Toate licentele

 • Valorificarea potentialului turistic balnear in Judetul Valcea

  Introducere Alegerea temei “VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC BALNEAR ÎN JUDEȚUL VÂLCEA” a fost determintă de dorința de aprofundare a cunoștințelor personale cu privire la baza de resurse naturale existentă în cele cinci stațiuni. descoperirea și evoluția acesteia. Am avut ca scop principal înțelegerea disfuncționalițăților și a lipsurilor, din pricina cărora nu sunt realizate activități mai eficiente, menite să mărească valoarea fluxului turistic. Am optat pentru alegerea acestui...

 • Proiectarea unui complex agroturistic cu specific vanatoresc

  TEMA PROIECTULUI Proiectarea unui complex agroturistic cu profil vânătoresc în Municipiul Săcele, Județul Brașov, alcătuit din: - Restaurant de 40 de locuri - Spațiu de cazare de 20 de locuri. DENUMIREA COMPLEXULUI: “COLȚ DE RAI” CAPITOLUL 1. STUDIU DOCUMENTAR 1.1 JUSTIFICAREA ALEGERII TEMEI. PREZENTAREA UNITĂȚI PROIECTATE Alimentația publică reprezintă un domeniu de activitate economică care se ocupă cu producerea unei game variate de preparate culinare ce se servesc consumatorilor,...

 • Efectele poluarii atmosferice asupra climei si a mediului inconjurator

  Capitolul 1:Probleme introductive 1.1 Surse de poluare atmosferică Chiar dacă din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să schimbe natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supraviețui, în ultimele două secole s-a făcut însă simțită, prin comportament și concepție, încercarea omului de a o domina, de a utiliza în folos propriu toate bogățiile naturale, accentuându-se conflictul dintre procesele ciclice naturale ale ecosferei și cele liniare ale tehnologiilor create și...

 • Regulamentul - act normativ european

  CAPITOLUL I. IZVOARELE DERIVATE ALE DREPTULUI UNIUNII EUROPENE I.1 Noțiunea de izvor derivat al dreptului Uniunii Europene Consider că teoria dreptului, ca și legistica formală, face diferențierea între ceea ce reprezintă forma internă a dreptului, ca structură internă (norme juridice, instituții juridice și ramuri de drept), foarte strâns legată de conținutul dreptului (substanța acestuia), și forma exterioară a dreptului, ca structură exterioară, ca posibilitate tehnică de „vizualizare” a...

 • Functionalitatea statului de drept in Romania

  CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE STAT DE DREPT ȘI EVOLUȚIA SA DOCTRINARĂ I.1. Cristalizarea conceptului de stat de drept În prezent, în diverse conjuncturi și cu o referință deosebită în discursul public, conceptele de democrație și stat de drept sunt înfățișate drept intangibile. Nu este o aserțiune peiorativă, pentru că acestea aduc un beneficiu exorbitant societății, doar că în realitatea politico-juridică se ilustrează multe ideologii, concepții, proceduri care compromit intangibilitatea...

 • Impactul plecarii parintilor in strainatate

  CAPITOLUL 1 1.1.MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Voi începe această lucrare prin a motiva faptul că alegerea temei a avut un scop bine determinat deoarece ,prin intermediul acesteia, studiind și literatura de specialitate, am dorit să evidențiez impactul negativ pe care îl are plecarea părinților în străinătate asupra copiilor atât pe plan individual cât și pe plan social. Lucrarea IMPACTUL PLECARII PARINTILOR ASUPRA DEZVOLTARII SOCIALE SI AFECTIVE A COPIILOR,tratează o temă de actualitate ,...

 • Ingrijirea pacientului cu hepatita cronica

  MOTIVAȚIE Am ales această temă ca subiect pentru lucrarea de diplomă,deoarece pe parcursul celor trei ani de stagiu efectuat în spital, am observat frecvența crescută a cazurilor de hepatită la toate grupele de vârstă. Aceasta se datorează fie condițiilor grele de viață și de muncă ale oamenilor,mai ales a celor din mediul rural ,unde se înregistrează cel mai mare număr de îmbolnăviri,fie și în cazul copiilor. Cei trei ani de studiu,precum și stagiile practice efectuate,mi-au permis să...

 • Managementul in Mass-Media

  CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI 1.1 Managementul Serviciilor Definirea conceptului de serviciu este o problemă dificilă datorită extremei eterogenități a pieței serviciilor. Cele mai multe definiții enunță una sau mai multe caracteristici ale serviciilor, care le diferențiază de produsele tangibile. Alte definiții pun accentul pe utilitățile, avantajele sau satisfacțiile produse de activitățile de servicii sau pe schimbările determinate de acestea asupra bunurilor, persoanelor sau relațiilor...

 • Tehnici de masurare a rezistivitati de suprafata

  Introducere În cele ce urmează sunt prezentate metode si tehnici de masurare a rezistivității de suprafață , analizandu-se eficientizarea măsurătorilor. Sunt prezentate atat aspectele teoretice cat și cele practice , totodata cu aparatele de masură folosite in scopul obținerii unor măsurători de o acuratețe bună. Capitolul 1: Măsurări de rezistivitate de suprafată 1.1.1 Unitate de măsură Unitatea fizică pentru rezistivitatea de suprafață este ohm, Ω. Deseori, în practică, rezistivitatea...

 • Rezilierea si rezolutionea contractelor sinalagmatice civile

  CAPITOLUL I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE 1. ORIGINILE NOȚIUNILOR DE REZOLUȚIUNE ȘI REZILIERE După cum este bine cunoscut, noțiunile fundamentale ale dreptului civil modern se întemeiază pe noțiunile dreptului privat roman. La început, în dreptul roman, contractele nu erau încheiate prin simplul acord de voințe ci prin îndeplinirea unor formalități sacramentale, iar desfacerea contractelor astfel încheiate nu era posibilă pe cale judecătorească sau prin voința părților, fiind necesară...

 • Vanzarea bunului altuia in noul Cod Civil

  Introducere Dacă vânzarea lucrului altuia era anterior noului Cod Civil o instituție nereglementată, a cărei existență sau validitate făcea obiectul unor dispute aprinse, noul Cod Civil aduce în sfârșit o reglementare în acest sens. Întrebarea firescă este de ce a fost necesară introducerea unei asemenea reglementări și la ce ajută ea în mod practic. În încercarea de a răspunde la întrebare, vom prezenta în mod succinct situația existentă anterior intrării în vigoare a noului Cod Civil,...

 • Poluarea urbana din unitatile de panificatie-patiserie

  INTRODUCERE Industria panificației și patiseriei, la fel ca și oricare altă industrie din domeniul alimentar, produce un anumit număr de poluanți. Acești poluanți nu se pot numi chiar periculoși, toxici, sau nocivi, dar participă într-o oarecare măsură la poluarea mediului înconjurător și au un impact negativ asupra omului și animalelor. Fabricarea produselor de panificație și patiserie au în componența lor diverse materii prime care trebuie procesate înainte de a forma un produs finit,...

 • O biografie medicala, sociala si politica

  Introducere Lucrarea de față intitulată ”Dr. Nicolae Minovici(1868-1941). O biografie medicală, socială și politică” dorește să expună viața și activitatea profesorului dr. Nicolae Minovici, în contextul dezvoltării serviciilor de asistență socială. Intenționez să evidențiez în următoarele capitole experiența unei personalității ce a făcut parte dintr-o familie cu idealuri bine urmărite- familia Minovici. Am ales această temă din dorința de a crea o imagine amplă și reală asupra istoriei...

 • Profilajul criminal in investigatia criminalistica

  INTRODUCERE Prezenta lucrare de licență prezintă sub diferite aspecte metodologia specifică investigării criminalistice pe baza profilajului criminal. Suportul teoretic al licenței se constituie din lucrări variate, relevante pentru o abordare a fenomenelor analizate; astfel, pentru fundamentarea conceptelor de bază utilizate în lucrare am făcut recurs la câteva lucrări care reflectă activitatea supusă analizei și la actele legislative care reglementează domeniul. Actualitatea temei alese....

 • Ingrijirea pacientului cu boala parkinson

  PARTEA GENERALĂ CAPITOLUL I. DATE GENERALE DESPRE BOALA PARKINSON Boala Parkinson este o afecțiune neurologică degenerativă a sistemului nervos central, care afectează controlul mișcării, caracterizată prin dispariția celulelor nervoase din substanța neagră, scăzând producția de dopamină, care realizează schimbul de informații dintre celulele creierului, rezultând un ansamblu de manifestări motorii (rigiditate, tremor, akinezie, mișcări anormale). Debutul afecțiunii este insidios, la...

Pagina 1 din 316