Toate licentele

 • Brandul in moda romaneasca

  Lucrarea de faţă prezintă pe parcursul a trei capitole analiza brandurilor şi a modei româneşti precum şi poziţionarea designerilor români atât la nivel naţional cât şi internaţional. Acest segment de piaţă este suprasaturat de branduri internaţionale care şi-au făcut apariţia în marile malluri din România dar cu toate acestea se observă o modificare în mentalitatea românilor care au început să aprecieze creaţiile designerilor români. Am ales această temă deoarece consider că orice să moda...

 • Stereotipuri si prejudecati sociale

  INTRODUCERE Am ales tema stereotipurilor şi a prejudecăţiilor sociale deoarece este un subiect actual, de mare importanţă. Fiind un subiect foarte dens pentru că lumea e plină de grupuri stereotipzate şi discriminate m-am limitat asupra prejudecăţiilor asupra homosexualităţii şi asupra ateismului, dar în timp voi dori să continui această lucrare cercetând şi alte grupuri. Minorităţile sexuale şi religioase reprezintă subiecte tabu de o foarte lunga perioadă de timp şi în numeroase cazuri au...

 • Studiul comparativ asupra turismului cultural intre Romania si Franta

  Schimbările majore din toate sectoarele vieții economice conduc la implementarea unor modele de creștere economică orientate spre globalizare și dezvoltare durabilă. În țările dezvoltate serviciile au devenit un adevărat motor al economiei, care participă activ la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă și creşterea nivelului de trai al propriilor cetățeni. Turismul, cu o pondere majoră atât în viața economică cât și în cea socială, reprezintă unul dintre cele mai dinamice sectoare de activitate,...

 • Targurile si expozitiile si influenta lor asupra economiei locale

  CAPITOLUL I. TÂRGURILE ŞI EXPOZIŢIILE INTERNAŢIONALE 1.1. Concept, istoric şi tipologie Primele expoziţii, şi în înţelesul actual al noţiunii, au avut un caracter intern şi au fost organizate la sfârşitul secolului al XVII- lea şi la începutul secolului al XIX- lea: la Paris în anul 1793 şi la Düsseldorf în anul 1811. Prima expoziţie cu caracter internaţional este considerată aceea de la Londra din anul 1851. În România, cea dintâi informaţie referitoare la organizarea unei expoziţii apare...

 • Limba si stil in opera lui Tudor Arghezi

  INTRODUCERE Motto: ,,Stilul nu este ingredientul târziu al ideii, ci fratele ei geamăn". Pentru realizarea acestei lucrări de licență m-am axat pe studiul limbii și al stilului în cunoașterea structurii normelor limbii, a însușirii unei atitudini conștiente față de valorile și expresivitatea ei din punctul de vedere al operei lui Tudor Arghezi. M-am orientat către analiza morfologică, sintactică și, mai cu seama, cea stilistică ce se sprijină pe context, adică pe ansamblul de...

 • Studiul contabil privind modalitatile de export derulate de firme

  INTRODUCERE Piața internațională este mult mai mare decât piața locală. Ratele de creștere în multe piețe de peste mări depășesc cu mult creșterea pieței interne. Întâlnirea și înfrângerea concurenților inovatori din străinătate poate ajuta companiile să-și păstreze avantajul de care au nevoie acasă. Există, de asemenea, costuri și riscuri reale asociate datelor de export. Fiecare firmă trebuie să cântărească angajamentul necesar împotriva beneficiului potențial. După părerea mea,...

 • Studii privind poluarea apelor de suprafata in zonele cu activitati petroliere

  1.1 Aspecte generale Apa, componenta esentiala a biosferei, reprezinta circa 1,4 miliarde km³, din care circa 97% este apa marilor si a oceanelor. Materialale sau energia introduse în mediul ambiant sunt numite poluanti atunci cand sunt folosite în concentraţii ce depăsesc anumite limite şi care au efecte dăunatoare asupra sănatătii omului sau produc dezechilibre ecologice. Poluarea apelor este deteminată de următoarele grupe de agenţi: a) poluarea apelor datorată agenţilor biologici...

 • Particularitati ale imprumuturilor de stat in economia de tranzitie

  Pe măsura amplificării şi diversificării sarcinilor şi atribuţiilor statelor contemporane s-a înregistrat în mod logic sporirea necesarului de resurse financiare necesare pentru acoperirea cheltuielilor publice impuse de realizarea acestor sarcini şi atribuţii. În acest context, veniturile ordinare, obţinute prin încasarea impozitelor şi taxelor, a veniturilor de la regiile autonome şi altor venituri nefiscale, au devenit insuficiente, în raport cu necesităţile curente de resurse băneşti ale...

 • Organizarea evidentei operative si evidentei contabile

  ROLUL ŞI IMPORTANŢA RELAŢIILOR COMERCIALE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ 1.1. Definirea noţiunii de comerţ. Actele şi faptele de comerţ În general, în cadrul activităţii economice se realizează schimburi de valori: acestea presupun că una din părţi oferă ceva, iar cealaltă parte remite contravaloarea ofertei. Prin aceasta se creează două fluxuri de valori, în sens contrar: - fluxul mărfurilor (bunuri şi servicii); - fluxul valorilor de schimb (al banilor). Sunt situaţii în care cele două fluxuri...

 • Organizarea contabilitatii la Administratia Financiara Timisoara

  Ministerul Finanţelor Publice se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică în subordinea guvernului cu rol de sinteză care aplică strategia şi Programul Guvernului în domeniul finanţelor publice prin reorganizarea Ministerului Finanţelor. Ministerul Finanţelor Publice exercită administrarea generală a finanţelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare şi valutare în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă...

 • Organizarea activitatii de marketing la S.C. Belcar S.A. Timisoara

  Noile exigenţe impuse agenţilor economici de trecere la economia de piaţă stimulează interesul acestora pentru modernizarea proceselor economice, în cadrul cărora se inscrie şi adoptarea practică a marketingului în activităţile proprii. Definirea unor noi structuri organizatorice, raportată la necesitatea încorpărării marketingului în practica economică, priveşte, în esenţă rezolvarea succesivă a următoarelor probleme: - stabilirea locului activităţii de marketing în sistemul organizatoric...

 • Organizarea evidentei operative si contabilitatea marfurilor in comertul en-gros

  1. COMERŢUL ACTIVITATE DE BAZĂ A ECONOMIEI 1.1.CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA ACTIVITAŢII DE COMERŢ Noţiunea de comerţ determină o funcţie economică ce constă în a cumpăra materii prime sau produse pentru a le revinde în acelaşi stadiu fizic , dar în condiţii convenabile consumatorilor ( locul, timpul,cantităţile,sortimentul,preţul ). Sub aspect juridic noţiunea de comerţ defineşte transferul titlurilor de proprietate asupra materialelor sau serviciilor, precum şi prestaţiile de servicii...

 • Operatiuni de creditare

  Sebeşul este un oraş cu tradiţie în activitatea bancară. Cea mai veche bancă din oraş a fost Muhlbancher tpar und Vorschussvereen - Asociaţia Sebeşană pentru Economie si Credit, fondată în anul 1868. De-a lungul anilor aceastã instituţie bancară şi-a schimbat denumirea, în anul 1930 sub numele de Bancă Sebeşană devine o filială a Băncii Române din Alba Iulia, iar ulterior Banca Naţională. Din anul 1990 devine Banca Comercială Română, filială a sucursalei Alba Iulia. Trecerea la economia de...

 • Managementul calitatii

  Până la apariţia producţiei în masă , artizanii şi-au finisat produsele individuale şi au inspectat calitatea muncii proprii sau cea a unui ucenic înainte de furnizarea produsului către client. Dacă clientul avea neplăceri în privinţa produsului , el trata direct cu artizanul. În aşezarea producţiei de masă, paşii mici pentru a crea un produs finit sunt împărţiţi între diferiţi indivizi care execută fiecare o singură operaţie repetitivă. Orice spaţiu necesar producţiei în masă va avea două...

 • Diagnosticul S.C. Ikos-Conf S.A.

  PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. ”IKOS CONF” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE Denumirea agentului economic:Societatea Comercială IKOS CONF S.A. Forma juridică:societate pe acţiuni Proprietate:integral privată Numărul de înmatriculare la Registrul Comerţului:J19 / 1991 Cod fiscal:R526790 Adresa: Localitate, judeţ:Odorheiu Secuiesc,Harghita Strada: Rákóczi Număr:40 Cod poştal:4150 Prefix telefonic:066 Telefon:218349 / 212423 Fax:218111 1.2. SCURT ISTORIC Societatea comercială...

Pagina 1 din 303