Toate licentele

 • Regenerarea si dezvoltarea arhitecturii industiale in centrele urbane

  I. Introducere Argument “Restaurăm stricăciunile? Preiei ce a rămas din clădirea veche și o faci să arate ca nouă ? Sau arăți ce s-a întâmplat cu acea clădire - îi spui istoria?” - Acestea sunt întrebările pe care Sir Norman Foster și le-a pus în momentul în care a restaurat clădirea Reichstag-ului din Berlin. Rafinăria “Steaua Română” este un element generator la nivelul orașului Câmpina. Zidurile și clădirile acesteia prezintă bucăți din istoria orașului și a dezvoltării sale, sunt...

 • Influenta desenelor animate asupra comportamentului agresiv al copiilor

  În societatea contemporană copilul preșcolar ia contact tot mai strâns cu mediul de grădiniță, diferit de cel familial și, în același timp ia contact, în mod observativ, cu mediul social, respectiv strada, magazinele, mijloacele de transport, televizorul. Deși integrate în aceeași viață socială, cele patru componente ale mediului solicită copilului preșcolar nu numai ajustări ale comportamentului la sisteme diferite de cerințe, în condiții de tutelă, protecție și afecțiune diferite, dar se...

 • Strategii de merchandising in retailul romanesc

  Istoria comerțului începe în antichitate, când oamenii făceau schimburi de produse sau animale. Acest schimb se numea troc. Mai târziu, pentru a ușura comerțul, oamenii au inventat banii, care aveau rolul unui intermediar. Atunci bunurile erau comercializate în schimbul unei sume de bani. Acest obicei s-a păstrat până în zilele noastre. Odată cu trecerea anilor, comerțul se desfășura pe arii tot mai largi. Mai târziu a apărut și comerțul internațional care a dus la diversificarea ofertei...

 • Rolul departamentului de Resurse Umane in Dezvoltarea si Formarea Profesionala

  INTRODUCERE Am ales această temă în ideea de a dezvolta un subiect tot mai des întâlnit, acela de viziune strategică, una dintre metodele cele mai populare pentru planificarea și implementarea schimbărilor organizației și a culturii acesteia. Lucrarea este structurată pe trei capitole reprezentative astfel: În capitolul I denumit:” Principalele teorii ale resurselor umane” este prezentată școala clasica (tradițională), care se distinge prin încercarea de a rezolva problemele managementului...

 • Controlul si identificarea falsurilor in industria vinicola

  INTRODUCERE În România, viticultura constituie un sector foarte important al agriculturii, fiind una din ocupațiile străvechi ale poporului român, ea asigurând necesarul de struguri și vin pentru consumul intern, dar și crearea unor mari disponibilități pentru export. În condițiile în care țara noastră este membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană și trebuie să facă față concurenței cu marii producători de vinuri din țări cu o bogată tradiție viticolă, viticultura României trebuie să...

 • Aspecte ale publicitatii, ale comunicarii si ale promovarii in cadrul companiei Coca-Cola

  ARGUMENT Coca-Cola este astăzi, indiscutabil, un adevărat mit al mărcilor, un simbol al mondializării și al societății de consum. Băutura și campaniile sale publicitare au avut și continuă să aibă un impact semnificativ asupra culturilor întregii lumi. Campaniile publicitare care au alimentat evoluția imaginarului american, controversele care însoțesc această marcă, dar și faptul ca în 2006 marca a fost dată ca exemplu de către Comunitatea Europeană pentru implicarea sa concretă în lupta...

 • Studiul privind perceptiile romanilor despre femeia manager in Romania

  Această lucrare are ca obiectiv scoaterea în evidență a diferențelor minore dintre grupul de bărbați și femei în ceea ce privește leadership-ul în Romania, faptul că femeile ajung mult mai greu în poziții de conducere și sunt foarte slab reprezentate în viața politică deși companiile care supraviețuiesc cel mai bine crizei economice sunt cele conduse de femei. Voi defini noțiunea de “management”, evoluția acestuia pe plan mondial și în România, noțiunea de “manager” și responsabilitățile lui...

 • Studiul dinamic al automobilului

  Soluții similare Pentru abordarea proiectării unui nou tip de autovehicul, ținând seama de datele impuse prin temă, care precizează anumite particularități legate de destinația și performanțele acestuia, este nevoie, într-o primă etapă, să se caute soluții constructive, deja existente, având caracteristici asemănătoare cu cele ale autovehiculului cerut. Literatura de specialitate cuprinde, pentru fiecare categorie de autovehicule, informații legate de organizarea generală, de modul de...

 • Contributii la cunoasterea factorilor biotici care intervin in procesele de degradare a patrimoniului cultural

  Această lucrare reprezintă lucrarea de licență pe care am realizat-o în vederea punerii în prim-plan a unor probleme legate de conservarea bunurilor de patrimoniu. Această lucrare se adresează tuturor celor care sunt angrenați în acest domeniu, studenți, masteranzi și chiar conservatori din muzee. Datorită faptului că activitatea de conservare-restaurare are la bază conceptul de interdisciplinaritate, referindu-mă la biologie în special, pot spune că această știință are un rol deosebit de...

 • Efectele economice si sociale ale somajului in Romania

  Înainte de a face o sinteză a definițiilor date șomajului în literatura de specialitate, trebuie precizat că, la origine, noțiunea de șomaj era sinonimă cu aceea de „inactivitate”. Cuvântul „șomaj” din limba română provine din cuvântul francez „chomage”. La rândul său, acesta derivă din latinescul „caumare”, fiind provenit de la cuvântul grec „cauma”, care înseamnă „căldură mare”, din cauza căreia înceta orice activitate. Șomajul este considerat ca element negativ al dezvoltării economice ...

 • Strategia de marketing a firmei Bona Avis

  ELABORAREA STRATEGIEI DE MARKETING. ASPECTE TEORETICE 1.1. Rolul strategiei de marketing pentru atingerea obiectivului Strategia de marketing are in general o influență decisivă asupra companiei. Daca nu sunt adoptate strategii corespunzătoare, obiectivele propuse nu se pot atinge. Din acest motiv, este esențial ca strategiile de marketing să fie foarte bine elaborate. În stabilirea acestor strategii de marketing trebuie să se țină cont de poziția concurențială a organizației, locul pe...

 • Studiu privind organizarea evidentei cheltuielilor si a calculatiei costurilor la o societate comerciala cu activitate de productie si posibilitati de perfectionare a acesteia

  CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ȘI SPECIFICUL ACTIVITĂȚII LA S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. 1.1. Scurt istoric al S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. S.C. SOLLEX PRODUCTS S.R.L. este o societate comercială română organizată ca societate cu răspundere limitată înființată la data de 28.03.2013, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J20/229/28.03.2013 și Cod unic de identificare fiscală 31297964. Aceasta are sediul și domiciliul fiscal în orașul Petrila, localitatea...

 • Organizarea si functionarea directiei de invesrigare a infractiunilor de criminalitate organizata si terorism

  Violența, teroarea și frica sunt tot mai des și mai profund desiminate în conștientul oamenilor. În prezent, societatea în care trăim deși se bucură de o evoluție ce accelerează amețitor, suntem totuși, martori la tragedii și nenorociri ce au loc aproape zi de zi chiar sub ochii noștri, iar cel mai înspăimântător este ca sunt comise chiar de către semeni de-ai noștri. Sute și mii de oameni devin victime din ce în ce mai des a unor organizații conduse după niște principii total contrare...

 • Android studio- Crearea unei aplicatii de supraveghere video de pe dispozitivul mobil

  Tehnologia .NET (dot net) lansată de firma Microsoft în anul 2002 este o nouă platformă de dezvoltare a aplicațiilor (în special a aplicațiilor distribuite în Internet) pentru sistemele de operare Windows. Platforma .NET suportă utilizarea și integrarea mai multor limbaje de programare: VB.NET, Managed C++, J# , C# și limbajul de scripting JScript. Toate aceste limbaje generează cod intr-un limbaj intermediar unic definit în .NET, numit MSIL (Microsoft Intermediate Language) (sau, mai simplu...

 • Dispozitiv electronic de capacitate medie de stocare

  Să se proiecteze și să se execute un dispozitiv electronic de capacitate medie de stocare, consum redus de energie, capabil să îndeplinească funcțiile unui Hard Disk (stocare informație). Se va utiliza memorie flash (CF Card, SD Card, MMC, MicroSD Card etc., la alegere ) și microcontroller PIC 16F877A din familia Microchip. Pentru demonstrație se va utiliza sistemul de oprerare Windows 95/98/Me (FAT 32), preinstalat pe dispozitivul realizat. În lucrarea aleasă am încercat să prezint...

Pagina 1 din 312