Toate licentele

 • Crima violenta

  Introducere Tendințele de creștere a criminalității în ultimele decenii constituie un fenomen real ale cărui efecte nu pot fi ignorate nici de juriști, criminologi, sociologi sau psihologi și nici de specialiștii cu funcții de răspundere în domeniul aplicării legilor și prevenirii manifestărilor antisociale. În prezent, tot mai frecvente sunt preocupările specialiștilor din diverse domenii pentru acest fenomen. Se pun întrebări, se avansează ipoteze, se dezvoltă teorii, se caută soluții,...

 • Evolutia transportului de marfuri lichide in vrac - Evolutia navelor de tip tanc chimic

  Introducere Transportul maritim a avut întotdeauna o mare importanţă economică, socială, strategică şi politică. El joacă şi astăzi rolul principal în transporturile internaţionale constituind o cale eficineta pentru schimburile economice de bunuri materiale. Este cel mai ieftin mod de transport şi deţine cel mai mare volum de mărfuri transportate ( 90….95% din volumul total al mărfurilor transportate pe plan internaţional, procentul variind de la regiune la regiune). Pentru deţinerea...

 • Exercitarea drepturilor si indatoririle parintesti

  INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice se realizează în general prin recunoaşterea şi apărarea corespunzătoare a drepturilor subiective, o atare poziţie vizând participarea acestora la raporturi juridice. La această ocrotire participă în mod exclusiv, normele juridice ale dreptului civil, alături de normele si mijloacele de apărare proprii altor ramuri de drept (drept constituţional, drept civil, dreptul muncii şi securităţii sociale etc.) Pe lângă aceste mijloace juridice de ocrotire a...

 • Modernizarea statiei de epurare a apei uzate din Municipiul Slobozia Judetul Ialomita

  BIBLIOGRAFIE 86 Capitolul I Introducere 1.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului peste anumite limite sau prezenţa unor elemente străine (dăunători) în mediu, ca urmare a activităţii directe sau indirecte a omului sau ca urmare a unor fenomene naturale şi care duc la deteriorarea echilibrelor ecologice, a activităţilor ecologice şi a stării de sănătate, confortului fizic şi moral al omului. Fenomenul de...

 • Analiza gestiunii financiare a intreprinderii cu ajutorul sistemului de indicatori financiari

  Introducere În lucrarea pe care am întocmit-o mi-am propus să realizez o analiză a gestiunii financiare a firmelor private prin intermediul sistemului de indicatori financiari utilizați în activitatea practică. În acest sens am elaborat trei capitole , două de teorie și un capitol cu studiu de caz în care am abordat următoarele aspecte: Primul capitol al lucrării l-am intitulat gestiunea financiară și politica financiară a firmelor și am făcut referiri la următoarele aspecte : Am arătat...

 • Boierii cantacuzini

  Introducere Ramura familiei Cantacuzino din Moldova a rămas în istoria acestei provincii nu doar prin acţiunile politice ale membrilor săi ci şi prin numeroasele edificii ctitorite, de-a lungul timpului, atât religioase cât şi laice. În cadrul comunicării de faţă voi încerca să mă refer, într-o manieră succintă, la monumentele arhitectonice pe care Cantacuzinii moldoveni le-au lăsat posterităţii. Fraţii Toma şi Iordache Cantacuzino sunt primii membri ai familiei care şi-au legat destinele...

 • Traficul si consumul ilicit de droguri

  CAPITOLUL I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Secțiunea I. Traficul de droguri. Noțiune și Cadrul legal O sursă de insecuritate în sociatatea de astăzi o reprezintă proliferarea fenomenelor antisociale din sfera criminalității organizate. Una dintre formele de manifestare a crimei organizate o reprezintă traficul și consumul illicit de droguri care, pe lângă reacția socială în fața unui asemenea fenomen, implică și consecințe transfrontaliere fără precedent. Acțiunea fiziologică, toxică și curativă a...

 • Rolul inspectiei fiscale in depistarea si combaterea evaziunii fiscale

  INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi elementul de consimţire la impozit din partea contribuabilului. Numai armonizând aceste două laturi atât în perioada premergătoare instituirii sau măririi unui impozit, cât mai ales în faza de percepere şi gestionare a impozitului se vor crea garanţii pentru un randament ridicat şi de durată al fiscalităţii şi pentru limitarea evaziunii fiscale....

 • Implementarea sistemelor de management de mediu la SC Automobile Dacia

  INTRODUCERE În actualul context al liberalizării comerţului şi mondializării precum şi al creşterii complexităţii proceselor din întreprinderi, managerii de succes sunt conştienţi că nu se poate supravieţui pe piaţa mondială fără abordarea integrată a sistemelor de management: managementul calităţii, managementul mediului, managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi managementul financiar. Adoptarea unor standarde de mediu este facultativă, dar aplicarea lor reprezintă un atu în...

 • Gestionarea situatiilor de criza organizationala

  Introducere Crizele organizaționale devin mai probabile într-o societate globalizată, de aceea organizațiile trebuie să acorde mai multă atenție managementului comunicării de criză. Totodată întregul proces al comunicării suferă schimbări revoluționare, multe dintre acestea fiind datorate celor mai recente tehnologii de comunicare ca mediu specific, provocate de procesele globalizante. Toate aceste evoluții impun o nouă abordare a comunicării de criză ca element component al managementului...

 • Campanii de promovare a turismului

  INTRODUCERE Turismul reprezintă un fenomen economico-social propriu civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi ca atare aflat într-o relaţie de intercondiţionalitate cu aceasta. Turismul românesc are reale şanse de revigorare, putând deveni un element dinamizator al întregii economii naţionale, în condiţiile în care el face obiectul unei strategii unitare, coerente şi realiste stabilite la nivel macroeconomic, pe baza urmăririi unor obiective de dezvoltare durabilă a...

 • Specificul orientarii scolare si profesionale la adolescenti

  INTRODUCERE Actualitatea cercetării În ultimii ani ştiinţa a cunoscut multe investigaţii referitoare la orientarea şcolară şi profesională a adolescenţilor dar şi la adulţi. Astfel orientarea şcolară şi profesională ocupă un loc important în societatea contemporană bazată pe economia liberă de piaţă, fiind o problemă şi o acţiune pedagogică complexă, acceptată de forurile intrenaţionale, care au preocupări legate de educaţia tinerelor generaţii, de asigurarea forţei de muncă şi a...

 • Conditia juridica a strainului in Republica Moldova

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Migrațiile umane constituie un fenomen social major în lumea contemporană. Însă migrația nu este un fenomen nou, ea a însoțit omenirea cu mult înainte de timpurile în care se putea vorbi despre aceasta în mod corespunzător. Conform cercetărilor arheologice, mișcările populației au existat în toate regiunile lumii drept urmare a cuceririlor, invaziilor sau simplelor deplasări ale populațiilor. În prezent, fenomenul migrației, care a căpătat un...

 • Comunicare

  INTRODUCERE Actualitatea şi importanța problemei abordate. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a activităţii şcolare a elevilor este reglementat de învăţător prin comunicare. Urmărind fixarea comportamentelor dezirabile ale elevilor şi modificarea celor indezirabile, prin comunicare învăţătorul vizează, în acelaşi timp şi cu precădere, formarea capacităţilor comunicative ale educaţilor. Activitatea principală a copilului şcolar este învăţarea. Învăţarea are loc prin comunicare....

 • Importanta terapeutica a propolisului in profilaxia si tratarea unor afectiuni

  ARGUMENT În zilele însorite de vară, dacă stăm în faţa unui stup de albine, putem observa, cu admiraţie, organizarea impecabilă a activităţii fiecărei albinuţe, cu călătorii febrile în căutarea florilor. După circa 12-16 minute de zbor din floare în floare, zburătoarele harnice se întorc la stup transportând încărcături masive de polen şi nectar pe care le depun, cu măiestrie, în celulele fagurelui. După o prelucrare de neegalată specializare, albinele lasă în stup o gamă largă de produse:...

Pagina 1 din 283