Toate licentele

 • Procedura de judecata in cauzele cu infractori minor

  Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a statelor moderne. Specificul fenomenului infracțional în rîndul minorilor evocă probleme deosebite de prevenire și combatere pentru că cauzalitatea acestuia este interacționată cu o mulțime de factori precum: lipsa experienței de viață a minorului cu consecința necomprehensiunii pe deplin a semnificației sociale, a conduitei sale periculoase pentru...

 • Drepturile, libertatile si indatoririle fundamentale ale cetatenilor

  CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE PUBLICE 1.1 Evoluția problematicii drepturilor omului Dezvoltarea problematicii drepturilor și libertăților civice este, pe de-o parte, o consecință firească a extinderii rolului statului și a evoluției sale în epoca contemporană, iar pe de altă parte, rezultatul revendicărilor social - economice și politice ale păturilor sociale defavorizate. La finele secolului al XVIII-lea și în secolul al XIX-lea, sub influența...

 • Integrarea sociala a copiilor cu dizabilitati

  INTRODUCERE Scoaterea din „conul de umbră” a problematicii protecției copilului și plasarea acesteia într-o zonă de interes, constituie o prioritate națională. Protecția de care trebuie să beneficieze copilul într-un stat democratic reprezintă un element foarte important. Transpunerea în practică a principiului conform căruia toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi, trebuie să se aplice corespunzător și pentru copii, în așa fel încât aceștia să beneficieze de...

 • Optimizarea structurii financiare

  CAPITOLUL 1. Conținutul structurii financiare a întreprinderii 1.1. Definirea structurii financiare a întreprinderii. Criterii ale optimizării Dacă ar fi să asociem o definiție termenului de ”structură„ putem spune că, reprezintă, alcătuirea internă a unui sistem, fiind caracterizată prin natura și dispoziția elementelor componente1. Totodată, structura financiară a întreprinderii reprezintă modul de combinare a resurselor acumulate la o anumită dată sau configurația pasivului din bilanț2....

 • Procedura de solutionare a cauzelor cu infractori minori

  Introducere Una dintre cele mai importante probleme ale societatii este reprezentata de infracționalitatea minorilor, constatandu-se de-a lungul timpului o tendintă ascendenta în ceea ce privește delincvența juvenilă. Cei mai multi dintre minori , au tendința să comită infracțiuni de violență, infracțiuni ce au legatură cu traficul de droguri, infracțiuni contra patrimoniului etc. , iar aceasta solicită o situație pe masura. Aceasta situatie, alarmanta, a determinat pe autorii de...

 • Comertul exterior si politica comerciala a Spaniei in perioada 2012-2016 (2017)

  INTRODUCERE Prezentul proiet realizează o analiză detaliată a starii si evolutiei activitatii de comert exterior a Spaniei in perioada 2012-2016 (2017), precum si a aspectelor legate de politica comercială a Uniunii Europene, cu o particularizare pentru Spania. Accentul este pus, in general, pe evolutia fenomenelor in ultimii ani. Cele trei mari diviziuni istorice ale muncii a condus la apariția comerțului exterior. Secole d-ea rîndul comerțul exterior s-a dezvoltat nu numai cantitativ , ci...

 • The aftermath of non-taxation Costs vs Benefits

  INTRODUCTION History is hard to be understood, scientists discover almost every day something new that may or not change what we have known for that long, and this is valid in each domain. Origins are very hard to be comprehended, especially when we discus about tax havens. Tax haven represents a two-word structure that has a tremendous complexity. This concept has been misunderstood mainly to the fact that they have been under the radar for so long. The century of speed put an emphasis on...

 • Polinoame

  INTRODUCERE Studiul polinoamelor și ecuațiilor algebrice constituie o parte a matematicii foarte importantă datorită exercițiilor numeroase și variate. Calculul cu polinoame stă la baza multor procedee de rezolvare prezente în matematică. Cuvăntul polinom provine din cuvântul grecesc poly care înseamnă multe și substantivul latin nomen ce semnifica nume. Această denumire este folosită pentru prima dată în secolul al VII- lea. Preocuparea pentru polinoame și implicit pentru ecuațiile...

 • Modalitati de perfectionare a sistemului motivational in cadrul institutiilor publice

  Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru ca o instituție publică să meargă pe o cale progresivă din punct de vedere al profitului, angajatorul trebuie să țină cont de unul din factorii esențiali care conduc la ascensiune, și anume, motivarea angajaților. Susțin că resursele umane reprezintă elementul cheie în susținerea oricărei instituții. Pentru crearea unui sistem de tip „win-win”...

 • Tulburare-deliranta

  OBIECTIVUL I ANATOMIA ȘI FIZIOLOGIA SISTEMULUI NERVOS I.1. Noțiuni de anatomie ale sistemului nervos Sistemul nervos reprezintă ansamblul tuturor organelor alcătuite predominant din țesut nervos specializat în recepționarea, transmiterea și prelucrarea excitanților din mediul extern sau intern. Excitabilitatea este o caracteristică generală a lumii vii. Sistemul nervos reprezintă însă acea parte strict specializată, în urma unui îndelungat proces evolutiv, pentru a îndeplini această...

 • Analiza aspectelor criminologice ale traficului de fiinte umane

  INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei Fenomenul traficului de ființe umane sau al comerțului cu oameni a apărut pentru prima oară încă în perioada antică cunoscînd apogeul manifestării sale în epoca sclavagistă, perioada în care vînzarea și cumpărarea de oameni reprezenta o relație economică dominantă și caracteristică epocii date. În ultimul deceniu, fenomenul traficului de ființe umane reprezentînd una dintre cele mai extinse forme de manifestare a criminalității, a devenit o...

 • Importanta kinetoterapiei in corectarea tulburarilor de statica vertebrala - scolioza

  I. CAPITOLUL I I.1. INTRODUCERE. MOTIVAȚIA LUCRĂRII Scolioza ridică nu numai probleme de patologie legate de prezența ei, ci și de aspecte pur medicale, în general. Ea determină preocupări deosebite ale medicilor, bolnavilor și ale anturajului acestora, griji legate de vârstă și psihicul pacienților, de aparținatori, de mijloacele tehnice care stau la dispoziția medicului, de posibilitățile de integrare socială corespunzătoare. Toate acestea trebuie raportate la faptul ca pacienții sunt,...

 • Modalitati concrete de realizare a activitatilor liber alese

  ARGUMENT " Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieții . Jocul este singura atmosferă în care ființa poate să respire și, în consecință, poate să acționeze " ( Claparide - " Psihologie de l`enfant " ) . - Omul, prin natura sa e “HOMO LUDENS”; pe toată durata vieții sale se joacă în permanență, din copilărie până la batrânețe, din porniri sau din tendințe interioare sau exterioare, care îi satisfac activitatea motrică și emoțională în scop...

 • Elemente de relatie la nivelul propozitiei si al frazei - O viziune integralista in lectiile de limba si literatura romana in gimnaziu

  ARGUMENT Limba română a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimul timp datorită transformărilor majore ale societății românești. Într-o societate „a vitezei” nu trebuie neglijată importanța comunicării verbale, deoarece socializarea nu poate fi închipuită în absența ei. Cultivarea limbii este o problemă complicată și complexă, în care rolul principal îi revine profesorului de limba și literatura română, care trebuie să formeze un tânăr cu o cultură comunicațională corespunzătoare. Scopul...

 • Strategiile de lupta anti-terorism - Uniunea Europeana vs Statele Unite ale Americii

  ABSTRACT Datorită dezvoltării continue, lumea a ajuns să fie invadată de o serie de probleme, pentru care în momentul de față nu există o rezolvare concretă. Una dintre aceste probleme, la nivel global, o reprezintă manifestarea actelor teroriste și consecințele acestora. Terorismul este un fenomen dinamic, mereu în schimbare și dezvoltare, lucru care a dus la atacuri teroriste tot mai complexe și cu consecințe tot mai grave. În aceste condiții dorința statelor lumii de a elimina acest...

Pagina 1 din 337