Toate licentele

 • Poluarea datorata transporturilor aeriene

  Introducere Transportul este o activitate care a apărut odată cu existenţa omului. Limitele fizice ale organismului uman în privinţa distanţelor ce puteau fi parcurse pe jos și a cantităţii de bunuri ce puteau fi transportate au determinat, în timp, descoperirea unei game variate de căi și mijloace de transport. Transporturile aeriene sunt o componentă importantă a transporturilor internaţionale. Ele acoperă o arie de comerţ în care aeronavele sunt angajate pentru a transporta pasageri,...

 • Organizarea si functionarea administratiei publice din Romania

  Apariţia si existenţa unităţilor administrative locale a precedat organizarea administrativă generală, pentru că istoric vorbind comuna a apărut înaintea statului, conceput ca formă supremă de organizare a vieţii sociale. Dacia se prezenta ca o unitate teritorială deosebită. După cucerirea ei de către romani a fost transformată în provincie romană în care existau circa 40 de oraşe, dintre care cinci se bucurau de aceleaşi drepturi ca şi oraşele Italiei, celelalte fiind oraşe peregrine sau...

 • Administratorul public in sistemul public romanesc

  Administraţia publică, în orice societate, fie ea clasică, fie modernă, reprezintă în esenţă un instrument al statului indispensabil în atingerea unor deziderate, a unor obiective majore determinate de el, în fapt de realizare a unor valori politice stabilite prin acte juridice, în scopul satisfacerii interesului general. Administraţia este constituită din ansamblul serviciilor publice a căror bună desfăşurare permite realizarea obiectivelor definite de puterea politică. Este ansamblul de...

 • Portal Web pentru hoteluri in Conceptul Web 2.0

  O anumită tehnologie a dominat fiecare secol în parte, la fel s-a întamplat şi cu ultimile trei secole. Revoluţia industrială împreună cu marile sisteme mecanice a fost ceaa ce a caracterizat cel mai bine secolul al XVIII-lea. Secolul următor a fost definit de ascensiunea maşinilor cu aburi. Prelucrarea şi distribuirea informaţiei a definit secolul următor. Alte realizări notabile au fost: apariţia radioului şi a televiziunii mondiale, dezvoltarea reţelelor telefonice mondiale şi o creştere...

 • Principii contabile si imaginea fidela prin intermediul situatiilor financiare

  Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale spiritului omenesc, pe care fiecare bun gospodar ar trebui să o folosească în gospodăria sa”, însă pentru a înţelege această ştiinţă trebuie să avem mai întâi bazele ei teoretice. Dacă ştim să lucrăm într-un program de contabilitate, nu înseamnă că şi înţelegem această „ingenioasă creaţie”. Lucrarea de faţă îşi propune să sublinieze atât importanţa...

 • Conceptul de management si scolile de management - procesul de management la SC Romprix Exim SRL

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă face parte din încercările de a înţelege schimbările produse în domeniul atât de fascinant al managementului şi prezintă într-o manieră structurată fundamentele ştiinţei managementului într-o abordare sistemică. Lucrarea este structurată în patru capitole ce tratează problematica de bază a magementului. Primul capitol se numeste” Importanţa şi rolul managementului în cadrul firmei’ fiind structurat în doua subcapitole: “Importanţa managementului în cadrul...

 • Analiza functionala a tijei pistonului si capului de cruce pentru motorul in 2 timpi

  Prezenta lucrare are următoarea temă: Analiza funcțională a tijei pistonului și capului de cruce pentru motorul în 2 timpi. Prin această lucrare am tratat aspecte particulare de calcul şi proiectare a ansamblului tije piston - cap cruce pentru un motor lent de propulsie în 2 timpi. Tija pistonului este organul care face legatura dintre piston si capul de cruce, transmitand forța de presiune a gazelor. Totodată, capul de cruce este un organ specific motoarelor navale lente, făcând...

 • Practica - Fabrica de Mobila S.A Stejaur

  Date generale despre companie: Fabrica de Mobilă S.A ,,Stejaur”(fosta fabrică ,,M.V.Frunze”) este una dintre cele mai vechi întreprinderi din industria mobilei din R.Moldova. Ea a fost fondată în anul 1912, activitatea ei desfășurîndu-se într-o încăpere mică, limitîndu-se la producerea scaunelor. Prin anii 1950 au fost construite, treptat, secțiile de producere nr.1 și nr.2, apoi blocul adimistrativ, laboratorul chimic, depozite și alte clădiri conexe, numărul angajaților fiind de 2000...

 • Comportamente contraproductive la locul de munca

  Lucrarea de față își propune abordarea legăturii dintre dimensiunile conceptului de leadership și dimensiunile comportamentelor contraproductive la locul de muncă. Motivaţia din spatele acestei abordări a constat în dorinţa de a aduce un aport explorativ asupra cunoaşterii ştiinţifice a celor două concepte utilizate în cercetarea de față. Această cercetare va încerca să evidenţieze legatura dintre dimensiunile leadership-ului și manifestarea devianțelor de tip contraproductiv, prin corelarea...

 • Elaborara tehnico-economica a procesului tehnologic de producere a unei piese de tip arbore-pinion

  Întreprinderea Stromacom S.R.L. a fost fondată în anul 2001 de proprietarul Vladimir Tanciuc. Ea se află pe strada Ştefan cel Mare, 170. Întreprinderea Stromacom S.R.L. se ocupă cu producerea: Bariere, porți din metal; Prelucrarea mecanică și restaurarea pieselor din metal pentru diferite utilaje, strunguri: -Bucşe; -Arbori; -Roţi dinţate. Elemente de structuri metalice pentru lucrările de construcții: -structuri metalice uşoare după specificaţia clientului; -structuri metalice din...

 • Modalitati de lansare a unei afaceri de succes

  INTRODUCERE Lansarea unei afaceri noi este motorul economiei și contribuie la creșterea și dezvoltarea ei. Chiar dacă întreprinderile mici și mijlocii în mod individual nu pot influența individual direcția economiei, studiile din ultimii ani arată că cei care au investit în afaceri mici și mijlocii au îmbunătățit starea economiei care este în declin. Acesta a fost și motivația în elaborarea unei lucrări care să se axeze pe procesul de lansare a unei întreprinderi mici și mijlocii. Primul...

 • Particularitati climatice din municipiul Tulcea cu privire speciala asupra fenomenelor de risc

  Municipiul Tulcea este situat in sud-estul Romaniei, in Dobrogea de Nord, la contactul Dealurior Tulcei cu Dunărea (braţul Tulcei) şi cu Delta Dunării, la jumătatea distanţei dintre Ceatalul Chiliei şi Ceatalul Sf. Gheorghe.Sub aspect fizionomic, Tulcea este situată într-o regiune colinară, într-un loc în forma unui vast amfiteatru, deschis spre Dunăre, cu înălţimi ce coboară în trepte de la 113 m (Dealul Taberei), pană la nivelul de 2, 5 m.Aşezarea iniţială a oraşului este legată de...

 • Rolul si locul brand-book-ului in pozitionarea produselor pe piata

  Actualitatea temei. Cu ceva timp în urmă, imaginea brandului proiecta şi susţinea produsul, asta deoarece brandul însemna o calitate bună, la o cantitate convenabilă şi un preţ standard. Mergând mai departe spre lumea de azi, brandul a evoluat semnificativ, ajungând să aibă puterea de a identifica oameni cu un anumit produs. Brandurile pot fi modelate, întoarse în toate modurile. Cu toate acestea ele trebuie să rămană recognoscibile. Drept urmare, nu este îndeajuns că un brand este puternic,...

 • Valea Ramnicului - Depresiunea Bisoca-Neculele - Studiu fizico-geografic

  Această lucrare încearcă să evidențieze trăsăturile caracterisitce ale văii Râmnicului Sărat, în amonte de Jitia. În lucrare sunt cuprinse elementele care evidențiază specificul fizico-geografic a uneia dintre văile din cuprinsul Subarpaților Curburii, zonă unde am copilărit; prin urmare, îmi este cunoscut destul de bine arealul respectiv, reprezentat de Valea Râmnicului, Depresiunea Biscoa-Neculele. Scopul principal al lucrării este pe de o parte conturarea unei imagini cât mai complete...

 • Politici si tratamente contabile privind impozitul pe profit

  Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin determinarea si calcularea acestuia pe baza legislatiei in vigoare din Romania şi avand la dispozitie situatiile financiar-contabile ale societatii in cadrul careia am realizat studiul de caz. Am ales aceasta tema deoarece consider ca are o deosebita importanta atat pentru agentii economici care au ca scop principal obtinerea profitului, cat şi pentru...

Pagina 1 din 290