe istoria profesiunii noastre de îngrijire a bolnavului (soră-nursă-asistentă medicală) odată cu înfiinţarea primei şcoli de către Florence Nightingale. Astăzi, cu toată vechimea pe care o are, misiunea sa socială nu este totdeauna clară. Pentru unii, asistenta ajută medicul. Pentru alţii, ea practică o profesiune autonomă. Între aceste două extreme, rolul asistentei...

Pagina 1 din 297