Toate licentele

 • Discriminarea evreilor din perioada antonesciana

  Introducere În anul 1632, populația evreiască a început să iși prindă rădăcinile în România. Datorită faptului că Dorohoiul era un oraș aflat la granița țării, atât cu Austria, cât și cu Polonia în perioada respectivă, evreii ce erau persecutați în acele țări, se retrăgeau în Dorohoi, acesta fiind un oraș important în Moldova cu posibilități de dezvoltare. Dat fiind faptul că unele meserii ale acestora erau diferite de meseriile cunoscute în societatea europeană, iar tradițiile și...

 • Potentialul turistic al Municipiului Brasov

  INTRODUCERE În lucrarea de fata s-a realizat o caracterizare aprofunzită din punct de vedere al potențialului turistic al orașului Brașov. În prima parte a lucrari este o prezentare generală a orașului, cu tot ceea ce înseamnă pozîția sa geografică, populația și caile de comunicație, iar în celelalte doua parți ale lucrării s-a realizat o evaluare a potențialului turistic natural cât și antropic și a bazei tehnico-materială de care dispune orașul . La baza acestei lucrări stau cercetările...

 • Pila de combustie

  REZUMAT O pilă de combustie este o pilă electrochimică care transformă energia chimică a unui combustibil (adesea hidrogen) și a unui agent de oxidare (adesea oxigen) în electricitate printr-o pereche de reacții redox. Pilele de combustie sunt diferite de majoritatea bateriilor, necesitând o sursă continuă de combustibil și oxigen (de obicei din aer) pentru a susține reacția chimică, în timp ce într-o baterie, energia chimică provine de obicei din metale și din ionii sau oxizii lor, care...

 • Gestiunea riscului de rata a dobanzii in banci

  INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar- bancar sunt permanent supuse acțiunii unui ansamblu de factori de risc. În țările aflate în tranziție, piețele valutar-financiare și monetare sunt extrem de volatile, creste semnificativ expunerea bancilor la risc , oferind o complexitate mai mare gestionării riscului. Mediul în schimbare în care operează băncile generează noi oportunități de...

 • Relatia scoala familie ca premisa a eficientei procesului de invatamant

  ARGUMENT „OMUL nu poate deveni OM decât prin EDUCAȚIE” (Kant) În toate societățile lumii, educația ocupă un loc foarte important. Fiecare om își trăiește viața într-un ritm alert, accelerat, încercând să-și stăpânească setea de cunoaștere prin realizarea unor studii superioare, prin implicarea în cele mai diverse și active proiecte educative. Mulți sunt cei care, pe lângă studii, optează și pentru întemeierea unei familii, încercând să se realizeze profesional, dar și familial. În lucrarea...

 • Bune practici de promovare a transportului multimodal in Europa de Sud-Est

  CUPRINS INTRODUCERE 6 CAP. 1. ELEMENTE PRIVIND DINAMICA TRANSPORTULUI ..8 1.1.Aspecte generale ale transportului multimodal 8 1.2. Logistica în transportul multimodal 14 1.3. Evoluția transportului multimodal 15 CAP. 2. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TRANSPORTULUI MULTIMODAL ÎN EUROPA DE SUD-EST 25 2.1 Strategii europene pentru dezvoltarea transportului multimodal 25 2.2 Dezvoltarea transportului multimodal regional 34 2.3 Dezvoltarea transportului multimodal în România 39 CAP.3....

 • Etica manageriala si responsabilitatea sociala corporatista - elemente ale succesului organizatiilor

  INTRODUCERE Importanța tot mai mare pe care o au societățile comerciale în funcționarea societății (sponsorizarea sectorului medical, a sectorului public, implicarea în lanțul alimentar) sau în industriile aflate într-o continuă emergență (energetică, petrolieră sau atomică), legitimează inventarierea valorilor, principiilor și chiar a regulilor care le guvernează pe acestea. Lucrare de față își propune să delimiteze etica instrumentalistă, a cărei scop este doar acela de a obține profit,...

 • Studiul privind opimizarea suspensiei autovehiculelor

  MEMORIU JUSTICATIV În acestă eră a vitezei, a tehnologiei, a cercetărilor, a experimentelor omul și-a extins limitele până la extreme, iar de aici până la situația în care un gând devine o idee, ideea cercetare, iar cercetarea să se finalizeze in soluții, prototipuri și noi tehnologii nu a fost mult. Datorită acestui fapt și lucrarea de față a fost o idee care mai apoi a prins contur prin cercetare, iar cercetarea a adus după sine o soluție. Ideea a fost aceea că, dacă un autovehicul de...

 • Analiza comparativa a performantelor unor autoturisme de serie

  Memoriu justificativ Piața auto a ultimilor zece ani s-a remarcat prin diversitatea cererii și a ofertei, lucru care a dus la creșterea numărului de automobile aflate în uz. Astfel, s-au impus măsuri privind scăderea consumului de combustibil și a emisiilor poluante, măsuri care să nu afecteze performanțele într-o industrie aflată într-o evoluție continuă. Principala măsură adoptată în această direcție a fost downsizing-ul. Downsizing-ul este un fenomen reprezentat de scăderea...

 • Societatea civila globala si problema democratizarii in contextul politicii mondiale - Interdependente si implicatii pentru Republica Moldova

  ADNOTARE Tema tezei de licență: Societatea civilă globală și problema democratizării în contextul politicii mondiale: interdependențe și implicații pentru Republica Moldova, Chișinău, 2020. Structura tezei:introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 99 surse, 60 pagini text. Cuvintele-cheie ale tezei: societate civilă, democrație, stat, politica mondială, globalizare, partid, organizații neguvernamentale. Domeniul de activitate: Relații internaționale....

 • Artterapia si rolul ei in dezvoltarea socio-emotionala a prescolarilor

  INTRODUCERE Motivarea alegerii temei: “Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însuși” H. Lovinescu Atunci când definim educația, în accepțiunea ei generală, este procesul (acțiunea) prin care se realizează formarea și dezvoltarea personalității umane. Această accepțiune generală a educației este este prezentă și în Curriculum pentru educația timpurie a copiilor 3- 6/7 ani deoarece educația timpurie, ca primă treaptă de pregătire pentru educația formală, asigură intrarea copilului...

 • Turismul cultural in orasul Constanta

  Cap. I SCOPUL LUCRĂRII Scopul lucrării de licența, intitulată „Turismului cultural în Municipiul Constanța”, are ca scop înțelegerea importanței turismului cultural în optimizarea turismului prin reducerea sezonalității. Este necesară precizarea elementelor care alcătuiesc patrimoniul cultural, înainte de a face trecerea la oportunitățile de valorificare turistică. Această lucrare, rezumă și explică, transformarea anumitor evenimente de natură culturală atât internațional cât și in cadrul...

 • Analiza investigarii masurilor de solutionare a conflictelor intre angajatori si angajati,din perspectiva normelor etice intr-o intreprindere

  INTRODUCERE Mediul de afaceri în care activează întreprinderile este plin de neprevăzut, dacă ținem seama de faptul ca cei mai mulți factori ce îl definesc scapă controlului imediat al acestora. Întreprinderile trebuie să se aștepte întotdeauna la numeroase obstacole cărora trebuie să le facă față pentru a supraviețui și a prospera. Firmele de succes au o viziune orientată din exterior către interior. Acestea înțeleg că, în mediul în care operează, se ivesc mereu oportunități sau...

 • Protectia copilului in legislatia romana si internationala

  INTRODUCERE Nivelul de perfecționare la care a ajuns în prezent protecția ființei umane - atât pe plan mondial, cât și în Europa, este, fără îndoială, rezultatul parcurgerii mai multor etape, din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Astfel, încă din timpurile străvechi și parcurgând întreaga istorie a gândirii sociale, a apărut convingerea că oamenilor li se cuvin anumite drepturi. Cercetările efectuate cu privire la modul de organizare familială a societăților tribale au pus...

 • Practici neetice in comertul on-line

  Introducere În economia actuală informația este unul din cele mai importante bunuri ale unei organizații, probabil inferioară doar resurselor umane. Fiecare aspect al societății, inclusiv mediul de afaceri este influențat de informații, care sunt interconectate. Asta nu înseamnă că fiecare aspect al vieții este online, ci că, indiferent dacă cineva participă sau nu, el este afectat de acest aspect. Din perspectiva afacerilor, informația a devenit unul din cele mai importante bunuri....

Pagina 1 din 350